Научни сарадник др Срђан Ковачевић


Недостаје слика

др Срђан Ковачевић

Научни сарадник


Телефон021/485-2456
E-mail
Академско звањеНаучни сарадник
КанцеларијаКабинет 135

Ковачевић Р. Срђан рођен је у Новом Саду 13.12.1983. године. Завршио је Основну школу “Жарко Зрењанин” и Гимназију “Лаза Костић” у Новом Саду. Факултет техничких наука у Новом Саду уписао је 2002. године, а 2008. године је стекао звање дипломирани инжењер заштите животне средине – мастер, са просечном оценом 8.83, током студија на Департману за инжењерство заштите животне средине и заштиту на раду. Мастер рад под насловом “Систем за пречишћавање отпадних вода Рафинерије нафте у Новом Саду” је одбранио са оценом 10. Докторске академске  студије  уписао  је  школске  2007/2008. године на Факултету  техничких  наука у Новом Саду на студијском програму  Инжењерство заштите животне средине и положио све испите предвиђене  студијским  програмом  са  просечном оценом 10. Докторат под насловом "Анализа самопречишћавајућег потенцијала подземних вода за уклањање фармацеутика применом методе речне обалске филтрације" је одбранио 2017. године, под менторством Проф. др Милана Димкића. У периоду између 2008-2011. Године ангажован је као Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МНПТР), а од 2011. године запослен је као истраживач на Департману за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду и ангажован  у оквиру два пројекта „Третман и квалитет отпадних вода месне индустрије и одређивање  присуства  емергентних  супстанци у циљу смањења контаминације водотокова“ (потпројекат у оквиру Пројекта ИИИ46009 и пројекта у сарадњи са Институтом за водопривреду “Јарослав Черни”, “Методологија оцене, пројектовања и одржавања изворишта подземних вода у алувијалним срединама у зависности од степена аеробности (ТР37014)“. Учествовао је на преко 15 међународних пројеката и пројеката сарадње са привредом. На Департману за инжењерство заштите животне средине и заштиту на раду ангажован је од 2010. године у реализацији наставе на једном предмету основних академских студија - Основни принципи управљања водама, као и на два предмета на мастер академским студијама: Коришћење, заштита и управљање подземним водама и Управљење речним басенима. Аутор је и коаутор више од 70 радова од тога: 10 радова у часописима са ИСИ листе

НазивУ Установи
Систем за пречишћавање отпадних вода Рафинерије Нови Сад

Диплома

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Факултет техничких наука

2008

Анализа самопречишћавајућег потенцијала подземних вода за укллањање фармацеутика применом методе речне обалске филтрације

