Распореди и реализација
Приговоре, сугестије и питања можете послати на следеће адресе:
- приговоре на распоред наставе на: ftnraspored@uns.ac.rs
- приговоре на распоред испит на: ftnispit@uns.ac.rs
- приговоре и обавештења о реализацији наставе на: ftnnastava@uns.ac.rs
- информације о заузећу сала на: ftnispit@uns.ac.rs