ванр. проф. др Драган Живанић


Недостаје слика

др Драган Живанић

Ванредни професор


Телефон021/485-2479
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 511

Живанић Драган, рођен 13. 07. 1972. године у Сремској Митровици. Основну школу завршио у Великим Радинцима, гимназију (природни смер) у Сремској Митровици 1991. године. Године 1991. уписао се на Факултет техничких наука у Новом Саду - машински одсек,  а на трећој години определио се за смер Механизација И - транспортно и грађевинско машинство. Дипломирао 02. 06. 1997. године. Назив дипломског рада "Развој рачунарског програма као подлоге за пројектовање једноужетних путничких жичара". Запослио се на Институту за механизацију и конструкционо машинство у звању стручног сарадника 05.09.1997. Уписао постдипломске студије на одсеку за транспортно и грађевинско машинство 1997. године. Изабран у звање асистента приправника за ужу научну област Транспортно машинство 15.09.2000. године. Све предмете на постдипломским студијама положио са оценом 10. Одбранио магистарску тезу 21.06.2006. године под називом "Аутоматизација поступака за статичку и динамичку анализу једноужних жичара". Изабран у звање асистента за ужу научну област Машинске конструкције, транспортни системи и логистика 28.09.2006. године. Одбранио докторску дисертацију 13.11.2012. године под називом "Логистика и симулације токова материјала као подлога за оптималан избор транспортно складишних система". Изабран у звање доцента за ужу научну област Машинске конструкције, транспортни системи и логистика 01.07.2014. године.

Ванредни професор
01.07.2019.
НазивУ Установи
Развој рачунарског програма као подлоге за пројектовање једноужетних путничких жичара

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1997

Аутоматизација поступака за статичку и динамичку анализу једноужних жичара

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

Логистика и симулација токова материјала као подлога за оптималан избор транспортно складишних система

