проф. др Милан Зељковић


Недостаје слика

др Милан Зељковић

Редовни професор


Телефон021/485-2473
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКАБИНЕТ 113A

Рођен 22.11.1953. године у Подгорији општина Мркоњић Град. Од 1958. до 1972. године живи у Новом Жеднику код Суботице где је завршио основну школу. Почев од 1977. године живи и ради у Новом Саду. Образовање: Средња школа: Машински техничар, Средња машинско-електротехничка школа у Суботици, 1972.год. Дипломске студије: Дипломирани инжењер машинства, Универзитет у Новом Саду, Машински факултет, Одсек за производно машинство, уписао1972. год, дипломирао 1977. год. Последипломске студије: Магистар техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Студијске група: Производно машинство И - група Машине алатке уписао 1978. год., магистрирао 1984.год. Докторске студије : Доктор техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука,1996. године. Професионално искуство: од 1977- до данас запослен на Факултету техничких наука у Новом Саду. Ужа научна област: Машине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовања. Изводио настану на предметима у оквиру основних студијама : На Факултету техничких наука Машине алатке, Експлоатација машина алатки, Пројектовање машина алатки, Пројектовање машина алатки, Савремени прилази у пројектовању производа, Аутоматизација у производном машинству, Аутоматски флексибилни технолошки системи, Рачунаром интегрисана производња (ЦАД, ЦАПП, БП, ЦИМ), Обрадни и технолошки системи, Информационе технологије у обликовању пластике, На Машинском факултету Источно Сарајево Производни обрадни системи – ЦИМ.   Изводио наставу на предметима у оквиру магистарских студија: На Факултету техничких наука Савремене матрматичке и истраживачке методе у машинству – модула: Метод коначних елемената (Одсек: Производно машинство) Савремени обрадни системи (смер: Процеси обраде метала скидањем струготине), Одабрана поглавља из флексибилних технолошких структура (смер: Аутоматске флексибилне технолошке структуре и аутоматски флексибилни технолошки процеси), Аутоматизација пројектовања производа и оптимизација конструкције производа (смер: Аутоматске флексибилне технолошке структуре ).

Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Техноекономска оптимизација параметара режима резања при обради глодањем

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1977

Прилог примени савремених метода за пројектовање машина алатки на бази рачунарске и експерименталне идентификације понашања главних вретена

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1984

Систем за аутоматизовано пројектовање и предикцију понашања склопа главног вретена машина алатки