Докторат

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Факултет техничких наука

2017

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаDimkić M., Kovačević S., Čalenić A., Zavadsky I.: Chapter 2: Water management in large alluvial plains, in Alluvial Aquifer processes (Ed. Dimkić M.) https://www.iwapublishing.com/books/9781789060898/alluvial-aquifer-processes, London, IWA Publishing, 2021, str. 9-135, ISBN 9781789060898
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаKovačević S., Dimkić M.: Chapter 6: Pharmaceutical atenuation processes during filtration in groundwater, in Alluvial Aquifer Processes (Ed. Dimkić, M.) https://www.iwapublishing.com/books/9781789060898/alluvial-aquifer-processes, London, IWA Publishing, 2021, str. 335-437, ISBN 9781789060898
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKovačević S., Radišić M., Laušević M., Dimkić M.: Occurrence and behavior of selected pharmaceuticals during riverbank filtration in The Republic of Serbia, Environmental Science and Pollution Research, 2017, Vol. 24, No 2, pp. 2075-2088, ISSN 0944-1344
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRadović T., Grujić S., Kovačević S., Laušević M., Dimkić M.: Sorption of selected pharmaceuticals and pesticides on different river sediments, Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol. 23, No 24, pp. 25232-25244, ISSN 0944-1344
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŽivančev (Šenk) N., Kovačević S., Radović T., Radišić M., Dimkić M.: Mobility and sorption assessment of selected pesticides in alluvial aquifer, Environmental Science and Pollution Research, 2019, Vol. 26, No 28, pp. 28725-28736, ISSN 0944-1344
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDimkić M., Pušić M., Obradović V., Kovačević S.: The effect of certain biochemical factors on well clogging under suboxic and mildly anoxic conditions, Water Science and Technology, 2012, Vol. 65, No 12, pp. 2206-2212
(М23) Рад у међународном часописуStošić M., Čučak D., Kovačević S., Perović M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Vojinović-Miloradov M., Radnović D.: Meat industry wastewater: microbiological quality and antimicrobial susceptibility of E. coli and Salmonella sp. isolates, case study in Vojvodina, Serbia; DOI: 10.2166/wst.2016.113, Water Science and Technology, 2016, Vol. 73, No 10, pp. 2509-2517, ISSN 0273-1223
(М23) Рад у међународном часописуPerović M., Obradović V., Kovačević S., Mitrinović D., Živančev (Šenk) N., Nenin T.: Indicators of Groundwater Potential for Nitrate Transformation in a Reductive Environment, Water Environment Research, 2017, Vol. 89, No 1, pp. 4-16, ISSN 1061-4303
(М23) Рад у међународном часописуMitrinović David, Kovačević Srđan, Vojt Predrag, Pušić Milenko, Dimkić Milan, (2019) Tracer test analysis using flow and transport simulation code and new analytical transport model, Water Environment Research, https://doi.org/10.1002/wer.1135
(М23) Рад у међународном часописуŽivančev (Šenk) N., Kovačević S., Perović M., Čalenić A., Dimkić M.: Influence of oxic and anoxic groundwater conditions on occurrence of selected agrochemicals, Water Science and Technology: Water Supply, 2019, ISSN 1606-9749
(М23) Рад у међународном часописуKovačević S., Radišić M., Mitrinović D., Vojt P., Živančev (Šenk) N.: Tracer Test and Behavior of Selected Pharmaceuticals, Water Science and Technology: Water Supply, 2017, Vol. 17, No 4, pp. 1043-1052, ISSN 1606-9749
(М23) Рад у међународном часописуMitrinović D., Pušić M., Popović M., Kovačević S., Dimkić M.: Analysis of kinetics of local hydraulic losses on the laterals of radial wells at Belgrade groundwater source https://doi.org/10.2166/ws.2021.234, Water Science and Technology: Water Supply, 2021, ISSN 1606-9749
(М23) Рад у међународном часописуŽivančev (Šenk) N., Kovačević S., Perović M., Čalenić A., Dimkić M.: Influence of oxic and anoxic groundwater conditions on occurrence of selected agrochemicals, Water Science and Technology: Water Supply, 2020, Vol. 20, No. 2, pp. 487-498, ISSN 1606-9749
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомDimkić M., Kovačević S., Pušić M., Dotlić M.: Modeling of Sorption and Degradation of selected Pharmaceuticals: case study of Belgrade Groundwater Source , Geološki anali Balkanskoga poluostrva, 2017, Vol. 78, No 1, pp. 47-59, ISSN 0350-0608
