Едиција "Техничке науке - уџбеници"

647 Славица Митровић, Бобан Меловић "Принципи савременог менаџмента"05.04.2019.20190405
646 Милан Бјелица, Никола Теслић, Велибор Михић "Софтвер у дигиталној телевизији 1 : основе дигиталне телевизије и видео кодовања"05.04.2019.20190405
645 Славка Николић ... [и др.] "Еколошки маркетинг менаџмент : савремена де(кон)струкција"05.04.2019.20190405
644 Милош Шешлија, Небојша Радовић "Одабрана поглавл?а из планирања и пројектовања градских саобраћајница"05.04.2019.20190405
643 Митар Јоцановић, Велибор Карановић "Процеси и средства рада"05.04.2019.20190405
642 Ђорђе Вукелић, Бранко Тадић "Резни алати"05.04.2019.20190405
641 Растислав Струхарик "Пројектовање сложених дигиталних система. Напредне технике : рачунарске вежбе"05.04.2019.20190405
640 Растислав Струхарик "Дискретни системи. Синтеза система"05.04.2019.20190405
639 Растислав Струхарик "Дискретни системи. Анализа систем"05.04.2019.20190405
638 Небојша М. Ралевић "Збирка решених испитних задатака из Математике 2"05.04.2019.20190405
637 Небојша Ралевић "Збирка решених испитних задатака из Математике 1"05.04.2019.20190405
636 Милан Трифковић, Горан Маринковић "Одабрана поглавл?а из Катастра непокретности"05.04.2019.20190405
635 Слободан Дудић ... [и др.] "Збирка решених задатака са теоријским основама из пнеуматског управљања"05.04.2019.20190405
634 Живко Бојовић, Јелена Шух, Емил Шећеров "Рачунарске мреже засноване на Интернет протоколу : практикум за лабораторијске вежбе"05.04.2019.20190405
633 Милица Вучинић Васић "Физика за студенте графичког инжењерства и дизајна"05.04.2019.20190405
632 Владимир Ц. Стрезоски "Основни прорачуни електроенергетиских система. Том 2, Токови снага и кратки спојеви"05.04.2019.20190405
632 Владимир Ц. Стрезоски "Основни прорачуни електроенергетиских система. Том 1, Елементи"05.04.2019.20190405
631 Љуба Будински-Петковић ... [и др.] "Збирка задатака из физике : машински одсек", 2. изд.05.04.2019.20190405
630 Илија Башичевић, Мирослав Поповић, Владимир Ковачевић "Основе рачунарских мрежа 1"05.04.2019.20190405
629 Небојша Пјевалица... [и др.] Логичко пројектовање рачунарских система 1 : збирка решених задатака05.04.2019.20190405
628 Павел Бенка ... [и др.] "Практикум из геодезије"05.04.2019.20190405
627 Предраг Атанасковић "Управљање инвестицијама у саобраћају"28.12.2017.20171228
626 Горан Б. Анђелић, Владимир Ђ. Ђаковић "Основе инвестиционог менаџмента"28.12.2017.20171228
625 Горан Стојановић, Андреа Марић, Сања Којић, Наташа Самарџић, Драгана Васиљевић, Милан Радовановић, Тијана Којић "Карактеризација електронских компоненти : практикум"28.12.2017.20171228
624 Бранислав Боровац, Горан Ђорђевић, Мирко Раковић, Милан Рашић "Индустријска роботика"28.12.2017.20171228
623 Милица Вучинић Васић, Душан Илић "Практикум лабораторијских вежби из физике : за студенте графичког инжењерства и дизајна"28.12.2017.20171228
622 Ана Козмидис Петровић, Уранија Козмидис Лубурић, Милица Вучинић Васић "Практикум лабораторијских вежби из физике : за студенте грађевинарства, архитектуре и чистих енергетских технологија"28.12.2017.20171228
621 Љуба Будински Петковић, Ивана Лончаревић "Практикум лабораторијских вежби из физике : за студенте рачунарства и аутоматике и струковних студија електроенергетике"28.12.2017.20171228
620 Миљко В. Сатарић, Александра Михаиловић "Практикум лабораторијских вежби из физике : студијски програми: Енергетика, електроника и телекомуникације, Мерење и регулација"28.12.2017.20171228
619 Иван Бекер, Слободан Морача, Милован Лазаревић, Драгољуб Шевић, Здравко Тешић, Александар Рикаловић, Владан Радловачки "LEAN sistem"28.12.2017.20171228
618 Растислав Струхарик"Развој FPGA базираних система коришћењем Xilinx Vivado алата"28.12.2017.20171228
617 Растислав Струхарик "Пројектовање сложених дигиталних система : рачунарске вежбе"28.12.2017.20171228
616 Владо Поробић "Програмабилни логички контролери и комуникациони протоколи у електроенергетици : примери са решењима"27.12.2017.20171227
615 Илија Ковачевић, Славица Медић, Бил?ана Царић, Владимир Ћурић "Тестови са испита из Математичке анализе 1" 5. изд.28.12.2017.20171228
614 Момчило Новковић, Биљана Царић, Славица Медић, Владимир Ћурић, Илија Ковачевић "Збирка решених задатака из Математичке анализе 1", 5.изд.27.12.2017.20171227
613 Илија Ковачевић, Војислав Марић, Небојша Ралевић, Момчило Новковић, Биљана Царић, Славица Медић "Математичка анализа I : диференцијални и интегрални рачун, обичне диференцијалне једначине", 5. изд.27.12.2017.20171227
612 Илија Ковачевић, Војислав Марић, Небојша Ралевић, Момчило Новковић, Биљана Царић, Славица Медић "Математичка анализа I : уводни појмови и гранични процеси" 6.изд.27.12.2017.20171227
611 Зоран Милојевић, Милан Рацков, Иван Кнежевић, Мирјана Бојанић "Инжењерске графичке комуникације"27.12.2017.20171227
610 Јелена Атанацковић Јеличић, Игор Мараш, Дејан Ецет "Савремени приступ архитектонском пројектовању школских зграда"27.12.2017.20171227
609 Богдановић Вук, Гаруновић Немања "Збирка задатака из теорије саобраћајног тока"27.12.2017.20171227
608 Веселин Перовић, Ранко Бојанић "Основе контролинга"27.12.2017.20171227
607 Владимир Остојић, Татјана Лончар-Турукало " Практикум за рачунарске вежбе из дигиталне обраде слике"27.12.2017.20171227
606 Иван Мезеи"Рачунарска електроника : практикум лабораторијских вежби"27.12.2017.20171227
605 Јелена Ковачевић, Дејан Бокан "Архитектуре и алгоритми дигиталних сигнал процесора : збирка задатака и лабораторијски приручник"27.12.2017.20171227
604 Светлана Николичић, Ђурђица Стојановић, Маринко Масларић "Основи логистике : принципи, системи и процеси"27.12.2017.20171227
603 Неда Пекарић-Нађ "Увод у електромагнетику"27.12.2017.20171227
602 Слободан Крњетин "Градитељство и животна средина. Део 2"27.12.2017.20171227
601 Слободан Крњетин "Градитељство и животна средина. Део 1"27.12.2017.20171227
600 Ненад Катић "Електропривреда у условима слободног тржишта", 2. доп. изд.27.12.2017.20171227
599 Дорословачки Раде, Недовић Љубо "Тестови из алгебре"27.12.2017.20171227
598 Маша Букуров, Богољуб Тодоровић, Синиша Бикић "Збирка задатака из механике флуида 1"27.12.2017.20171227
597 Бранко Перишић "Основи софтверског инжењерства"27.12.2017.20171227
596 Игор Пешко "Технологија извођења грубих грађевинских радова"27.12.2017.20171227
595 Горан Маринковић, Милан Трифковић, Тоша Нинков "Основе геодезије"27.12.2017.20171227
594 Дарко Чапко, Срђан Вукмировић, Дубравка Бојанић "Одабрана поглавља из моделовања и симулације система у Matlabu"27.12.2017.20171227
593 Синиша Кузмановић "Машински елементи : обликовање, прорачун и примена" 3.изд.27.12.2017.20171227
592 Татјана Грбић, Љубо Недовић "Збирка одабраних решених испитних задатака из вероватноће, статистике и случајних процеса"27.12.2017.20171227
591 Драгољуб Новаковић, Сандра Дедијер, Гојко Владић "Увод у графичке технологије : практикум за вежбе"27.12.2017.20171227
590 Дарко Реба "Улични системи и урбана морфологија"27.12.2017.20171227
589 Славко Ђурић, Дамир Ђаковић "Процесни апарати за заштиту околине : кроз рачунске проблеме", 2. изд.27.12.2017.20171227
588 Ратко Б. Маретић "Збирка решених задатака из Отпорности материјала", 3. изд.27.12.2017.20171227
587 Ратко Б. Маретић "Отпорност материјала"27.12.2017.20171227
586 Раде Дорословачки "Алгебра"27.12.2017.20171227
585 Ратко Обрадовић "Рачунарска графика : криве и површи" 2. изд.27.12.2017.20171227
584 Драгољуб Новаковић, Магдолна Пал, Стефан Ђурђевић "Графичка амбалажа : практикум"27.12.2017.20171227
583 Јосиф Томић, Миодраг Кушљевић "Мерење и анализа сигнала применом LabVIEW програма"27.12.2017.20171227
582 Синиша Кузмановић, Ружица Трбојевић, Милан Рацков "Збирка задатака из машинских елемената" 3. изд.27.12.2017.20171227
581 Катић Владимир, Стеван Грабић, Иван Тодоровић, Золтан Чорба "Практикум из енергетске електронике"27.12.2017.20171227
580 Марко Марковић, Владимир Булатовић, Дејан Васић, Татјана Кузмић "Методе прецизних геодетских мерења : збирка задатака"27.12.2017.20171227
