ванр. проф. др Јелица Симеуновић


Недостаје слика

др Јелица Симеуновић

Ванредни професор


Телефон
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Симеуновић Б. Јелица, рођена је 01. 04. 1973. године у Новом Саду. Основну школу “Славко Родић” и СПМГ “ Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду, смер сарадник у природним наукама, завршила је одличним успехом. Природно-математички факултет у Новом Саду, смер дипломирани биолог уписала је 1992. године. Основне студије завршила је 01.07. 1998. године са просечном оценом 9,79 и одбраном дипломског рада на тему “Утицај азотофиксирајућих хетероцистних цијанобактерија на више биљке гајене у пешчаној култури”. Исте године уписала је постдипломске студије, одсек биологија, дисциплина микробиологија. Магистарске студије завршила је са просечном оценом 10,00 и одбраном магистарског рада под називом “Формирање и карактеризација колекције култура цијанобактерија – НСЦЦЦ” 29.10.2004. године. У периоду од 1999-2001. године била је запослена као истраживач-приправник, а од 2001. као асистент-приправник на Катедри за микробиологију, Института за биологију, ПМФ у Новом Саду. Од 2005. године запослена је као асистент на истој катедри Департмана за биологију и екологију. У току досадашњег научно-истраживачког рада, као коаутор има објављене 2 монографије,56 научних радова и 22 саопштења на домаћим и иностраним скуповима. Члан је Друштва микробиолога Србије, Друштва еколога Србије, Интернационалног друштва за примењену алгологију (ИСАП) и Међународног друштва за истраживање Дунава (ИАД). Служи се енглеским и руским језиком.

НазивУ Установи
.

Диплома

Биолошке науке

Природно-математички факултет

1998

.

Магистратура

Биолошке науке

Природно-математички факултет

2004

.

