Факултетска акта

Нацрт Измена и допуна Статута Факултета техничких наука28.02.2023.20230228
Оснивачка Акта27.04.2018.20180427
Статут28.09.2023.20230928
План о постизању родне равноправности07.09.2022.20220907
Правилник о дисциплинској одговорности студента од 17.05.2019.02.12.2019.20191202
Општи услови уговора о студирању на Факултету техничких наука у Новом Саду од 17.05.2019.21.05.2019.20190521
Модели споразума и уговора16.04.2019.20190416
Правилници17.01.2019.20190117
Одлуке13.12.2017.20171213
Обрасци16.04.2019.20190416
Финансијска документа26.09.2019.20190926
Акредитације, Лиценце, Сертификати, Овлашћења, и документа за учешће на тендерима13.12.2017.20171213