доц. др Петар Кнежевић


Недостаје слика

др Петар Кнежевић

Доцент


Телефон
E-mail
Академско звањеДоцент

Студије биологије, смер дипл. биолог, окончао је јуна 2002. године на ПМФ-у у Новом Саду са просечном оценом 10.00.  Године 2002./03. проглашен је за студента генерације Универзитета у Новом Саду. Магистарске студије окончао је са просечном оценом 10.00, а магистарску тезу одбранио 2005. Докторску дисертацију одбранио је 2009, а исте године изабран је за асистента за ужу научну област микробиологија. Од 2010. је доцент на Департману за биологију и екологију, за ужу научну област микробиологија, где је задужен за већи број предмета на основним, мастер и докторским студијама: Основе микробиологије, Биофилм, Бактериологија, Биологија бактериофага, Патогени микроорганизми, Одабрана поглевља бактериологије и Одабрана подлавља вирусологије. До сада је учествовао на пет националних и три међународна пројеката, као истраживач и/или руководилац. Аутор је и коатор више од 80 научних радова објављених у земљи и свету из области микробиологија.

НазивУ Установи
.

Диплома

Биолошке науке

Природно-математички факултет

2002

.

Магистратура

Биолошке науке

Природно-математички факултет

2005

.

Докторат

Биолошке науке

Природно-математички факултет

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKnežević P., Petrović O.: Antibiotic resistance of commensal Escherichia coli isolated from food producing animals of three Vojvodinian farms, Serbia. International Journal of Antimicrobial Agents. 2008, 4(31):360-363
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKnežević P., Ćurčin S., Aleksić V., Petrušić M., Vlaški (rođ. Savić) Lj.: Phage-antibiotic synergism: a possible approach to combatting Pseudomonas aeruginosa. pii: S0923-2508(12)00126-X. doi: 10.1016/j.resmic.2012.08.008., RES MICROBIOL, 2012, ISSN 0923-2508
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKnežević P., Obreht D., Ćurčin S., Petrušić M., Aleksić V., Kostanjšek R., Petrović O.: Phages of Pseudomonas aeruginosa: response to environmental factors and in vitro ability to inhibit bacterial growth and biofilm formation , Journal of Applied Microbiology, 2011, Vol. 111, No 1, pp. 245-254
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVukašinović E., Vujović G., Knežević P., Kojić D., Prvulović D., Miljanović B., Grubor-Lajšić G.: Water Quality Assessment in Lakes of Vojvodina, International Journal of Environmental Research, 2011, Vol. 5, No 4, pp. 891-900, ISSN 1735-6865
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKnežević P.: A colorimetric microtiter plate method for assessment of phage effect on Pseudomonas aeruginosa biofilm. , Journal of Microbiological Methods, 2008, Vol. 47, No 2-3, pp. 114-118
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPetrović O., Knežević P., Jelena M., Rončević S.: Screening method for detection of hydrocarbon-oxidizing bacteria in oil-contaminated water and soil specimens., Journal of Microbiological Methods, 2008, Vol. 74, No 2-3, pp. 110-113
(М23) Рад у међународном часописуSimeunović J., Svirčev Z., Karaman M., Knežević P., Melar M.: Cyanobacterial blooms and first observation of microcystin occurrences in freshwater ecosystems in Vojvodina region (Serbia)., Fresenius Environmental Bulletin, 2010, Vol. 19, No 2, pp. 198-207, ISSN 1018-4619
(М23) Рад у међународном часописуKaraman M., Mimica-Dukić N., Knežević P., Svirčev Z., Matavulj M.: Antibacterial properties of selected lignicolous mushrooms and fungi from northern Serbia, International journal of medicinal mushrooms, vol. 11 br. 3, str. 269-279., 2009, Vol. 11, No 3, pp. 269-279
(М23) Рад у међународном часописуKnežević P., Kostanjsek R., Obreht D., Petrović O.: Isolation of Pseudomons aeruginosa specific bacteriophages with broad activity spectra, Current Microbiology, 2009, No 59, pp. 173-180, ISSN 1432-0991
(М23) Рад у међународном часописуTeodorović I., Planojević I., Knežević P., Radak S., Nemet I.: Sensitivity of bacterial vs acute Daphnia magna toxicity test to metals, Central European Journal of Biology, 2009, Vol. 4, No 4, pp. 482-492, ISSN 1895-104X
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентМикробиологијаПриродно-математички факултет01.10.2010.
Асистент - стари називМикробиологијаПриродно-математички факултет01.01.2009.
Истраживач приправникМикробиологијаПриродно-математички факултет01.01.2006.