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević S., Dimkić M., Vojinović-Miloradov M., Majkić B., Đogo M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: Occurrence and behavior of selected pharmaceuticals during bank filtration in Danube river – a three year survey in Serbia, 19. International Conference "Engineering for Environment Protection" – TOP, Časta-Papiernička: Slovak University of Technology in Bratislava, 11-13 Jun, 2013, pp. 151-155, ISBN 978-80-227-3955-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Kovačević S., Petković A., Pušić M., Dimkić M.: FATE OF EMERGING POLLUTANTS IN ALLUVIAL GROUNDWATER OF BIG RIVERS IN SERBIA Emerging Pollutants in Water
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević S., Vojinović-Miloradov M., Sremački M., Radonić (Jakšić) J., Petković A., Dimkić M.: Natural removal of selected emerging polutants due to the river bank filtration, 3. International Conference "Ecology of Urban Areas", Zrenjanin: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences “Mihajlo Pupin”, 11 Oktobar, 2013, pp. 238-242, ISBN 978-86-7672-210-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević S., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Spanik I., Vojinović-Miloradov M., Milovanović D., Čepić Z.: Meat industry wastewater as potential source of emerging pollutants in the Vojvodina, 1. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2012, Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 26-29 Septembar, 2012, pp. 377-379, ISBN 978-953-6326-77-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević S., Vojinović-Miloradov M., Milovanović D., Đukić Z., Mirosavljević Z., Stupavski M.: EMERGING SUBSTANCES AND CHEMICAL REACTIONS IN AQUATIC PHASE OF LANDFILL SYSTEM, 3. ISWA Beacon Conference, Novi Sad: Zbornik radova konferencije, 30-2 Novembar, 2011, pp. 235-243, ISBN 978-86-7892-361-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐogo M., Radonić (Jakšić) J., Milovanović D., Kovačević S., Adamović D., Vojinović-Miloradov M., Vujić G.: Quantification of leachate pollution at landfill site near Novi Sad, Vojvodina region, 19. International Conference "Engineering for Environment Protection" – TOP, Časta-Papiernička: Slovak University of Technology in Bratislava, 11-13 Jun, 2013, pp. 47-52, ISBN 978-80-227-3955-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVojinović-Miloradov M., Španik I., Mihajlović I., Miloradov M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Kovačević S., Živančev (Šenk) N., Stošić M.: Pseudopersistency, Low Doses Effect and Mass Load for the Emerging Substances, 1. UNESCO Conference on Emerging Pollutants in Water, Beograd: Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources, 9-11 Jul, 2013, pp. 53-58, ISBN 978-86-82565-39-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Simić J., Sremački M., Kovačević S., Spanik I., Popović Lj., Vojinović-Miloradov M.: Meat Processing Industry as Source of Emerging and Priority Substances in Water Resources of Vojvodina - Geospatial Analysis and Modelling
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐogo M., Milovanović D., Vojinović-Miloradov M., Kovačević S., Adamović D., Mirosavljević Z., Pap S.: PRELIMINARY RESULTS OF THE CADASTRE OF MEAT INDUSTRY POLLUTERS IN VOJVODINA REGION, SERBIA, 18. TOP 2012, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, faculty of Mechanical Engineering, 26-28 Jun, 2012, pp. 93-99, ISBN 978-80-227-3723-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSremački M., Simić J., Stošić M., Kovačević S.: Impact of Pharmaceuticals and personal care products on evolution of wastewater treatment in developing countries, 1. Bulgarian National YWP Conference-Sofia, Sofia, 17-18 Maj, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJovčić N., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Vojinović-Miloradov M., Kovačević S., Čepić Z.: Seasonal and spatial variatons of particle-bound polycyclic aromatic hydrocarbons in the city of Novi Sad, Serbia, 1. