Списак наставника: Специјалистичке академске студије
Наставник
Недостаје слика

Brunner др Paul
Гостујући професор


Недостаје слика

Buchmeister др Borut
Гостујући професор

+386-2-2207631
Недостаје слика

Dialynas др Evangelos
Гостујући професор


Недостаје слика

Joubert Marc
Гостујући професор


Недостаје слика

Pisani Mario
Гостујући професор


Недостаје слика

Schulze Lamers др Peter
Гостујући професор


Недостаје слика

Vais др Dana
Гостујући професор

null
Недостаје слика

Žižka Tomaš
Гостујући професор


Недостаје слика

Адамовић др Драган
Ванредни професор

021/485-2197
Недостаје слика

Агарски др Борис
Ванредни професор

021/485-2306
Недостаје слика

Алексић мр Милан
Редовни професор из поља уметности

021/485-2467
Недостаје слика

Анђелковић др Александар
Ванредни професор

021/485-2396
Недостаје слика

Анишић др Зоран
Редовни професор

021/485-2192
Недостаје слика

Антић др Борис
Ванредни професор

021/485-2516
Недостаје слика

Атанацковић др Теодор
Проф. Емеритус

021/485-2234
Недостаје слика

Атанацковић-Јеличић др Јелена
Редовни професор

021/485-2463
Недостаје слика

Атлагић др Бранислав
Доцент

021 4893 528
Недостаје слика

Бабић др Татјана
Доцент

021/485-2643
Недостаје слика

Бајић др Драгана
Редовни професор

021/485-2529
Недостаје слика

Бајић др Јован
Ванредни професор

021/485-2538
Недостаје слика

Бајшански др Ивана
Ванредни професор

021/485-2468
Недостаје слика

Барановски Игор

021/485-2166
Недостаје слика

Батинић др Бојан
Ванредни професор

021/485-2412
Недостаје слика

Бекут др Душко
Редовни професор

021/485-2596
Недостаје слика

Бјељац Петар

021/485-2256
Недостаје слика

Бојанић др Ранко
Редовни професор

021/485-2060
Недостаје слика

Бојић др Саво
Доцент

021/485-2431
Недостаје слика

Борисов др Мирко
Редовни професор

021/485-2260
Недостаје слика

Бороцки др Јелена
Редовни професор

021/485-2190
Недостаје слика

Боровац др Бранислав
Проф. Емеритус

021/485-2165
Недостаје слика

Бошковић др Драган
Ванредни професор

021/485-2170
Недостаје слика

Бркић др Миодраг
Ванредни професор

021/485-2555
Недостаје слика

Бркљач Дијана
Асистент са докторатом

021/485-2466
Недостаје слика

Бркљач др Небојша
Ванредни професор

021/485-2123
Недостаје слика

Будак др Игор
Редовни професор

021/485-2255
Недостаје слика

Будински-Петковић др Љуба
Редовни професор

021/485-2274
Недостаје слика

Булатовић др Весна
Ванредни професор

021/485-2407
Недостаје слика

Булатовић др Владимир
Редовни професор

021/485-2611
Недостаје слика

Бунчић др Соња
Редовни професор

021/485-2190
Недостаје слика

Царевић др Марина
Доцент

021/485-2466
Недостаје слика

Царић др Биљана
Ванредни професор

021/485-2293
Недостаје слика

Чепић др Зоран
Ванредни професор

021/485-2395
Недостаје слика

Чокић Мита
Асистент

021/485-2585
Недостаје слика

Чолић Оравец Јелена
Доцент

021/485-2288
Недостаје слика

Чуш др Франци
Гостујући професор


Недостаје слика

Ћелић др Ђорђе
Ванредни професор

021/485-2161
Недостаје слика

Ћировић Горан

011 2422 178
Недостаје слика

Ћосић др Ђорђе
Редовни професор

021/485-2141
Недостаје слика

Ћосић др Илија
Проф. Емеритус

021/485-2150
Недостаје слика

Ћулибрк др Дубравко
Редовни професор

021/485-2169
Недостаје слика

Ћулибрк др Јелена
Ванредни професор

021/485-2157
Недостаје слика

Дадић-Динуловић др Татјана
Редовни професор из поља уметности