Докторат

Биолошке науке

Природно-математички факултет

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуSimeunović J.: Jelica Simeunovic, Zorica Svircev, Maja Karaman, Petar Knezevic, Marta Melar (2010): Cyanobacterial blooms and first observation of microcystin occurrences in freshwater ecosystems in Vojvodina region (Serbia). Fresenius Environmental Bulletin
(М23) Рад у међународном часописуSimeunović J., Svirčev Z., Karaman M., Knežević P., Melar M.: Cyanobacterial blooms and first observation of microcystin occurrences in freshwater ecosystems in Vojvodina region (Serbia)., Fresenius Environmental Bulletin, 2010, Vol. 19, No 2, pp. 198-207, ISSN 1018-4619
(М23) Рад у међународном часописуSvirčev Z., Četojević-Simin D., Simeunović J., Karaman M.: Antibacterial, antifungal and cytotoxic activity of terrestrial cyanobacterial strains from Serbia
(М23) Рад у међународном часописуSimeunović J.: Svircev, Z, Cetojevic-Simin, D, Simeunovic, J, Karaman, M, Stojanovic, D. (2008): Antibacterial, antifungal and cytotoxic activity of terrestrial cyanobacterial strains from Serbia. Sci China Ser C-Life Sci
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКнежевић П., Краговић Ј., Караман М., Симеуновић Ј., Петровић О.: Интеракција бактерија са угљоводоницима из нафте ; ИИИ међународна конферецнија "Ремедијације"; Београд
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAutori: Olga Petrović, Jelena Barbir, Jelica Simeunović, Vesna Obradović, Barši Alpar Naziv: Mikrobiološko prečišćavanje otpadnih voda grada Valjeva-Microbiological purification of waste waters in the town of Valjevo. Naziv skupa: International Conference Waste waters, municipal solid wastes and hazardous wastes
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović J., Svirčev Z., Jovanović Đ., Stojanović D.: Toxic cyanobacterial blooms in water resources of Vojvodina Region Abstract book of I International Congress of Food Quality, Technology and Safety and I Symposium of Food Microbiology.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović J., Barši A., Barbir J., Knežević P., Petrović O.: Microbiological study of the Special Nature Reserve “Gornje Podunavlje” (the Upper Danube Basin) – Monoštorski rit (Monostor marsh). Abstract book of 32th IAD Conference.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAutori: Nemes K., Simeunovicy J., Bugarski R., Vörös L., Matavuly M. Naziv: THE TROPHIC CONDITION OF THE RIVER TAMIS IN THE SUMMER SEASON. Naziv skupa: XXIII Conference of the Danubian countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management,
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAutori: 16. Nemes K., Simeunovic J., Bugarski R., Radnovic D., Matavulj M. Naziv: Plankton investigation of the Canal Navigable Begey (Voyvodina, S
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAutori: 17. Petrović O., Rončević S., Dalmacija B., Simeunović J., Marković J. Naziv: Influence of hydrocarbons on the count of bacteria in water of the aerator of a laboratory setup for bioremediation of contaminated soil Naziv skupa: Balkan Scientific Conference of Biology
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAutori: 17.Petrović O., Rončević S., Dalmacija B., Simeunović J., Marković J. Naziv: Influence of hydrocarbons on the count of bacteria in water of the aerator of a laboratory setup for bioremediation of contaminated soil Naziv skupa: Balkan Scientific Conference of Biology
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAutori: Matavuly M., Gayin, S., Radnovicy D., Simeunovicy Y., Karaman M., Nemesh K. Naziv: WATER QUALITY OF THE TRANSBOUNDARY BANAT RIVERS ACCORDING TO BIOLOGICAL INDICATORS. Naziv skupa: International Symposium on Danube Basin and Sustainable Development
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAutori: Petrovicy O., Simeunovicy Y., Matavuly M., Radnovicy D., Gayin S. Naziv: THE OIL CONTAMINATION AND IMPACT OF THE RIVER DANUBE INFILTRATION BELT ON THE MICROBIOLOGICAL WATER QUALITY OF WELLS OF THE NOVI SAD MAIN AQUIFER Naziv skupa: 35th IAD der SIL Conference
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAutori: Gayin S., Matavuly M., Radnovicy D., Petrovicy O., Simeunovicy Y. Naziv: WATER QUALITY OF THE DANUBE RIVER (VOYVODINA, SERBIA, KM 1265-1245), ACCORDING TO MICROBIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARMETERS. Naziv skupa: 35th IAD der SILConferencе
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAutori: 14. Matavulj M., Gajin S., Petrovic O., Radnovic D., Simeunovic J., Bokorov M., Teodorovic I., Karaman M. Naziv: Water quality of the Zrenyanin-Banatska Palanka stretch of the major canal of the Danube-Tisza-Danube canal system according to microbiological parametars. Naziv skupa: 35 th IAD Conference
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAutori: Gayin S., Matavuly M., Radnovicy D., Petrovicy O., Simeunovicy Y., Borkovicy Z., Bokorov M. Naziv: MICROBIOLOGICAL AND BIOCHEMNICAL INDICATORS OF THE BACHKA REGION WATER ORGANIC LOAD OF THE DANUBE-TISZA-DANUBE CANAL NETWORK (BECHEY-BEZDAN STRETCH) Naziv skupa: 7th ISIRR - International Symposium Interdisciplinary Regional Research
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAutori: Gayin S., Matavuly M., Radnovicy D., Petrovicy O., Simeunovicy Y., Borkovicy Z., Bokorov M. Naziv: MICROBIOLOGICAL AND BIOCHEMNICAL INDICATORS OF THE BACHKA REGION WATER ORGANIC LOAD OF THE DANUBE-TISZA-DANUBE CANAL NETWORK (BECHEY-BEZDAN STRETCH). Naziv skupa: 7th International Symposium Interdisciplinary Regional Research
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAutori: Petrovicy O., Matavuly M., Borkovicy Z., Radnovicy D., Gayin S., Simeunovicy Y. Naziv: MYXOBACTERIA AS BIO-INDICATORS OF WATER ORGANIC LOAD OF THE BACHKA REGION D-T-D-CANAL NETWORK Naziv skupa: 7th ISIRR - International Symposium Interdisciplinary Regional Research
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорМикробиологијаФакултет техничких наука26.03.2015.
ДоцентМикробиологијаПриродно-математички факултет13.05.2010.
Асистент - стари називМикробиологијаПриродно-математички факултет01.01.2005.
Асистент приправникМикробиологијаПриродно-математички факултет01.01.2001.
Истраживач приправникМикробиологијаПриродно-математички факултет01.01.1999.