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2012, Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 26-29 Septembar, 2012, pp. 459-462, ISBN 978-953-6326-77-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVojinović-Miloradov M., Đogo M., Kovačević S., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Milovanović D., Šenk N.: Preliminary qualitative analysis of phthalates as industrial chemicals in surface water and wastewater in the vicinity of Novi Sad, 2. International Conference “Ecology of urban areas 2012”, Zrenjanin: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences “Mihajlo Pupin”, 15 Oktobar, 2012, pp. 187-191, ISBN 978-86-7672-172-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStupavski M., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Kiurski-Milošević J., Kovačević S., Čepić Z., Okuka M.: Methods using passive sampling techniques in sediment, 2. International Conference “Ecology of urban areas 2012”, Zrenjanin: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences “Mihajlo Pupin”, 15 Oktobar, 2012, pp. 181-186, ISBN 978-86-7672-172-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBatinić B., Stanisavljević N., Ubavin D., Vujić G., Tot B., Kovačević S.: Forecasting future waste charactersitics using ANN model - Case Study of Novi Sad, 5. PSU-UNS International Conference: Energy and the Environment, Phuket: Prince of Songkla University, Faculty of Engineering, 2-3 Maj, 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStanisavljević N., Ubavin D., Batinić B., Vujić G., Jokanović S., Kovačević S.: LFG Potential According to Landfills Inventory in Serbia, 5. PSU-UNS International Conference: Energy and the Environment, Phuket: Prince of Songla University, Faculty of Engineering, 2-3 Maj, 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAdamović D., Kiurski J., Milovanović D., Kovačević S., Đogo M., Mihailović A., Grujić S.: VOCs in screen printing facilities, 11. The international conference Engineering of Environment Protection, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, faculty of Mechanical Engineering, 14-16 Jun, 2011, pp. 15-20, ISBN 978-80.227-3519-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilovanović D., Đogo M., Miloradov M., Adamović D., Kovačević S., Vojinović-Miloradov M.: Cadastre of Polluters from the Meat Industry in Autonomous Province of Vojvodina, 11. The international conference Engineering of Environment Protection, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, faculty of Mechanical Engineering, 14-16 Jun, 2011, pp. 289-294, ISBN 978-80-227-3519-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilovanović D., Miloradov M., Đogo M., Mihajlović I., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Kovačević S.: Inventory of meat industry polluters in Vojvodina region, 17. Int. Symp. on Analytical and Environmental Problems, Szeged: SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai, 19 Septembar, 2011, pp. 371-374, ISBN 978-963-315-066-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVojinović-Miloradov M., Miloradov M., Kovačević S.: Chemical Reactions in Aquatic Phase of Heterogeneous Landfill System, 1. IWA Specialist groundwater conference, belgrade: Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", 8-10 Septembar, 2011, pp. 383-397, ISBN 978-86-82565-31-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStanisavljević N., Vujić G., Batinić B., Ubavin D., Kovačević S.: Material flow analysis as a basis for hazardous waste management in transition economies - power company distribution case study, 2. Hazardous and Industrial Waste Management, Crete: Technical University of Crete, 5-8 Oktobar, 2010, pp. 55-56
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević S., Adamović D., Kiurski J., Prica M., Grujić S., Mihailović A.: WASTE MINIMIZATION AND BEST MANAGEMENT PRACTICES IN PRINTING INDUSTRY, 10. The international conference Engineering of Environment Protection, Bratislava: Slovak University of Technology , 15-17 Jun, 2010, pp. 191-198, ISBN 978-80-970438-0-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKiurski J., Kovačević S., Đogo M.: Graphic waste and waste management in the graphic industry, 3. THIRD INTERNATIONAL CONGRESS "ECOLOGY, HEALTH, WORK, SPORT”, Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 10-13 Septembar, 2009, pp. 330-332, ISBN 978-99955-619-2-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević S., Vojinović-Miloradov M., Adamović D., Đukić Z., Dvornić A.: Optimization of Wastewater Treatmnet System in Refinery Novi Sad, 1. The international conference Engineering of Environment Protection - TOP, Bratislava, 5-10 Jun, 2009, pp. 271-277, ISBN 978-80-227-3096-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKiurski J., Vojinović-Miloradov M., Cvetićanin L., Kovačević S.: The Graphic Industry and its Waste Managements in Vojvodina , 1. Symposium on analytical and environmental problems, Segedin: SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága, 2-5 Septembar, 2008, pp. 11-15, ISBN 978-963-482-903-4
