проф. др Јелена Радонић


Недостаје слика

др Јелена Радонић

Редовни професор


Телефон021/485-2640
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 011D

Од 01.10.2018.: шеф Катедре за инжењерство заштите животне средине, Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду. Од 01.02.2015.: ванредни професор за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду. Од 17.10.2009.: доцент за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду. 27.11.2006. – 17.10.2009.: асистент за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине, Факултет техничких наука, Институт за енергетику, процесну технику и заштиту животне средине, Универзитет у Новом Саду; Извођење аудиторних, лабораторијских и рачунарских вежби из предмета: Практикум заштите животне средине, Анализа података о стању животне средине и Процесни и енергетски системи и постројења. 01.04.2004. – 27.11.2006.: асистент приправник за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине, Факултет техничких наука, Институт за енергетику, процесну технику и заштиту животне средине, Универзитет у Новом Саду; Извођење аудиторних, лабораторијских и рачунарских вежби из предмета: Практикум заштите животне средине, Анализа података о стању животне средине и Процесни и енергетски системи и постројења. Септембар 2003. – 01.04.2004.: стручни сарадник – волонтер, Факултет техничких наука, Институт за енергетику, процесну технику и заштиту животне средине, Универзитет у Новом Саду; Ангажовање у реализацији наставе из предмета: Практикум заштите животне средине, Анализа података о стању животне средине и Процесни и енергетски системи и постројења. 01.07.2003. – 01.04.2004.: стипендиста Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије; истраживања у оквиру пројекта «Примена модификованих алуминосиликата у исхрани свиња и живине: биохемијско – физиолошки параметри, технолошка и кулинарска својства меса», евиденциони број: БТР.5.05.0439.Б; уговор бр. 451-03-00974/2003-02/2128.

Редовни професор
01.02.2020.
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Шеф катедре01.10.2018.Катедра за инжењерство заштите животне средине
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Испитивање геометрије и хидродинамике слоја влакана различитих материјала

Диплома

Технолошко инжењерство

Технолошки факултет

2002

Концентрациони нивои перзистентних органских полутаната у ваздуху генерисаних

Магистратура

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Универзитет у Новом Саду

2006

Атмосферски транспорт и моделовање расподеле између чврсте и гасовите фазе полицикличних ароматичних угљоводоника

