проф. др Милан Тривунић


Недостаје слика

др Милан Тривунић

Редовни професор


Телефон021/450-993
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 206

Наставни рад на ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА: Као АСИСТЕНТ: шк. 1984/85.године демонстратор на предмету "Префабрикација бетонских елемената", ВИИ 2+2, ВИИИ 2+2, од шк. 1985/86 до 1997/98 асистент на предмету "Производни системи у грађевинарству" ВИИ 2+2, ВИИИ 2+2, од шк. 1997/98 до 1999/2000 асистент на предмету "Производни системи у грађевинарству" ВИИ 3+2, ВИИИ 3+2, од шк. 1999/2000 до 2000/01 асистент на предмету "Производни системи у грађевинарству" ВИИ 3+2, ВИИИ 4+2, од шк. 1986/87 до 1992/93 асистент на предмету "Технологија монтаже", ВИИИ 2+2, од шк. 1992/93 до 2003/04 асистент на предмету "Технологија монтаже", ИX 2+2, шк. 1989/90 и 1994/95 асистент на предмету "Префабрикација бетонских елемената", ВИИ 2+2, ВИИИ 2+2, на Саобраћајном одсеку ФТН од шк. 1993/94 до 1999/2000 асистент на предмету "Основи грађевинарства", ИИ 2+2, Као НАСТАВНИК: на Грађевинском одсеку ФТН од шк. 1997/98 до 2003/04 "Технологија монтаже", ИX 2+2, од шк. 2002/03 до 2004/2005 "Зградарство", ИИ 4+2, ИИИ 3+2, од шк.1997/98 до 1999/2000 (део наставе) "Производни системи у грађевинарству", ВИИ 3+2, ВИИИ 3+2, од шк.1999/2000 до 2004/2005 (део наставе) "Производни системи у грађевинарству", ВИИ 3+2, ВИИИ 4+2, од шк.2005/06 до данас "Производни системи у грађевинарству", ВИИ 3+2, ВИИИ 4+2, од шк. 2004/05 до данас "Индустријске методе у грађењу", ИX 3+2 од шк. 2004/05 до данас "Управљање пројектима", ИX 3+2 од шк. 2004/05 до данас "Грађевинско пословање уговори и регулатива", ИX 3+0 од шк. 2004/05 до данас "Моделирање процеса грађења", ИX 2+2 шк. 2004/05 "Менаџмент у грађевинарству", ИX 2+2, на Архитектонском одсеку ФТН од шк. 2002/03 до 2004/05 (део наставе) "Архитектонске конструкције", ИИИ 2+3, ИВ 2+4, од шк. 2008/09 "Управљање пројектима и грађењем", ИX 2+4 на Саобраћајном одсеку ФТН од шк. 1997/98 до 1999/2000 "Основи грађевинарства", ИИ 2+2, Наставни рад на МАГИСТАРСКИМ СТУДИЈАМА на смеру Организација и технологија грађења, Грађевински одсек ФТН, од 2000/2001 до 2002/03 "Теорија и оптимизација система", И од 2002/03 до данас "Тероија система и истраживање операција", И од 2002/03 до данас "Управљање пројектима у грађевинарству", ИИ од 2002/03 до данас "Менаџмент у грађевинарству 2", ИИИ 2004.г. уводи усмерење Грађевински менаџмент на Грађевинском одсеку ФТН и поставља предмете: "Грађевинско пословање, уговори и регулатива˝, ˝Индустријске методе у грађењу˝, ˝Моделирање процеса грађења˝, ˝Управљање пројектима" Руковођење – менторство дипломских радова: 113 - дипломских радова 72 - дипломска-мастер рада Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских теза и докторских дисертација: дипломски радови - 50 (грађевински одсек), 20 (архитектонски одсек) специјалистички радови - 3 (одсек Заштита животне средине) магистарске тезе - 2 (грађевински одсек), 1 (архитектонски одсек), 2 (одсек Индустријско инжењерство и менаџмент), 1 (одсек Заштита животне средине), 1 (Грађевински факултет Београд) докторске дисертације - 2 (грађевински одсек) ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА Инжењерска комора Србије (лиценце 310 0244 03, 411 0064 03) Пројецт Манагемент Институте, УСА (мембер ид #724727) Савез грађевинских инжењера и техничара Србије СТРУЧНИ РАД Одговорни пројектант и главни консултант при изради пројеката технологије и организације грађења за објекте високоградње и нискоградње (30) Одговорни пројектант на пројектима нових објеката хала и зграда (20) и индивидуалних стамбених објеката (50). Одговорни пројектант на пројектима санације зграда и хала (7). Елаборати о техничком стању објеката (2). Носилац Студија оправданости (5). Техничке контроле и ревизије пројеката (20). Одговорни руководилац при грађењу објеката хала и индивидуалних стамбених објеката (12). Надзор над изградњом објеката зграда и хала (11). Вештачења из области грађевинарства (30). ОСТАЛО Био је секретар организационог одбора 20.тог Међукатедарског саветовања из области технологије, организације и економике грађења грађевинских факултета Југославије одржаног у Новом Саду 25 и 26.09.1996.године. Дуги низ година учествује у организацији иНДиС-а, и био је члан Организационог и Извршног одбора 5.југословенског саветовања "Индустријска изградња станова" иНДиС'89 одржаног од 08-10.02.1989. у Новом Саду, секретар Извршног одбора 6.југословенског саветовања "Индустријска изградња" иНДиС'94 одржаног 23-24.11.1994. у Новом Саду, секретар Извршног одбора 7.југословенског саветовања "Индустријска изградња" иНДиС'97 одржаног 12-14.11.1997. у Новом Саду, члан Извршног одбора 8.југословенског саветовања "Индустријско грађење" иНДиС'2000 одржаног 22-24.11.2000. у Новом Саду, члан Организационог одбора 9-тог националног и 3-ћег међународног научног скупа иНДиС 2003, Нови Сад, 26-28. новембар 2003, члан Организационог одбора, Међународног научног комитета и уредник зборника радова (са Р.Фолић, В.радоњанин) 10-тог националног и 4-тог међународног научног скупа иНДиС 2006, Нови Сад, 22-24.11.2006. Од 1992.године до 2000.године био је скретар Катедре за Производне системе у грађевинарству Грађевинског одсека ФТН. Од октобра 2002.године је Шеф катедре за Организацију и технологију грађења Грађевинског одсека ФТН. Од 2004. до 2006.г. био је помоћник директора Института за грађевинарство ФТН. Од децембра 2002.године је потпредседник ДГИТ Новог Сада. Од августа 2003.године члан је Републичке ревизионе комисије – Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације за објекте од значаја за републику а који се граде на територији АП Војводине. Од јула 2003. има пројектантску (310 0244 03) и извођачку (411 0064 03) лиценцу Инжењерске коморе Србије. Од јануара 2006. је члан одбора подсекције дипл.инж.грађ. региона Нови Сад, Матичне секције извођача радова, Инжењерске коморе Србије. Од 2006.г члан је Савета за заштиту на раду и заштиту здравља на раду, Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова. Награде/признања: Заслужни члан Савеза инжењера и техничара Србије, 2007, Плакета савеза за заштиту на раду Војводине, 2008.