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKovačević S., Vojinović-Miloradov M., Đogo M., Milovanović D., Spanik I., Dimkić M., Radonić (Jakšić) J., Adamović D.: Emerging substances in aquatic phase of landfill leachate, 6. SETAC World Congress, SETAC Europe 22nd Annual Meeting, Berlin, 20-24 Maj, 2012
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуStupavski M., Sremački M., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Đogo M., Kovačević S., Simić J., Horvat H.: Wastewater from the meat industry, 6. Central European Congress on Food, Novi Sad: University of Novi Sad, Institute of Food Technology, 23-26 Maj, 2012, pp. 520-520, ISBN 978-86-7994-028-5
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуĐukić Z., Kovačević S.: Ecological - energy Utilization of Biomass in Technological Process Skup:14th Symposium On Thermal Science And Engineering
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKovačević S., Vojinović-Miloradov M., Petković A., Radonić (Jakšić) J., Sremački M., Dimkić M.: OCCURANCE OF SELECTED PHARMACEUTICALS IN MUNICIPIAL WASTEWATER FROM CITY OF NOVI SAD 14th European Meeting on Environmental Chemistry
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKovačević S., Vojinović-Miloradov M., Petković A., Radonić (Jakšić) J., Sremački M., Milovanović D., Dimkić M.: Occurrence of selected pharmaceuticals in municipal wastewater from city of Novi Sad, 14. European Meeting on Environmental Chemistry (14th EMEC), Budva: Nacionalna biblioteka Crne Gore, 4-7 Decembar, 2013, pp. 84-85, ISBN 978-9940-9059-1-0
(М53) Рад у научном часописуKovačević S., Vojinović-Miloradov M., Španik I., Dimkić M., Đogo M., Popović M.: SCREENING ANALYSIS OF SELECTED PLASTICIZERS AS EMERGING SUBSTANCES IN THE SURFACE WATERS, Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering, 2013, Vol. 11, No 3, pp. 247-250, ISSN 1584-2665
(М53) Рад у научном часописуMirosavljević Z., Vujić G., Stanisavljević N., Kovačević S., Ubavin D., Batinić B., Jokanović S.: POSSIBILITIES OF USING BIOGAS FROM LANDFILL AND BREWERY AS A RENEWABLE ENERGY SOURCE, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2011, Vol. 2, No 9, pp. 187-188, ISSN 1584-2665
(М53) Рад у научном часописуKovačević S., Dimkić M., Vojinović-Miloradov M., Mirosavljević Z., Stanisavljević N., Batinić B., Tot B.: IDENTIFICATION OF WATER QUALITY AND DISTRIBUTION OF POLLUTANTS IN THE RIVER DANUBE ON A CITY LEVEL, BY MFA METHOD, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2011, Vol. 2, No 9, pp. 173-176, ISSN 1584-2665
(М53) Рад у научном часописуĐukić Z., Kovačević S., Adamović D., Stanisavljević N.: Utilization of waste materials from biogass as energy-generated product in technological process, Journal of Engineering, Annals of Faculty Engineering Hunedoara, 2009, pp. 358-361, ISSN 1258-2665
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKiurski J., Kovačević S., Đogo M.: Grafički otpad i upravljanje otpadom u grafičkoj industriji , 3. Međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 10-13 Septembar, 2009, pp. 330-332
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуKovačević S., Dimkić M., Vojinović-Miloradov M., Radonić (Jakšić) J., Živančev (Šenk) N., Turk Sekulić M.: Prisustvo i ponašanje pojedinih farmaceutika tokom odvijanja procesa rečne obalske filtracije, 6. 6. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine EnviroChem 2013, sa međunarodnim učešćem, Vršac: Srpsko hemijsko društvo, 21-24 Maj, 2013, pp. 240-241, ISBN 978-86-7132-052-8
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаАнализа самопречишћавајућег потенцијала подземних вода за уклањање фармацеутика применом методе речне обалске филтрације, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2017.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Научни сарадникИнжењерство заштите животне срединеРесорно министрарство за науку17.06.2024.
Научни сарадникИнжењерство заштите животне срединеРесорно министрарство за науку24.06.2019.
Истраживач сарадникИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука27.01.2016.
Истраживач сарадникИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука30.01.2013.
Истраживач приправникИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука29.12.2010.
Стипендиста Мин.науке на докт.студијамаИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука01.10.2008.