Билтен за избор у звање

Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:25.01.2021.
Приказује се до:01.02.2021.
Звање:Асистент
Ужа област:Теоријска и примењена математика
Кандидат:

Тамара Копања
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:20.01.2021.
Приказује се до:19.02.2021.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Конструкције, инсталације, екологија и грађење
Кандидат:

Миљан Шуњевић
Извештај о кандидату за избор у звање
Датум објаве:31.12.2020.
Приказује се до:30.01.2021.
Звање:Истраживач сарадник
Ужа област:Менаџмент и инвестриције у инжењерству
Кандидат:

Сања Цвијановић