Предавач мр Марија Ракић-Скоковић


Недостаје слика

мр Марија Ракић-Скоковић

Предавач


Телефон021/485-2172
E-mail
Академско звањеПредавач
КанцеларијаКабинет 204

Основну школу завршила је школске 1988/89. године, а природно-математичку гимназију 1993/94. године. У школској 1994/95. години уписује се на Природно математички факултет у Новом Саду, смер дипломирани информатичар. Основне студије успешно је окончала 2000. године, остваривши просечну оцену током студија 9,31. Њен дипломски рад на тему "Генератор синтаксних анализатора за граматике типа ЛР(0) и СЛР(1)" из области конструкције компајлера, оцењен је највишом академском оценом 10. На последипломске студије уписала се школске 2000/01. године, на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер Телематика, информациони и комуникациони системи. Магистарску тезу "Препознавање и означавање пословних ресурса у системима ефективног управљања применом РФИД технологије" успешно је одбранила 2007. године. Године 2001. запошљава се на Факултету техничких наука у Новом Саду, на Департману за индустријско инжењерство и менаџмент, односно на Катедри за информационо-управљачке и комуникационе системе, где је изабрана у звање асистента. Од тада па до данас интензивно је ангажована у наставним процесима на Факултету техничких наука и у раду на пројектима из области привредних примена, као члан тимова Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент. Изводила је и изводи наставу вежбања на већем броју наставних предмета као што су: Пројектовање база података, Системи база података, Рачунарске технологије, Аутоматизација процеса пословања, Пројектовање информационо-комуникационих система и Обезбеђење квалитета софтверских производа.

Предавач
28.02.2014.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са магистратуром25.03.2008.01.02.2014.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент приправник17.11.2007.01.03.2008.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент приправник17.09.2001.01.11.2007.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
НазивУ Установи
Генератор синтаксних анализатора за граматике типа ЛР(0) и СЛР(1)

Диплома

Рачунарске науке

Природно-математички факултет

2000

Препознавање и означавање пословних ресурса у системима ефективног управљања применом РФИД технологије

