Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:15.04.2021.
Приказује се до:22.04.2021.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Архитектонско - урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
Кандидат:

Стефан Пејић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:01.04.2021.
Приказује се до:30.04.2021.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Организација и технологије транспортних система
Кандидат:

Андријана Јовић