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1996

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуŽivković A., Zeljković M., Tabaković S., Milojević Z.: Mathematical modeling and experimental testing of high-speed spindle behavior, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015, Vol. 77, No 5-8, pp. 1071-1086, ISSN 0268-3768, UDK: DOI: 10.1007/s00170-014-6
(М21) Рад у врхунском међународном часописуZeljković M., Gatalo R.: Experimental and Computer Aided Analysis of High-Speed Spindle Assembly behaviour, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 1999, Vol. 48, No 1, pp. 325-328, ISSN 0007-8506
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTabaković S., Zeljković M., Milojević Z.: Automated Acquisition of Proximal Femur Morphological Characteristics, Measurement Science Review, 2014, Vol. 14, No 5, pp. 2850-293, ISSN 1335-8871, UDK: 10.2478/msr-2014-0039
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodić V., Zeljković M., Tepić J., Milošević M., Lukić D.: Techno-economic method for evaluation and selection of flexible manufacturing systems, Metalurgija, 2012, Vol. 51, No 3, pp. 349-353, ISSN 0543-5846
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGatalo R., Hodolič J., Zeljković M., Milošević V., Konjović Z.: Achievements in the developoment and future development of SAPOR-S systems for automatic programming of NC Lathes , Robotics and Computer-integrated Manufacturing, 1988, Vol. 4, No 1/2, pp. 91-102, ISSN 0736-5845
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGatalo R., Rekecki J., Hodolič J., Borojev Lj., Zeljković M., Milošević V., Konjović Z., Malbaški D.: Automatic design of the technological process for NC lathes by the use of SAPOR-S system, International Journal of Production Research, 1983, Vol. 21, No 2, pp. 197-213, ISSN 0020-7543
(М23) Рад у међународном часописуŽivković A., Zeljković M., Mlađenović C., Tabaković S., Milojević Z., Hadžistević M.: A study of thermal behavior of the machine tool spindle, Thermal Science, 2018, ISSN 0354-9836
(М23) Рад у међународном часописуLanc Z., Štrbac B., Zeljković M., Živković A., Hadžistević M.: Emissivity of Aluminium Alloy Using Infrared Thermographic Technique, Materiali in Tehnologije, 2018, Vol. 52, No 3, pp. 323-327, ISSN 1580-2949
(М23) Рад у међународном часописуBlanuša V., Zeljković M., Milisavljević B., Savić B.: Mathematical modeling of thermal behaviour of cylindrical roller bearing for towed railway vehicles, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 3, pp. 211-217, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуTabaković S., Grujić J., Zeljković M., Blagojević Z., Radojević B., Popović Z., Stanojević V.: Computer and experimental analysis of the stress state of the cement hip joint endoprosthesis body, Vojnosanitetski pregled, 2014, ISSN 0042-8450, UDK: prihvaćen za objavljivanje 10.01.2014.
(М23) Рад у међународном часописуTabaković S., Zeljković M., Gatalo R., Živković A.: Programme Suite for Conceptual Designing of Parallel Mechanism-Based Robots and Machine Tools, International Journal of Advanced Robotic Systems, 2013, Vol. 10, No 2013 (279), pp. 1-13, ISSN 1729-8806
(М23) Рад у међународном часописуTabaković S., Zeljković M., Živković A.: General Parametric Model of The Body of The Total Hip Endoprosthesis, Acta Polytechnica Hungarica, 2013, Vol. 11, No 1, pp. 227-246, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуAntić A., Petrović P., Zeljković M., Kosec B., Hodolič J.: The influence of tool wear on the chip-forming mechanism and tool vibrations, Materijali in tehnologije, 2012, Vol. 46, No 3, pp. 279-285, ISSN 1580-2949
(М23) Рад у међународном часописуAntić A., Zeljković M., Petrović P., Živković A., Hodolič J.: Experimental analysis and FEM modelling of a cutting tool vibrations, Strojarstvo: časopis za teoriju i praksu u strojarstvu, 2012, Vol. 54, No 2, pp. 117-125, ISSN 0562-1887
(М23) Рад у међународном часописуČiča Đ., Zeljković M., Lakić-Globočki G., Sredanović B., Borojević S.: Modelling of Dynamical Behavior of a Spindle-Holder-Tool Assembly, Strojarstvo: časopis za teoriju i praksu u strojarstvu, 2012, Vol. 54, No 2, pp. 117-125, ISSN 0562-1887
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомMilojević Z., Vićević M., Zeljković M., Navalušić S.: Methodology of the bone tissue diagnostic images processing, Academic Journal of Manufacturing Engineering – AJME, 2012, Vol. 10, No 3, pp. 63-70, ISSN 1583-7904
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомMilojević Z., Navalušić S., Zeljković M., Vićević M., Beju L.: Haptic interaction program systems development as a part of virtual environment, Academic Journal of Manufacturing Engineering – AJME, 2011, Vol. 9, No 2/2011, pp. 61-66, ISSN 1583-7904