579 Данијела Лалић ,Тамара Властелица "Примери добре праксе односа с јавношћу 2015"27.12.2017.20171227
578 Срђан Попов, Ђорђе Ћосић, Тања Новаковић, Љил?ана Поповић "Моделовање и симулација у управљању ризиком"27.12.2017.20171227
577 Андреа Иванишевић, Бранислав Марић "Економика предузећа"27.12.2017.20171227
576 Ђула Фабиан, Љубомир Будински, Матија Стипић, Слободан Колаковић "Решени задаци из хидротехничких конструкција"27.12.2017.20171227
575 Симеуновић Ненад, Лалић Бојан "Операциони менаџмент "27.12.2017.20171227
574 Дејан Васић, Владимир Булатовић, Марко Марковић, Никола Јанковић "Комунални информациони системи и њихова примена : практикум"27.12.2017.20171227
573 Милан Сечујски, Владо Делић, Никша Јаковл?евић, Игор Радић "Збирка задатака из дигиталне обраде сигнала", 3. изд.27.12.2017.20171227
572 Мирјана Дамњановић, Јелена Радић "Пројектовање дигиталних интегрисаних кола "27.12.2017.20171227
571 Никша Јаковљевић, Милан Сечујски, Синиша Сузић,Владо Делић, "Практикум из дигиталне обраде сигнала"27.12.2017.20171227
570 Светозар Костић, "Експертизе саобраћајних незгода"27.12.2017.20171227
569 Милена Кркљеш, "Архитектонска анализа"27.12.2017.20171227
568 Дарко Стефановић, Срђан Сладојевић, "Системи за подршку планирању пословних ресурса у организацијама у Србији"19.04.2016.20160419
567 Љиљана Живанов, Горан Стојановић, Андреа Марић, Горан Радосављевић, "Материјали у електротехници : збирка решених задатака", 2. изд.19.04.2016.20160419
566 Горан Стојановић, Љиљана Живанов "Материјали у електротехници", 2. изд.19.04.2016.20160419
565 Миодраг Темеринац, Жељко Лукач, Иван Каштелан "Основи алгоритама и структура ДСП 2"19.04.2016.20160419
564 Миљко Сатарић "Збирка задатака из физике : за студенте електротехнике", 2. изд.19.04.2016.20160419
563 Уранија Козмидис Лубурић, Селена Грујић "Физика"19.04.2016.20160419
562 Марин Гостимировић "Неконвенционални поступци обраде", 2. изд.19.04.2016.20160419
561 Немања Кашиковић, Драгољуб Новаковић, Ивана Јурич "Дигитална штампа : практикум за вежбе"19.04.2016.20160419
560 Момчило Б. Новковић...и др., "Збирка решених задатака из математичке анализе 1", 4. изд.19.04.2016.20160419
559 Милица Миличић, "Основе саобраћаја"19.04.2016.20160419
558 Илија М. Ковачевић, Небојша М. Ралевић, "Увод у математичку анализу : електротехнички одсек"19.04.2016.20160419
557 Дарко П. Марчетић, Марко А. Гецић, Борис П. Марчетић "Програмабилни логички контролери и комуникациони протоколи у електроенергетици", 3. изд.19.04.2016.20160419
556 Илија М. Ковачевић "Математичка анализа 1 : диференцијални и интегрални рачун, обичне диференцијалне једначине", 4. изд.19.04.2016.20160419
555 Илија М. Ковачевић "Математичка анализа 1 : уводни појмови и гранични процеси", 5. изд.19.04.2016.20160419
554 Зоран Митровић, "Мерни инструменти"19.04.2016.20160419
553 Љубица Дуђак, "Планирање људских ресурса"19.04.2016.20160419
552 Милан Зељковић, Слободан Табаковић, Ацо Антић "Програмирање нумерички управљаних обрадних система"19.04.2016.20160419
551 Маша Букуров, Богољуб Тодоровић, Синиша Бикић, "Збирка задатака из Основа механике флуида", 4. изд.19.04.2016.20160419
550 Жељко Грбавчић, Дуња Соколовић "Основи процесне технике : механичке операције"19.04.2016.20160419
549 Јанко Ходолич ...и др., "Мерење и контрола загађења"19.04.2016.20160419
548 Славко Ђурић ... и др., "Процесни системи и постројења"19.04.2016.20160419
547 Растислав Струхарик "Увод у микрорачунарску електронику : рачунарске вежбе"19.04.2016.20160419
546 Љиљана Цветковић, Владимир Костић "Нумела 1 : колекција вежби"19.04.2016.20160419
545 Здравко Тешић ... и др., "Организација и управљање пословним процесима"19.04.2016.20160419
544 Миодраг Зуковић "Збирка задатака из динамике"19.04.2016.20160419
543 Славка Николић, Јелена Станковић , Александар Дејановић, "Бренд менаџмент: савремена а(тра)кција"19.04.2016.20160419
542 Иштван Пап, Немања Лукић, "Пројектовање и архитектуре софтверских система : системи засновани на Андроиду"19.04.2016.20160419
541 Павел Ковач, Зузана Палкова, "Производно машинство и обновљиви извори енергије", изд. 219.04.2016.20160419
540 Љиљана Цветковић, "Нумела I"19.04.2016.20160419
539 Слободан Крњетин, "Природни материјали у градитељству"19.04.2016.20160419
538 Маша Букуров "Механика флуида", 2. изд.19.04.2016.20160419
537 Платон Совиљ "Сензори и мерни системи у биомедицини : практикум"07.12.2015.20151207
536 Золтан Чорба "Обновљиви извори електричне енергије. Део 1 : лабораторијски практикум"07.12.2015.20151207
535 Илија Ћосић, Ненад Симеуновић, Жарко Бојић "Студија рада"07.12.2015.20151207
534 Душан Добромиров, Младен Радишић "Финансирање иновативних предузећа : - универзитетски уџбеник"07.12.2015.20151207
533 Илија Ћосић, Драган Шешлија, Предраг Видицки "Основе индустријског инжењерства и менаџмента : системски прилаз"07.12.2015.20151207
532 Анамарија Јухас "Збирка задатака из електромагнетике"07.12.2015.20151207
531 Небојша Ралевић "Функције више променљивих : диференцијални и интегрални рачун : машински одсек "07.12.2015.20151207
530 Ђорђе Узелац "Путеви и градске саобраћајнице"07.12.2015.20151207
529 Александар Ердељан, Дарко Чапко "Моделовање и симулација система : са примерима"07.12.2015.20151207
528 Ђорђе Ћосић, Станиша Авдаловић "Осигурање у саобраћају и транспорту"02.12.2015.20151202
527 Павел Ковач "Методе планирања и обраде експеримента", 2. изд.02.12.2015.20151202
526 Бранислав Атлагић "Софтвер са критичним одзивом : пројектовање SCADA система"02.12.2015.20151202
525 Драган Мркшић, Ђорђе Ћосић "Управл?ање ризиком и осигурање"02.12.2015.20151202
524 Валентина Басарић " Збирка задатака из модела у планирању саобраћаја"02.12.2015.20151202
523 Раде Дорословачки, "Принципи алгебре опште, дискретне и линеарне", 4. изд.02.12.2015.20151202
522 Иван Клинар "Техничка експлоатација машина"02.12.2015.20151202
521 Илија М. Ковачевић ... [и др.] "Математичка анализа 1 : уводни појмови и гранични процеси"02.12.2015.20151202
520 Марина Катић "English for workplace safety engineering"02.12.2015.20151202
519 Илија Ковачевић ... [и др.] "Тестови са испита из Математичке анализе 1"02.12.2015.20151202
518 Миљко Сатарић ... [и др.]. "Збирка задатака из физике: одсеци заштите животне средине, заштите на раду и биомедицинског инжењерства"02.12.2015.20151202
517 Слободан Морача "Успостављање и развој кластерских организација"02.12.2015.20151202
516 Душан Узелац "Хидромашинска опрема"02.12.2015.20151202
515 Владимир Ц. Стрезоски "Основи електроенергетике"02.12.2015.20151202
514 Јован Ж. Дорић "Теорија мотора СУС "02.12.2015.20151202
513 Јелена Киурски "Хемија у графичком инжењерству", 3. изд.02.12.2015.20151202
512 Ратко Обрадовић, Иван Пинћјер, Гојко Владић, Ивица Николић, "Дизајн просторних облика", 2. изд.06.11.2015.20151106
511 Јелена Киурски, "Хемиграфија", 3. изд.06.11.2015.20151106
510 Јелена Киурски, "Практикум за лабораторијске вежбе из графичког окружења"06.11.2015.20151106
509 Драгољуб Новаковић, Игор Карловић, Живко Павловић, Чедомир Пештерац, "Репродукциона техника : приручник за вежбе", 3. изд.06.11.2015.20151106
508 Драгољуб Новаковић, Живко Павловић, Немања Кашикови, "Технике штампе : практикум за вежбе", 2. изд.06.11.2015.20151106
507 Ђорђе Узелац, "Коловозне конструкције"06.11.2015.20151106
506 Ивана Мировић, Весна Богдановић, "Енглески језик 2: за графичко инжењерство и дизајн", 2. изд.06.11.2015.20151106
505 Славко Свирчевић, "Теорија телекомуникационог саобраћаја"06.11.2015.20151106
504 Слободан Бата Недељковић, "Ликовна уметност у просторном дизајну"06.11.2015.20151106
503 Драгољуб Новаковић, Сандра Дедијер, Неда Милић, "Графички процеси : практикум за вежбе", 2. изд.06.11.2015.20151106
502 Јелена Киурски "Хемија у графичком инжењерству - практикум за вежбе", 5. изд.06.11.2015.20151106
501 Јелена Киурски "Хемија у графичком инжењерству - практикум за вежбе", 2. изд.06.11.2015.20151106