021/485-2643
Недостаје слика

Дамњановић др Мирјана
Редовни професор

021/485-2539
Недостаје слика

Даутовић др Станиша
Ванредни професор

021/485-2582
Недостаје слика

Делић др Милан
Редовни професор

021/485-2122
Недостаје слика

Делић др Владо
Редовни професор

021/485-2533
Недостаје слика

Демко-Рихтер др Јелена
Ванредни професор

021/485-2173
Недостаје слика

Димитровска др Даниела
Доцент из поља уметности

021/485-2471
Недостаје слика

Димкић др Милан
Научни саветник

021/485-2439
Недостаје слика

Динуловић др Радивоје
Редовни професор из поља уметности

021/485-2467
Недостаје слика

Добромиров др Душан
Редовни професор

021/485-2191
Недостаје слика

Дорословачки Раде

021/485-2055
Недостаје слика

Драганић др Аница
Ванредни професор

021/485-2470
Недостаје слика

Драгићевић-Шешић др Милена
Редовни професор

null
Недостаје слика

Драгутиновић др Гордан
Стручни сарадник на пројекту

021/485-2390
Недостаје слика

Дудић др Слободан
Редовни професор

021/485-2127
Недостаје слика

Дуђак др Љубица
Редовни професор

021/485-2159
Недостаје слика

Думнић др Борис
Редовни професор

021/485-2503
Недостаје слика

Дураковић др Наташа
Доцент

021/485-2292
Недостаје слика

Ђаковић др Владимир
Редовни професор

021/485-2190
Недостаје слика

Ђапо др Алмин
Гостујући професор


Недостаје слика

Ђатков др Ђорђе
Ванредни професор

021/485-2430
Недостаје слика

Ђукић Никола
Асистент

021/485-2108
Недостаје слика

Ђурић др Никола
Редовни професор

021/485-2579
Недостаје слика

Ецет др Дејан
Доцент

021/485-2467
Недостаје слика

Ердељан др Александар
Редовни професор

021/485-2451
Недостаје слика

Ференчак др Мирослав
Доцент

021/485-2191
Недостаје слика

Фолић др Радомир
Проф. Емеритус

021/485-2644
Недостаје слика

Галић др Здравко
Гостујући професор

-
Недостаје слика

Гаврић др Милан
Доцент

021/485-2585
Недостаје слика

Гецић др Марко
Асистент

021-485-2504
Недостаје слика

Гечевска др Валентина
Гостујући професор


Недостаје слика

Гилезан др Силвиа
Редовни професор

021/485-2277
Недостаје слика

Горник Милан
Асистент

021/485-2585
Недостаје слика

Горник Милан
Асистент

021 485 2417
Недостаје слика

Говедарица др Миро
Редовни професор

021/485-2258
Недостаје слика

Грачанин др Данијела
Ванредни професор

021/485-2154
Недостаје слика

Градојевић Никола

(807) 343-8419
Недостаје слика

Граховац др Ненад
Ванредни професор

021/485-2248
Недостаје слика

Грбић др Татјана
Редовни професор

021/485-2275
Недостаје слика

Грубић-Нешић Лепосава

021/485-2181
Недостаје слика

Грујић мр Габријела
Предавач

021/485-2278
Недостаје слика

Гвозденац др Душан
Редовни професор

021/485-2394
Недостаје слика

Гвозденац Урошевић др Бранка
Редовни професор

021/485-2093
Недостаје слика

Хаџистевић др Миодраг
Редовни професор

021/485-2344
Недостаје слика

Херакович др Нико
Гостујући професор


Недостаје слика

Херцег др Дејана
Ванредни професор

021/485-2580
Недостаје слика

Игић Немања
Асистент

0214852129
Недостаје слика

Илић др Душан
Ванредни професор

021/485-2283
Недостаје слика

Илић др Слободан
Доцент

021/485-2444
Недостаје слика

Ивандић др Жељко
Гостујући професор


Недостаје слика

Иванишевић др Андреа
Редовни професор

021/485-2157
Недостаје слика

Ивановић др Зоран
Ванредни професор

021/485-2556
Недостаје слика

Иветић др Јелена
Ванредни професор

021/485-2282
Недостаје слика