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомTabaković S., Živković A., Grujić J., Zeljković M.: Using CAD/CAE software systems in the design process of modular, revision total hip endoprosthesis, Academic Journal of Manufacturing Engineering – AJME, 2011, Vol. 9, No 2/2011, pp. 97-102, ISSN 1583-7904
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомTabaković S., Zeljković M., Gatalo R.: Analysis of Workspace of Machine Tools Based on Parallel Kinematics, Academic Journal of Manufacturing Engineering – AJME, 2010, pp. 88-96, ISSN 1583-7904
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомŽivković A., Zeljković M., Tabaković S.: Matematical Model for the Roller Bearing Life Determination, Academic Journal of Manufacturing Engineering – AJME, 2010, Vol. 8, No 3/2010, pp. 108-115, ISSN 1583-7904
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниTabaković S., Zeljković M., Živanović S.: MACHINE TOOLS AND INDUSTRY 4.0 - TRENDS OF DEVELOPMENT, 4. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" - COMETa, Jahorina: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, 27-30 Novembar, 2018, pp. 2-19, ISBN 978-99976-719-4
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниČiča Đ., Zeljković M., Lakić-Globočki G., Sredanović B., Borojević S.: Identification of contact parameters of spindle-holder-tool assembly using artification neural networks, 11. International Scientific Conference "Advanced Production Technologies" - MMA, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 20-21 Septembar, 2012, pp. 57-60, ISBN 978-86-7892-419-4
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниBeju L., Zeljković M., Navalušić S.: Strategies for improving the agility level in the manufacturing bearing industry, 11. International Scientific Conference "Advanced Production Technologies" - MMA, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 20-21 Septembar, 2012, pp. 101-104, ISBN 978-86-7892-419-4
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниNavalušić S., Milojević Z., Zeljković M.: Concept of the virtual manufacturing , 6. International Conference of Advanced Manufacturing Technologies – ICAMaT, Kluž, 8-10 Oktobar, 2009, pp. 41-48, ISBN 2066-9445
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMlađenović C., Košarac A., Zeljković M., Knežev M.: EXPERIMENTAL DEFINITION OF MACHINING SYSTEMS STABILITY LOBE DIAGRAM, 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 28-29 Septembar, 2018, pp. 95-98, ISBN 978-86-6022-094-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKnežev M., Tabaković S., Zeljković M., Štrbac B., Mlađenović C.: Analysis and verification of complex surfacess machining by three axis milling machine center , 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 28-29 Septembar, 2018, pp. 83-86, ISBN 978-86-6022-094-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAntić A., Zeljković M., Krstanović L., Ungureanu N.: A Texture-based descriptors for real time tool condition monitoring , 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 28-29 Septembar, 2018, pp. 53-56, ISBN 978-86-6022-094-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLanc Z., Zeljković M., Hadžistević M., Štrbac B., Živković A.: Determination of Emissivity of Steel Alloy Using infrared Thermographic Technique, 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 28-29 Septembar, 2018, pp. 87-90, ISBN 978-86-6022-094-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŽivković A., Zeljković M., Rodić M., Mijušković M.: Computer and experimental determination of the hub unit life, 10. International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology - DEMI, Banja Luka: Faculty of Mechanical Engineering, 26-28 Maj, 2011, pp. 937-942, ISBN 978-99938-39-23-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTabaković S., Mlađenović C., Zeljković M., Gatalo R.: Analysis of kinematic characteristics of machine tools using a virtual model, 34. International Conference on Production Engineering, Niš: Faculty of Mechanical Engineering, 28-30 Septembar, 2011, pp. 113-116, ISBN 978-86-6055-019-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČiča Đ., Zeljković M., Lakić-Globočki G., Sredanović B., Borojević S.: Modeling of dynamical behavior spindle - holder - tool assembly, 34. International Conference on Production Engineering, Niš: Faculty of Mechanical Engineering, 28-30 Septembar, 2011, pp. 117-120, ISBN 978-86-6055-019-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilojević Z., Navalušić S., Zeljković M., Vićević M., Beju L.: EXAMPLES OF DEVELOPMENT OF PROGRAM SYSTEMS WITH HAPTIC INTERACTION, 5. International Conference on Manufacturing Science and Education - MSE, Sibiu, 2-5 Jun, 2011