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуЖиванић Д., Вујић Г.: Material flow enhancement in production assembly lines under application of zoned order picking systems, Металургија, 2014, Vol. 53, No 4, pp. 681-684, ISSN 0543-5846, UDK: 658.527:004.9=111
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуЖиванић Д., Зелић А., Лалић Б., Симеуновић Н., Szabó L.: Improving the order picking efficiency by optimising the orders' sequence, International Journal of Simulation Modelling, 2019, Vol. 18, No 1, ISSN 1726-4529
(М23) Рад у међународном часописуЗелић А., Шостаков Р., Живанић Д.: Determination of the Braking Period Duration in Case of an Electric Motor Driving Mechanism with a Hydrodynamic Coupling, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2019, Vol. 26, No 5, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуЖиванић Д., Дзинчић И.: The influence of fit on the distribution of glue in oval tenon/mortise joint, Wood Research, 2014, Vol. 59, No 2, pp. 297-302, ISSN 1336-4561
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЖиванић Д., Владић Ј., Ђокић Р.: Software Development For Calculating And Simulation Of Belt-Conveyors, 5. International Symposium about forming and design in mechanical engineering KOD, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 15-16 April, 2008, pp. 213-216, ISBN 978-86-7892-104-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЖиванић Д., Владић Ј., Дзинчић И., Ђокић Р., Гајић А.: Simulation of Material Flow in the Zoned Order Picking Systems, 5. Transport and Logistics - TIL, Ниш: Машински факултет Ниш, 5-6 Јун, 2014, pp. 185-190, ISBN 978-86-6055-053-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЖиванић Д., Гајић А., Зелић А., Иланковић Н.: Flat belt feeder regulation possibilities, 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 28-29 Septembar, 2018, pp. 351-354, ISBN 978-86-6022-094-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЖиванић Д., Владић Ј., Ђокић Р.:Пројектовање тракастих транспортера уз помоћ рачунара, ВИИИ Међународни научно-стручни скуп о достигнућима електротехнике, машинства и информатике ДЕМИ 2007
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЂокић Р., Владић Ј., Живанић Д.: Experimental method reviewing for dynamic parameters determining of vertical transport, 6. Transport and Logistics - TIL, Niš: Faculty of Mechanical Engineering, 25-26 Maj, 2017, pp. 43-48, ISBN 978-86-6055-053-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЖиванић, Д., Владић, Ј., Ђокић, Р., Гајић, А.: Monitoring and Work Controls of Belt Conveyors, The 7th International Symposium Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering KOD 2012., 24 - 26 May 2012, Balatonfüred, Hungary, pp. 187-190, ISBN 978-86-7892-399-9,
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЖиванић, Д., Владић, Ј., Ђокић, Р., Гајић, А.: Zoning in the Order Picking Systems, The seventh international triennial conference Heawy machinery HM 2011, Фaculty of mechanical engineering Kraljevo, Врњацка Бања, June 29th – 2th July 2008., pp. F.31-F.34, ISBN 978-86-82631-58-3,
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЖиванић Д., Гајић А., Ђокић Р., Зелић А.: Escalators and moving walks safety, 5. Towards a humane city, Novi Sad: Faculty of technical sciences, 5-6 Novembar, 2015, pp. 209-214, ISBN 978-86-7892-739-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЖиванић Д., Ђокић Р., Зелић А., Гајић А., Гајић С.: Пројектовање и симулације савремених система за комисионирање, 5. Нови хоризонти саобраћаја и комуникација, Добој, 20-21 Новембар, 2015, пп. 210-215, ИСБН 978-99955-36-57-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЖиванић Д., Џинчић И., Владић Ј., Ђокић Р., Гајић А.: Models of Zoned Picking Systems in Excel, 8. International Symposium - KOD - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured, 12-15 Jun, 2014, pp. 65-70, ISBN 978-86-7892-615-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЖиванић Д., Владић Ј., Ђокић Р.: Moving walks – design, characteristics and applications in public transports, 3. Towards a humane city, Novi Sad: Faculty of technical sciences, 27-28 Oktobar, 2011, pp. 239-244, ISBN 978-86-7892-349-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВладић Ј., Ђокић Р., Живанић Д.: Analysis and testing of nodal elements on prefabricated industrial objects, 7. International Triennial Conference "Heavy Machinery" - HM, Vrnjačka Banja: Faculty of Mechanical and Civil Engineering, 29-2 Jun, 2011, pp. 7-12, ISBN 978-86-82631-58-3
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуЖиванић Д., Гајић А., Зелић А.: Control of the work, elements and modelling of the bucket elevators in modern software packages, 10. Симпозијум о конструисању, обликовању и дизајну – КОД, Нови Сад: Факултет техничких наука, 6-8 Јун, 2018, pp. 200-201, ISBN 978-86-6022-059-4
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЖиванић Д., Дзинчић И., Ђокић Р., Зелић А.: Characteristics and Designing of the Belt Conveyor Elements, Machine Design, 2016, Vol. 8, No 4, pp. 137-140, ISSN 1821-1259
(М52) Рад у часопису националног значајаЖиванић, Д., Владић, Ј., Ђокић, Р.: Recommendation for Choice of Order Picking Methods and Technologies, часопис МАCHINE DESIGN, Факултет техничких наука, Нови Сад, стране 51-54, Vol.3 (2011) No1, ISSN 1821-1259,
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЖиванић Д., Владић Ј., Ђокић Р.: Пројектовање тракастих транспортера уз помоћ рачунара , 8. ДЕМИ, Бања Лука, 25-26 Мај, 2007, пп. 89-94
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаЖиванић, Д.: Логистика и симулација токова материјала као подлога за оптималан избор транспортно складишних система, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2012.
(М72) Одбрањен магистарски радЖиванић Д.: Аутоматизација поступака за статичку и динамичку анализу једноужних жичара, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2006.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистикаУниверзитет у Новом Саду01.07.2019.
ДоцентПројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистикаУниверзитет у Новом Саду01.07.2014.
Асистент приправник РМеханизација и конструкционо машинствоУниверзитет у Новом Саду01.01.2013.
Истраживач сарадникМашинске конструкције, транспортни системи и логистика29.08.2012.
Асистент - стари називМашинске конструкције, транспортни системи и логистикаФакултет техничких наука26.08.2009.
Асистент - стари називМашинске конструкције, транспортни системи и логистикаФакултет техничких наука28.09.2006.
Асистент приправникМашинске конструкције, транспортни системи и логистикаФакултет техничких наука15.09.2000.
Сарадник у наставиМашинске конструкције, транспортни системи и логистикаФакултет техничких наука05.09.1997.