Предмет: Градитељство и животна средина (06 - Z202A)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Програм предмета

Програм се примењује од 11.09.2007..

Упознавање студената са основним принципима одрживе изградње објеката, принципе правилног и еколошки исправног просторног планирања, избора грађевинских материјала, конструктивних решења и заштите од пожара у пројектовању зграда. Посебно се желе истаћи нови трендови у градњи енергетски ефикаснијих објеката, и објеката грађених природним материјалима.
Студент је оспособљен за еколошку анализу постојећих објеката и еколошку анализу нових пројектних грађевинских решења за будуће грађевинске објекте. Оспособљава се за анализу безбедности радника и заштиту на раду. Такође може да учествује у еколошкој анализи просторних и урбанистичких планова, као и да израђује пожарну анализу (прорачун пожарне отпорности и потребне класе отпорности објеката према пожару).
Предавања обухватају следеће теме: Мере заштите животне средине у просторном планирању. Основни просторно - планерски принципи еколошки исправне градње. Класични модели просторне структуре града, Соларни урбанизам, Реконструкција и ревитализација насеља, Макропожарни сектори, Планирање села.Грађевински материјали - еколошка оцена Критеријуми за еколошку оцену материјала, Енергетски аспекти, Трајност материјала и елемената зграда, Понашање материјала на високим температурама, Природни радионуклеиди у грађевинским материјалима, Нови материјали - фазно променљиви материјали. Грађевинске конструкције - еколошка оцена. Основни принципи еколошки исправне градње, Екологија становања, Енергетски аспекти код грађења зграда, Биоклиматска и соларна архитектура, Основни типови самогрејних објеката, Здраве зграде, Економичност еколошких измена код грађења, Сеизмички аспекти код грађења. Регулатива у области заштите од пожара, Еврокодови и увођење пожарне анализе, Грађевинске мере заштите од пожара. Графичке вежбе обухватају графичке приказе детаља еколошки прихватљиве изградње зграда, пасивне соларне архитектуре, и пожарне анализе објеката. Семинарски радови се израђују из појединих области предходно датих у садржају предмета, али са проширеним подручјем истраживања - обавезно допуњеним искуствима у Свету из задате области.
Предавања су аудиторна. Графичке вежбе се раде по групама, оловком на хамеру, према заданим подацима на штампаним предлошцима. Семинарски радови се израђују по групама, према заданим темама од стране професора, а одбране семинарских радова су аудиторне, у терминима за вежбе. Консултације се одржавају у кабинету професора, два пута недељно. Провера знања се састоји из оцене графичких радова, усмене одбране семинарског рада и провере теоретског знања писменим тестом.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Крњетин СлободанГрадитељство и заштита животне средине2004Прометеј , Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Графички раддада20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Теоријски део испитанеда70.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Крњетин др Слободан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Јакшић др Жељко
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Сремачки др Маја
Асистент са докторатом

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Батинић Бранислав
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Илић Мићуновић др Милана
Доцент

Аудиторне вежбе