Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:31.01.2023.
Приказује се до:07.02.2023.
Звање:Асистент
Ужа област:Телекомуникације и обрада сигнала
Кандидат:

Вук Станојев
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:27.01.2023.
Приказује се до:27.02.2023.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Електроника
Кандидат:

др Борис Станојевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:17.01.2023.
Приказује се до:16.02.2023.
Звање:Научни сарадник
Ужа област:Инжењерство заштите животне средине
Кандидат:

др Драгана Цветковић