Конференције


21.07.2015. - 10:51 

Главни организатор скупа (НИО) Факултет техничких наука у Новом СадуПланирани научни скупови:

Универзитет у Новом Саду
Нови Сад, 30. јуни – 4. јули 2025
Универзитет у Новом Саду
Нови Сад, 23-25.09.2021.
Универзитет у Новом Саду
Копаоник, 15-18.02.2021.
Друштво за енергетску електронику, Нови Сад;  Институт Никола Тесла, Београд; Српска академија наука и уметности, Београд; IEEE Serbia and Montenegro Section, Joint Chapter PELS/IES/IAS; IEEE PELS; IEEE IES; IEEE IAS
Нови Сад, 28-30.10.2021.
6-st Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications (META 2021)
 
Нови Сад 5-7. марта 2021.
 
Нови Сад септембар 2021.
Друштво грађевинских конструктора Србије, Београд
Нови Сад 24-26. новембар 2021.
International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (IFToMM), Association for Design, Elements and Constructions (ADEKO)
Нови Сад 10-12. јун 2021.
eCAADe (Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe)
Нови Сад, 08-10.09.2021.
 
Нови Сад, децембар 2021.
INEA – Institute for European Affairs, Düsseldorf, Немачка
Нови Сад, крај септембра-почетак октобра 2021.
43th International Conference of Europen Academy for Industrial Managemet - AIM 2021
Europen Academy for Industrial Managemet
16-19. септембар 2021.
Савез заштите на раду Србије Факултет заштите на раду Ниш
Тара, октобар 2021.
Друштво грађевинских инжењера Новог Сада, Нови Сад
Рума, 10-11. јун 2021.
 
Нови Сад, 24. и 25. април 2021.
 
Online 17.-18. септембар 2021.
Danube University Krems (Austria),  Budapest University of Technology and Economics (Hungary), Археолошки институт Београд (Србија)
Нови Сад, 7-9. септембар 2021.
 
Нови Сад, јануар 2021.
Удружење ''Хумани град'' Нови Сад; АП Војводина - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Нови Сад, друга половина октобра 2021.
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Нови Сад, децембар 2021.
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Нови Сад, октобар 2021.
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Нови Сад, април 2021.
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Нови Сад, април 2021.
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Нови Сад, мај 2021.
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Нови Сад, март 2021.
7th Conference on the Engineering of Computer Based Systems

Карактер скупа: Међународна конференција
Интервал одржавања: Сваке друге године

ФТН, ACM, ACM SIGAPP, ACM SIGOPS
Нови Сад, 26.-27.05.2021.


Планирани научни скупови у 2020. години:

3rd International Scientific Conference "TRANSPORT FOR TODAY'S SOCIETY"

Карактер скупа: Међународна конференција
Интервал одржавања: Сваке друге године

ФТН
Битољ, Македонија, 28.-30.05.2020.Планирани научни скупови у земљи у 2018. години по приоритетима:

12. Међународна научна конференција ETIKUM 2018

Карактер скупа: Међународна конференција
Интервал одржавања: Сваке године

Универзитет у Новом Саду
Нови Сад, 06.-08.12.2018.
Положај високог образовања и науке у Србији  - ТРЕНД XXIV Скуп ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА Копаоник

Карактер скупа: Национални са медународним уцешцем
Интервал одржавања: Сваке године

Универзитет у Новом Саду
Копаоник, 21-23.2.2018
Универзитет у Новом Саду
Нови Сад, 28-29.9.2018.
VII Међународна конференција Mass Customization and Personalization in Central Europe

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке друге године

Универзитет у Новом Саду
Нови Сад 19-21.9.2018.
9th International Symposium on Graphic Engineering and Design

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке друге године

University of Zagreb, Faculty of Graphic Arts, Zagreb, Óbuda University, Institute of Media Technology, Budapest, University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Ljubljana.
Нови Сад, 8-10.11.2018.
КОД - Конструисање, обликовање и дизајн

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке друге године

ФТН
Нови Сад, 6-8.06.2018.
"Мерно-информационе технологије (МИТ 2017)

Карактер скупа: Национални са међународним учешћем
Интервал одржавања: Сваке друге године

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Нови Сад, 06-08.12.2017.
DOGS2017 - Дигитална обрада говора и слике

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке друге године

ФТН
Нови Сад, 23-24.11.2017.
RTV, AEC Србија - Друштво аудио - инжењера
Нови Сад, 22-25.11.2017.
Унапређење система заштите на раду

Карактер скупа: Национални са међународним учешћем
Интервал одржавања: Сваке године

ФТН
Тара, октобар 2017.
Конгрес метролога

Карактер скупа: Национални са међународним учешћем
Интервал одржавања: Сваке друге године

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Златибор, 11-13.10.2017.
19th International Symposium on Power Electronics - Ее2017

Карактер скупа:Међународни
Интервал одржавања: Сваке 2 године

Друштво за енергетску електронику, Нови Сад,Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, Електротехнички институт "Никола Тесла", Београд, Новосадски сајам, Нови Сад
Нови Сад, 19-21.10.2017.
XI Међународно такмичење HARDVER & SOFTVER H&S 2017

Карактер скупа: Међународни

ФТН
Нови Сад, 18-21.10.2017.
XVII Међународна конференција Индустријски системи - ИС '17