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Зељковић, М., Табаковић, С., Милојевић, З., Живковић, А., Навалушић, С.: Савремени прилази у развоју производа специфичне намене, Факултет техничких наука, едиција техничке науке - монографије, 66, Нови Сад, 2016, ИСБН 987-86-7892-854-3
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,REKECKI, J., GATALO, R., ZELjKOVIĆ, M., BOROJEV, Lj., HODOLIČ, J.: Fleksibilni tehnološki sistemi za obradu rotacionih izradaka, knjiga I, Stanje, tendencije i podloge za razvoj, edicija NUMA - FTS, Institut za proizvodno mašinstvo, FTN, 177 str., Novi Sad, 1989.
(М43) Монографска библиографска публикацијаBeju, L., Navalušić, S., zeljković, M.: Lean Manufacturing, Faculty of Techical Sciences, 242 str., Novi Sad, 2017, ISBN 978-86-7892-990-8
(М43) Монографска библиографска публикацијаBeju L., Barb C., Navalušić S., Zeljković M.: Project Management, Novi Sad, University of Novi Sad, Faculty of Technical Science, 2015, ISBN 978-86-7892-768-3
(М43) Монографска библиографска публикацијаЗељковић М., Боројев Љ., Табаковић С., Антић А., Живковић А.: Програмирање нумерички управљаних машина алатки за обраду резањем, Факултет техничких наука, 2010, стр. 1-197, ИСБН 978-86-7892-329-6, УДК: 621.7/.9-52 (0.075.8)
(М43) Монографска библиографска публикацијаЗељковић М., Живковић А.: Технологија обраде и обрадни системи за стругање и брушење, Темерин, ФКЛ а.д., Фабрика котрљајућих лежаја и кардана, 2011, стр. 1-98, ИСБН 978-86-906415-1-2, УДК: 621.941 (035)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMilojević Z., Tabaković S., Zeljković M., Živković A.: Free form shape modelling by hand movement in virtual environment, Machine Design, 2016, Vol. 8, No 4, pp. 165-170, ISSN 1821-1259
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаČiča Đ., Zeljković M., Sredanović B., Borojević S.: Dynamic analysis of spindle-holder-tool assembly, Machine Design, 2016, Vol. 8, No 2, pp. 53-56, ISSN 1821-1259
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŽivanović S., Tabaković S., Zeljković M., Milojević Z.: Configuring a machine tool based on hybrid O-X glide mechanism, Machine Design, 2016, Vol. 8, No 4, pp. 141-148, ISSN 1821-1259
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŽivković A., Zeljković M., Tabaković S., Blanuša V.: The analysis of the static behavior of special roller bearings with forged outer ring, Journal for Technology of Plasticity, 2014, Vol. 39, No 1, pp. 39-48, ISSN 0354-3870, UDK: 621.7
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаГрујић Ј., Табаковић С., Зељковић М., Живковић А., Вучинић З., Ђорђевић А., Мандић Н., Лујић Н., Секулић Ј.: Пројектовање специјалне ендопротезе „Спацер“, Ацта цхирургица Иугославица, 2013, пп. 109-115, ИССН 0354-950X, УДК: 616.72-089-77
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаTabaković S., Zeljković M., Živković A., Movrin D., Grujić J.: Development of the endoprosthesis of the femur according to the characteristics of a specific patient with using modern methods for product design and rapid prototyping, Journal for Technology of Plasticity, 2012, Vol. 37, No 2, pp. 195-208, ISSN 0354-3870
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаTabaković S., Zeljković M., Živković A., Movrin D., Grujić J.: Development of the endoprosthesis of the femur according to the characteristics of a specific patient with using modern methods for product design and rapid prototyping, Journal for Technology of Plasticity, 2012, Vol. 37, No 2, pp. 195-208, ISSN 0354-3870
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBlanuša V., Zeljković M., Vilotić D., Tabaković S.: The specificity of punch presses programming, Journal for Technology of Plasticity, 2011, Vol. 36, No 2, pp. 121-135, ISSN 0354-3870
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаAntić A., Kovačević D., Zeljković M., Kosec B., Novak-Marcinčin J.: Wear level influence on chip segmentation and vibrations of the cutting tool, Materials and Geoenvironment, 2011, Vol. 58, No 1, pp. 15-28, ISSN 1408-7073
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаAntić A., Zeljković M., Novak-Marcinčin J.: Influence of Tool Wear and Chip Forming Mechanism on Tool Vibration, Journal of Manufacturing Engineering, 2011, Vol. 10, No 3, pp. 14-17, ISSN 1335-7972
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBlanuša V., Zeljković M., Vilotić D., Tabaković S.: The specificity of punch presses programming, Journal for Technology of Plasticity, 2011, Vol. 36, No 2, pp. 121-135, ISSN 0354-3870