500 Никола Ђурић, Драган Кљајић, "Збирка задатака из Основа електротехнике за електроенергетски софтверски инжењеринг"06.11.2015.20151106
499 Драган Ивановић, Бранко Милосављевић, "Управљање дигиталним документима"06.11.2015.20151106
498 Катарина Герић, Миљана Прица, Растко Милошевић "Графички материјали : практикум за вежбе", изд. 206.11.2015.20151106
497 Веселин Перовић, Бранислав Неранџић "Пословне финансије : финансије за менаџере", 2. изд.06.11.2015.20151106
496 Радојле Радетић, Драган Пејић, "Електрична мерења : отпорност"30.04.2015.20150430
495 Љиљана Вукајлов, "Увод у урбанизам", 2. изд.30.04.2015.20150430
494 Александар Антић, Уранија Козмидис Лубурић, Селена Грујић, "Збирка задатака из физике: Архитектонски и Грађевински одсек"30.04.2015.20150430
493 Радош Радивојевић "Социологија технике", 2. изд.30.04.2015.20150430
492 Марин Гостимировић, Драгоје Миликић, Миленко Секулић, "Основе технологије обраде скидањем материјала"30.04.2015.20150430
491 Драгољуб Новаковић, Гојко Владић, Немања Кашиковић, Стефан Ђурђевић "Гафички системи : практикум за вежбе"30.04.2015.20150430
490 Драгоје Миликић, Марин Гостимировић, Миленко Секулић "Основе технологије обраде резањем", 2. изд.30.04.2015.20150430
489 Марко Костић, Јована Раденовић "Збирка решених задатака из математичке анализе I"12.02.2015.20150212
488 Митар Јоцановић "Аутоматизација процеса рада: основе хидрауличног управљања"30.04.2015.20150430
487 Љуба Будински Петковић "Физика"30.04.2015.20150430
486 Владимир Ковачевић, Мирослав Поповић "Пројектовање асемблара, компајлера и пуњача"30.04.2015.20150430
485 Мирослав Поповић, Владимир Ковачевић "Паралелно програмирање"13.03.2015.20150313
484 Игор Кекељевић "Слободоручно цртање", 2. издање13.03.2015.20150313
483 Јелена Бороцки "Предузетништво, иновације и развој предузећа"12.02.2015.20150212
482 Момчило Спасојевић, Владимир Бајић "Приручник за пројектовање, производњу и контролу посуда под притиском"13.03.2015.20150313
481 Растислав Струхарик "Дискретни системи: рачунарске вежбе у МАТЛАБ-у"13.03.2015.20150313
480 Душан Гвозденац, Драган Урошевић "Инжењерски прорачуни енергетских апарата и уређаја"13.03.2015.20150313
479 Станиша Даутовић, Вук Врањковић "Рачунарске вежбе из предмета Формалне методе пројектовања и верификације хардвера"13.03.2015.20150313
478 Зорица Сувајџин Ракић, Предраг Ракић "flex & bison - збирка задатака"13.03.2015.20150313
477 Зорица Сувајџин Ракић, Мирослав Хајдуковић"Програмски језик miniC, спецификација и компајлер"13.03.2015.20150313
476 Маја Чавић, Милан Костић, Миодраг Злоколица "Пренос снаге и кретања"13.03.2015.20150313
475 Владимир Црнојевић "Препознавање облика за инжењере"13.03.2015.20150313
474 Страхил Гушавац "Основни принципи пројектовања у мрежама средњег и ниског напона"13.03.2015.20150313
473 Ђорђе Ђукић, Ливија Цветићанин, Миодраг Зуковић "Динамика"13.03.2015.20150313
472 Павел Ковач "Теорија обрадних процеса"13.03.2015.20150313
471 Синиша Кузмановић "Машински елементи: обликовање, прорачун, примена", 2. издање13.03.2015.20150313
470 Миодраг Темеринац, Стеван Бербер, Жељко Лукач "Основи алгоритма 1 структура ДСП 1"13.03.2015.20150313
469 Славко Ђурић, Јелена Радоњић, Боривој Степанов, Петко Станојевић "Решени задаци из процесних система и постројења"13.03.2015.20150313
468 Никола Ђурић, Драган Кљајић, Данка Антић "Збирка задатака из Основа електротехнике за биомедицинско инжењерство"13.03.2015.20150313
467 Милан Сечујски, Владо Делић, Никша Јаковљевић, Игор Радић "Збирка задатака из дигиталне обраде сигнала"13.03.2015.20150313
466 Силвиа Гилезан,... и др. "Збирка решених задатака из вероватноће и статистике"13.03.2015.20150313
465 Илија Ковачевић, Војислав Марић, Небојша Ралевић "Интеграли функција више променљивих и теорија поља"13.03.2015.20150313
464 Раде Дорословачки "Принципи алгебре, опште, дискретне и линеарне", 3. издање13.03.2015.20150313
463 Илија Ћосић, Радо Максимовић "Производни менаџмент"13.03.2015.20150313
462 Уранија Козмидис Лубурић, Селена Грујић, Милица Вучинић Васић Ивана Стојковић, Александар Антић "Збирка задатака из физике: за саобраћајни одсек и Одсек за геодезију и геоматику"13.03.2015.20150313
461 Дарко Марчетић, Владо Поробић "Примена микропроцесора у електроенергетици"13.03.2015.20150313
460 Дарко Марчетић "Микропроцесорско управљање енергетским претварачима"13.03.2015.20150313
459 Драгољуб Новаковић, Магдолна Апро "Завршна графичка обрада", 2. издање12.03.2015.20150312
458 Владимир Стрезоски "Основи електроенергетике"13.03.2015.20150313
457 Павле Гладовић, Владимир Поповић, Милан Симеуновић "Информациони системи у друмском транспорту"13.03.2015.20150313
456 Никола Ђурић, Вера Бајовић, Каролина Касаш Лажетић, Драган Кљајић "Збирка задатака из Основа електротехнике 2 за мехатронику"13.03.2015.20150313
455 Марија Вићевић "Биоенергетска горива"13.03.2015.20150313
454 Војин Грковић, Милана Гутеша "Лекције из термоенергетских постројења: опрема и уређаји13.03.2015.20150313
453 Вера Бајовић, Каролина Касаш Лажетић, Дејана Херцег, Никола Ђурић "Збирка задатака из основа електротехнике"13.03.2015.20150313
452 Душан Гвозденац, Иштван Вањур "Расхладна техника", 2. издање13.03.2015.20150313
451 Лепосава Грубић Нешић "Развој људских ресурса"13.03.2015.20150313
450 Петар Малешев "Хидропреносници у механизацији 2"13.03.2015.20150313
449 Павле Гладовић "Организација друмског саобраћаја", 2. издање13.03.2015.20150313
448 Милан Рапаић, Зоран Јеличић "Пројектовање линеарних регулатора и естиматора у простору"13.03.2015.20150313
447 Драгана Шарац "Финансијско пословање у поштанском саобраћају"13.03.2015.20150313
446 Бранко Милосављевић, Милан Видаковић "Јава и интернет програмирање", 3. издање13.03.2015.20150313
445 Миљко Сатарић, Љуба Будински Петковић, Ивана Лончаревић, Александра Михаиловић, Душан Илић "Збирка задатака из физике за студенте електротехнике"13.03.2015.20150313
444 Ратко Николић, Лазар Савин, Мирко Симкић, Милан Томић "Погонске машине - мотори СУС"13.03.2015.20150313
443 Дарко Марчетић, Марко Гецић, Борис Марчетић "Програмабилни логички контролери и индустријски комуникациони протоколи", 2. издање13.03.2015.20150313
442 Катарина Герић, Миљана Прица, Растко Милошевић "Графички материјали - практикум за вежбе"13.03.2015.20150313
441 Љиљана Вукајлов "Увод у урбанизам"13.03.2015.20150313
440 Драгана Штрбац, Анита Петровић Гегић, Зорица Миросављевић "Увод у инжењерство заштите животне средине"13.03.2015.20150313
439 Владо Поробић "Програмабилни логички контролери и комуникациони протоколи у електроенергетици - примери са решењима"13.03.2015.20150313
438 Никола Ђурић, Вера Бајовић, Каролина Касаш Лажетић, Драган Кљајић "Збирка задатака из Основа електротехнике 1 за мехатронику"13.03.2015.20150313
437 Ласло Нађ, Мирјана Дамњановић "Практикум из рачунарских вежби из дигиталне електронике"13.03.2015.20150313
436 Мирјана Дамњановић, Ласло Нађ "Збирка решених задатака из дигиталне електронике"13.03.2015.20150313
435 Драгољуб Новаковић, Немања Кашиковић "Пропусна штампа"13.03.2015.20150313
434 Драгољуб Новаковић, Живко Павловић, Сандра Дедијер "Од комјутера до штампе Computer to Plate технологије"13.03.2015.20150313
433 Ивана Ковачић, Звонко Ракарић "Збирка задатака из статике 1", 3. издање13.03.2015.20150313
432 Слободан Соколовић, Дуња Соколовић, Дамир Ђаковић "Основи еколошке анализе нафтне и гасне индустрије"13.03.2015.20150313
431 Бранислав Неранџић, Веселин Перовић "Управљачко рачуноводство", 2. издање13.03.2015.20150313
430 Радош Радивојевић "Социологија технике"30.04.2015.20150430
429 Милош Живанов "Увод у електронику", 2. издање16.10.2014.20141016
428 Душан Узелац "Хидропнеуматске компоненте"16.10.2014.20141016
427 Николина Јанковић, Васа Радонић, Весна Црнојевић Бенгин "Моделовање и симулација РФ и микроталасних кола у програмским пакетима Microwave Office и High Frequency Structure Simulator"16.10.2014.20141016
426 Данило Вујичић, Слободан Д. Петровић, "Приручник о иновационој и научноистраживачкој делатности"11.03.2015.20150311