Јакшић др Светлана
Доцент

021/485-2288
Недостаје слика

Јеркан др Дејан
Ванредни професор

021/485-2203
Недостаје слика

Јоцановић др Митар
Редовни професор

021/485-2174
Недостаје слика

Јовановић др Душан
Ванредни професор

021/485-2440
Недостаје слика

Јовановић др Марко
Доцент

021/485-2468
Недостаје слика

Јовановић Милош
Доцент

021/485-2149
Недостаје слика

Јовановић др Вукица
Гостујући професор


Недостаје слика

Јожа Ана
Научни сарадник

021/485-2567
Недостаје слика

Јухас др Анамарија
Редовни професор

021/485-2577
Недостаје слика

Камберовић др Бато
Редовни професор

021/485-2175
Недостаје слика

Каменко Илија

021/485-22-57
Недостаје слика

Каностревац Младен
Асистент


Недостаје слика

Карановић др Велибор
Ванредни професор

021/485-2174
Недостаје слика

Каталинић др Бранко
Гостујући професор

+4315880131121
Недостаје слика

Катић др Ивана
Редовни професор

021/485-2160
Недостаје слика

Катић Ненад

021/485-2590
Недостаје слика

Катић Владимир

021/485-2500
Недостаје слика

Кљајић др Драган
Ванредни професор

021/485-2579
Недостаје слика

Кљајић др Мирослав
Ванредни професор

021/485-2402
Недостаје слика

Константиновић др Драгана
Ванредни професор

021/485-2467
Недостаје слика

Косец др Борут
Гостујући професор

null
Недостаје слика

Костић др Марко
Редовни професор

021/485-2296
Недостаје слика

Костреш др Милица
Редовни професор

021/485-2466
Недостаје слика

Ковач др Павел
Редовни професор

021/485-2329
Недостаје слика

Ковачевић др Александар
Редовни професор

021/485-2423
Недостаје слика

Ковачевић Илија

021/485-2285
Недостаје слика

Ковачевић др Младен
Ванредни професор

021/485-2524
Недостаје слика

Ковачки др Невен
Доцент

021/485-2595
Недостаје слика

Козак др Дражан
Гостујући професор


Недостаје слика

Козмидис-Лубурић др Уранија
Редовни професор

021/485-2286
Недостаје слика

Козмидис-Петровић др Ана
Редовни професор

021/485-2287
Недостаје слика

Кркљеш др Милена
Редовни професор

021/485-2462
Недостаје слика

Крсмановић др Цвијан
Редовни професор

021/485-2170
Недостаје слика

Кулић др Филип
Редовни професор

021/485-2250
Недостаје слика

Кузмановић др Богдан
Редовни професор

021/485-2158
Недостаје слика

Лалић др Бојан
Редовни професор

021/485-2146
Недостаје слика

Лалић др Данијела
Редовни професор

021/485-2113
Недостаје слика

Лазаревић др Милован
Редовни професор

021/485-2153
Недостаје слика

Лазаревић Слађана
Асистент

021/485-2446
Недостаје слика

Лендак др Имре
Ванредни професор

021/485-2585
Недостаје слика

Лисов др Милимир
Ванредни професор

021/485-2141
Недостаје слика

Лончар-Турукало др Татјана
Редовни професор

021/485-2535
Недостаје слика

Лошонц Алпар

021/485-2290
Недостаје слика

Лукић др Иван
Ванредни професор

021/485-2407
Недостаје слика

Лукић Јован
Предавач

021/485-2594
Недостаје слика

Лукић др Милан
Доцент

021/485-2547
Недостаје слика

Лужанин др Зорана
Редовни професор

021-485-2863
Недостаје слика

Максимовић др Радо
Редовни професор

021/4852152
Недостаје слика

Малешев Мирјана

021/485-2619
Недостаје слика

Мандић др Владимир
Ванредни професор

485 2171
Недостаје слика

Мараш др Игор
Ванредни професор

021/485-2466
Недостаје слика

Марчетић др Дарко
Редовни професор

021/485-2504
Недостаје слика

Марић др Андреа
Научни сарадник

021/485-2543
Недостаје слика

Марић др Бранислав
Редовни професор

021/485-2191
