доц. др Жељко Јакшић


Недостаје слика

др Жељко Јакшић

Доцент


Телефон021/485-2609
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 203

Уписан 1981/82. године на Архитектонски факултет у Београду, дипломирао 1988. године. Магистрирао на Архитектонском факултету у Београду 1996.године.У звање асистента у научноистраживачком раду на ФТН ИИГ у Новом Саду изабран је 1989.год., а у звање асистента за ужу научну област архитектура биран је 1997.год., а реизабран 2001.год. На Грађевинском одсеку ФТН од 1989.год. ради као асистент на предметима "Зградарство" и "Основи пројектовања зграда". На Архитектонском одсеку ФТН учествује у извођењу вежби на предметима "Елементи и склопови зграда", "Архитектонске конструкције" и "Инсталације у архитектури". Био је технички уредник зборника радова Деветог националног и Трећег међународног научног скупа иНДиС 2003.год.Од 2002.год. је скретар катедре за Производне системе у грађевинарству, а од 2004.год. је секретар катедре за Организацију и технологију грађења Грађевинског одсека ФТН. Докторирао је на ФТН-у 18.10.2007.год. У звање доцента изабран је 24.01.2008.г. Од 1989.год. је сарадник и истраживач на 7 научноистраживачких пројеката које финансира Министарство за науку и технологију Р Србије. Као аутор или коаутор објавио је 29 научних и стручних радова. Као одговорни пројектант или носилац задатка учествовао је у око 89 елабората: пројекти нових објеката и пројекти реконструкције (22), студије оправданости (2), елаборати и студије (4), преглед и процена стања објеката (5), надзор над изградњом објеката (7), ревизија и техничка контрола пројеката (7), технички пријем објеката (14), вештачења из области грађевинарства (28) и сл.)

Доцент
25.02.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор25.02.2018.24.02.2023.Катедра за организацију и технологију грађења
Ванредни професор25.02.2013.Катедра за организацију и технологију грађења
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Секретар катедре01.01.2015.30.11.2021.Катедра за организацију и технологију грађења
НазивУ Установи
Идејно решење трговинско-пословног центра "Данубиус"

Диплома

Архитектура

Архитектонски факултет

1988

Трансформација војвођанске куће у тип градског стана

Магистратура

Архитектура

Архитектонски факултет

1996

Концепт перформанси и употребна вредност станова у објектима вишепородичног становања

Докторат

Архитектура

Факултет техничких наука

2007

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуHarmati N., Jakšić Ž., Trivunić M., Bulatović V.: Rising damp analysis and selection of optimal handling method in masonry construction, Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2014, Vol. 58, No 4, pp. 431-444, ISSN 1587-3773
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомЈакшић Ж.: Решење прекида карактеристичних термичких мостова код објеката високоградње, Грађевински материјали и конструкције, 2013, Вол. 1, Но 2, пп. 59-80, ИССН 0543-0798, УДК: =861
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомЈакшић Ж.: Решење потконструкције фасаде на згради са међуспратном таваницом изнад 4,0., Грађевински материјали и конструкције, 2013, Вол. 1, Но 1, пп. 29-50, ИССН 0543-0798, УДК: =861
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомHarmati N., Jakšić Ž., Vatin N.: Heat Balance Method Application in Building Energy Performance Simulation, Applied Mechanics and Materials, 2015, ISSN 1662-7482
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJakšić, Ž., Harmati, N., (2014): ˝THERMAL BYPASS AND PREVENTION OF ITS OCCURRENCE˝, Proceedin, Vth International Conference, Civil Engineering - Science and Practice, pp. 1601 - 1608, Žabljak, Montenegro , 17-21. February, 2014.g.
(М71) Одбрањена докторска дисертација*****Аутори: Јакшић, Назив: Концепт перформанси и употребна вредност станова у објектима вишепородичног становања, Докторска дисертација
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоЈакшић Ж.: Зграда лабораторија Департмана за грађевинарство, Нови Сад, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниEarth used in structuring - low energy buildings, Proceedings, Via Expo - International congress on energy, Sofia, Bulgaria.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAccessibility leveles of participants in the process of modelling residential environment, INDIS 2006, 10th National and 4th Internacional scientific meeting, Proceedings, Novi Sad, pp. 295 - 302 (editors R. Folić i V. Radonjanin, M. Trivunić).
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниThe Protection of the Residential Function in the Inherited Urban Matrix, International Conference "Architecture - urbanism at the turn of the third millenium, Faculty of Architecture University of Belgrade, Volume 1, Belgrade, November 1996, pp. 213-219.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIntegration of the Habitation Function - Residence Surroundings at a Neighbourhood Unit Level, International Conference "Architecture - urbanism at the turn of the third millenium, Faculty of Architecture University of Belgrade, Volume 1, Belgrade, November 1996, pp. 529 - 535.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниArchitectural and Constructive-Technological Solutions for Balconies and Loggies in Yugoslav Industrialized Systems, 1-st International congress on Balcony 1998, IBK, Proceedings, Berlin, S. 11/1 - S. 11/13.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуThe relationship between traditional heritage and contemporary housing practice - a study, Regional conference CIB-63: ˝Affordable housing within iNDIS?97˝,12-14 Novembar 1997., Novi Sad, Yugoslavia, pp. 67-73.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРеконструкција панелних зграда осавремењавањем фасада и балкона, ИНДИС 2000, ˝Индустријско грађење˝, Зборнк радова, Књига I, Нови Сад, стр. 57 - 62 (едитори Р. Фолић и С. Вуковић).
(М72) Одбрањен магистарски радТрансформација војвођанске куће у тип градског стана, Архитектонски факултет Београд, 1996., Београд
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентАрхитектонске технологије, пројектовање и инсталацијеУниверзитет у Новом Саду25.02.2023.
Ванредни професорАрхитектонске технологије, пројектовање и инсталацијеУниверзитет у Новом Саду25.02.2018.
Ванредни професорЗградарство-грађевинске конструкције и технологије25.02.2013.
ДоцентЗградарство-грађевинске и архитектонске конструкцијеФакултет техничких наука24.01.2008.
Асистент - стари називАрхитектураФакултет техничких наука28.06.2005.
Асистент - стари називАрхитектураФакултет техничких наука17.09.2001.
Асистент - стари називАрхитектураФакултет техничких наука06.10.1997.
Асистент приправникАрхитектураФакултет техничких наука25.09.1989.