425 Бранислав Попконстантиновић, "Естетика визуелних комуникација"13.03.2015.20150313
424 Павле Гладовић, “Технологија друмског саобраћаја” - 3. издање17.12.2013.20131217
423 Радован Штулић, “Перспектива: визуелизација 3D простора из перспективних слика”13.03.2015.20150313
422 Ђурђица Стојановић, Владета Гајић, "Практикум из шпедиције", 3. издање13.03.2015.20150313
421 Милан Трифковић, Тоша Нинков, Горан Маринковић, “Комасација”17.12.2013.20131217
420 Маша Букуров, “Механика флуида - књига прва: основе”17.12.2013.20131217
419 Маша Букуров, Богољуб Тодоровић, Синиша Бикић, "Збирка задатака из механике флуида 1", 2. издање17.12.2013.20131217
418 Иван Ј. Клинар „Мотори са унутрашњим сагоревањем”13.03.2015.20150313
417 Миодраг Зуковић, "Збирка задатака из механике"13.12.2013.20131213
416 Светозар Костић, Бранко Давидовић, „Паркирање и јавне гараже“13.03.2015.20150313
415 Марин Гостимировић ”База података обрадних процеса”06.12.2013.20131206
414 Раде Дорословачки “Принципи алгебре опште, дискретне и линеарне”06.12.2013.20131206
413 Илија Ковачевић,...и др., "Тестови са испита из Математичке анализе 1", 3. изд.12.03.2015.20150312
412 Момчило Новковић,...и др., "Збирка задатака из Математичке анализе 1", 3. изд.12.03.2015.20150312
411 Илија Ковачевић,...и др, "Математичка анализа 1", 3. изд.12.03.2015.20150312
410 "Математичка анализа 1"16.03.2015.20150316
409 Илија Башичевић, Мирослав Поповић, Владимир Ковачевић „Основе рачунарских мрежа 1„06.12.2013.20131206
408 Ратко Обрадовић „Анимација карактера”06.12.2013.20131206
407 Јелена Киурски „Хемија у графичком инжењерству - практикум за вежбе”06.12.2013.20131206
406 Ђорђе Славка Ђукић „Статика” - 5. издање05.12.2013.20131205
405 Милан Зељковић „Програмирање нумерички управљаних обрадних система”05.12.2013.20131205
404 Марина Катић "English for environmental engineering"05.12.2013.20131205
403 Божидар Д. Вујановић „Теорија осцилација” - 4. издање05.12.2013.20131205
402 Владимир Ц. Стрезоски „Еквивалентне шеме електроенергетских трансформатора у анализи стационарних режима” - 4. издање05.12.2013.20131205
401 Владимир Ковачевић „Системска програмска подршка у реалном времену 1: програмски алати и паралелно програмирање”05.12.2013.20131205
400 Филип Кулић „Основи система аутоматског управљања”05.12.2013.20131205
399 Велимир Чонградац „Управљање процесима рачунаром кроз решене примере”05.12.2013.20131205
398 Миломир Веселиновић „Систем квалитета у друмском транспорту”05.12.2013.20131205
397 Миломир Веселиновић „Практикум са збирком задатака из технологије јавног градског транспорта путника ”05.12.2013.20131205
396 Нила Капор-Стануловић „Комуникологија за менаџере”05.12.2013.20131205
395 Ратко Б. Маретић „Збирка решених задатака из кинематике” - 3. издање05.12.2013.20131205
394 Драган Симић „Е-логистика”05.12.2013.20131205
393 Владимир Ц. Стрезоски „Прорачуни стационарних режима електроенергетских система”05.12.2013.20131205
392 Милан Видаковић „Јава и објектно-оријентисано програмирање”05.12.2013.20131205
391 Љуба Будински Петковић,...и др., "Збирка задатака из физике: за машински одсек"12.03.2015.20150312
390 Мила Стојаковић „Вероватноћа и случајни процеси”05.12.2013.20131205
389 Светозар Костић „Друмски саобраћајни терминали”05.12.2013.20131205
388 Маша Букуров „Збирка задатака из основа механике флуида”- 3. издање05.12.2013.20131205
387 Јелена Киурски, „Хемиграфија - практикум”- 4. издање05.12.2013.20131205
386 Јелена Киурски „Хемиграфија”- 2. издање05.12.2013.20131205
385 Милош Б. Живанов „Електроника - појачавачка кола - теорија и задаци”- 2.издање05.12.2013.20131205
384 Драгољуб Новаковић, Немања Кашиковић, "Дигитална штампа"12.03.2015.20150312
383 Емил Леви „Основи електроенергетике”- 5. издање05.12.2013.20131205
382 Дарко П. Марчетић „Програмабилни логички контролери и комуникациони протоколи у електроенергетици”04.12.2013.20131204
381 Драгољуб Новаковић „Увод у графичке технологије - практикум за вежбе” - II издање04.12.2013.20131204
380 Миодраг Злоколица, Маја Чавић, Милан Костић "Механика машина", 3. изд.12.03.2015.20150312
379 Славица Митровић "Принципи савременог менаџмента"12.03.2015.20150312
378 Ливија Цветићанин „Кинематика”04.12.2013.20131204
376 Мирослав Хајдуковић „Оперативни системи (проблеми и структура)”04.12.2013.20131204
374 Љуба Будински-Петковић „Физика” - II издање03.12.2013.20131203
373 Биљана Ратковић Његован „Пословна етика”, 2. допуњено изд.12.03.2015.20150312
372 Марић Бранислав “Управљање инвестицијама”, 3. изд.12.03.2015.20150312
371 др Ласло Нађ “Импулсна електроника”03.12.2013.20131203
370 Јован Тепић “Транспортно-логистичке особине и токови робе”03.12.2013.20131203
369 Јанко Ходолич “Системи за управљање заштитом животне средине”03.12.2013.20131203
368 Дарко Марчетић, Владо Поробић, "Примена микропроцесора у електроенергетици"03.12.2013.20131203
367 Анамарија Јухас, "Збирка задатака из електромагнетике"21.01.2013.20130121
366 Јосиф Томић, Милан Миланковић, "Виртуална инструментација применом LabVIEW програма"21.01.2013.20130121
365 Ивана Ковачић, Звонко Ракарић, "Збирка задатака из статике 1"21.01.2013.20130121
364 Илија Ковачевић, Војислав Марић, Небојша Ралевић, "Интегралне функције више променљивих и теорија поља"21.01.2013.20130121
363 Илија Ћосић, Александар Рикаловић, Душан Рикаловић, "Приручник за пројектовање производних система у графичкој индустрији"21.01.2013.20130121
362 Драгутин Зеленовић, "Пројектовање производних система"21.01.2013.20130121
361 Павле Гладовић, "Системи квалитета у друмском транспорту"21.01.2013.20130121
360 Јелисавета Шафрањ, Енглески језик 3 – за графичко инжењерство и дизајн21.01.2013.20130121
359 Синиша Кузмановић, "Машински елементи, обликовање прорачун и примена"21.01.2013.20130121
358 Милица Вучинић Васић, Дивко Ћирић, Татјана Шкрбић, Мирољуб Ђурић, "Збирка задатака из физике"21.01.2013.20130121
357 Илија Ћосић, Зоран Анишић, Милован Лазаревић, "Технолошки системи у монтажи"21.01.2013.20130121
356 Ђорђе Ђукић, Теодор Атанацковић, Ливија Цветићанин, "Механика"21.01.2013.20130121
355 Ана Козмдис Петровић, "Техничка физика"21.01.2013.20130121
354 Ратко Маретић, "Збирка решених задатака из отпорности материјала"21.01.2013.20130121
353 Анамарија Јухас, Неда Пекарић Нађ, Модраг Милутинов, "Збирка задатака из основа електротехнике за струковне студије"21.01.2013.20130121
352 Раде Дорословачки, "Принципи алгебре опште, дискретне и линеарне"21.01.2013.20130121
351 Момчило Новковић, Биљана Царић, Илија Ковачевић, "Збирка решених задатака из вероватноће и статистике"21.01.2013.20130121
350 Илија Ковачевић, Небојша Ралевић, Биљана Царић, Војислав Марић, Момчило Новковић, Славица Медић, "Математичка анализа 1 – диференцијални и интегрални рачун"21.01.2013.20130121
349 Момчило Новковић, Славица Медић, Биљана Царић, Владимир Ћурић, Илија Ковачевић, "Збирка решених задатака из Математичке анализе 1"21.01.2013.20130121
348 Илија Ковачевић, Биљана Царић, Славица Медић, Владимир Ћурић, "Тестови са испита из математичке анализе 1"21.01.2013.20130121
347 Илија Ковачевић, Небојша Ралевић, Биљана Царић, Војислав Марић, Момчило Новковић, Славица Медић, "Математичка анализа 1 – уводни појмови и гранични процеси"21.01.2013.20130121
346 Јелена Киурски, Миљана Прица, Јулија Фишл, "Хемија у графичком инжењерству - практикум"21.01.2013.20130121
345 Јелена Киурски, "Хемија у графичком инжењерству"21.01.2013.20130121
344 Александар Купусинац, "Збирка решених задатака из програмског језика C + +"21.01.2013.20130121
343 Мирослав Планчак, Драгиша Вилотић, "Технологије пластичног деформисања"21.01.2013.20130121
342 Илија Ћосић, Милован Лазаревић, "Технологија демонтаже производа"21.01.2013.20130121
341 Ненад Катић, "Електропивреда у условима слободног тржишта"21.01.2013.20130121
340 Горан Вујић, Дејан Убавин, Немања Станисављевић, Бојан Батинић, "Управљање отпадом у земљама у развоју"21.01.2013.20130121
339 Дарко Марчетић, "Микропроцесорско управљање енергетским претварачима"21.01.2013.20130121
338 Горан Стојановић, "Наноелектроника и примена наноматеријала"21.01.2013.20130121
337 Игор Карловић, Ивана Томић, Ивана Риловски, "Дигитална репрофотографија – практикум"21.01.2013.20130121
336 Ратко Обрадовић, "Рачунарска графика"21.01.2013.20130121
335 Синиша Кузмановић, "Индустријски дизајн"21.01.2013.20130121
334 Никола Бабин, Јован Владић, Никола Бркљач, Растислав Шостаков, "Металне конструкције у машинству"21.01.2013.20130121
333 Веран Васић, Ђура Орос, "Енергетсака електроника у погону и индустрији"21.01.2013.20130121
332 Милош Вујановић, Ана Николић, "Цртање за анимацију"21.01.2013.20130121
331 Марин Гостимировић, "Неконвенционални поступци обраде"21.01.2013.20130121
330 Светозар Костић, Бранко Давидовић, "Паркирање и јавне гараже"21.01.2013.20130121
329 Драгољуб Новаковић, Сандра Дедијер, Неда Милић, "Графички процеси - практикум"21.01.2013.20130121
328 Илија Ћосић, Зоран Анишић, "Технологије монтаже"21.01.2013.20130121
327 Слободан Недељковић, Урош Недељковић, "Писмо и типографија"21.01.2013.20130121
326 Драгољуб Новаковић, Магдолна Апро, "Завршна графичка обрада"21.01.2013.20130121
325 Владимир Шкиљаица, Иван Шкиљаица, "Технологија водног саобраћаја - други део"21.01.2013.20130121
324 Момчило Кујачић, "Нове технологије и услуге у поштанском саобраћају"21.01.2013.20130121
323 Драгутин Зеленовић, "Технологија организације индустријских система - предузећа"21.01.2013.20130121
322 Јован Тепић, Илија Атанацковић, Горан Стојић, Синиша Сремац, "Познавање робе у транспорту 2"21.01.2013.20130121
321 Бранко Перишић, "Основи софтверског инжењерства"21.01.2013.20130121
320 Душан Гвозденац, Бранка Накомчић Смарагдакис, Бранка Гвозденац Урошевић, "Обновљиви извори енергије"21.01.2013.20130121
319 Александар Купусинац, "Збирка решених задатака из програмског језика C++"21.01.2013.20130121
318 П. Ковач, Д. Миликић, М. Гостимировић, М. Секулић, Б. Савковић, "Збирка задатака из технологије обраде резањем"21.01.2013.20130121
317 Данило Вујичић, Слободан Петровић, "Предузеће партиципација и акционарство"21.01.2013.20130121
316 Велимир Тодић, Ненад Пенезић, Дејан Лукић, Мијодраг Милошевић, "Технолошка логистика и предузетништво"21.01.2013.20130121
315 Неда Пекарић Нађ, Данијела Херцег, "Основи електротехнике за рачунарство"21.01.2013.20130121
314 Игор Кекељевић, "Слободоручно цртање"21.01.2013.20130121
313 М. Сатарић, У. К. Лубурић, Љ. Будимски, А. Михаиловић, Д. Илић, С. Груић, "Збирка решених задатака из физике"21.01.2013.20130121
312 Павел Ковач, "Методе планирања и обраде експеримента"21.01.2013.20130121
311 Јанко Ходолич, Миодраг Хаџистевић, Михал Ткач, Зузана Хајдуова, "Алати за статистичко управл?ање квалитетом"21.01.2013.20130121
310 Иван Клинар, "Техничка експлоатација машина"21.01.2013.20130121
309 Јелена Киурски, Хемиграфија21.01.2013.20130121
308 Јелена Киурски, Хемиграфија практикум21.01.2013.20130121
307 Ана Козимидис Петровић, "Техничка физика"21.01.2013.20130121
306 Драгол?уб Новаковић, "Увод у графичке технологије"21.01.2013.20130121
305 Драгол?уб Новаковић, Живко Павловић, Немања Кашиковић, "Технике штампе – практикум"21.01.2013.20130121
304 Данијела Лалић, Тамара Властелица Бакић, "ПРимери добре праксе односа с јавношћу 2011"21.01.2013.20130121
303 Маша Букуров, Богол?уб Тодоровић. Синиша Бикић, "Збирка задатака из механике флуида"21.01.2013.20130121
302 Бранислава Новаковић, "Збирка решених задатака из отпорности материјала"21.01.2013.20130121
301 Јанко Ходолич...и др, "Рециклажа и рециклажне технологије"21.01.2013.20130121
300 Маша Букуров, Богол?уб Тодоровић, Синиша Бикић, "Збирка задатака из механике флуида 1"21.01.2013.20130121
299 Владимир Ковачевић, Мирослав Поповић, "Системска програмска подршка у реалном времену 2"21.01.2013.20130121
298 Владимир Ковачевић, Мирослав Поповић, "Системска програмска подршка у реалном времену 1"21.01.2013.20130121
297 Ана Козмидис Петровић, "Грађевинска физика"21.01.2013.20130121
296 Александар Купусинац, "Збирка задатака из програмског језика C++"21.01.2013.20130121
295 Мирослав Планчак, Драгиша Вилотић, "Алати за технологије пластичног деформисања метала"21.01.2013.20130121
294 Ивана Мировић, Весна Богдановић, "Енглески језик 2 за графичко инжењерство и дизајн"21.01.2013.20130121
293 Дарко Марчетић, Владо Поробић, "Примена микропроцесора у електроенергетици"21.01.2013.20130121
292 Никола Челановић...и др, "Моделовање претварача енергетске електронике у реалном времену"21.01.2013.20130121
291 Павел Ковач, Зузана Палкова, "Производно машинство и обновљиви извори енергије"21.01.2013.20130121
290 Емил Леви, Владан Вучковић, Владимир Стрезоски, "Основи електроенергетике"21.01.2013.20130121
289 Илија Ковачевић...и др, Математичка анализа 1- диференцијални и интегрални рачун21.01.2013.20130121
288 Илија Ковачевић...и др, Збирка решених задатака из математичке анализе 121.01.2013.20130121
287 Илија Ковачевић... и др, Тестови са испита из математичке анализе 121.01.2013.20130121
286 Илија Ковачевић... и др., Математичка анализа 121.01.2013.20130121
285 Илија Ћосић, Зоран Анишић, "Монтажне технологије – поступци и системи за спајање"21.01.2013.20130121
284 Горан Анђелић, Владимир Ђаковић, "Основе инвестиционог менаџмента"21.01.2013.20130121
283 Јелена Киурски, Савка Адамовић, "Графичко окружење"21.01.2013.20130121
282 Бранко Милосављевић, Милан Видаковић, "Јава и интернет програмирање"21.01.2013.20130121
281 Момчило Кујачић, "Поштанске услуге и мрежа"21.01.2013.20130121
280 Душан Гвозденац, Иштван Вањур, "Расхладна техника"21.01.2013.20130121
279 Ивана Ковачић, Звонко Ракарић, "Збирка задатака из Статике II"21.01.2013.20130121
278 Ивана Ковачић, Звонко Ракарић, "Збирка задатака из Статике I"20.01.2013.20130120
277 Весна Богдановић, Ивана Мировић, "Енглески језик за графичко инжењерство и дизајн 1"20.01.2013.20130120
276 Павле Гладовић, Владимир Поповић, "Савремене информационе технологије у друмском саобраћају"20.01.2013.20130120
275 Ђурђица Стојановић, Владета Гајић, "Практикум из шпедиције - елементи теорије, примери и задаци"20.01.2013.20130120
274 Веран Васић, Ђура Орос, "Енергетска електроника у погону и индустрији"20.01.2013.20130120
273 Ана Козмдис Петровић, "Техничка физика"20.01.2013.20130120
272 Данило Вујичић, Слободан Петровић, "Методологија за процену вредности имовине и капитала"20.01.2013.20130120
271 Павле Гладовић, "Технологија друмског саобраћаја"20.01.2013.20130120
270 Љубиша Кузовић, Вук Богдановић, "Теорија саобраћајног тока"20.01.2013.20130120
269 Горан Анђелић, "Стратегијски менаџмент"20.01.2013.20130120
268 Драгол?уб Новаковић, Сандра Дедијер, Гојко Владић, "Увод у графичке технологије – практикум за вежбе"20.01.2013.20130120
267 Станиша Авдаловић, Ђорђе Ћосић, Веселин Авдаловић, "Основе осигурања са управл?ањем ризиком"20.01.2013.20130120
266 Синиша Кузмановић, "Машински елементи"20.01.2013.20130120
265 Славко Ђурић, Дамир Ђаковић, "Процесни апарати за заштиту околине - кроз рачунарске проблеме"20.01.2013.20130120
264 Драгиша Вилотић, Мирослав Планчак, "Машине за обраду деформисањем – кривајне пресе"20.01.2013.20130120
263 Слободан Ивошевић, "Менаџерско-лидерски код"20.01.2013.20130120
262 Весна Црнојевић Бенгин, Зоран Ивановић, Николина Јанковић, Андреа Марић, Владо Поробић, Владимир Рајс, Марко Векић, Вук Врањковић, "Софтверски практикум"20.01.2013.20130120
261 Јосиф Томић, Милан Миланковић, "Виртуална инструментација применом LabVIEW програма"20.01.2013.20130120
260 Душан Гвозденац, Бранка Накомчић Смарагдакис, Бранка Гвозденац Урошевић, "Обновљиви извори енергије"20.01.2013.20130120
259 Маша Букуров, Богољуб Тодоровић, Синиша Бикић, "Збирка задатака из основа механике флуида"20.01.2013.20130120
258 Веселин Перовић, Бранислав Неранџић, Јелена Ћирић, Слободан Радишић, "Управл?ачко рачуноводство - практикум за вежбе"20.01.2013.20130120
25720.01.2013.20130120
256 Петар Малешев, "Хидропреносници у механизацији"20.01.2013.20130120
255 Градимир Ивановић, Драгутин Станивуковић, Иван Бекер, "Поузданост техничких система"20.01.2013.20130120