Докторат

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Факултет техничких наука

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаRadonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Vojinović-Miloradov M.: Environmental Pollution by Organic Contaminants as the Contributors of the Global Warming. In Causes, Impacts and Solutions to Global Warming, New York, Springer New York, 2013, str. 129-142, ISBN 978-1-4614-7587-3
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаPažitná, A., Vyviurska, O., Vojinovic Miloradov, M., Milovanovic, D., Radonic, J., Špánik, I.: Drinking Water Quality Risk Assessment and Prevention in Municipality of Novi Sad, Serbia. In: Pokroky v analytickej chémii (Ed. Hrouzková, S., Labuda, J.), ISBN 978-80-227-3989-4, 2013. Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Chemical and Food Technology, pp. 141-160
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRadonić (Jakšić) J., Jovčić Gavanski N., Ilić M., Popov S., Batić Očovaj S., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M.: Emission sources and health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air during heating and non-heating periods in the city of Novi Sad, Serbia DOI 10.1007/s00477-016-1372-x, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2016, ISSN 1436-3240
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиPap S., Šolević Knudsen T., Radonić (Jakšić) J., Maletić S., Igić S., Turk Sekulić M.: Utilization of fruit processing industry waste as green activated carbon for the treatment of heavy metals and chlorophenols contaminated water, Journal of Cleaner Production, 2017, Vol. 162, pp. 958-972, ISSN 0959-6526
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиAdamović D., Dorić J., Vojinović-Miloradov M., Adamović (Majkić) S., Pap S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: The emission of BTEX compounds during movement of passenger car in accordance with the NEDC, Science of the Total Environment, 2018, Vol. 639, pp. 339-349, ISSN 0048-9697
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиPetrović (Đogo) M., Sremački M., Radonić (Jakšić) J., Mihajlović I., Obrovski B., Vojinović-Miloradov M.: Health risk assessment of PAHs, PCBs and OCPs in atmospheric air of municipal solid waste landfill in Novi Sad, Serbia, Science of the Total Environment, 2018, Vol. 644, pp. 1201-1206, ISSN 0048-9697
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиTurk Sekulić M., Pap S., Stojanović Z., Bošković N., Radonić (Jakšić) J., Šolević Knudsen T.: Efficient removal of priority, hazardous priority and emerging pollutants with Prunus armeniaca functionalized biochar from aqueous wastes: Experimental optimization and modeling, Science of the Total Environment, 2018, Vol. 613, pp. 736-750, ISSN 0048-9697
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиVukelić Đ., Bošković N., Agarski B., Radonić (Jakšić) J., Budak I., Pap S., Turk Sekulić M.: Eco-design of a low-cost adsorbent produced from waste cherry kernels, Journal of Cleaner Production, 2018, Vol. 174, pp. 1620-1628, ISSN 0959-6526
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRadonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Vojinović-Miloradov M., Klanova J.: Gas/particle partitioning of persistent organic pollutants generated during the war accident in Serbia , Environmental Science and Pollution Research, 2009, Vol. 16, No 1, pp. 65-72, ISSN 0944-1344
(М21) Рад у врхунском међународном часописуTurk Sekulić, M., Okuka, M., Šenk, N., Radonić, J., Vojinović Miloradov, M., Vidicki, B.: Assessment of atmospheric distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons using a molecular structure model. Atmospheric Research, DOI: 10.1016/j.atmosres.2013.03.013
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPap S., Radonić (Jakšić) J., Trifunović S., Adamović D., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M.: Evaluation of the adsorption potential of eco-friendly activated carbon prepared from cherry kernels for the removal of Pb(II), Cd(II) and Ni(II) from aqueous wastes, Journal of Environmental Management, 2016, Vol. 184, pp. 297-306, ISSN 0301-4797
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPap S., Bežanović V., Radonić (Jakšić) J., Babić A., Šarić S., Adamović D., Turk Sekulić M.: Synthesis of highly-efficient functionalized biochars from fruit industry waste biomass for the removal of chromium and lead, Journal of Molecular Liquids, 2018, Vol. 268, pp. 315-325, ISSN 0167-7322
(М21) Рад у врхунском међународном часописуGrujić-Letić N., Milanović M., Milić N., Vojinović-Miloradov M., Radonić (Jakšić) J., Mihajlović I., Turk Sekulić M.: Determination of Emerging Substances in the Danube and Potential Risk Evaluation DOI: 10.1002/clen.201400402, CLEAN - Soil Air Water, 2014, ISSN 1863-0650
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMilić N., Milanović M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Mandić A., Orčić D., Mišan A., Milovanović I., Grujić-Letić N., Vojinović-Miloradov M.: The occurrence of selected xenobiotics in the Danube river via LC-MS/MS, Environmental Science and Pollution Research, 2018, Vol. 25, No 11, pp. 11074-11083, ISSN 0944-1344
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMilić N., Milanović M., Grujić-Letić N., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M.: Occurrence of antibiotics as emerging contaminant substances in aquatic environment, International Journal of Environmental Health Research, 2013, Vol. 23, No 4, pp. 296-310, ISSN 0960-3123
(М23) Рад у међународном часописуRadonić (Jakšić) J., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M., Kiurski J., Đogo M., Milovanović D.: The octanol-air partition coefficient, KOA, as a predictor of gas-particle partitioning of polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls at industrial and urban sites, Journal of Serbian Chemical Society, 2011, Vol. 76, No 3, pp. 447-458, ISSN 0352-5139, UDK: doi: 10.2298/JSC100616037R
(М23) Рад у међународном часописуRadonić (Jakšić) J., Kocić-Tanackov S., Mihajlović I., Grujić Z., Vojinović-Miloradov M., Škrinjar M., Turk Sekulić M.: Occurrence of aflatoxin M1 in human milk samples in Vojvodina, Serbia: Estimation of average daily intake by babies, Journal of Environmental Science and Health, Part B, 2017, Vol. 52, No 1, pp. 59-63, ISSN 0360-1234
(М23) Рад у међународном часописуJovčić N., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Vojinović-Miloradov M., Popov S.: Identification of emission sources of particle-bound polycyclic aromatic hydrocarbons in the vicinity of the industrial zone of the city of Novi Sad, Hemijska industrija, 2013, Vol. 67, No 2, pp. 337-348, ISSN 0367-598X, UDK: 504.5:547(497.113)
(М23) Рад у међународном часописуStošić M., Čučak D., Kovačević S., Perović M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Vojinović-Miloradov M., Radnović D.: Meat industry wastewater: microbiological quality and antimicrobial susceptibility of E. coli and Salmonella sp. isolates, case study in Vojvodina, Serbia; DOI: 10.2166/wst.2016.113, Water Science and Technology, 2016, Vol. 73, No 10, pp. 2509-2517, ISSN 0273-1223
(М23) Рад у међународном часописуMilanović M., Suđi J., Grujić-Letić N., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Vojinović-Miloradov M., Milić N.: Seasonal variations of bisphenol A in the Danube by the Novi Sad municipality, Serbia DOI: 10.2298/JSC150721095M, Journal of the Serbian Chemical Society, 2015, ISSN 0352-5139
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорИнжењерство заштите животне срединеУниверзитет у Новом Саду01.02.2020.
Ванредни професорИнжењерство заштите животне срединеУниверзитет у Новом Саду01.02.2015.
ДоцентИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука17.09.2009.
Асистент приправник РИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука29.05.2009.
Асистент - др наукаИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука29.04.2009.
Асистент - стари називИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука24.10.2006.
Асистент приправникИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука01.04.2004.