ванр. проф. др Атила Зелић


Недостаје слика

др Атила Зелић

Ванредни професор


Телефон021/485-2378
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 508

Атила Зелић је рођен 1985. године у Врбасу. Основну школу је завршио у Србобрану, а средњу Техничку школу (смер машински техничар) у Бечеју. Дипломирао је 2010. године на усмерењу Механизација и конструкционо машинство Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду. По дипломирању запошљава се на Факултету техничких наука (ФТН) у Новом Саду, прво као сарадник у настави, док касније у звању асистента изводи вежбе на већем броју предмета у оквиру студијских програма Механизација и конструкционо машинство, Инжењерство заштите на раду и Техничка механика и дизајн у техници. Докторску дисертацију одбранио је 2018. године, такође на ФТН. У кратком периоду био је ангажован као асистент са докторатом, након чега је изабран у звање доцента (2019), за ужу научну област Пројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистика.

Области научног и стручног интересовања: Дизалице; Металне конструкције транспортних и грађевинских машина; Безбедност и здравље на раду са транспортном и грађевинском механизацијом.

На ФТН изводи наставу из следећих предмета (акредитација 2019):
ОАС Механизација и конструкционо машинство: Металне конструкције у машиноградњи; Погонски системи; Пројектовање машина прекидног транспорта.
МАС Механизација и конструкционо машинство: Безбедност и заштита на раду са средствима за дизање терета; Безбедност и заштита на раду са средствима механизације.
ОАС Мехатроника у механизацији: Мехатроника погонских система.

Аутор или коаутор је преко 35 радова објављених у часописима или презентованих на конференцијама. Коаутор је уџбеника „Безбедност и заштита на раду са машинама унутрашњег транспорта”. У протеклом периоду је учествовао у реализацији неколико националних и међународних пројеката.

Члан је Комисије за стандарде и сродна документа М096 (Институт за стандардизацију Србије) из области Дизалице, опрема за дизање и континуални транспорт.

Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Одређивање хоризонталних оптерећења шина и носеће конструкције двогреде мосне дизалице изазваних закошењем при кретању

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2010

Утицај сила закошења на замор носеће конструкције мосне дизалице при њеном кретању

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2018

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуZelić A., Zuber N., Šostakov R.: Experimental determination of lateral forces caused by bridge crane skewing during travelling, Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 2018, Vol. 20, No 1, pp. 90-99, ISSN 1507-2711
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠostakov R., Zelić A.: Lateral skewing loads of crane supporting structures in the light of replacement of previous national regulations with new EN standards, 7. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Balatonfured: Faculty of Techical Sciences, 24-26 Maj, 2012, pp. 133-138, ISBN 978-86-7892-399-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠostakov R., Zelić A., Ličen H.: Bridge crane skewing loads calculation - Today's state and near improvements, 20. International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Beograd: Faculty of Mechanical Engineering, 3-5 Oktobar, 2012, pp. 83-88, ISBN 978-86-7083-763-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠostakov R., Zelić A., Zuber N., Ličen H., Szabó L.: Defining the loadings due to bridge crane skewing during travelling, according to EN 15 011 - Calculation rigid method, 8. The Eighth International Symposium - KOD 2014 - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured: Faculty of Technical Sciences, 12-15 Jun, 2014, pp. 75-78, ISBN 978-86-7892-615-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠostakov R., Zelić A., Zuber N., Ličen H.: Skewing loadings in the scope of material fatigue phenomena of crane structure and travelling mechanism components, 5. Transport and Logistics - TIL, Niš: Faculty of Mechanical Engineering, 5-6 Jun, 2014, pp. 101-104, ISBN 978-86-6055-053-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠostakov R., Zelić A., Poznić A.: Survey of a machine driving system operation in 2D and 3D diagrams torque vs. angular velocity, 3. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECHEDU), Subotica: Subotica Tech - College of Applied Sciences, 14-16 Maj, 2015, pp. 168-171, ISBN 978-86-918815-0-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPoznić A., Zelić A., Miloradović D.: Determination of magnetic characteristics of some steels suitable for magnetorheological brake construction, 3. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECHEDU), Subotica: Subotica Tech - College of Applied Sciences, 14-16 Maj, 2015, pp. 130-133, ISBN 978-86-918815-0-4
(М53) Рад у научном часописуPoznić A., Zelić A., Szabó L.: Magnetorheological Fluid Brake - Basic Performances Testing with Magnetic Field Efficiency Improvement Proposal, Hung. J. Ind. Chem., 2012, Vol. 40, No 2, pp. 113-119, ISSN 0133-0276
(М53) Рад у научном часописуStevanov B., Zuber N., Šostakov R., Tešić Z., Bojić S., Georgijević M., Zelić A.: Reengineering the Port Equipment Maintenance Process, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2016, Vol. 7, No 3, pp. 103-109, ISSN 2217-2661, UDK: 62-7
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистикаУниверзитет у Новом Саду13.03.2024.
ДоцентПројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистикаУниверзитет у Новом Саду13.03.2019.
Асистент - др наукаПројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистикаУниверзитет у Новом Саду08.10.2018.
АсистентПројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистикаФакултет техничких наука24.09.2015.
АсистентМашинске конструкције, транспортни системи и логистика24.09.2012.
Сарадник у наставиМашинске конструкције, транспортни системи и логистика28.12.2010.