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2007

Критеријум продукцијеОпис
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRakic – Skokovic M., Ostojic G., Lazarevic M.: Improving Process of Checking Goods in Supermarkets with RFID Technology, 6th International Conference of PhD Students, Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 12-18 Аугуст, 2007, стр. 125- 130, ИСБН 987-963-661-779-0.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛазаревић М; Остојић Г, Ракиц – Скоковиц М, Цосиц И; Станковски С: Product disassembly quality according to selection scenario, The 1st European DAAAM International Young Researchers´ and Scientists´ Conference 24-27th October 2007, University of Zadar, Zadar, Croatia, стр. 419-421, ИСБН 1726-6979
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЛазаревић, М., Остојић, Г., Ракић-Скоковић, М., Станковски, С.: Increase of Disassembly System Utilisation Level with the Usage of RFID Technology, 11th International Conference Dependability and Quality Management ICDQM-2008, Belgrade, Republic of Serbia: Research Center of Dependability and Quality Management - DQM, 18-19 јуне, 2008, пп. 930- 936, УДК: 658.56, ИСБН 1451-4966
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтанковски С., Остојић Г., Ракић Скоковић М., Плавшић М., Тривуновић С.: Basic elements of RFID systems for cattle farms, XIV International Scientific Conference on Industrial System – ИС"08, Нови Сад, 2-3. Оцтобер 2008, пп. 179-182, ИСБН 978 – 86 – 7892 – 135 – 3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниОстојић Г., Станковски С., Ракић-Скоковић М., Лазаревић М., Јовановић В: Building automation with the Usage of RFID Technology for the User Identification, XIV International Scientific Conference on Industrial System – ИС"08, Нови Сад, 2-3. Оцтобер 2008, пп. 277-282, ИСБН 978 – 86 – 7892 – 135 – 3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРакић-Скоковић М., Остојић Г:, Лазаревић М., Станковски С., Крсмановић Ц: Processing and Managing RFID Data in Large-Scale Applications, XIV International Scientific Conference on Industrial System – ИС"08, Нови Сад, 2-3. Оцтобер 2008, пп. 271-276, ИСБН 978 – 86 – 7892 – 135 – 3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРакиц-Скоковиц М., Остојиц Г., Лазаревиц М., Станковски С.: Improving Business Processes With RFID Technology, The 19th International DAAAM SYMPOSIUM "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions", 22-25th October 2008, Trnava, Slovakia
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРакић-Скоковић, М., Остојић, Г., Лазаревић, М.: Applying RFID Technology in Warehouse Automatization, Инфотех Јахорина 2008, Српско Сарајево, Република Српска: Електротехнички факултет Источно Сарајево, 26-28 март, 2008, пп. 533- 537, ИСБН 99938-624-2-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниОстојић Г., Станковски С., Ракић-Скоковић М., Шенк И., Лазаревић М.: Анализа примене RFID тагова у праћењу говеда, Инфотех Јахорина 2009, Српско Сарајево, Република Српска: Електротехнички факултет Источно Сарајево, 17-20 март 2009, ИСБН 99938-624-2-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРакић М, Остојић Г: Предности и ограничења имплементације ERP софтвера, XII Научно-стручна конференција, Индустријски системи ИС2002, Врњачка Бања, Југославија: Факултет техничких наука у Новом Саду, 2002, стр. 247- 252, ИСБН 182503943.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРакић-Скоковић М: RFID технологија - основни принципи, предности и недостаци, XIII Научно-стручна конференција, Индустријски системи ИС’05, Нови Сад, Србија и Црна Гора: Факултет техничких наука у Новом Саду, 7-9 септембар, 2005, стр. 389-398, ИСБН 86-7780-008-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтанковски С, Кузмановић Б, Хајдуковић М, Живанов Ж, Ракић-Скоковић М, Шкрињар Д: Аутомат за продају полиса путничко здравственог осигурања – полисомат, Пети научно-стручни Симпозијум Инфотех Јахорина, 23. - 25. март 2006. године, Српско Сарајево, Република Српска: Електротехнички факултет Источно Сарајево, стр. 328-333, ИСБН 99938-624-2-8.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарија Ракиц-Скоковиц, Гордана Остојиц, Милован Лазаревиц: RFID Malicious Software, Инфотех Јахорина 2007, Српско Сарајево, Република Српска: Машински факултет, Српско Сарајево, 28-30 март, 2007, стр. 114- 118, ИСБН 99938-624-2-8.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOstojić G., Rakić – Skoković M, Lazarević M., Jovanović V.: Primena RFID tehnologije u procesu kontrole stanja robe u supermarketima, 33. Jupiter konferencija sa međunarodnim učešćem, Beograd, Republika Srbija: University of Belgrade, Faculty of mechanical Engeneering, 15-16 maj, 2007, str. 132- 137, ISBN 978-86-7083-592-4.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРакић – Скоковић М, Остојић Г, Лазаревић М, Станковски С.: Applying RFID technology in logistics, XIII интернационални научни скуп СМ2008, Палић 15-16.мај 2008, зборник радова на ЦД-у, ИСБН 86-7233-193-6
(М52) Рад у часопису националног значајаРакић-Скоковић М, Стефановић Д: Унапређење перформантности организације, процеса и послова увођењем ЕРП система, X интернационални научни симпозијум СМ2005, Палић 26-27.мај 2005, СМ, год. 10, број 1-2, новембар 2005, стр. 182-186, YУ ИССН 0354-8414.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМилован Лазаревиц, Гордана Остојиц, Стеван Станковски, Марија Ракиц-Скоковиц: Implementation of RFID Tecnology In Disassembly and Recycling Systems, Инфотех Јахорина 2007, Српско Сарајево, Република Српска: Машински факултет, Српско Сарајево, 28-30 март, 2007, стр. 151- 155, ИСБН 99938-624-2-8
(М72) Одбрањен магистарски радПрепознавање и означавање пословних ресурса у системима ефективног управљања применом РФИД технологије
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметОснове рачунарских технологија и програмирања - приручник за вежбе
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметИван Луковић, Соња Ристић, Дарко Стефановић, Марија Ракић-Скоковић: Основе рачунарских технологија и програмирања – приручник за вежбе, II издање, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2007. 388стр., УДК: 004.4(075.8)(076), 004.738.5(075.8)(076), 004.42(075.8)(076), ИСБН 978-86-7892-087-5.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМарија Ракић-Скоковић, Гордана Остојић, Милован Лазаревић, Стеван Станковски: Applying RFID technology in Logistics, International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 2008, Вол. 3, стр. 36- 44, УДК: 005.51 ; 658.5, ИССН 0354-8414
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ПредавачИнформационо-комуникациони системиУниверзитет у Новом Саду01.12.2014.
Асистент приправник РИнформационо-комуникациони системиФакултет техничких наука28.02.2014.
Асистент - стари називИнформационо-комуникациони системи28.02.2011.
Асистент - стари називИнформационо-комуникациони системиУниверзитет у Новом Саду25.03.2008.
Асистент - стари називИнформационо-комуникациони системиФакултет техничких наука25.03.2008.
Асистент приправникИнформационо-комуникациони системиФакултет техничких наука17.09.2001.