Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:28.01.2022.
Приказује се до:04.02.2022.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област: Примењене рачунарске науке и информатика
Кандидат:

Јелена Матковић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:27.01.2022.
Приказује се до:26.02.2022.
Звање:Виши научни сарадник
Ужа област: Енергетска електроника, машине и погони и обновљиви извори електричне енергије
Кандидат:

др Жарко Јанда
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:26.01.2022.
Приказује се до:25.02.2022.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Грађевински материјали, процена стања и санација конструкција
Кандидат:

Тиана Миловић