Недостаје слика

Маријановић Владо
Асистент

021/485-2585
Недостаје слика

Маринковић др Горан
Ванредни професор

021/485-2606
Недостаје слика

Марковић Марко
Ванредни професор

021/485-2198
Недостаје слика

Мартинов др Милан
Редовни професор

021/485-2369
Недостаје слика

Мезеи др Иван
Редовни професор

021/485-2552
Недостаје слика

Мичкеи Карл

021/485-2643
Недостаје слика

Михаиловић др Александра
Ванредни професор

021/485-2279
Недостаје слика

Михајловић др Ивана
Ванредни професор

021/485-2405
Недостаје слика

Михајловић мр Вишња
Сарадник у настави

021/485-2410
Недостаје слика

Михајловић Живорад
Истраживач сарадник

021/485-2548
Недостаје слика

Мијић др Миомир
Редовни професор


Недостаје слика

Миленковић др Ивана
Ванредни професор

021 485 2127
Недостаје слика

Милић Миодраг

021/485-2531
Недостаје слика

Милићевић др Драган
Ванредни професор

021/485-2510
Недостаје слика

Милићевић др Слађана
Доцент

021/485-2471
Недостаје слика

Милинковић Александра
Доцент

021/485-2462
Недостаје слика

Милисављевић др Стеван
Редовни професор

021/485-2176
Недостаје слика

Милосављевић Владимир
Асистент

021/485-2548
Недостаје слика

Милошевић др Владимир
Редовни професор

021/485-2528
Недостаје слика

Милутинов др Миодраг
Ванредни професор

021/485-2577
Недостаје слика

Миња др Александар
Доцент

021/485-2519
Недостаје слика

Митровић др Бранко
Гостујући професор

Недостаје слика

Митровић др Славица
Редовни професор

021/485-2157
Недостаје слика

Митровић др Војин
Доцент

021/485-2179
Недостаје слика

Митровић Зоран

021/485-2568
Недостаје слика

Морача др Слободан
Редовни професор

021/485-2188
Недостаје слика

Мркшић др Драган
Редовни професор

021/485-2141
Недостаје слика

Накомчић-Смарагдакис др Бранка
Редовни професор

021/485-2395
Недостаје слика

Недовић др Љубо
Ванредни професор

021/485-2272
Недостаје слика

Недовић др Маја
Ванредни професор

021/485-2278
Недостаје слика

Недучин др Дејана
Ванредни професор

021/485-2284
Недостаје слика

Неранџић др Бранислав
Редовни професор

021/485-2173
Недостаје слика

Николић др Димитрије
Доцент

021/485-2284
Недостаје слика

Николић др Милутин
Ванредни професор

021/485-2164
Недостаје слика

Николић др Славка
Редовни професор

021/485-2161
Недостаје слика

Нинков Тоша

021/485-2611
Недостаје слика

Новковић Теодора

0214801182
Недостаје слика

Орос др Ђура
Редовни професор

021/485-2502
Недостаје слика

Овцин др Зоран
Доцент

021/485-2298
Недостаје слика

Пајић мр Владимир
Асистент са докторатом

021/485-2260
Недостаје слика

Палчич др Изток
Гостујући професор


Недостаје слика

Палковљевић-Бугарски мр Тијана
Предавач ван радног односа

021/485-2470
Недостаје слика

Пантовић др Јованка
Редовни професор

021/485-2299
Недостаје слика

Павлица др Владимир
Асистент са докторатом

021/485-2588
Недостаје слика

Печујлија др Младен
Редовни професор

021/485-2184
Недостаје слика

Пејић др Драган
Редовни професор

021/485-2564
Недостаје слика

Пејић др Соња
Ванредни професор

021/485-2301
Недостаје слика

Пекарић-Нађ др Неда
Редовни професор

021/485-2583
Недостаје слика

Перишић др Бранко
Редовни професор

021/485-2244
Недостаје слика

Петровачки др Душан
Проф. Емеритус

021/485-2448
Недостаје слика

Петровић др Јован
Ванредни професор

021/485-2393
Недостаје слика

Петровић др Маја
Ванредни професор

021/485-2197
