Докторске дисертације/Докторски уметнички пројекти и извештаји комисије стављени на увид јавности
Примедбе на извештај или на докторску дисертацију, односно докторски уметнички пројекат достављају се у штампаном облику на адресу Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности.

Анонимне примедбе се неће узимати у разматрање.
 

Гашпарић Филип
Вибротактилна повратна спрега за предиктивно и корективно управљање миоелектричном протезом шаке

Електротехничко и рачунарско инжењерство

10.06.2024. - 10.07.2024.
Јотић Горан
Одређивање метролошких перформанси координатних мјерних система

Машинско инжењерство

06.06.2024. - 06.07.2024.
Никач Сандра
Сценска лутка: простор и анимација – уметничко дело сценског дизајна

Сценски дизајн

20.05.2024. - 19.06.2024.
Бојковић Јована
Развој композита на бази биомасе за унапређење термичких и звучних својстава грађевинских објеката

Грађевинско инжењерство

20.05.2024. - 19.06.2024.
Ковачев Немања
Алгоритам за генерисање једнополних шема електродистрибутивних система

Електротехничко и рачунарско инжењерство

17.05.2024. - 16.06.2024.