254 Синиша Кузмановић, "Индустријски дизајн"20.01.2013.20130120
253 Војин Грковић, Александар Јовановић, "Термоенергетска постројења 1: процеси и опрема"20.01.2013.20130120
252 Душан Гвозденац, "Криогена техника"20.01.2013.20130120
251 Бранислав Марић, "Управљање инвестицијама"20.01.2013.20130120
250 Михајло Катона, Никола Теслић, Владимир Ковачевић, "Збирка решених задатака из логичког пројектовања рачунарских система I: пројектовање дигиталних система"20.01.2013.20130120
249 Веселин Перовић, Бранислав Неранџић, "Пословне финансије"20.01.2013.20130120
248 Предраг Шиђанин, Бојан Тепавчевић, "Макетарство: за студенте архитектуре"20.01.2013.20130120
247 Јанко Ходолич, Мирослав Бадида, Милан Мајерник, Душан Шебо, "Машинство у инжењерству заштите животне"20.01.2013.20130120
246 Јелена Киурски, Миљана Прица, Јулија Фишл, "Хемија у графичком инжењерству – практикум"20.01.2013.20130120
245 Милимир Лисов, Небојша Жарковић, "Економске и техничке основе осигурања"20.01.2013.20130120
244 Биљана Ратковић Његован, "Пословна етика"20.01.2013.20130120
243 Мирослав Планчак, "Брза израда прототипа, модела и алата"20.01.2013.20130120
242 Владимир Ковачевић, "Логичко пројектовање рачунарских система I "20.01.2013.20130120
241 Милан Инић, Драган Јовановић, "Прописи у области саобраћаја"20.01.2013.20130120
240 Слободан Милованчев, "Мерења у техници"20.01.2013.20130120
239 Светозар Костић, "Експертизе саобраћајних незгода"20.01.2013.20130120
238 Владимир Ковачевић, Бранислав Атлагић, "Логичко пројектовање рачунарских система II пројектовање рачунарских система"20.01.2013.20130120
237 Слободан Ивошевић, "Пронађи себе – управљај каријером"20.01.2013.20130120
236 Владимир Шкиљаица, Тодор Бачкалић, "Технологија воденог саобраћаја. Део 1, Пловна превозна средства"20.01.2013.20130120
235 Бранислав Неранџић, Веселин Перовић, "Управљачко рачуноводство"20.01.2013.20130120
234 Милан Тривунић, Зоран Матијевић, "Технологија и организација грађења"20.01.2013.20130120
233 Неда Пекарић Нађ, Дејана Херцег, "Основи електротехнике за рачунарство"20.01.2013.20130120
232 Драгол?уб Новаковић, Живко Павловић, Игор Карловић, Чедомир Пештерац, Репродукциона техника – приручник за вежбе20.01.2013.20130120
231 Мића Марић, "Наука о топлоти: стручна публикација"20.01.2013.20130120
230 Душан Гвозденац, Мирослав Кљајић, Јован Петровић, "Мерење и регулација у термопроцесној техници"20.01.2013.20130120
229 Обрад Пековић, "Организација и аутоматизација у поштанском саобраћају"20.01.2013.20130120
228 Синиша Кузмановић, "Универзални зупчасти редуктори са цилиндричним зупчаницима"20.01.2013.20130120
227 Јелена Киурски, "Хемија у графичком инжењерству"20.01.2013.20130120
226 Стеван Станковски, Гордана Остојић, Мирко Раковић, Ласло Тарјан, Ивана Шенк, Милутин Николић, "Збирка решених задатака из програмирања и примене програмабилних логичких контролера"20.01.2013.20130120
225 Бранислав Веселинов, Милан Мартинов, Саво Бојић, "Машине за биосистеме 1: практикум: обрада земљишта, дистрибуција хранива, сетва и садња, нега и заштита, кошење и спремање сена"20.01.2013.20130120
224 Божидар Д. Вујановић, Драган Т. Спасић, "Методи оптимизације", 3. прерађено и допуњено издање20.01.2013.20130120
223 Ратко Б. Маретић, "Збирка решених задатака из отпорности материјала"20.01.2013.20130120
222 Мирослав Нимрихтер, "Електродистрибутивни системи"20.01.2013.20130120
221 Ратко Обрадовић, Иван Пинћјер, Ивица Николић, Гојко Владић, "Дизајн просторних облика – одабрани примери"20.01.2013.20130120
220 Душко Бекут, "Релејна заштита"20.01.2013.20130120
219 Светозар Костић, "Технике безбедности и контроле саобраћаја"20.01.2013.20130120
218 Војин Грковић, "Топлотне турбомашине 2 – вишеступне машине – процеси и конструкције"20.01.2013.20130120
217 Драгутин М. Зеленовић, "Пројектовање производних система"20.01.2013.20130120
216 Маша Букуров, "Уређаји за мехничко пречишћавање ваздуха"20.01.2013.20130120
215 Душан Малбашки, "Објектно оријентисано програмирање кроз програмски језик" C++20.01.2013.20130120
214 Синиша Кузмановић, Ружица Трбојевић, Милан Рацков, "Збирка задатака из машинских елемената"20.01.2013.20130120
213 Нила Капор Стануловић, Петар Врговић, "Комуникологија за менаџере"20.01.2013.20130120
212 Момчило Кујачић, "Основи поштанског саобраћаја"20.01.2013.20130120
211 Србољуб С. Симић, Ратко Б. Маретић, "Основе механике"20.01.2013.20130120
210 Ђорђе С. Ђукић, Ливија Ј. Цветићанин, "Статика"20.01.2013.20130120
209 Горан Анђелић, "Стратегијски менаџмент"20.01.2013.20130120
208 Синиша Кузмановић, "Машински елементи"20.01.2013.20130120
207 Алпар Лошонц, Андреа Иванишевић, Славица Митровић, "Практикум из принципа економије"20.01.2013.20130120
206 Владимир Раденковић, "Радио и телевизијска продукција"20.01.2013.20130120
205 Милош Живанов, "Увод у елетронику – теорија и задаци: основни уџбеник"20.01.2013.20130120
204 Драгољуб Новаковић, Игор Карловић, Живко Павловић, Чедомир Пештерац, Репродукциона техника – приручник за вежбе20.01.2013.20130120
203 Војин Грковић, "Топлотне турбомашине 1 – Теоријски основи"20.01.2013.20130120
202 Владимир Ц. Стрезоски, Драган С. Поповић, "Прорачуни стационираних режима електроенергетских система"20.01.2013.20130120
201 Павле Гладовић, "Организација друмског саобраћаја"20.01.2013.20130120
200 Бранислав Марић "Управљање инвестицијама"17.01.2013.20130117
199 Иван Клинар "Мотори са унутрашњим сагоревањем"17.01.2013.20130117
198 Мирослав Д. Нимрихтер "Прорачуни у дистрибутивним електричним системима: помоћни уџбеник"17.01.2013.20130117
197 Анамарија Јухас "Збирка задатака из електромагнетике"17.01.2013.20130117
196 Јанко Ходолич, Ђорђе Вукелић "Прибори"17.01.2013.20130117
195 Драгоје Миликић, Марин Гостимировић, Миленко Секулић "Основе технологије обраде резањем"17.01.2013.20130117
194 Павел Ковач "Појмовник из обраде резањем"17.01.2013.20130117
193 Јован Тепић "Збирка решених задатака из шинских возила и вуче возова"17.01.2013.20130117
192 Неда Пекарић Нађ, Дејана Херцег "Основи електротехнике за рачунарство"17.01.2013.20130117
191 Весна Марковић "English in Civil Engineering"17.01.2013.20130117
190 Јелена Киурски "Хемиграфија – Практикум"17.01.2013.20130117
189 Љуба Будински Петковић "Физика"17.01.2013.20130117
188 Веселин Авдаловић, Ђорђе Ћосић, Станиша Авдаловић "Управљање ризиком у осигурању"17.01.2013.20130117
187 Синиша Кузмановић "Индустријски дизајн"17.01.2013.20130117
186 Миломир Веселиновић "Збирка задатака технологије јавног градског транспорта путника"17.01.2013.20130117
185 Миломир Веселиновић "Систем квалитета у друмском транспорту"17.01.2013.20130117
184 Милица Вучинић Васић, Дивко Ћирић, Татјана Шкрбић, Мирољуб Ђурић "Збирка задатака из физике", 2. издање17.01.2013.20130117
183 Ана Петровић "Грађевинска физика"17.01.2013.20130117
182 Илија Ћосић "Технологије монтаже – приручник за вежбе"17.01.2013.20130117
181 Велимир Тодић "Пројектовање технолошких процеса"17.01.2013.20130117
180 Јован Тепић "Вуча возова"17.01.2013.20130117
179 Ристо Ковач "Пројектовање ливница и ливничке технологије"17.01.2013.20130117
178 Павле Гладовић "Технологија друмског саобраћаја"17.01.2013.20130117
177 Горан Швенда "Основи електроенергетике–математички модели и прорачуни"17.01.2013.20130117
176 Иван Луковић, Соња Ристић, Драко Стефановић, Марија Ракић Скоковић "Основе рачунарских технологија и програмирања – приручник за вежбе", 2. измењено и допуњено издање17.01.2013.20130117
175 Јован Тепић "Шинска возила"17.01.2013.20130117
174 Милош Живанов "Оптоелектроника лабораторијске вежбе – практикум"17.01.2013.20130117
173 Владан Десница "Пројектовање електронских кола помоћу рачунара"17.01.2013.20130117
172 Божидар Вујановић "Теорија осцилација", 3. издање17.01.2013.20130117
171 Јелена Киурски, Миљана Прица, Јулија Фишл "Хемија у графичком инжењерству – практикум", 2. издање17.01.2013.20130117
170 Миодраг Милић, Радојица Бибић, Душко Бекут "Примена рачунара у електроенергетици: C++ - збирка решених задатака"17.01.2013.20130117
