Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер заштите на раду (Дипл. инж. зашт. на раду)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, један је од новијих Департмана на Факултету техничких наука, који је почео са радом 1999. године. На Департману постоје два студијска програма: Инжењерство заштите животне средине и Инжењерство заштите на раду....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Адамовић др Драган
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Увод и принципи заштите на раду3300.008
Инжењерска хемија2020.004
Одабрана поглавља из физике 12020.004
Математика 13300.006
Електротехника, околина и заштита3120.006

Година: 1, Семестар: Летњи

Енергија и окружење3201.007
Математика 23300.006
Основе механике3200.007
Хемијски принципи у инжењерству3030.008
Одабрана поглавља из физике 22020.004

Година: 2, Семестар: Зимски

Основе рачунарских технологија2021.005
Градитељство и животна средина3302.007
Статистичке методе2210.006
Основе заштите вода2100.004
Одрживо коришћење природних ресурса и систем заштите животне средине2300.006
Изборна позиција 12000.002

Година: 2, Семестар: Летњи

Алтернативна енергетика3302.008
Машинство у инжењерству заштите животне и радне средине3121.007
Биохемијски и микробиолошки принципи3210.007
Мониторинг животне средине3030.006
Изборна позиција 22000.002

Година: 3, Семестар: Зимски

Основи термодинамике2200.005
Основи механике флуида2110.005
Мерење и контрола загађења3120.008
Анализа података о стању околине3030.006
Заштита на раду при извођењу грађевинских објеката2200.006
Изборна позиција 32000.002

Година: 3, Семестар: Летњи

Управљање чврстим отпадом3200.007
Безбедност и заштита на раду са опремом за рад3300.008
Изборни предмет 12110.004
Изборни предмет 23201.007
Изборна позиција 42000.002

Година: 4, Семестар: Зимски

Пројектовање система заштите3300.005
Утицај зрачења на безбедност и здравље на раду2200.004
Безбедност и заштита на раду са средствима грађевинске и комуналне механизације2200.004
Изборни предмет 12200.004
Изборни предмет 23300.005
Стручна пракса0000.003

Година: 4, Семестар: Летњи

Заштита на раду у унутрашњем транспорту, на претовару и у складиштима3302.006
Изборни предмет 33110.005
Изборни предмет 43200.005
Изборни предмет 53200.005
Дипломски рад00010.0014