ванр. проф. др Драгутин Саламон


Недостаје слика

др Драгутин Саламон

Ванредни професор


Телефон011 32 18 337
E-mail
Академско звањеВанредни професор
Тренутно нема података о биографији запосленог!
НазивУ Установи
Нелинеарни математички модел котла у термоелектрани

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Упоредна анлиза метода прорачуна једносмерне компоненте струје трофазног кратког споја у електричним мрежама"

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Упрошћени поступци за анализу сложених уземљивача"

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуJ. Nahman, D. Salamon, “Safety Analysis at Overhead Line Towers in Close Proximity to the Substation”, IEEE Transaction on Power Delivery (ISSN 0885-8977), Vol. 25, No. 3, July 2010., pp. 1508-1515. (IF 1.289)
(М23) Рад у међународном часописуNahman J., Salamon D., “Analytical Expressions for The Resistance of Grounding Grids in Nonuniform Soil”, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems (ISSN 0018-9510), Vol. PAS-103, April 1984., pp. 880-885, (IF 0.390); (часопис излазио до 1986., после се поделио на 3 часописа)
(М23) Рад у међународном часописуNahman J., Salamon D., “Analytical Expressions for The Resistance of Rodbeds and of Combined Grounding Systems in Nonuniform Soil”, IEEE Transactions on Power Delivery (ISSN 0885-8977), Vol. PWRD-1, July 1986., pp. 90-96. (IF 0.081)
(М23) Рад у међународном часописуNahman J., Salamon D., “A Practical Method for The Interpretation of Earth Resistivity Data Obtained From Driven Rod Tests”, IEEE Transactions on Power Delivery (ISSN 0885-8977), Vol. PWRD-3, Oct. 1988., pp. 1375-1379. (IF 0.145)
(М23) Рад у међународном часопису Nahman J., Salamon D., “Effects of The Metal Sheathed Cables Upon ThePerformance of The Distribution Substations Grounding Systems”, IEEE Transactions on Power Delivery (ISSN 0885-8977), Vol. PWRD-7, No.3, oct. 1992., pp. 1179 – 1187 (IF 0.247)
(М23) Рад у међународном часописуNahman J., Djordjević V., Salamon D., “Nonuniformity Correction Factors for Maximum Mesh-voltages of Combined Grid-multiple Rods Electrodes”, IEEE Transactions on Power Delivery (ISSN 0885-8977), PWRD-11, No. 3, July 1996. pp. 1343-1348, (IF 0.334)
(М23) Рад у међународном часописуStojković Z., Savić M. S., Nahman J., Salamon D., Bukorović B., “Sensitivity Analysis of Experimental Determined Grounding Grid Impulse Characteristics”, IEEE Transactions on Power Delivery (ISSN 0885-8977), Vol. 13, No. 4, Oct. 1998., pp. 1136-1142. (IF 0.334)
(М23) Рад у међународном часописуStojković Z., Savić M. S., Nahman J., Salamon D., Bukorović B., “Experimental Investigation of Grounding Grid Impulse Characteristics”, European Transactions on Electrical Power (ETEP) (ISSN 1430-144X), Vol. 8, Nov./Dec. 1998., pp. 417-421. (IF 0.352)
(М23) Рад у међународном часописуJ. Nahman, V. Djordjevic, D. Salamon, ”Grounding Effects of HV and MV Underground Cables Associated With Urban Distribution Substations”, IEEE Transactions on Power Delivery (ISSN 0885-8977), Vol. 17, No. 1, January 2002. pp. 111-116, (IF 0.317)
(М23) Рад у међународном часописуJ. Nahman, D. Salamon, Z. Stojkovic, J. Mikulovic, “Rationalization of operation of an industrial network”, Electric Power System Research (ISSN 0378-7796), 78(2008), pp. 1664-1671, (IF 0.952)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJ. Nahman, P. Vukelja, M. Savić, J. Mrvić, D. Salamon, Z. Stojković, ”Assesment of the Adequacy of Tower Footings as Ground Electrodes”, Colloquium on Overhead Lines Revitalization, Ref. R3-02, Belgrade, 2003.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJ. M. Savić, J. Nahman, Z. Stojković, D. Salamon, P. Vukelja, J. Mrvić, D. Hrvić, ”Overhead Line Tower Grounding Loop Influence to the Line Lightning Performance”, Colloquium on Overhead Lines Revitalization, Ref. R3-03, Belgrade, 2003.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниD. Salamon, D. Tasić, S. Maksimović, Đ. Glišić, D. Damljanović ”Current Carrying Capacity of Conductors in the City of Belgrade Area Identified in a Probabilistic Manner”, Colloquium on Overhead Lines Revitalization, Ref. R8-02, Belgrade, 2003.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаНахман Ј., Саламон Д., ‘Упрошћени прорачун сложених уземљивачких система применом рачунара”, Електротехника, Бр. 1-2, 1984., пп. 33-38.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСаламон Д., “Анализа типичних уземљивача на површинском копу рудника угља РЕИК Колубара”, Електротехника, Бр. 1-2, 1984., пп. 63 - 68.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаНахман Ј.,Саламон Д., “Аналитички изрази за прорачун отпора распростирања групе штапних уземљивача и комбинованих уземљивачких система у нехомогеном тлу’, Електротехника, Бр. 1-2, 1986., пп. 17-22.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаНахман Ј.,Саламон Д., ‘Обрада резултата мерења електричних карактеристика тла изведених пробном сондом”, Електротехника, Бр. 3, 1986., пп. 175-180.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЈ. Нахман, Д. Саламон, В. Ђорђевић, ”Утицај каблова са неизолованим плаштом на карактеристике уземљивача дистрибутивних система”, Електропривреда (ИССН 0013-5755), Но. 3, 2002.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЈ. Нахман, Д. Перић, Д. Саламон, И. Влајић Наумовска, ”Штете потрошача у градским дистрибутивним мрежама услед прекида напајања електричном енергијом”, Електропривреда (ИССН 0013-5755), Но. 3, 2006.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЈ. Нахман, Д. Перић, Д. Саламон, И. Влајић Наумовска, ”Прорачун поузданости дистрибутивних система применом корелационих матрица”, Електропривреда (ИССН 0013-5755), Но. 1, 2007.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорЕлектроенергетски системи26.09.2011.