Јавне набавке
Година


Аудио опрема - слушалице
Датум објаве:01.09.2020.
Рок:11.09.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:20-ЈНМВД-2020
Материјал за израду микрофлуидних чипова
Датум објаве:21.07.2020.
Рок:21.08.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:23-ОПД-2020
Лабораторијска опрема
Датум објаве:21.07.2020.
Рок:21.08.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:22-ОПД-2020
Оригинални тонери за фотокопир апарате
Датум објаве:07.07.2020.
Рок:07.08.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:21-ОПД-2020
Услуге ресторана са речном рибом
Датум објаве:30.06.2020.
Рок:04.08.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:09-ЈНМВУ-2020
Набавка намештаја
Датум објаве:25.06.2020.
Рок:06.07.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:18-ЈНМВД-2020
Осигурање студената
Датум објаве:24.06.2020.
Рок:03.08.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:06-ОПУ-2020
Заменски тонери за штампаче
Оригинални тонери за штампаче
Датум објаве:23.06.2020.
Рок:24.07.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:17-ОПД-2020
Добра са услугом одржавања дигиталне машине за црно белу штампу типа Xероx Д 95
Датум објаве:19.06.2020.
Рок:20.07.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:16-ОПД-2020
Потрошни материјал и сервис дигиталне машине за штампу типа Xероx Д 110
Датум објаве:19.06.2020.
Рок:20.07.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:15-ОПД-2020
Набавка клима уређаја са уградњом
Услуга провере функционалности система НТ парка
Датум објаве:11.06.2020.
Рок:22.06.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:08-ЈНМВУ-2020
Набавка електроматеријала
Датум објаве:11.06.2020.
Рок:23.06.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:17-ЈНМВД-2020
Услуге ресторана са националном кухињом
Услуга изнајмљивања комби возила без возача
Датум објаве:01.06.2020.
Рок:02.07.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:05-ОПУ-2020
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА ФАКУЛТЕТА
Датум објаве:28.05.2020.
Рок:29.06.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:03-ОПР-2020
Услуга одржавања клима уређаја (ВРВ,СПЛИТ и КАСЕТНИ ПЛАФОНСКИ СИСТЕМИ)
Датум објаве:28.05.2020.
Рок:09.06.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:06-ЈНМВУ-2020
Завесе по мери са услугом уградње
Датум објаве:27.05.2020.
Рок:05.06.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:14-јнмвд-2020
РАДОВИ НА ПРИКЉУЧЕЊУ ШИНСКОГ РАЗВОДА 3 (ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ НА КРОВУ) НА УГРАЂЕНИ ТРАФО 1 У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕ ТС НА ОБЈЕКТУ НТП У НОВОМ САДУ
Датум објаве:26.05.2020.
Рок:26.06.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:02-ОПР-2020
Намештај за лабораторију
Датум објаве:25.05.2020.
Рок:03.06.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:16-ЈНМВД-2020
Експериментална апаратура за тест извлачења
Датум објаве:25.05.2020.
Рок:25.06.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:14-ОПД-2020
Набавка добара са услугом одржавања рачунара
Датум објаве:22.05.2020.
Рок:01.06.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:15-ЈНМВД-2020
Застакљене металне преграде са вратима
Услуге ресторана са националном кухињом
Датум објаве:20.05.2020.
Рок:29.05.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:05-јнмву-2020
НАБАВКА ПИЋА
Набавка добара са услугом одржавања штампача
Датум објаве:15.04.2020.
Рок:24.04.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:12-ЈНМВД-2020
Средства за дезинфекцију и заштиту
Датум објаве:20.03.2020.
Рок:23.03.2020.
Врста поступка:Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Број предмета:01ППБОП-2020
Аудио опрема- динамички микрофон
Датум објаве:12.03.2020.
Рок:23.03.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:11-ЈНМВД-2020
МАТЕРИЈАЛ ЗА ШТАМПУ И ИСПИТИВАЊЕ
Датум објаве:11.03.2020.
Рок:13.04.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:12опд-2020
Услуга завршне графичке производње
Датум објаве:11.03.2020.
Рок:13.04.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:03-ОПУ-2020
Офсет штампа
Датум објаве:10.03.2020.
Рок:10.04.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:04опу-2020
Софтвер за моделирање транспортних мрежа „AIMSUN NEXT“
Датум објаве:10.03.2020.
Рок:10.04.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:11-ОПД-2020
Инострани часописи
Датум објаве:06.03.2020.
Рок:16.03.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:10-јнмвд-2020
Набавка индекса
Датум објаве:28.02.2020.
Рок:09.03.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:09-ЈНМВД-2020
СИТНИ ПОТРОШНИ СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
Жица за израду термопарова и изолациони материјал за термопарове
Датум објаве:21.02.2020.
Рок:23.03.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:08-ОПД-2020
Набавка легуре за ливење
Датум објаве:18.02.2020.
Рок:27.02.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:07јнмвд-2020
Експериментална апаратура за тест извлачења
Датум објаве:18.02.2020.
Рок:20.03.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:07-ОПД-2020
Ситни потрошни столарски материјал
Датум објаве:11.02.2020.
Рок:20.02.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:06јнмвд-2020
Набавка добара за водовод и канализацију
Датум објаве:11.02.2020.
Рок:20.02.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:05-ЈНМВД-2020
Материјал за одржавање чистоће
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА ИТАЛИЈАНСКОМ КУХИЊОМ
Датум објаве:07.02.2020.
Рок:18.02.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:04-ЈНМВУ-2020
Челични архивски ормани
Датум објаве:04.02.2020.
Рок:13.02.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:04-ЈНМВД-2020
набавка фотоапарата
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА ИТАЛИЈАНСКОМ КУХИЊОМ
Датум објаве:28.01.2020.
Рок:06.02.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:03-ЈНМВУ-2020
ПОЛОВНИ ФОТОКОПИР АПАРАТИ СА ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И УСЛУГОМ ОДРЖАВАЊА
Датум објаве:27.01.2020.
Рок:27.02.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:02-ОПД-2020
УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА АВИО КАРАТА И ДРУГОГ ПРЕВОЗА, СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ И ПЛАЋАЊА КОТИЗАЦИЈА
Датум објаве:24.01.2020.
Рок:24.02.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:02-ОПУ-2020
Набавка горива за моторна возила путем картице за гориво
Датум објаве:17.01.2020.
Рок:27.01.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:01-ЈНМВД-2020
УСЛУГЕ СТУДЕНТСКЕ (ОМЛАДИНСКЕ) ЗАДРУГЕ
Датум објаве:14.01.2020.
Рок:14.02.2020.
Врста поступка:Отворени поступак
Број предмета:01-ОПУ-2020
Услуга кетеринга
Датум објаве:14.01.2020.
Рок:23.01.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:02јнмву-2020
Услуге ресторана са италијанском кухињом
Датум објаве:10.01.2020.
Рок:20.01.2020.
Врста поступка:Поступак јавне набавке мале вредности
Број предмета:01јнмву-2020