Предмет: Безбедност и заштита на раду са средствима грађевинске и комуналне механизације (06 - ZRI413)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Департман за механизацију и конструкционо машинство
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2009..

Стицање основних знања из области безбедности и здравља на раду као и општим мерама за заштиту на раду код руковања средствима грађевинске механизације.
Познавање опасности присутних код употребе средстава грађевинске и комуналне механизације. Познавање организације безбедног градилишта и радног места. Познавање заштитних средстава. Израда одговарајућих упутстава за руковање и одржавање машина. Инструисање руковаоца у вези безбедног рада.
Увод у предмет. Радно окружење. Грађевинска машина и руковалац као извори опасности при раду. Опасности које потичу из радног окружења (обезбеђење градилишта и радног места, одроњавања земљишта, пропадања у тло, присуство цевовода и водова за струју, колизија са другим мобилним машинама). Опасности које потичу од машине (ненаменско коришћење, техничка неисправност, нестабилност машине, натписи упозорења на машини, радно место руковаоца, прегледност из кабине руковаоца, квалитет команди и сигнализације радних режима и стања машине, сигнализација преоптерећења, аутоматско управљање операцијама и радним процесима. Упутство за руковање и одржавање. Обезбеђење исправности машине (инструкције за одржавање и поправку машине, евидентирање извршених операција одржавања и поправки, периодични прегледи машина). Опасности пореклом од руковаоца машином (непоштовање упутства за руковање машином, недовољна обученост руковаоца, избегавање примене средстава личне заштите, рад под дејством алкохола, лекова и опојних дрога, премор руковаоца). Мере за повећање сигурности при раду са средствима грађевинске механизације.
Предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе.На предавањима се излаже теоријски део градива праћен одговарајућим примерима из праксе, ради лакшег разумевања и усвајања градива. На лабораторијским вежбама практично се примењују стечена знања на расположивој лабораторијској опреми. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
П. МалешевБезбедност и здравље на раду са средствима грађевинске механизације (скрипта)X у припремиСрпски језик
М. ПлавшићГрађевинске машинеX Научна књига, БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада40.00
Присуство на вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда50.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Шостаков Растислав

Предавања
Недостаје слика

Ристић мр Здравко
Асистент

Аудиторне вежбе