Редовни професор
01.04.2007.
Тренутно нема историјских података о чланству запосленог!
НазивУ Установи
Технологија и организација изградње изложбене хале

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1985

Унапређење организације процеса монтаже бетонских хала самоходним дизалицама

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1992

Моделирање и оптимизација тока и ефеката процеса монтаже бетонских конструкција

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1996

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиDukić D., Trivunić M., Starčev-Ćurčin A.: Computer-aided building maintenance with "BASE-FM" program, Automation in Construction, 2013, No 30, pp. 57-69, ISSN 0926-5805, UDK: 10.1016/j.autcon.2012.10.001
(М21) Рад у врхунском међународном часописуĆirović G., Radonjanin V., Trivunić M., Nikolić D.: Optimization of UHPFRC Beams Subjected to Bending Using Genetic Algorithms, Journal of Civil Engineering and Management, 2014, Vol. 20, No 4, pp. 527-536, ISSN 1392-3730
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPeško I., Trivunić M., Goran Ć., Mučenski V.: A Preliminary Estimate of Time and Cost in Urban Road Construction Using Neural Networks, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 3, pp. 563-570, ISSN 1330-3651, UDK: UDK 658.5.012.2:004.032.26]>625.712.05
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMučenski V., Peško I., Trivunić M., Ćirović G., Dražić J.: Identification of Injury Risk in Building Construction - Education, Experience and Type of Works, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 6, pp. 1011-1017, ISSN 1330-3651, UDK: 331.463:69]:311.313(497.113)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMučenski V., Trivunić M., Ćirović G., Peško I., Dražić J.: Estimation of Recycling Capacity of Multi-storey Building Structures Using Artificial Neural Networks, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2013, Vol. 10, No 4, pp. 175-192, ISSN 1785-8860, UDK: 10.12700/APH.10.04.2013.4.11
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVuković S., Trivunić M.: Site management and production analysis of concrete hall assembly - Optimal method of assembling Precast concrete halls and the effects production factors have on site management, Building Research and Information, 1994, Vol. 22, No 5, pp. 272-276
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVuković, S., Trivunić, M. (1995): "Site management and production analysis of concrete hall assembly". The International Journal of Research, Development and Demonstration ˝Building Research and Information˝, Volume 23, Number 1, E. and F.N. Spon, UK, pp. 55-59.
(М23) Рад у међународном часописуVujkov A., Bibić (Đorđević) D., Peško I., Mučenski V., Dražić J., Trivunić M.: Estimation of Recycling Capacity Using ANN and SVM, Građevinar, 2018, Vol. 70, No 9, pp. 783-792, ISSN 0350-2465, UDK: 624+69(05)=862
(М23) Рад у међународном часописуHarmati N., Jakšić Ž., Trivunić M., Bulatović V.: Rising damp analysis and selection of optimal handling method in masonry construction, Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2014, Vol. 58, No 4, pp. 431-444, ISSN 0553-6626
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомMučenski V., Peško I., Dražić J., Ćirović G., Trivunić M., Bibić (Đorđević) D., Volkov M., Anton V.: Производственные риски и управление безопасности труда. Травмоопасность на строительном производстве, Construction of Unique Buildings and Structures, 2015, Vol. 32, No 5, pp. 160-174, ISSN 2304-6295
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомMučenski V., Peško I., Trivunić M., Dražić J., Ćirović G.: Optimization for Estimating the Amount of Concrete and Reinforcement Required for Multy-storey Buildings, Građevinski materijali i konstrukcije, 2012, Vol. 55, No 2, pp. 27-46, ISSN 2217-8139, UDK: 004.032.26:691.32=861
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTrivunić, M., Dražić, J. (2000): ˝The optimization of prefabricated concrete hall element production˝. Međunarodna konferencija ˝Građevinarstvo-građevinski menadžment 2000˝ – Nemzetközi konferencia ˝ÉPÍTÖIPAR – ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT 2000˝, Budapest, pp. 109-116.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMučenski V., Peško I., Dražić J., Trivunić M.: Estimating Potential Amount of Concrete for Recycling by Using Artificial Neural Networks within Forecaster XL application, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Tara: Society for Materials and Structures Testing of Serbia, 19-21 Oktobar, 2011, pp. 453-460, ISBN 978-86-87615-02-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDražić J., Mučenski V., Trivunić M., Peško I.: Influence a risk of assembly process realization on the choice of assemby metod, 1. International Scientific Conference Peeople, Building and Environment, Brno: University of Technology and Mendel University og Agriculture and Forestry in Brno, Fakulty of Civil Engineering, Fakulty of Forestry and Wood