169 Горан Стојановић, Љиљана Живанов "Материјали у електротехници"17.01.2013.20130117
168 Драгољуб Новаковић "Увод у графичке технологије"17.01.2013.20130117
167 Мирослав Планчак "Појмовник из обраде деформисањем"17.01.2013.20130117
166 Веселин Авдаловић "Принципи осигурања"17.01.2013.20130117
165 Синиша Кузмановић "Машински елементи"17.01.2013.20130117
164 Мирослав Планчак, Драган Вилотић "Технологија пластичног деформисања", 2. издање17.01.2013.20130117
163 Ратко Маретић "Збирка решених задатака из кинематике"17.01.2013.20130117
162 Владета Гајић, Ђурђица Цакић "Практикум из шпедиције – елементи теорије, примери и задаци"17.01.2013.20130117
161 Павел Ковач "Теорија обрадних процеса – практикум за вежбе"17.01.2013.20130117
160 Горан Анђелић "Стратегијски менаџмент"17.01.2013.20130117
159 Весна Богдановић, Ивана Мировић "Енглески језик I за Графичко инжењерство и дизајн"17.01.2013.20130117
158 Бранко Милосављевић, Милан Видаковић "Јава и интернет програмирање"17.01.2013.20130117
157 Владимир Ковачевић, Бранислав Атлагић "Логичко пројектовање рачунарских система II Пројектовање рачунарских система"17.01.2013.20130117
156 Милош Сланкаменац, Калман Бабковић, Иван Мезеи "Микроконтролер 8051/8052 – Практикум лабораторијских вежби"17.01.2013.20130117
155 Љиљана Живанов, Горан Стојановић, Андреа Марић, Горан Радосављевић "Материјали у електротехници – збирка решених задатака"17.01.2013.20130117
154 Миодраг Милић, Душко Бекут "Примена рачунара у електроенергетици: C++"17.01.2013.20130117
153 Драгољуб Новаковић, Чедомир Пештерац "Дензитометрија и колориметрија – Приручник за вежбе"17.01.2013.20130117
152 Јелена Киурски "Хемиграфија – Практикум"17.01.2013.20130117
151 Павле Гладовић "Технологија друмског саобраћаја"17.01.2013.20130117
150 Срђан Колаковић, Славиша Трајковић "Хидротехничке мелиорације - одводњавање"17.01.2013.20130117
149 Владимир Катић, Владо Поробић, Дарко Марчетић "Примена микропроцесора у енергетици. Практикум лабораторијских вежби"17.01.2013.20130117
148 Радован Штулић "Перспектива – визуелизација 3D простора из перспективних слика"17.01.2013.20130117
147 Ратко Обрадовић, Весна Стојаковић "Збирка решених задатака из нацртне геометрије"17.01.2013.20130117
146 Ристо Ковач "Технологија израде одливака", 2. Издање17.01.2013.20130117
145 Ана Петровић "Физика. Основи примењене физике", 3. издање17.01.2013.20130117
144 Никола Бабин, Никола Бркљач, Растислав Шостаков "Металне конструкције"17.01.2013.20130117
143 Влатко Вуковић, Слободан Ташин "Увод у хидропнеуматску технику", 3. допуњено издање17.01.2013.20130117
142 Михајло Катона, Никола Теслић, Владимир Ковачевић "Збирка решених задатака из логичког пројектовања рачунарских система I – пројектовање дигиталних система"17.01.2013.20130117
141 Љубомир Герић, Предраг Ђапић "Разводна постројења – збирка задатака", 2. издање17.01.2013.20130117
140 Ђорђе Копић "Технологија железничког саобраћаја", 2. издање17.01.2013.20130117
139 Мића Марић "Наука о топлоти – термодинамика, пренос топлоте, сагоревање", 2. издање17.01.2013.20130117
138 Радојица Бибић, Југослав Дујић, Душко Бекут "Примена рачунара у електроенергетици – збирка задатака"17.01.2013.20130117
137 Синиша Кузмановић "Конструисање, обликовање и дизајн – Део 1", 2. измењено издање17.01.2013.20130117
136 Синиша Кузмановић, "Збирка задатака из конструисања, обликовања и дизајна", 2. допуњено издање17.01.2013.20130117
135 Србољуб С. Симић "Аналитичка механика: динамика, стабилност, бифуркације"17.01.2013.20130117
134 Недељко Икач "Менаџмент људских ресурса ( МЉР )" – 2 издање17.01.2013.20130117
133 Иван Клинар "Техничка експлоатација машина"17.01.2013.20130117
132 Јелена Киурски, "Физичко–хемијске основе израде штампарских форми", 2 издање17.01.2013.20130117
131 Душко Ђурић "Снабдевање водом"17.01.2013.20130117
130 Илија Ћосић, Зоран Анишић "Монтажне технологије – поступци и системи за спајање"17.01.2013.20130117
129 Велимир Тодић, Јоко Станић "Основе оптимизације технолошких процеса израде и конструкције производа"17.01.2013.20130117
128 Ивана Ковачић, Звонко Ракарић "Збирка задатака из статике II (Носачи)"17.01.2013.20130117
127 Ивана Ковачић, Звонко Ракарић "Збирка задатака из статике I"17.01.2013.20130117
126 Милан Тривунић, Зоран Матијевић "Технологија и организација грађења – практикум"17.01.2013.20130117
125 Ненад Пенезић "Економика предузећа = Economics of the Firm"17.01.2013.20130117
124 Синиша Кузмановић "Машински елементи I"17.01.2013.20130117
123 Јелена Киурски, Миљана Прица, Јулија Фишл "Хемија у графичком инжењерству – практикум"17.01.2013.20130117
122 Драган Иветић "Структурни приступ програмирању, инжењеринг, алгоритми и програмски језици Пасцал и Ц"17.01.2013.20130117
121 Миодраг Злоколица, Маја Чавић, Милан Костић "Одабрани примери из механике машина"17.01.2013.20130117
120 Владимир Шкиљаица, Тодор Бачкалић "Технологија водног саобраћаја. Део I. Пловна превозна средства"17.01.2013.20130117
119 Валентин Главарданов "Збирка решених задатака из теорије еластичности"17.01.2013.20130117
118 Слободан Недел?ковић "Писмо и типографија"17.01.2013.20130117
117 Ђорђе Ђукић, Ливија Цветићанин "Статика"17.01.2013.20130117
116 Светозар Костић "Технике безбедности и контроле саобраћаја"17.01.2013.20130117
115 Синиша Кузмановић "Конструисање, обликовање и дизајн – II део"17.01.2013.20130117
114 Неда Пекарић Нађ, Дејана Херцег "Основи електротехнике за рачунарство"17.01.2013.20130117
113 Миодраг Злоколица, Маја Чавић, Милан Костић "Механика машина"17.01.2013.20130117
112 Миљко Сатарић и др. "Збирка решених задатака из физике - II део"17.01.2013.20130117
111 Јован Владић "Транспортна и претоварна средства и уређаји – непрекидни и аутоматизовани транспорт"17.01.2013.20130117
110 Јован Владић "Механизација и технологија претовара – непрекидни транспорт и специфичне машине и уређаји"17.01.2013.20130117
109 Иван Клинар "Мотори са унутрашњим сагоревањем"17.01.2013.20130117
108 Јанко Ходолич, Мирослав Бадида, Милан Мајерник, Душан Шеба "Машинство у инжењерству заштите животне средине"16.01.2013.20130116
107 Драгутин Зеленовић "Технологија организације индустријских система – предузећа"16.01.2013.20130116
106 Милица Вучинић Васић, Дивко Ћирић, Татјана Шкрбић, Мирољуб Ђурић "Збирка задатака из физике"15.01.2013.20130115
105 Ђорђе Ђукић, Теодор Атанацковић, Ливија Цветићанин "Механика"15.01.2013.20130115
104 Душко Бекут, Југослав Дујић, Радојица Бибић "Примена рачунара у електроенергетици"15.01.2013.20130115
103 Недељко Икач "Менаџмент људских ресурса"15.01.2013.20130115
102 Стеван Бербер, Жељко Лукач "Збирка задатака из основа алгоритама и структура DSP са лабораторијским вежбама"15.01.2013.20130115
101 Момчило Кујачић "Поштански саобраћај"15.01.2013.20130115
100 Владимир Ковачевић, Мирослав Поповић, Миодраг Темеринац, Никола Теслић "Архитектуре и алгоритми дигиталних сигнал процесора I"13.01.2013.20130113
99 Ђорђе Ђукић, Ливија Цветићанин "Кинематика"13.01.2013.20130113
98 Стеван Бербер, Миодраг Темеринац "Основи алгоритама и структура DSP = Fundamentals of Algorithms and Structures for DSP"13.01.2013.20130113
97 Војин Грковић "Топлотне турбомашине"13.01.2013.20130113
96 Милан Тривунић, Зоран Матијевић "Технологија и организација грађења – практикум"13.01.2013.20130113
95 Милош Живанов "Основи елетронике, компоненте – задаци"13.01.2013.20130113
94 Милош Живанов "Основи елетронике, компоненте – теорија"13.01.2013.20130113
93 Владимир Стрезоски, Светлана Милаковић "Еквивалентне шеме електроенергетских трансформатора у анализи стационираних режима"13.01.2013.20130113
92 Растислав Ђорђевић "Теорија конструкција"13.01.2013.20130113
91 Растислав Ђорђевић "Носеће конструкције I"13.01.2013.20130113
90 Ђорђе Копић, Илија Танацков "Збирка решених задатака из технологије железничког саобраћаја"13.01.2013.20130113
89 Ана Петровић "Грађевинска физика"13.01.2013.20130113
88 Весна Марковић "English in Civil Engineering"13.01.2013.20130113