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаTabaković S., Zeljković M., Gatalo R.: Analysis of Workspace of Machine Tools Based on Parallel Kinematics, Academic Journal of Manufacturing Engineering – AJME, 2010, Vol. 8, No 3/2010, pp. 88-96, ISSN 1583-7904
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMilojević Z., Navalušić S., Zeljković M.: Approximate approach to the turning simulation, Academic Journal of Manufacturing Engineering – AJME, 2009, Vol. 7, No 2, pp. 65-70, ISSN 1583-7904
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаNavalušić S., Milojević Z., Zeljković M.: Concept of the virtual Manufacturing , Academic journal of manufacturing engineering, 2009, Vol. 7, No 4, pp. 103-110, ISSN 1583-7904
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаTabaković S., Zeljković M., Gatalo R.: A contribution to workspace analysis of machine tools based on parallel mechanism , Journal of Machine Engineering, 2007, Vol. 7, No 1, pp. 80-90, ISSN 1895-7595
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаZeljković M., Živković A., Borojev Lj.: Influence of the bearing configuration on the high-speed main spindle thermal behavior , Machine Engineering, 2005, Vol. 5, No 1-2, pp. 165-176, ISSN 1642-6568
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаZeljković M., Zeljković Ž., Navalušić S., Milojević Z.: Software Solution Development for the Grinding Wheel Profiling Cycle on the CNC Grinding Machine, Machine Engineering, 2004, Vol. 4, No 1-2, pp. 254-26, ISSN 1642-6568
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаGATALO, R., HODOLIČ, J., NAVALUŠIĆ, S., ZELJKOVIĆ, M.: An approach to modeling source data in systems for automatic design, Inžynieria maszyn, Nr 3, Vol. 2-3, Wroclaw, 1998, pp 41-56, ISSN 1426-708 X
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаZeljković M., Gatalo R., Toma J.: Integral system for automated design and behavior prediction of machine tool spindle assembly , Inžynieria maszyn, 1998, No 3, pp. 163-184, ISSN 1426-708X
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMilojević Z., Tabaković S., Zeljković M., Živković A., Navalušić S.: Methodology of Knee Bones Models 3D Printing Based on CT Series of Images, Machine Design, 2017, Vol. 9, No 2, pp. 69-72, ISSN 1821-1259
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниZeljković M., Navalušić S., Todić V., Tabaković S., Milojević Z., Antić A., Živković A., Gerić K., Vićević M., Lukić D., Beju L., Mlađenović C., Blanuša V., Bojanić M., Jovičić G., Vukman J.: Savremeni prilazi u razvoju specijalnih rešenja uležištenja u mašinstvu i medicinskoj protetici, 38. Jupiter konferencija, Beograd: Mašinski fakultet-Beograd, 15-16 Maj, 2012, pp. 16-34, ISBN 978-86-7083-757-7
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниГатало Р., Зељковић М., Боројев Љ., Табаковић С.: Развој флексибилних технолошких система за обраду скидањем материјала , 32. Саветовање производног машинства Србије са међународним учешћем, Нови Сад: Факултет техничких наука, Нови Сад, 18-20 Септембар, 2008, пп. 313-332, ИСБН 978-86-7892-131-5
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакЖивковић А., Зељковић М., Родић М., Мијушковић М., Боројев Љ., Табаковић С.: Опитни уређај за одређивање века интегрисаног лежаја точка, Корисник А.Д. „ФКЛ“ темерин, Пројекат ТР 14048, из области технолошког развоја под називом: Истраживање и развој котрљајних лежајних склопова и њихових компоненти, 2011
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Табаковић С., Зељковић М., Милојевић З., Живковић А.: Програмски систем за аутоматизовану аквизицију морфолошких карактеристика проксималног сегмента фемура, 2013
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Милојевић З., Навалушић С., Зељковић М., Табаковић С., Вићевић М., Живковић А.: Програмско решење за симулацију процеса вишеосне обраде засновано на три-дексел моделу, 2013
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Живковић А., Зељковић М., Табаковић С.: Програмско решење за анализу понашања кугличних лежаја, 2013
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Милојевић З., Навалушић С., Зељковић М., Табаковић С.: Програмско решење за симулацију и верификацију обраде глодањем и стругањем Корисник: А.Д. "ФКЛ" Темерин Пројекат: ТР 14048, из области технолошког развоја под називом: Истраживање и развој котрљајних лежајних склопова и њихових компоненти, 2010
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,ГАТАЛО, Р., РЕКЕЦКИ, Ј., ХОДОЛИЧ, Ј, БОРОЈЕВ, Љ., ЗЕЉКОВИЋ, М., МИЛОШЕВИЋ, В., КОЊОВИЋ, З., МАЛБАШКИ, С.: САПОР-С програмски систем за аутоматизовано програмирање НУ машина алатки за обраду стругањем, ФТН – Институт за производно машинство, Нови Сад, 1973-1980. (нови софтвер), (резултати развоја објављени у више радова), ( -Софтвер садржи преко 30.000 линија ФОРТРАН-ског програмског кода. Развој софтверског решења финансирала ПЗНР Војводине)
