Предмет: Заштита на раду при извођењу грађевинских објеката (12 - ZR302A)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областОрганизација, технологија грађења и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2009..

Стицање знања о безбедности и здрављу на раду при извођењу радова у току грађења објеката високоградње, хидроградње и нискоградње.
Оспособљеност за планирање и спровођење мера безбедности и здравља на раду при извршењу радова на изградњи објеката различитих намена. Стечена знања директно се примењују у инжењерској пракси.
Увод у грађевинарство. Опште о технологијама грађења. Организовање грађења. Лична заштитна средства радника у грађевинарству. Организација градилишта и мере за безбедност и здравље на раду. Анализе градилишта са аспекта безбедности и здравља на раду као елемента за израду акта о процени ризика.
Предавање, аудиторне вежбе,графички рад и консултације.На предавањима се излаже теоријски део градива у виду презентација појединих методских јединица праћен одговарајућим примерима из праксе, ради лакшег разумевања и усвајања градива.На аудиторним важбама детаљније се обрађује градиво са предавања уз активније учешће студената.Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.Студент, на основу добијених информација (предавања, литература, консултације и генералних упутстава на почетку вежбања), решава постављене задатке и пише семинарски рад. Урађен и позитивно оцењен семинарски рад је услов за излазак на испит. Испит обухвата целокупно градиво изложено у току семестра и полаже се усмено. Оцена испита се формира на основу похађања предавања и вежби, оцене семинарског рада и усменог испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Тривунић, М., Матијевић, З.Технологија и организација грађења2006Едиција техничке науке-уџбеници, ФТН, Нови СадСрпски језик
ПравилникПравилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова1998Југозаштита, БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Графички раддада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Колоквијумдане20.00
Колоквијумдане20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Теоријски део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Мученски др Владимир
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Тривунић др Милан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Јакшић др Жељко
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Колаковић Срђана

Аудиторне вежбе