Предмет: Машинство у инжењерству заштите животне и радне средине (06 - Z207A)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Департман за производно машинство
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Стицање основних знања из области машинства са посебним нагласком на аспекте заштите животне средине.
Оспособљеност за препознавање, предупређивање и санирање проблема везаних за заштиту животне средине у оквиру машинства.
Циљ, сврха и организација изучавања предмета; Системски конфликт измећу животне средине ипотреба цивилизације; Критичнеенвироменталне области индустријске производње; Машинство и животна средина (машинска постројења, загађивањеатмосфере, отпади, бука и животно окружење, екологизација технологија); Методика вредновања утицаја активности на животнусредину; Систем енвироменталног менаџерства (сврха, порекло, увођење, функције, вредновање); Методика енвироменталногвредновања и означавања производа; Мултикритеријумско вредновање оптерећењаживотне средине; Еколошке технологије исистеми будућности.
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима сеизлаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На аудиторнимвежбама се раде карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво. На лабораторијским вежбама се практичнопримењују стечена знања на раположивој лабораторијској опреми. На рачунарским вежбама се врши упореба информационокомуникационих технологија у овладавању знањима из посматраног подручја. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Ходолич. Ј, Бадида М., Мајерник М., Шебо Д.Машинство у инжењерству заштите животне средине2005Факултет техничких наука у Новом СадуСрпски језик
Будак, И.; Ходолич, Ј.; Стевић, М.; Вукелић, Ђ. и др.Означавање производа о заштити животне средине2009Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Ходолич, Ј., Вукелић, Ђ., Хаџистевић, М., Будак, И.Рециклажа и рециклажне технологије2011Факултет техничких наука у Новом СадуСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда30.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Будак др Игор
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Вукелић др Ђорђе
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Агарски др Борис
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Илић Мићуновић др Милана
Доцент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Агарски др Борис
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Шокац др Марио
Доцент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Сантоши др Жељко
Доцент

Лабораторијске вежбе