Предмет: Мерење и контрола загађења (06 - Z301)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областМетрологија, квалитет,еколошко-инжењерски аспекти, алати и прибори
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Департман за производно машинство
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Упознавање са методама и техникама мерења појединих карактеристичних параметара са становишта загађења животне средине и начина обраде, презентације и тумачења тих резултата применом статистичких метода и упознавање са теоријом инжењерског експеримента.
Оспособљеност за примену различитих метода и техника мерења и праћења појединих параметара животне средине.
Планирање експеримента. Једнофакторни и вишефакторни ортогонални планови. Тражење оптимума експерименталним путем. Основе метрологије. Мерне методе. Карактеристике мерних инструмената. Грешке мерења. Мерење појединих карактеристичних параметара загађења животне средине. Манипулација, пренос и снимање мерених вредности. Системи за аквизицију и обраду мерених величина. Основе статистичке контроле. Контролне карте. Оцена стања животне средине применом статистичких тестова.
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На аудиторним вежбама се раде карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво. На лабораторијским вежбама се практично примењују стечена знања на раположивој лабораторијској опреми. На рачунарским вежбама се врши упореба информационо комуникационих технологија у овладавању знањима из посматраног подручја. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Ходолич, Ј.; Хаџистевић, М.; Будак, И., Вукелић, Ђ.Мерење и контрола загађења - скрипта2012Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Шоош, Љ., Ходолич, Ј.Управљање отпадом у Словачкој2008Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наукаСрпски језик
Ходолич Ј., Бадида М., Мајерник М., Шебо Д.Машинство у инжењерству заштите животне средине2005Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наукаСрпски језик
Ходолич Ј., Војиновић-Милорадов М., Антић А., Хаџистевић М., Агарски Б., Шебо Д., Бадида М.Загађење животне средине и загађујуће супстанце, могућности уклањања загађујућих супстанци2009Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Хаџистевић др Миодраг
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Агарски др Борис
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Илић Мићуновић др Милана
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Агарски др Борис
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Штрбац др Бранко
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе