проф. др Слободан Крњетин


Недостаје слика

др Слободан Крњетин

Редовни професор


Телефон021/485-2413
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 001A

Ради као редовни професор на Факултету техничких наука у Новом Саду, на департману Архитектура предаје предмет Екологија и грађена средина, на департману Заштита животне средине предаје предмет Градитељство и животна средина, а на департману Грађевинарство предмет Екологија и заштита грађене средине.
Рођен у Новом Саду 1954. године, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Грађевинском одсеку Факултета техничких наука у Новом Саду 1980. године на конструктивном смеру. Након дипломирања је запослен прво као асистент, а затим као професор, на Вишој техничкој школи у Новом Саду, на предметима Грађевинарство и урбанизам. Магистарски рад је одбранио на Факултету техничких наука у Новом Саду 1991. године, а докторску дисертацију под називом Прилог одређивању потребне отпорности елемената бетонских зграда према пожару, одбранио је 1999. године на истом факултету.
  Уже научне области којима се бави су: заштита животне средине у грађевинарству и заштита од пожара, у оквиру којих је написао књиге “Грађевинарство у заштити” , “Комунална хигијена”. Градитељствио и заштита животне средине”. Написао је више од 100 радова, који су објављени у земљи и иностранству и учествовао у изради око 30 стручних пројеката из области заштите. Учествовао је у изради истраживачког пројекта “Агенда 21 –унапређење одрживог развоја града Новог Сада, могућности изградње еколошки исправних простора и зграда, новоградња и реконструкција” У Савезном заводу за стандардизацију је био председник Комисије за стандарде из области грађевинско-техничких мера заштите од пожара и члан Комисије за стандарде из области еколошког управљања (КС А270). У оквиру рада у овим комисијама, током 16 година, био је и покретач више националнихих стандарда. Учествовао је у организацији четири Међународне научне конференције о заштити животне средине градова и приградских насеља. Оснивач је и председник Еколошког друштва Факултета техничких наука у Новом Саду и оснивач и главни организатор сатиричног часописа Екозер, часописа за природну и друштвену деконтаминацију.

Редовни професор
11.11.2010.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор01.01.2005.01.10.2010.Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
НазивУ Установи
Конструкција АБ лучног моста

