Предмет: Мониторинг животне средине (06 - Z204A)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Стицање знања о основним принципима функционисања мониторинг система животне средине, и физичко-хемијских процеса у различитим медијим животне средине, ради тачног утврђивања репрезентативних загађујућих материја.
Стечена знања студенту ће омогућити разумевање стања у животној средини и разумевање резултата који се добијају мониторинг системима, ради утврђивања узрока загађења.
Законска регулатива у области мониторинга ваздуха, воде, отпадне воде и осталих делова животне средине. Особине загађујућих материја у ваздуху води ... Мониторинг индустријских загађивача емисија, мониторинг стандардних загађујућих материја (SO2, NOx, CO2, CO,) суспендоване честице, чађ, мониторинг емисије метала, мониторинг специфичних загађујућих материја. Мониторинг индустријских загађивача у склопу имисије (амбијентални ваздух), праћење стандардним методама загађујућих материја (SO2, NOx, CO2, CO,) суспендоване честице, чађ, мониторинг емисије метала. Мониторинг специфичних загађујућих материја у имисији. Специфичности мониторинга ваздуха континуалним аутоматским станицама, мониторинг ваздуха у просторији. Биоиндикатори за испитивање стања људског здравља и угроженисти екосистема, Биолошки индикатору у програму мониторинга животнес средине Квалитативна анализа података у биомониторингу нејонизујуће и јонизујуће зрачење
Предавања, вежбе, консултације. Писмени део испита се може полагати кроз форму два колоквијума и то:И колоквијум: Законска регулатива Особине загађујућих материја Мониторинг индустријских загађивача емисија, мониторинг стандардних загађујућих материја II Мониторинг специфичних загађујућих материја у имисији.Специфичности мониторинга ваздуха континуалним аутоматским станицама и мониторинг ваздуха у просторијиугроженисти екосистема,Биоиндикатори за испитивање стања људског здравља и угроженисти екосистема,Биолошки индикатору у програму мониторинга животнес срединеКвалитативна анализа података у биомониторингуНејонизујуће и јонизујуће зрачење. Финални део испита је усмени. На испиту су положени колоквијуми или цео писмени испит елиминаторни.Оцена испита се формира на основу успеха из колоквијума, семинарског рада (рада и одбране) односно писменог и усменог дела.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Nicholas P. Cheremisinoff, Ph.D., N&P LimitedHandbook of Air Pollution Prevention Prevention and Control2002Elsevier Science (USA)Енглески
Божо ДалмацијаУправљање квалитетом вода са аспекта Оквирне директиве ЕУ о водама2003ПМФ Нови Сад, Департман за хемију, Мала књигаСрпски језик
Вујић Г., Ђого, М.Мониторинг животне средине - вежбе2012Скрипта, интерна скрипта ФТНСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда60.00
Колоквијумдане20.00
Колоквијумдане20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда10.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Вујић др Горан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Михајловић др Ивана
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Петровић др Маја
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Дворнић Тијана

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Миловановић Душан
Стручни сарадник на пројекту

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Пап Саболч
Асистент са докторатом

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Ћеранић Мирјана
Истраживач сарадник

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Илић Мићуновић др Милана
Доцент

Лабораторијске вежбе