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоТабаковић С., Зељковић М., Млађеновић Ц., Гатало Р.: Уређај за манипулацију радним предметима или алатима код машина алатки и индустријских манипулатора, Београд, Завод за интелектуалну својину, Гласник интелектуалне својине, 2012, УДК: Број патента РС20121243
(У01) Основни уџбеник за наставни предметТабаковић, С., Зељковић,М.:Виртуелна реалност и виртуелни прототип у машинству, Факултет техничких наука, едиција техничке науке - уџбеници, 703, 184 стр., Нови Сад, 2018, ИСБН 978-86-6022-046-4
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметЗељковић, М., Табаковић, С., Живковић, А., Живановић, С., Млађеновић, Ц., Кнежев, М.: Основе ЦАД/ЦАЕ/ЦАМ технологија, Факултет техничких наука, едиција техничке науке - уџбеници, 747, 284 стр., Нови Сад, 2018, ИСБН 978-86-6022-120-1
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметЗељковић, М., Табаковић, С., Антић, А.: Програмирање нумерички управљаних обрадних система, Факултет техничких наука, едиција техничке науке - уџбеници, 552, 262 стр., Нови Сад, 2015, ИСБН 978-86-7892-785-0
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметЗељковић М., Табаковић С., Антић А.: Програмирање нумерички управљаних обрадних система, Факултет техничких наука, едиција техничке науке - уџбеници, 405, Нови Сад, 2013, стр. 257, ИСБН 978-86-7892-523-8
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,ГАТАЛО, Р., РЕКЕЦКИ, Ј., ЗЕЉКОВИЋ, М., БОРОЈЕВ, Љ., ХОДОЛИЧ, Ј.: Флексибилни технолошки системи за обраду ротационих израдака, књига II, Основне компоненте за обраду и њихово компоновање у структуре вишег нивоа, едиција НУМА - ФТС, Институт за производно машинство, ФТН, 266 стр., Нови Сад, 1989.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,ХОДОЛИЧ, Ј., БОРОЈЕВ, Љ., РЕКЕЦКИ, Ј., ГАТАЛО, Р., ЗЕЉКОВИЋ, М.: Флексибилни технолошки системи за обраду ротационих израдака, књига III, Манипулациони и мерно-контролни системи, едиција НУМА - ФТС, Институт за производно машинство, ФТН, 263 стр., Нови Сад, 1989
(У01) Основни уџбеник за наставни предметГАТАЛО, Р., БОРОЈЕВ, Љ., ЗЕЉКОВИЋ, М.: Прорачун главних карактеристика машина алатки за обраду резањем, уџбеник, ФТН, 410 стр., Нови Сад, 1992.
(М84) Битно побољшан постојећи производ или технологијаРЕКЕЦКИ, Ј., ЈАНОШИ, Ј., ГАТАЛО, Р., БРАУХЛЕР, Ј., НАЂАБОЊИ, Г., ЗЕЉКОВИЋ, М., БОРОЈЕВ, Љ., ХОДОЛИЧ, Ј.: СИСТЕМ СТРУГОВА - Концепција развоја и конструкциона решења фамилије хоризонталних стругова за област пречника обраде од 450 до 2000 [mm], елаборат, (рађено за потребе ФАМИЛ “ПОТИСЈЕ” из Аде), Институт за производно машинство, ФТН, 500 стр., Нови Сад, 1982.
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,ГАТАЛО, Р., ЗЕЉКОВИЋ, М., РЕКЕЦКИ, Ј., БОРОЈЕВ, Љ., МИЛОШЕВИЋ, В., КОЊОВИЋ, З.: САПОР-П (ВРЕТЕН) програмски систем за аутоматизовано моделирање и прорачун аксијалних структура, Институт за производно машинство ФТН, Нови Сад, 1975-1985. (нови софтвер), (резултати развоја објављени у више радова), ( Софтвер садржи преко 8.000 линија ФОРТРАН-ског програмског кода. (Развој софтверског решења финансирала ПЗНР Војводине током низа година)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZELJKOVIĆ, M., ŽIVKOVIĆ, A., BOROJEV, LJ., NAVALUŠIĆ, S.: The Application of CAE for High Speed Main Spindle Assembly Analysis, The 5th International Conference on Advanced Manufacturing Technologies - ICAMaT 2007, Sibiu, Romania: Academy of Technical Sciences of Romania, 2007, str. 77- 84, ISBN 1843-3162.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMILISAVLJEVIĆ. B., ZELJKOVIĆ, M., GATALO, R.: The nonlinear model of a chatter and bifurcation, Proceedings of the 5th engineering systems design and analysis conference - ESDA – ASME 2000, PD. Vol. 82, New York, 2000, pp 391 – 398
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорМашине алатке, технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаУниверзитет у Новом Саду22.03.2007.
Ванредни професорМашине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаФакултет техничких наука17.07.2002.
ДоцентМашине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаФакултет техничких наука08.07.1997.
Асистент - стари називМашине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаФакултет техничких наука27.06.1994.
Асистент - стари називМашине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаФакултет техничких наука03.11.1988.
Асистент - стари називМашине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовањаФакултет техничких наука27.09.1984.
Асистент - стари називПроцеси обраде скидањем материјалаФакултет техничких наука24.11.1977.