Билтен за избор у звање

Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електрична мерења, метрологија и биомедицина
Кандидати:

Марио Волаш,
Сања Мандић,
Јелена Рафаиловић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Електроника
Кандидати:

Борис Радовановић,
Небојша Пилиповић,
Слађана Бабић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Инжењерство информационих система
Кандидати:

Тамара Жувела,
Душан Крстић,
Нина Козма,
Сара Лазаревић,
Софија Ђорђевић,
Наталија Гајић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Инжењерство заштите животне средине
Кандидат:

Сања Радовић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Примењене рачунарске науке и информатике
Кандидати:

Анђела Трајковић,
Александар Вујиновић,
Ева Јанковић,
Илија Брдар,
Митар Перовић,
Тамара Ковачевић,
Тамара Ранковић,
Владимир Буђен,
Лука Дорић,
Александар Хаџибабић,
Радован Жупунски,
Киш Гергељ,
Василије Бурсаћ,
Милена Вујичић,
Хелена Анишић,
Милена Лакетић,
Александар Игњатијевић,
Јован Ивошевић,
Милена Ковачевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Асистент са докторатом
Ужа област:Машински елементи, механизми и инжењерске графичке комуникације
Кандидат:

др Мирјана Бојанић Шејат
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Информационо-комуникациони системи
Кандидат:

Владимир Фабри
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Машине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовања
Кандидат:

Дејан Маринковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Мехатроника, роботика, аутоматизација и интегрисани системи
Кандидат:

Милутин Студен
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Јасмина Савић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Аутоматика и управљање системима
Кандидат:

Бојан Јорговановић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Истраживач приправник
Ужа област:Енергетска електроника, машине и погони и обновљиви извори електричне енергије
Кандидати:

Милица Јарић,
Мирко Бештић
Извештај о кандидатима за избор у звање
Датум објаве:15.10.2021.
Приказује се до:22.10.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Материјали и технологије спајања
Кандидати:

Ана Брдар,
Катарина Илић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:06.10.2021.
Приказује се до:05.11.2021.
Звање:Гостујући професор
Ужа област:Драмске и аудиовизуелне уметности у архитектури, техници и дизајну
Кандидат:

Содја Зупанц Лоткер
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.09.2021.
Приказује се до:29.10.2021.
Звање:Виши научни сарадник
Ужа област:Електроника
Кандидат:

Др Милан Радовановић