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1979

Прилог проућавању утицаја високих температура на АБ КОНСТРУКЦИЈЕ

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1991

Прилог одређивању потребне отпорности елемената бетонских зграда према пожару

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1999

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKrnjetin S., Krnjetin O.: Modeling the evacuation of people in the fire, Monitoring and expertizse in safety engineering - Scientific and expert journal, No.3. 1012, VTSS, Novi Sad and ST.Petersburg University of State fire service of emercom of russia, 2012. ISSN 2217-6608
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредности12. Крњетин С.: Грађевинске нере заштите од пожара – стандарди и техничке препоруке, Свет рада, Часопис за питања безбедности и здравља на раду, медицине рада и заштите животне средине за Југоисточну Европу, Вол.2 Број 5/2005, Београд, стр 983 – 997, УДК 624.614.84, ИССН 1451-7841
(М23) Рад у међународном часописуKrnjetin S., Konstatinović D., Zeković M.: Building with Earth Materials - reevaluting tradition of the region - Research Overview Časopis ECOLOGICA 14 (2007) No 50, Beograd,
(М23) Рад у међународном часописуVrbaški B., Krnjetin S.: Strategic Envirinmental Impact Assessment - Experences of the Serbia, Časopis Prostor 17 (2009) 1(37), Arhitektonski fakultet, Zagreb, pp 186-191, 2009.
(М23) Рад у међународном часописуVrbaški B., Krnjetin S.:Problems associated with the preparation of strategic environmental impact assessment of plans, Časopis Ecologica 16 (2009), Beograd,
(М23) Рад у међународном часописуVrbaški B., Krnjetin S.: PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE PREPARATION OF STRATEGIC ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT , Tájökológiai Lapok 7 (2): 1–9 (2009), 2009, Vol. 2, No 7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКрњетин с., Крњетин О.: Анализа захваћених површина шумским пожарима и могућност њиховог математичког моделовања, 6. међународни стручно - знанствени скуп “Заштита на раду и заштита здравља”, Задар, Хрватска, 2016
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКрњетин с., Крњетин О.: Пожарна анализа – прорачун очекиваног трајања пожара, 6. међународни стручно - знанствени скуп “Заштита на раду и заштита здравља”, Задар, Хрватска, 2016.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини1. Олга Крњетин, Слободан Крњетин, Очекивана величина површине захваћене шумским пожаром, Зборник радова 12.Међународно саветовање Ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник, 2016. ЦОБИСССР-ИД302810119, ИСБН 978-86-6211-102-9, стр.291-296.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини2. Крњетин С. , Крњетин М.: Еколошки отисак – инструменти за његово смањење. Зборник радова 12. Међународно саветовање Ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник, 2016. ЦОБИСССР-ИД302810119, ИСБН 978-86-6211-102-9, стр.296-303.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrnjetin S., Krnjetin O., Zeković M.: Fire test 2 Fire Analysis of Buildings, II International professional and Scientific Conference "Occuoational Safety and Health" , str 399-404, Bjelolasica, Hrvatska, 2008.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини19. Krnjetin S., Krklješ M., Jakšić Ž.: Fire resistance of Concrete Constructions and Stability Earth – Adobe Wals, VI International Conference on Fire Safety of Structures, Warsava, Poland, 2008. str 241- 247.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини18. Krnjetin s., Krnjetin O., Zeković M.: Fire test 2 – Fire Analysis of Buildings, Zbornik radova: 2. Međunarodni stručno znanstveni skup Zaštita na radu i zaštita zdravlja, Bjelolasica, Hrvatska, 2008. стр. 399 – 404.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини20. Krnjetin S., Jakšić Ž., Gavanski D.: Universal Design of Buildings and Fire Protection – Evacuation of Persons with Disabilites, XI International Conference of Fire and Explosion Protection, ICFP 2008, Novi Sad, 2008, str. 17-24.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини21. Gavanski D., Krnjetin S., Takač V.: Softvare Package Pro-check for data Input Regarding daily Checks of work Equipment as alogistic Suportfor Risk Management, XI International Conference of Fire and Explosion Protection, ICFP 2008, Novi Sad, 2008,pp 465 – 470.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини24. Krnjetin O., Krnjetin S., Jakšić Ž.: Safety of Disabled Persons in the Building and Reqired of Construction Resistance Fires Degree, II International Scientific and Practical Conference Safety Service in Russia: Experience, Issuses Prospects, Sankt Peterburg, Rusija, 2009.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини23. Vrbaški B., Krnjetin S.: Some Eastern Europe Eksperiences with Environmental Aspects of Urban Plans, International Conferens Sustainable Development and Planing 2009, Cyprus, Wassex Institute of Technology, Sauthampton, UK, 2009.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини27. Krnjetin S., Gavanski D.: Earth Homes and fire safety, V International Conference on Fire Safety of Structures, Warsava, Poland, 2008.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Крњетин С.. Градитељство и заштита животне средине, Прометеј, Нови Сад, 2001. стр.386
(М81) Нови производ или технологија уведени у производњу - међународни нивоFIRE TEST 2 НОВИ СОФТВЕР ЗА ПОЖАРНУ АНАЛИЗУ УГРАДА (VIZUEL BASIC), 1999. (прихваћен и реализован у највећим осигуравајућим компанијама Дунав осигурањеБеоград и ДДОР Нови Сад
(У01) Основни уџбеник за наставни предметКрњетин С.: Грађевинарство и урбанизам, 1989. ВТШ, Нови Сад,
(У01) Основни уџбеник за наставни предметКрњетин С.: Градитељство и животна средина И део, 2016, ФТН, стр 134
(У01) Основни уџбеник за наставни предметКрњетин С.: Градитељство и животна средина - ИИ део, ФТН Нови Сад, 2016.стр 337
(У01) Основни уџбеник за наставни предметКрњетин С.: Природни материјали у градитељству, ФТН Нови Сад, 2015, стр128
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Крњетин С.: Монографија Градитељство и заштита животне средине, (друго измењено и допуњено издање), Прометеј, Нови Сад, 2004. стр. 455
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниКрњетин С..: Одржива архитектура - нискоенергетске зграде направљене од земље, ЕКО - конференција 2005. у Новом Саду
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаКрњетин С.: Нове технологије грађења традиционалним материјалом - земљом, Часопис Материјали и конструкције Бр. 52.(2006), Београд, 2006.
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниКрњетин С., Кркљеш М., Врбашки Б.: Зелена архитектура - кровне баште, XИИ Међународна ЕКО конфернција о заштитит животне средине градова, Нови Сад, 2009.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорИнжењерство заштите животне срединеУниверзитет у Новом Саду11.11.2010.
Ванредни професорИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука15.09.2005.
Ванредни професорИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука08.09.2000.