Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:29.09.2023.
Приказује се до:06.10.2023.
Звање:Сарадник у настави
Ужа област:Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Кандидат:

Раденко Михајловић