87 Јелена Киурски "Физичко хемијске основе израде штампарских форми"13.01.2013.20130113
86 Драгутин Зеленовић "Управљање производним системима"13.01.2013.20130113
85 Драгољуб Новаковић, Чедомир Пештерац "Дензитометрија и колориметрија – приручник за вежбе"06.05.2015.20150506
84 Миодраг Злоколица, Маја Чавић, Милан Костић "Одабрани примери из механике машина"06.05.2015.20150506
83 Миодраг Злоколица, Маја Чавић, Милан Костић, "Механика машина"06.05.2015.20150506
82 Момчило Новковић, Биљана Родић, Илија Ковачевић "Збирка решених задатака из вероватноће и статистике"06.05.2015.20150506
81 Мирослав Планчак "Брза израда прототипова, модела и алата"06.05.2015.20150506
80 Радош Радивојевић "Социологија насеља"06.05.2015.20150506
79 Павле Гладовић, Милан Симеуновић "Системи јавног аутотранспорта робе"13.01.2013.20130113
78 Милош Живанов "Елетроника, појачавачка кола, теорија и задаци"06.05.2015.20150506
77 Велимир Тодић "Пројектовање технолошких процеса"06.05.2015.20150506
76 Љубиша Кузовић, Вук Богдановић "Теорија саобраћајног тока"06.05.2015.20150506
75 Мирослав Хајдуковић, Архитектура рачунара: преглед принципа и еволуције06.05.2015.20150506
74 Мирослав Хајдуковић "Оперативни систреми: проблеми и структура"06.05.2015.20150506
73 Небојша Ралевић, Илија Ковачевић "Збирка решених задатака из функционалне анализе"05.05.2015.20150505
72 Илија Ковачевић, Небојша Ралевић "Функционална анализа"05.05.2015.20150505
71 Драгутин Зеленовић, Јован Тодоровић "Теорија поузданости техничких система"02.10.2015.20151002
70 Павле Могин, Иван Луковић, Миро Говедарица "Принципи пројектовања база података"02.10.2015.20151002
69 Милан Инић "Безбедност друмског саобраћаја" – шесто издање02.10.2015.20151002
68 Милутин Чупић и др. "Специјална поглавља из теорије одлучивања: квантитативна анализа"02.10.2015.20151002
67 Ана Петровић "Физика" - Основи примењене физике04.05.2015.20150504
66 Јанко Ходолич...и др., "Машинство у инжењерству заштите животне средине"02.10.2015.20151002
65 Владимир Шкиљаица, Тодор Бачкалић "Технологија водног саобраћаја" - Део I. Пловна превозна средства02.10.2015.20151002
64 Мирослав Планчак, Драгиша Вилотић "Технологија пластичног деформисања"02.10.2015.20151002
63 Јованка Никић, Лидија Чомић, "Математика један, део 1"02.10.2015.20151002
62 Синиша Кузмановић "Збирка задатака из конструисања, обликовања и дизајна"02.10.2015.20151002
61 Синиша Кузмановић, Ружица Трбојевић, Милан Рацков "Збирка задатака из машинских елемената"02.10.2015.20151002
60 Д. Зеленовић, И. Ћосић, Р. Максимовић, А. Максимовић "Приручник за пројектовање производних система"02.10.2015.20151002
59 Драгутин Зеленовић, Илија Ћосић, Радо Максимовић "Пројектовање производних система – приручник за вежбе"02.10.2015.20151002
58 Драгутин Зеленовић "Пројектовање производних система"02.10.2015.20151002
57 Валентин Главарданов "Збирка решених задатака из теорије елестичности"29.04.2015.20150429
56 Слободан Недељковић "Писмо и типографија"30.04.2015.20150430
55 Павле Гладовић "Технологија друмског саобраћаја"30.04.2015.20150430
54 Драгоје Миликић "Технологија обраде резањем – општа и примењена теорија"30.04.2015.20150430
53 Ђорђе Ђукић, Ливија Цветићанин "Механика"30.04.2015.20150430
52 Владимир Ковачевић, Мирослав Поповић "Системска програмска подршка у реалном времену"29.04.2015.20150429
51 Ђорђе Ђукић, Ливија Цветићанин "Статика"29.04.2015.20150429
50 Ана Петровић "Физика" (основи примењене физике)29.04.2015.20150429
49 Мића Марић "Наука о топлоти: термодинамика, пренос топлоте, сагоревање"29.04.2015.20150429
48 Слободан Милидраг, Зоран Поповић, Славко Муждека "Друмска моторна возила"29.04.2015.20150429
47 Мирослав Планчак...и др., "Практикум лабораторијских вежби из технологије пластичности"28.04.2015.20150428
46 Петар Цвијановић, Драган Стојковић "Збирка решених задатака са писмених испита из механике флуида", II издање28.04.2015.20150428
45 Светозар Костић, "Технике безбедности и контроле саобраћаја"28.04.2015.20150428
44 Милан Мартинов, Драган Марковић "Машине и оруђа за обраду земљишта" I део28.04.2015.20150428
43 Велимир Тодић, Јоко Станић "Основи оптимизације технолошких процеса израде и конструкције производа"28.04.2015.20150428
42 Мирослав Прша, Ласло Јухас "Основи електротехнике: збирка задатака за студенте неелектротехничких факултета"28.04.2015.20150428
41 Синиша Кузмановић "Конструисање, обликовање и дизајн – I део"28.04.2015.20150428
40 Ристо Ковач "Технологија израде одливака"28.04.2015.20150428
39 Синиша Кузмановић "Конструисање, обликовање и дизајн – II део"28.04.2015.20150428
38 Слободан Милованчев "Збирка решених задатака из електричних мерења неелектричних величина"28.04.2015.20150428
37 Милан Инић "Основе саобраћајног права" - друго допуњено издање24.04.2015.20150424
36 Неда Пекарић Нађ, Дејана Херцег "Основе електротехнике за рачунарство"24.04.2015.20150424
35 Јованка Никић, Лидија Чомић "Математика један – 1 део"24.04.2015.20150424
34 Драган Кукољ "Алгоритми мрежног програмирања"31.12.2012.20121231
33 Ратко Маретић "Збирка решених задатака из кинематике"31.12.2012.20121231
32 Јованка Никић, Лидија Чомић "Математика један – 1 део"31.12.2012.20121231
31 Јованка Никић, Лидија Чомић "Математика један – 1 део"24.04.2015.20150424
30 Невенка Аџић "Математика за архитектонски одсек"24.04.2015.20150424
29 Влатко В. Вуковић "Увод у хидропнеуматску технику"24.04.2015.20150424
28 Раде Дорословачки "Збирка решених испитних задатака из алгебре"24.04.2015.20150424
27 Синиша Кузмановић "Универзални зупчасти редуктори са цилиндричним зупчаницима"24.04.2015.20150424
26 Илија Ковачевић, Небојша Ралевић "Збирка решених испитних задатака из елемената функционалне анализе"24.04.2015.20150424
25 Владимир Стрезоски, Светлана Милаковић "Еквивалентне шеме електроенергетских трансформатора у анализи стационираних режима"24.04.2015.20150424
24 Трипо Торовић, Живота Антонић "Основи мотора СУС"24.04.2015.20150424
23 Петар Цвијановић, Драган Стојковић "Збирка решених задатака са писмених испита из механике флуида"24.04.2015.20150424
22 Раде Дорословачки "Елементи опште и линеарне алгебре"24.04.2015.20150424
21 Мила Стојаковић "Вероватноћа и математичка статистика"24.04.2015.20150424
20 Јованка Никић, Лидија Чомић "Математика један – 1 део"24.12.2012.20121224
19 Е. Леви, В. Вучковић, В. Стрезоски "Основи електроенергетике – електроенергетски претварачи "24.04.2015.20150424
18 Радош Радивојевић "Социологија науке"24.04.2015.20150424
17 Владимир Стрезоски, Душан Јањић „Систем регулације напона радијалних дистрибутивних мрежа“24.04.2015.20150424
16 Петар Цвијановић "Динамика гасова"24.12.2012.20121224
15 Чедомир Вујовић "Атмосферско пражњење и техника заштите – техника високог напона I део"24.12.2012.20121224
14 Илија Ковачевић, Небојша Ралевић "Функционална анализа"23.04.2015.20150423
13 Бранко Перишић "Основи рачунарства – методичка збирка задатака I (математичко – логичке основе рада рачунара)"23.04.2015.20150423
12 Влатко Вуковић "Увод у хидропнеуматску технику"23.04.2015.20150423
11 Владимир Милошевић, Миодраг Темеринац, Жељен Трповски, "Основи телекомуникација – збирка задатака"23.04.2015.20150423
10 Илија Ковачевић, Небојша Ралевић, Лиа Ваш, "Увод у математичку анализу"23.04.2015.20150423
9 Илија Ковачевић, Небојша Ралевић, "Математичка анализа I - гранични процеси"23.04.2015.20150423
8 Бранко Перишић, Драган Иветић, "Основи рачунарства – методичка збирка задатака II – Програмабилни аутомати"23.04.2015.20150423
7 Раде Дорословачки, "Збирка решених испитних задатака из алгебре"23.04.2015.20150423
6 Павле Могин, Иван Луковић "Принципи база података"23.04.2015.20150423
5 Ирена Чомић, Вера Унгар, "Теорија редова"23.04.2015.20150423
4 Владимир Милошевић, Владо Делић, "Дигиталне телекомуникације – збирка задатака"23.04.2015.20150423
3 Лепосава Шиђанин, "Машински материјали II"23.04.2015.20150423
2 Данило Обрадовић, "Основи рачунарства"23.04.2015.20150423
1 Невенка Аџић, Илија Ковачевић, Војислав Марић, Вера Унгар, "Математичка анализа II"23.04.2015.20150423