Technology , 26-27 Novembar, 2009, pp. 183-187, ISBN 978-80-7204-660-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMalešević E., Trivunić M., Peško I., Mučenski V.: Critical analysis of relations among dynamic methods of investment project evaluation , 5. iNDiS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo, 23-25 Novembar, 2009, pp. 357-363, ISBN 978-86-7892-221-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDražić J., Trivunić M.: Monitoring the column assembly process using photo-survey method and chronometric method , 1. International Conference on Civil Engineering Desing and Construction, Varna: Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov", 12-14 Septembar, 2008, pp. 66-72, ISBN 978-954-322-310-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMučenski V., Trivunić M., Peško I.: Injuries at work in the building process caused by construction machinery usage, 1. OSH BON-TON, Ohrid: University "Ss. Cyril and Methodius" in Skopje, Faculty of Mechanical Engineering, 29-31 Oktobar, 2015, pp. 202-207, ISBN 978-608-4624-18-9
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Тривунић М., Дражић Ј.: Монтажа бетонских конструкција зграда, Друго допуњено издање, Београд, Универзутет у Новом Саду, ФТН Нови Сад, АГМ књига Београд, 2009, стр. 1-277, ИСБН 978-86-86363-19-0
(М52) Рад у часопису националног значајаТривунић, М. (2001): Технологија и организација надградње зграда, Часопис “Материјали и конструкције“, бр. 1-2, Београд, 2001, стр.56-60.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметТривунић, М., Матијевић, З. (2004, 2006, 2009): Технологија и организација грађења. Практикум, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Едиција техничке науке, бр. 96, бр. 126 и бр. 234, Нови Сад, стр. 1-199.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTrivunić, M. (1997): ˝An Expert System for The Optimization of Prefabricated Concrete Hall Element Assembly˝. CIB W-24 International Seminar on Industrialization Building: Present State and Future Trends, Haifa, Israel, pp. E-1-E-11.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMatijević, Z., Trivunić, M. (2006): ˝Adaption of Benchmarking for The Application in The Hybrid method for Improving The Performances of A Company˝, International Conference VSU"2006, 22 may - 23 may, 2006, Sofia, Bulgaria, Vol II, pp. V-1 - V-6.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMatijević, Z., Trivunić, M. (2006): ˝Transformation of the Organisational Structure of Construction Companies for the Purpose of Mass Customization", Adaptables2006, TU/e, International Conference On Adaptable Building Structures Eindhoven, The Netherlands, 03-05 July 2006, Volume 1, pp.3-232 - 3-236.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTrivunić,M., Dražić,J. (2000): The optimization of prefabricated concrete hall element production, Međunarodna konferencija “Građevinarstvo-građevinski menadžment 2000” – Nemzetközi konferencia “ÉPÍTÖIPAR – ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT 2000”, Budapest, 2000 július 3-4, pp. 109-116.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTrivunić, M. (1999): ˝PRIMATES-An Expert System For Selecting The Optimal Hall Assembly Method˝. 16th IAARC/IFAC/IEEE International Symposium an Automation and Robotics in Construction, Madrid, Spain, pp. 173-179.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMatijević Z., Trivunić M., Ćosić I. (2005): Process-oriented transformation of the industrial systems in construction, Proceedings, 13th Scientific Conference on Industrial Systems IS ’05, with international participation, Herceg Novi, 07.-09.09.2005, pp.147-156.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMučenski,V., Trivunić,M. (2007): Risk identification for safety at work in construction, 12th International Symposium, 27-29 september 2007, Struga, Macedonia, Volume 2, pp 699-704.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJakšić,Ž., Trivunić,M. (2007): Adaptable housing, International Conference VSU"2007, 15-16 may 2007, Sofia, bulgaria, Vol. I, pp II-63 - II-68.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМатијевић З., Тривунић М. (2005): "Реинжењеринг обима и структуре процеса изградње", Часопис "Изградња", бр. 12/2005, Београд, 2005, стр. 470-489.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТехнологија и организација грађења и менаџментУниверзитет у Новом Саду01.04.2007.
Ванредни професорОрганизација, технологија грађења и менаџментФакултет техничких наука17.07.2002.
ДоцентОрганизација, технологија грађења и менаџментФакултет техничких наука05.10.1997.
Асистент - др наукаОрганизација, технологија грађења и менаџментФакултет техничких наука13.03.1997.
Асистент - стари називОрганизација, технологија грађења и менаџментФакултет техничких наука18.03.1993.
Асистент - стари називОрганизација, технологија грађења и менаџментФакултет техничких наука21.12.1989.
Асистент приправникОрганизација, технологија грађења и менаџментФакултет техничких наука22.10.1985.