проф. др Веран Васић


Недостаје слика

др Веран Васић

Редовни професор


Телефон021/485-4525
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 307

Рођен сам 8. 12. 1970. године у месту Шабац, општина Шабац, Република Србија. Основну школу сам завршио у Шапцу. Четврти степен стручне спреме стекао сам 1989. године у гимназији Вера Благојевић у Шапцу. Факултет техничких наука у Новом Саду, електротехнички одсек, уписао сам 1989. године. Дипломирао сам септембра 1994. године на смеру електроенергетика поменутог факултета са просечном оценом постигнутом у току студија 9,09. Дипломски рад под називом "Методе регулације фазног става струје у погону синхроног мотора са перманентним магнетима" одбранио сам 12. 9. 1994. године са оценом 10 (десет). Постдипломске студије сам уписао новембра 1994. године на Електротехничком факултету у Београду, смер Енергетски претварачи и погони. Све испите предвиђене наставним планом положио сам закључно са јуном 1996. Просечна оцена је 10,00. Јануара 1996. на истом факултету одобрена ми је тема за магистарки рад под називом “Анализа ефекта мртвог времена на стабилност фреквентно регулисаног електромоторног погона са асинхроним мотором”. Магистарски рад сам одбранио 23. 11. 1996. Докторску дисертацију под називом “Управљање асинхроним мотором без давача брзине” одбранио сам на Електротехничком факултету у Београду 13. 03. 2001. По завршетку редовних студија запослио сам се на Институту за енергетику и електронику Факултета техничких наука у Новом Саду као асистент приправник на одређено време. Поред држања вежби из предмета “Теорија електричних машина” и “Основи електроенергетике” на електротехничком одсеку и “Електричних машина” на машинском и на саобраћајном одсеку радио сам на републичком пројекту. Сада сам запослен на Факултету техничких наука у Новом Саду као доцент на катедри за Енергетску електронику и претвараче.

Редовни професор
14.04.2011.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор17.05.2006.01.03.2011.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Доцент01.07.2001.01.05.2006.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
НазивУ Установи
Методе регулације фазног става струје у погону синхроног мотора са перманентним магнетима

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1994

Анализа ефекта мртвог времена на стабилност фреквентно регулисаног електромоторног погона са асинхроним мотором

