Контакт


24.06.2014. - 08:34 

Факултет техничких наука


Трг Доситеја Обрадовића 6, 21102 Нови Сад

Телефон: (+381) 21 450 810
(+381) 21 6350 413
Fax: (+381) 21 458 133
E-mail: ftndean@uns.ac.rs

Локације и објекти

Главни уредник web сајта факултета Медвецки Дарија, Стручни сарадник за односе са јавношћу
Контакт: darija.medvecki@uns.ac.rs

Одговорно лице за тачност података и документације Секретар факултета Иван Нешковић
Контакт: neskovic@uns.ac.rs

Web уредници
1. Медвецки Дарија: Главни web уредник, Стручни сарадник за односе са јавношћу
2. Тијана Покрајац: Целокупан сајт, Служба за маркетинг, Страница за упис будућих студената
3. Ненадовић Марија: Целокупан сајт, Служба за маркетинг, Страница за упис будућих студената
4. Оливера Ђуричић: Сајт на енглеском, Страница службе,
5. Драгана Николић: Сајт на енглеском, Страница службе,
6. Владимир Тодоровић: Сајт на енглеском, Страница службе,
7. Немања Дукић: Акта
8. Зоран Коњовић: Анкете, Акредитација,
9. Љубиша Самарџић: Распоред и реализација, Радни календар,
10. Андреа Беванда-Кун: Целокупан сајт, Служба за маркетинг, Страница за упис будућих студената,
11. Дражана Грбић: Web уредник за студентску службу
12. Ранко Бојанић: Акредитација
13. Бисерка Милетић: Библиотека и издавачка делатност
14. Жељен Трповски: Зборник радова
15. Жељко Марчићевић: Јавне набавке