Недостаје слика

Петровић др Владимир
Редовни професор

02/485-2525
Недостаје слика

Попов др Срђан
Редовни професор

nema
Недостаје слика

Поповић др Драган
Редовни професор

021/485-2589
Недостаје слика

Поповић др Љиљана
Доцент

021/485-2576
Недостаје слика

Поповић Владимир
Доцент

021/485-2504
Недостаје слика

Поповић др Жељко
Ванредни професор

021/485-2585
Недостаје слика

Прибичевић др Бошко
Гостујући професор

null
Недостаје слика

Радаковић др Никола
Редовни професор

021/485-2147
Недостаје слика

Радека др Мирослава
Редовни професор

021/485-2611
Недостаје слика

Раденковић др Владимир
Ванредни професор

021/485-2194
Недостаје слика

Радић др Јелена
Ванредни професор

0214852540
Недостаје слика

Радишић др Младен
Редовни професор

021/485-2191
Недостаје слика

Радивојевић др Радош
Редовни професор

021/485-2301
Недостаје слика

Радонић др Јелена
Редовни професор

021/485-2640
Недостаје слика

Радоњанин Властимир

021/485-2618
Недостаје слика

Радуловић др Александра
Ванредни професор

021/485-2260
Недостаје слика

Рафа Клара

021/485-2172
Недостаје слика

Рајс др Владимир
Ванредни професор

0214852548
Недостаје слика

Ракић-Скоковић мр Марија
Предавач

021/485-2172
Недостаје слика

Раковић др Мирко
Редовни професор

021/485-2164
Недостаје слика

Рапаић др Милан
Редовни професор

021/485-2449
Недостаје слика

Реба др Дарко
Редовни професор

021/485-2469
Недостаје слика

Рељић др Дејан
Ванредни професор

021/485-2503
Недостаје слика

Рикаловић др Александар
Ванредни професор

021/485-2140
Недостаје слика

Ристановић Милан
Доцент


Недостаје слика

Ристић др Александар
Редовни професор

021/485-2258
Недостаје слика

Ристић др Соња
Редовни професор

021/485-2171
Недостаје слика

Саламон др Драгутин
Ванредни професор

011 32 18 337
Недостаје слика

Самарџић др Наташа
Ванредни професор

0214852552
Недостаје слика

Сарић др Андрија
Редовни професор

021/485-2585
Недостаје слика

Сатарић др Миљко
Редовни професор

021/485-2303
Недостаје слика

Сегединац Милан
Ванредни професор

021/485-2423
Недостаје слика

Сладић др Дубравка
Ванредни професор

021/485-2260
Недостаје слика

Сладић др Мирјана
Ванредни професор

021/485-2470
Недостаје слика

Сладоје Матић др Наташа
Редовни професор

021/485-2293
Недостаје слика

Совиљ др Платон
Редовни професор

021/485-2569
Недостаје слика

Спајић др Јелена
Доцент

021.485.2161
Недостаје слика

Спасић-Јокић др Весна
Редовни професор

021/485-2569
Недостаје слика

Сремачки др Маја
Асистент са докторатом

021/4852439
Недостаје слика

Сремчев др Немања
Ванредни професор

021/485-2153
Недостаје слика

Станисављевић др Немања
Редовни професор

021/485-2412
Недостаје слика

Станковски др Стеван
Редовни професор

021/485-2168
Недостаје слика

Станојевић мр Иван
Предавач

021/485-2531
Недостаје слика

Старчевић Ђорђе
Истраживач сарадник

021/485-2525
Недостаје слика

Стефани Изабела

021/485-2594
Недостаје слика

Стефановић др Чедомир
Гостујући професор

021/485-2524
Недостаје слика

Стефановић Ненад
Асистент

021/485-2193
Недостаје слика

Стеванов др Бранислав
Ванредни професор

021/485-2140
Недостаје слика

Стојаковић др Мила
Редовни професор

021/485-2304
Недостаје слика

Стојаковић др Весна
Редовни професор

021/485-2468
Недостаје слика

Стошић др Милена
Ванредни професор

021/485-2405
Недостаје слика

Стрезоски др Владимир
Редовни професор

