Предмет: Управљање чврстим отпадом (06 - Z309A)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Оспособљавање студената за сагледавање целокупног циклуса управљања отпадом и решавање проблема везаних како за целокупан систем, тако и да за појединачне делове система. Циљ предмета је упознавање студената са свим деловима система управљања отпадом од настанка, преко сакупљања, транспорта, рециклаже до коначног одлагања отпада, при чему се посебан акценат ставља на проналажење одговарајућих решења у реалној ситуацији.
Студенти стичу знања која су им потребама да би разумели карактер управљања комуналним отпадом. Стеченим знањима студент треба да буде у могућности да даје одговоре на захтева пројектовања или услуге консалтинга у области управљања чврстим отпадом. Градиво обрађено на овом предмету предствљаће неопходну основу у појединим предметима у току студија.
Теоријска настава: Појам отпада, Састав комуналног отпада, својства комуналног отпада, Националне законске регулативе комуналног отпада, ЕУ и светске регулативе комуналног отпада, Управљање отпадом, главне карактеристике управљања отпадом, план управљања отпадом, Депоновање отпада искоришћење депонијског гаса, Скупљање отпада и постројења за сепарацију, Сепарација и рециклажа електронског отпада, Сагоревање комуналног отпада, Механичко биолошки третман МБТ, Компостирање комуналног отпада, Посебни токови отпада у насељима (медицински, батерије, акумулатори, Транспорт и возила за транспорт, Методе сепарације секундарних сировина на месту и скупљања и након транспорта, Затварање депонија, Управљање на санитарним депонијама, опрема за санитарно депоновање. Финансијске импликације начина управљања отпадом. Практична настава: На вежбама се обрађују примери из свих области управљања отпадом и студенти се обучавају за рад на софтwаре-у за моделовање депонијских процеса.Практична настава: На вежбама се детаљније обрађује градиво са предавање кроз примере из праксе. Студенти се обучавају за рад на софтверу који се користе у области управљања отпадом.
Предавање, аудиторене вежбе, рачунарске вежбе и консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива праћен одговарајућим примерима из праксе, ради лакшег разумевања и усвајања градива. На аудиторним вежба се детаљније обрађује градиво са предавања уз активније учешће студената. На рачунарским вежбама обрађују се софтверски алати којима се симулирају процеси на депонијама.Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.Писмени део испита се може полагати кроз форму два колоквијума и то: Колоквијум 1.: Законска регулатива, Генерисање, морфолошки састав и физичке особине комуналног отпада, Системи сакупљања и транспорта отпада, Методе сепарације секундарних сировина.колоквијум 2.: Депоновање комуналног отпада, затварање депонија, Управљање на санитарним депонијама, Методе третмана комунлног отпада, Финансијске импликације начина управљања отпадом. Услов за полагање испита су урађене рачунарске вежбе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Марина Р. Илић, Саша Р. МилетићОснови управљања чврстим отпадом1998Институт за испитивање материјалаСрпски језик
Борислав Јакшић, Марина ИлићУправљање опасним отпадом2000Урбанистички рзавод Републике Српске, Бања ЛукаСрпски језик
Група аутораНационална стратегија уптављајна отпадом2003Министарстви за заштиту животне срединеЕнглески
Вујић, Г., Убавин, Д., Станисављевић, Н., Батинић, Б.Управљање отпадом у земљама у развоју2012ФТН Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Вујић др Горан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Убавин др Дејан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Батинић др Бојан
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Рибић Чедомир
Стипендиста Мин.науке на докт.студијама

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Тот Бојана
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Лепојевић Лаура
Истраживач сарадник

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Цветковић др Драгана
Научни сарадник

Аудиторне вежбе