Контакт


24.06.2014. - 08:34 

Факултет техничких наука


Трг Доситеја Обрадовића 6, 21102 Нови Сад

Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: ftndean@uns.ac.rs

Локације и објекти

Одговорно лице за тачност података и документације Секретар факултета Иван Нешковић
Контакт: neskovic@uns.ac.rs

Web уредници
1. Тијана Моцељ: Целокупан сајт, Служба за маркетинг, Страница за упис будућих студената
2. Марија Ненадовић: Целокупан сајт, Служба за маркетинг, Страница за упис будућих студената
3. Оливера Ђуричић: Сајт на енглеском, Страница службе
4. Драгана Двизац: Сајт на енглеском, Страница службе
5. Владимир Тодоровић: Сајт на енглеском, Страница службе
6. Немања Дукић: Акта
7. Зоран Коњовић: Анкете, Акредитација
8. Љубиша Самарџић: Распоред и реализација, Радни календар
9. Дражана Грбић: Web уредник за студентску службу
10. Ранко Бојанић: Акредитација
11. Бисерка Милетић: Библиотека и издавачка делатност
12. Жељен Трповски: Зборник радова
13. Жељко Марчићевић: Јавне набавке