Предмет: Одабрана поглавља из физике 2 (06 - Z110)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Стицање основних знања из физике детекције и мерења. У оквиру предмета ће се посебно давати значај оним областима физике неопходним за мониторинг и аналзу процеса у животној средини. Циљ је да студенти добију основу за даље студирање и базу за стицање специфичних знања из области детекције, мониторинга и анализе у животној средини. Стечена знања су свакако и основа за разумевање стручне литературе.
Стечена знања која омогућавају разумевање физичких процеса који су од битне важности за детектовање и изучавање проблема заштите животног окружења. Познавање теоријских основа одабраних поглавља физике релевантних за инжењерство заштите животне средине, посебно из области детекције, као и практичних основа мерења и тумачења резултата физичких мерења.
Теоријска настава: 1) Основни закони електричног поља. Кулонов закон и електростатика. Једносмерна струја, Омов закон,први и други Кирхофов закон, Џулов закон. Магнетно поље, Амперов закон, Лоренцова сила и примене, Фарадејев закон индукције, самоиндукција и међусобна индукција. Наизменичне струје, импеданца, резонанција. 2) Основе атомске физике. Боров модел атома, фотони. Планков закон зрачења црног тела. Стефан-Болцманов закон. Фотоефкат и фотоћелија. Де Брољева теорија,електронски микроскоп.3) Основи нуклеарне физике. Нуклеарне силе,радиоактивност. Апсорпција гама зрака. Нуклеарне реакције. Фисија, Фузија. Практична настава (лабораторијске и рачунске вежбе): Лабораторијске вежбе прате области које се обрађују на теоријској настави, на којима се студенти у пракси оспособљавају за основна мерења, прорачуне и анализе добијених експерименталних резултата. Рачунска вежбања такође прате теоријску наставу и на тај начин доприносе бољем разумевању градива и употпуњују стечена знања.
Предавања, рачунске везбе, лабораторијске вежбе и консултације. Провера знања се врши на лабораторијским везбама и на испиту. Испит се мозе полагати на два колоквијума од којих сваки садржи логичку целину градива. Оба колоквијума се полажу у писменој форми. Колоквијуми се одржавају у току семестра у коме се изводи настава. Студенти који не положе испит преко колоквијума морају полагати сео испит који се састоји из писменог и усменог дела. Писмени део завршног испита је елиминаторан. Усмени део завршног испита је елиминаторан.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
А.ПетровићФизика у техници2000ФТНСрпски језик
Група аутора са ФТН-аЗбирка решених задатака из физике I део2004ФТНСрпски језик
Група аутора са ФТН-аЗбирка решених задатака из физике II део2005ФТНСрпски језик
Група аутора са ФТН-аПрактикум лабораторијских вежби из физике2004ФТНЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда35.00
Присуство на предавањимадада10.00
Усмени део испитанеда35.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Сатарић др Миљко
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Михаиловић др Александра
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Немеш др Томас
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Антић Александар
Асистент

Лабораторијске вежбе