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1996

Управљање асинхроним мотором без давача брзине

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

2001

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVučković M., Popović V., Oros Đ., Vasić V., Marčetić D.: Low Voltage Induction Motor Traction Drive Self-Commissioning Technique with the Advanced Measured Signal Processing Procedure, Energies, 2021, Vol. 14, No. 6, pp. 1-18, ISSN 1996-1073
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDespotović Ž., Reljić D., Vasić V., Oros Đ.: Power Transfer Analysis of an Asymmetric Wireless Transmission System Using the Scattering Parameters, Electronics (Basel), 2021, Vol. 10, No. 8, pp. 1-16, ISSN 2079-9292
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуOros Đ., Čongradac V., Vasić V., Kulić F.: Effects of introducing the improved energy management system in the urgent care center of the clinical center of Vojvodina,, Thermal Science, 2019, Vol. 23, No. 5B, pp. 2919-2927, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPopović V., Oros Đ., Vasić V., Marčetić D.: Tuning the rotor time constant parameter of IM using the minimum order recursive linear Least square estimator, IET Electric Power Applications, 2018, ISSN 1751-8660
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVasić V., Marčetić D., Jeftenić B., Vladan J.: Speed-Sensorless Control of Induction Motor Based on Reactive Power with Rotor Time Constant Identification, IET ELECTR POWER APP, 2010, Vol. 4, No 6, ISSN 1751-8660
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуV. Vasić, S. Vukosavić, E. Levi, “A stator resistance estimation scheme for speed sensorless rotor flux oriented induction motor drives”, IEEE Transaction on Energy conversion, vol. 18 no.4, pp. 476-483, december 2003
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуВучковић М., Поповић В., Орос Ђ., Васић В., Марчетић Д.: Лоw Волтаге Индуцтион Мотор Трацтион Дриве Селф-Цоммиссионинг Тецхниqуе wитх тхе Адванцед Меасуред Сигнал Процессинг Процедуре, Енергиес, 2021, Вол. 14, Но. 6, пп. 1-18, ИССН 1996-1073
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуДеспотовић Ж., Рељић Д., Васић В., Орос Ђ.: Поwер Трансфер Аналyсис оф ан Асyмметриц Wирелесс Трансмиссион Сyстем Усинг тхе Сцаттеринг Параметерс, Елецтроницс (Басел), 2021, Вол. 10, Но. 8, пп. 1-16, ИССН 2079-9292
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуОрос Ђ., Чонградац В., Васић В., Кулић Ф.: Еффецтс оф интродуцинг тхе импровед енергy манагемент сyстем ин тхе ургент царе центер оф тхе цлиницал центер оф Војводина,, Тхермал Сциенце, 2019, Вол. 23, Но. 5Б, пп. 2919-2927, ИССН 0354-9836, УДК: 621
(М23) Рад у међународном часописуV. Vasić, S. Vukosavić, “Sensorless MRAS Based Induction Motor Control with Paralelle Speed And Stator Resistance Estimation”, European Transactions on Electrical Power – ETEP, Vol. 12 no.2 pp. 135-139. March/April 2002
(М23) Рад у међународном часописуV. Vasić, S. Vukosavić, “Robust MRAS based algorithm for stator resistance and rotor speed identification”, IEEE Power Engineering Review, vol. 21 no.11, November 2001
(М23) Рад у међународном часописуVasić V., Marčetić D., Oros Đ.: Prediction of Local Instabilities in Open-loop Induction Motor Drives, COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical engineering, 2010, Vol. 29, No 3, ISSN 0332-1649
(М23) Рад у међународном часописуOros Đ., Vasić V., Marčetić D., Kulić F.: Influence of parameters detuning on induction motor NFO shaft-sensorless scheme, Journal of Advances in Electrical and Computer Engineering, 2010, Vol. 10, No 4, pp. 121-124, ISSN 1582-7445
(М23) Рад у међународном часописуOros Đ., Vasić V., Marčetić D.: NFO sensorless induction motor drive with on-line stator resistance parameter update, Electric Power Components&Systems, 2008,Vol.36.No.12,pp.1318-1336.
(М23) Рад у међународном часописуReljić D., Vasić V., Ostojić D., Dumnić B.: A Comparision of PI Current Controllers in Field Oriented Induction Motor Drive, Journal of Advances in Electrical and Computer Engineering, 2006, Vol. 6, No 2, pp. 46-51, ISSN 1582-7445
(М23) Рад у међународном часописуDumnić B., Katić V., Vasić V., Milićević D., Delimar M.: An Improved MRAS Based Sensorless Vector Control Method for Wind Power Generator, Journal of Applied Research and Technology, 2012, Vol. 10, No 5, pp. 687-697, ISSN 1665-642
(М23) Рад у међународном часописуKulić F., Matić D., Dumnić B., Vasić V.: Optimal fuzzy controller tuned by TV-PSO for induction motor speed control, Journal of Advances in Electrical and Computer Engineering, 2011, Vol. 11, No 1, pp. 49-54, ISSN 1582-7445
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомGecić M., Marčetić D., Vasić V., Krčmar I., Matić P.: Towards an Improved Energy Efficiency of the Interior Permanent Magnet Synchronous Motor Drives, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2014, Vol. 11, No 2, pp. 257-268, ISSN 1451-4869, UDK: 621.311-5:621.313.323]:620.9
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомSkoko S., Marčetić D., Vasić V., Oros Đ.: Observer based parallel IM speed and parameter estimation, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2014, Vol. 11, No 3, pp. 501-521, ISSN 1451-4869, UDK: 621.313.333-253:519.853
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić D., Matić D., Jerkan D., Oros Đ., Vasić V.: The Estimation of Iron Losses in a Non-Oriented Electrical Steel Sheet Based on the Artificial Neural Network and the Genetic Algorithm Approaches, 3. IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), Cavtat: IEEE, 13-16 Maj, 2014, pp. 51-57, ISBN 978-1-4799-2448-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopadić B., Vasić V., Dumnić B., Milićević D., Vukajlović N.: Rotor Slot Harmonics Based Induction Machine Speed Estimation, 19. International Symposium POWER ELECTRONICS Ee, Novi Sad, 19-21 Oktobar, 2017, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-980-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović V., Gecić M., Vasić V., Oros Đ., Marčetić D.: Evaluation of Luenberger Observer Based Sensorless Method for IM, 10. INDEL, Banja Luka: Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, 6-8 Novembar, 2014, pp. 128-133, ISBN 978-99955-46-22-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić D., Tomić J., Matić D., Oros Đ., Vasić V.: Iron losses evalution of an induction motor using virtual instrumentation, 17. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 30-1 Oktobar, 2013, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-551-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMatić D., Kanović Ž., Reljić D., Kulić F., Oros Đ., Vasić V.: Broken Bar Detection Using Current Analysis - A Case Study, 9. IEEE International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics & Drives, Valencia: IEEE, 27-30 Avgust, 2013, pp. 645-649, ISBN 978-1-4799-0025-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić D., Popović V., Matić D., Oros Đ., Vasić V.: Modeling of Iron Losses in Non-Oriented Electrical Steel Sheet, 17. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad: Power Electronics Society, Novi Sad; Electrotechnical Institute, Nikola Tesla, Belgrade; Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 30-1 Oktobar, 2013, pp. 1-5, ISBN 978 -86-7892-551-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić D., Vasić V., Oros Đ.: Power factor correction and harmonics mitigation based on phase shifting approach, 15. International Power Electronics & Motion Control Conference EPE-PEMC, Novi Sad: IEEE catalog number CFP 1234A-USB, 4-6 Septembar, 2012, pp. 1-8, ISBN 978-1-4673-1971-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić D., Vasić V., Oros Đ.: Power Quality Considerations of Variable Speed AC Drives, A Simulation Study, 16. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad: Društvo za energetsku elektroniku-Novi Sad, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"-Beograd, Fakultet tehničkih nauka-Novi Sad, 26-28 Oktobar, 2011, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-355-5
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Марчетић Д., Поповић В., Гецић М., Орос Ђ., Васић В.: Реконструкција фазних струја асинхроне машине у векторски управљаном погону који поседује минимални број струјних сензора, 2015
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметБ. Јефтенић, В. Васић, Ђ. Орос, "Регулисани електромоторни погони - решени проблеми са елементима теорије" Академска мисао, Београд 2004
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметБ. Јефтенић, В. Васић, Ђ. Орос, "Електромоторни погони - збирка решених задатака" Академска мисао, Београд 2003
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЕнергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергијеУниверзитет у Новом Саду14.04.2011.
Ванредни професорЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука17.05.2006.
ДоцентЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука01.07.2001.
Асистент - стари називЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука08.07.1997.
Асистент приправникЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука28.03.1995.