проф. др Ана Козмидис-Петровић


Недостаје слика

др Ана Козмидис-Петровић

Редовни професор


Телефон021/485-2287
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 108

Запослена на Институту за математику и физику у техници Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду, од 1. 10. 1975. год. као асистент, затим од 26. јуна 1986. као доцент, затим од 12. 11. 1991. као ванредни професор, а од 7. априла 1997. као редовни професор физике.
Бавила се структурама и електронским спектрима кристалних комплекса, а потом технологијом добијања,карактеризацијом и применом сложених аморфних материјала.
Била је шеф катедре за физику на Факултету техничких наука у периоду од октобра 2000 до октобра 2004.Поново је изабрана за шефа катедре за физику јула 2007.

Редовни професор
01.10.2018.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор07.04.1997.Катедра за физику
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Шеф катедре01.10.2012.30.09.2015.Катедра за физику
Шеф катедре01.10.2009.30.09.2012.Катедра за физику
НазивУ Установи
Рендгенска истраживања Берилијум-нитрата-тетрахидрата

Диплома

Физичке науке

Природно-математички факултет

1972

Испитивање кристалне структуре и електронског спектра комплекса ВЦ9Н4О4СХ15

Магистратура

Физичке науке

Природно Матеметички Факултет

1980

Утицај кристалног поља на електронске нивое ванадијума у комплексима са С-метилтиосемикарбазонима

Докторат

Физичке науке

Природно-математички факултет

1984

Критеријум продукцијеОпис
(М11) Истакнута монографија међународног значајаKozmidis-Petrović A.: Hot Topics in Thermal Analysis and Calorimetry Glassy, Amorphous and Nano-Crystalline Materials Editor: Jaroslav Šesták,Peter Šimon Chapter 4. Forty Years of the Turnbull Reduced Glass Transition Temperature and Hrubý Glass-Forming Coefficient and Their Current Perception, Springer, 2012, str. 75-99, ISBN : 978-90-481-3149-5
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKozmidis-Petrović A.: Modified Angell Plot of Viscous Flow with Application to Silicate and Metallic Glass-Forming Liquids International Journal of Applied Glass Science (2014), vol. 5 No. 2, pp. 193-205, ISSN 2041-1286
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKozmidis-Petrović A.: 3D diagrams of equation of viscous flow of silicate glass-forming melts, Journal of Non-crystalline Solids, 2012, Vol. 358, pp. 1202-1209, ISSN 0022-3093
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKozmidis-Petrović A., Štrbac G., Štrbac D.: Mathematical-physical imperfections in frequently used models for analyzing glass crystallization and glass transition processes, Journal of Non-crystalline Solids, 2018, ISSN 0022-3093
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKozmidis-Petrović A.: The impact of the stretching exponent on fragility of glass-forming liquids , Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2017, Vol. 127, No 3, pp. 1975-1981, ISSN 1388-6150
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKozmidis-Petrović A.: Dynamic fragility and reduced glass transition temperature as a pair of parameters for estimating glass forming ability, Journal of Non-crystalline Solids, 2015, Vol. 417, pp. 1-9, ISSN 0022-3093
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKozmidis-Petrović A.: Crystallization Kinetics Accountability and the Correspondingly Developed Glass-Forming Criteria - a Personal Recollection at the Forty Years Anniversaries, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, 2011, Vol. 47, No 2, pp. 229-239, ISSN 1450-5339
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKozmidis-Petrović A., Lukić-Petrović S., Štrbac G.: Calculation of non-isothermal crystallization parameters for the Cu-15(As2Se3)(85) metal-chalcogenide glass, Journal of Non-crystalline Solids, 2010, Vol. 356, No 41-42, pp. 2151-2155, ISSN 0022-3093
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуAna F. Kozmidis-Petrovic, Thermochimica Acta 499(2010)54-60
(М23) Рад у међународном часописуKozmidis-Petrović A J. Šestak.: Glass transition temperature its exploitation and new conception of fragility, Physics and Chemistry of Glasses - European Journal of Glass Science and Technology Part B,(2018) Vol 59, No 6 pp 259-266, ISSN 1753-3562
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуA.F.Kozmidis-Petrovic, G.R.Strbac, D.D.Strbac, Kinetics of non-isothermal crystallization of chalcogenide, J.Non-Cyst.Solids, 2014–2019, 353(2007)2014
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуS.R. Lukić, D.M. Petrović, G.R.Štrbac, A.F.Petrović, M Šiljegović : Effect of sulfur atom substitute with selenium on stability of glassy Ge20As14SxSe52-xI14, Journal of Physics and Chemistry of Solids 66, 1683-1686 (2005)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуS. R. Lukić, S. J. Skuban, D. M. Petrović, A. F. Petrović, M. Garić, Characteristics of complex non-crystalline chalcogenides from the Ge-As-S-Se-I system, Journal of Optoelectronics & Advanced Materials, 6(3), 755-768, 2004.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуA. F. Petrović, S.R. Lukić, D.D. Štrbac: Critical rate of cooling glassy melts under conditions of continuous nucleation.The application to some chalcogenide glasses, Journal of Optoelectronics & Advanced Materials, 6(4) 1167-1177, 2004.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуS. R. Lukić, V. M. Leovac, A. F. Petrović, S. J. Skuban, V. I. Češljević, M. M.Garić: Metal Complexes with Pyrazole-derived Ligands. XIII. Synthesis and Thermal Studies of Zn(II) Complexes with 3-amino-4-acetyl-5-methylpyrazole, Synth.React.Inorg. Met.-Org.Chem.,2002
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуS.R. Lukić, D. M. Petrović, A. F. Petrović, F. Skuban, I.I. Turyanitsa: Tendency towards crystallization of Ge-As-Te system glasses, Journal of Materials Science Lett., 15,.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуS. R. Lukić, D. M. Petrović, A. F. Petrović: Effect of copper on conductivity of amorphous AsSeyIz, Journal of Non-Crystalline Solids, 241, 74-77, 1998.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуS. R. Lukić, D. M. Petrović, Ž. N. Cvejić,.A F. Petrović, F. Skuban: Thermally-induced Structural Changes in Copper-containing Chalcogenide Thin Films, Journal of Optoelectronics & Advanced Materials, 3(2), 337-340, 2001.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуA. F. Petrović, S. R. Lukić, D. M. Petrović, E. Z. Ivegeš, V. M. Leovac: Metal complex with pyrazole derived ligands. Part IV. Thermal decomposition of Cobalt(II) complexes with 3(5)-amino-4-acetyl 5(3) mathylpyrazole, Journal of Thermal Analysis, 47, 879-886,
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуD. M. Petrović, A. F. Petrović, V. M. Leovac, S. R. Lukić: Thermal decomposition of Cu(II) complexes with salicyladehyde S-methylthiosemicarbazone, Journal of Thermal Analysis, 42, 1165-1170, 1994.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуS.R.Lukic, D. M. Petrovic, A. F. Petrovic, Z. N. Popovic: A study of the structural changes in some semiconductors of the Cu-As-Se-I system, by X-ray analys, European powder diffraction, 321-3 (2000) 525
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТеоријска и примењена физикаУниверзитет у Новом Саду07.04.1997.
Ванредни професорФизичке наукеФакултет техничких наука12.11.1991.
ДоцентТеоријска и примењена физикаФакултет техничких наука26.06.1986.
Асистент - стари називТеоријска и примењена физикаФакултет техничких наука27.09.1984.