021/485-2585
Недостаје слика

Струхарик др Растислав
Редовни професор

021/485-2537
Недостаје слика

Суботин-Николић др Мирјана
Редовни професор из поља уметности

021/485-2643
Недостаје слика

Сушић др Зоран
Ванредни професор

021/485-2606
Недостаје слика

Сузић Никола

021/485-2192
Недостаје слика

Шенк др Ивана
Ванредни професор

021/485-2125
Недостаје слика

Шенк Војин

021/485-2534
Недостаје слика

Шевић др Драгољуб
Ванредни професор

021/485-2177
Недостаје слика

Шиђанин др Предраг
Редовни професор

021/485-2468
Недостаје слика

Шормаз др Душан
Гостујући професор

1 740 593 1545
Недостаје слика

Шпаник др Иван
Гостујући професор


Недостаје слика

Штрбац др Бранко
Ванредни професор

021/485-2316
Недостаје слика

Штрбац др Драгана
Редовни професор

021/485-2391
Недостаје слика

Штулић др Радован
Редовни професор

021/485-2284
Недостаје слика

Шумарац др Драгослав
Редовни професор

Недостаје слика

Швељо др Оливера
Ванредни професор

021/485-2529
Недостаје слика

Швенда др Горан
Редовни професор

021/485-2599
Недостаје слика

Тарјан др Ласло
Ванредни професор

021/485-2125
Недостаје слика

Тасић др Немања
Ванредни професор

021/485-2142
Недостаје слика

Текић Жељко

021/485-2155
Недостаје слика

Теофанов др Љиљана
Редовни професор

021/485-2278
Недостаје слика

Тепић др Горан
Доцент

021/485-2162
Недостаје слика

Тешић др Здравко
Редовни професор

021/485-2158
Недостаје слика

Тодоров др Марко
Ванредни професор

021/485-2463
Недостаје слика

Тодоровић др Иван
Доцент

021/485-2203
Недостаје слика

Тодоровић др Јелена
Ванредни професор

2630-635
Недостаје слика

Тодоровић Маја
Ванредни професор

null
Недостаје слика

Томић др Јосиф
Редовни професор

021/485-2567
Недостаје слика

Трифковић др Милан
Редовни професор

063 628 952
Недостаје слика

Трповски др Жељен
Редовни професор

021/485-2522
Недостаје слика

Турк-Секулић др Маја
Редовни професор

021/485-2498
Недостаје слика

Убавин др Дејан
Редовни професор

021/485-2408
Недостаје слика

Урекар др Марјан
Ванредни професор

021/485-2572
Недостаје слика

Узелац др Зорица
Редовни професор

021/459-740
Недостаје слика

Варга др Ервин
Ванредни професор

021/485-2593
Недостаје слика

Васић др Дејан
Доцент

021/485-2198
Недостаје слика

Васић др Веран
Редовни професор

021/485-2501
Недостаје слика

Векић Александар
Асистент са докторатом


Недостаје слика

Векић др Марко
Ванредни професор

021/485-2556
Недостаје слика

Видицки др Предраг
Доцент

021/485-2155
Недостаје слика

Видовић др Предраг
Ванредни професор

021/485-2591
Недостаје слика

Врањковић др Вук
Ванредни професор

021/485-2537
Недостаје слика

Врговић др Петар
Редовни професор

021/485-2155
Недостаје слика

Вртунски др Милан
Асистент са докторатом

021/485-2260
Недостаје слика

Вучинић-Васић др Милица
Редовни професор

021/485-2276
Недостаје слика

Вујић др Горан
Редовни професор

021/485-2385
Недостаје слика

Вујовић Свјетлана
Асистент - др наука

021 485 2458
Недостаје слика

Вукајлов др Љиљана
Редовни професор

021/485-2466
Недостаје слика

Вукелић др Ђорђе
Редовни професор

021/485-2326
Недостаје слика

Вукобратовић др Дејан
Редовни професор

021/485-2535
Недостаје слика

Вулановић др Срђан
Ванредни професор

021/485-2124
Недостаје слика

Жигић др Миодраг
Ванредни професор

021/485-2248
Недостаје слика

Живанов др Милош
Редовни професор

021/485-2541