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке треће године

ФТН
Андревље, 4-6.10.2017.
VI Међународни симпозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ 17

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке друге године

Универзитет у Источном Сарајеву и Саобраћајни факултет Добој
Добој БИХ 17-18.11.2017.
INTERTRIBO 2017

Карактер скупа: Међународни

ФТН
Нови Сад, Септембар 2017.
Међународни форум о чистим енергетским технологијама "Чиста енергија - шанса за све"

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

Институт за европске послове (INEA, Diseldorf) и Факултет техничких наука у Новом саду, уз покровитељство покрајинског парламента
Нови Сад, 26.09.2017.
У сусрет хуманом граду/Towards a Human City

Карактер скупа:Међународни
Интервал одржавања: Сваке 2 године

АП Војводина - Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Нови Сад 21-22.09.2017
Летња школа "SUMMER SCHOOL ON IMAGE PROCESSING (SSIP17)"

Карактер скупа: Међународни

ФТН
Нови Сад, 13-22.07.2017.
The 8th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET 2017

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке 2 године

Faculty of Engineering, Princ of Songkla University (PSU), Thailand
Нови Сад, 8-10.06.2017.
Сценски дизајн: праксе, поетике и теорија

Карактер скупа: Међународни

Стеријино позорје, OISTAT - International Organization of Scenographers, Teatre Architects and Technicians
Нови Сад, 25-27.05.2017.
Савремена грађевинска пракса 2017

Карактер скупа: Национални са међународним учешћем
Интервал одржавања: Сваке године

Универзитет у Новом Саду
Андревље, 25-26.05.2017.
Академска конференција "Facing the future 2017"

Карактер скупа: Међународни

ФТН
Нови Сад, 22.05.2017.
International Symposium on Multiple - Valued Logic (ISMVL 2017)

Карактер скупа: Међународни

ФТН
Нови Сад, 21-25.05.2017.
META 2017: Mathematics in Engineering - Theory and Applications

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

ФТН
Нови Сад, март 2017.
XII Међународно саветовање ризик и безбедносни инжењеринг

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

ФТН
Копаоник, 09-11. јануар 2017.
GRID симпозијум 16

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке друге године

ФТН
Нови Сад, 3-4.11.2016.
XIII Међународни Симпозијум: Превенција саобраћајних незгода на путевима 2016

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке друге године

ФТН
Нови Сад, 13-14.10.2016.
Прва међународна конференција "Transport for Today's Society 2016"

Карактер скупа: Међународни

ФТН
Битољ, Македонија, 19-21.05.2016.
Научно - стручна конференција - ЕТИКУМ 2017

Карактер скупа: Национални са међународним учешћем
Интервал одржавања: Сваке године

Медицински факултет катедра за стоматологију
Нови Сад 6-8.12.2017.
12th International Scientific Conference MMA 2015 - Advanced Production Technologies

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке 3 године

ФТН
Нови Сад новембар 2015
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА У МЕДИЦИНИ

Карактер скупа: Национални са међународним учешћем
Интервал одржавања: Сваке године

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Нови Сад новембар 2015
УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ НА РАДУ

Карактер скупа: Национални са међународним учешћем
Интервал одржавања: Сваке године

Савез заштите на раду Војводине, Нови Сад, Удружење за безбедност на раду "28. април" Македонија
Тара октобар 2015
Завршна конференција SENSEIVER пројекта

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

ФТН
Нови Сад октобар 2015
IX Међународни форум о чистим енергетским технологијама

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

ИНЕА - Институт за европске послове, Дизелдорф
Нови Сад октобар 2015
ХАРДВЕР И СОФТВЕР (H&S 2015)

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Нови Сад 27. октобар 2015
XIII међународни скуп "iNDiS 2015"

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке 3 године

ФТН
Нови Сад 01-03. октобар 2015
International Congress of Precision Machining 2015

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке 2 године

ФТН
Нови Сад 01-03 октобар 2015
Завршна конференциа WBCInno пројекта"

Карактер скупа:Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

ФТН
Нови Сад септембар 2015.
Workshop пројекат ELISE - iMUSEUM

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

TU Ilmenau, Немачка
Нови Сад септембар 2015
VII Међународни симпозијум студената докторских студија грађевинарства, архитектуре и заштие животне средине "PhIDAC 2015"

Карактер скупа:Национални са међународним учешћем
Интервал одржавања: Сваке године

ФТН
Нови Сад септембар 2015
XII међународна научно-стручна конференција ММА 2015 - Флексибилне технологије

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке треће године

ФТН
Андревље, 25-26.09.2015.
Социјални идентитет у условима кризе и њен утицај на европске интеграције

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Нови Сад 12. јун 2015
Заједничка конференција University of Pecs и ФТН

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

University of Pecs
Нови Сад мај 2015
КОНФЕРЕНЦИЈА " САВРЕМЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПРАКСА 2015"

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

Друштво грађевинских инжењера Новог Сада, Нови Сад
Андревље, Едукативни центар за привредно технолошки развој Војводине " ЦеПТОР 14. и 15. мај 2015
First International IEEE CE Workshop Нови Сад

Карактер скупа: Међународни
Интервал одржавања: Сваке године

IEEE CE Chapters of Greece and Russia
Нови Сад 11 март 2015