ванр. проф. др Милутин Николић


Недостаје слика

др Милутин Николић

Ванредни професор


Телефон021/485-2164
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 119

Милутин Николић је рођен 18. јула 1984. године у Новом Саду. Завршио је Основну школу "Жарко Зрењанин" у Новом Саду. Завршио је математички смер Гимназије Јован Јовановић-Змај такође у Новом Саду као ђак генерације, са бројним наградама на републичким и савезним такмичењима из физике, математике и програмирања. У периоду 2003-2008 студирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду, на одсеку мехатроника, усмерење мехатроника роботика и аутоматизација. Стручну праксу је обавио у фирми Лафарж-БФЦ у Беочину. Дипломирао је 30. септембра 2008. године са просеком оцена током студија 10,00. Тема дипломског рада била је "О биолошким принципима одржавања динамичког баланса позе хуманоидних робота". Докторске студије је уписао 2008 године на Факултету техничких наука, на смеру за индустријско инжењерство, усмерење мехатроника, роботика и аутоматизација. У звање сарадника у настави изабран је 1. октобра 2008. и ради при Катедри за мехатронику, роботику и аутоматизацију.

Ванредни професор
24.07.2020.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом15.05.2015.01.06.2015.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент23.09.2009.01.04.2015.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Сарадник у настави01.10.2008.01.09.2009.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Доцент10.07.2015.Катедра за мехатронику, роботику и аутоматизацију
НазивУ Установи
О биолошким принципима одржавања динамичког баланса позе хуманоидних робота

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2008

Модификација покрета робот при двоножном кретању или стајању у присуству ограничења или поремећаја

Докторат

ИМТ Студије (Мехатроника: Електротехничко и рачунарско инжењерство; Машинско инжењерство)

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаVukobratović M., Borovac B., Raković M., Nikolić M.: Complex Systems: Relationships between Control, Communications and Computing, Chapter: How to Cope with Disturbances in Biped Locomotion?, Springer International Publishing, 2016, str. 285-312, ISBN 978-3-319-28860-4, UDK: 10.1007/978-3-319-28860-4_13
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаBorovac B., Raković M., Nikolić M.: Intelligent Systems: Models and Applications Chapter: Online Generation of Biped Robot Motion in an Unstructured Environment, Heidelberg, Springer, 2013, str. 93-114, ISBN 978-3-642-33958-5, UDK: 10.1007/978-3-642-33959-2
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаVukobratović M., Borovac B., Raković M., Nikolić M.: Generating Complex Movements of Humanoid Robots by Using Primitives, RESEARCH AND EDUCATION IN ROBOTICS - EUROBOT 2009, Communications in Computer and Information Science, Heidelberg, SPRINGER, 2010, str. 158-172, ISBN 978-3-642-16369-2, UDK: DOI: 10.1007/978-3-642-16370-8_14
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаBorovac B., Gnjatović M., Savić S., Raković M., Nikolić M.: Human-like Robot MARKO in the Rehabilitation of Children with Cerebral Palsy, New Trends in Medical and Service Robots, series Mechanisms and Machine Science, Springer International Publishing, 2015, str. 191-203, ISBN 978-3-319-23831-9
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаBorovac B., Raković M., Nikolić M.: Intelligent Systems: Models and Applications Chapter: Online Generation of Biped Robot Motion in an Unstructured Environment, Heidelberg, Springer, 2013, str. 93-114, ISBN 978-3-642-33958-5, UDK: 10.1007/978-3-642-33959-2
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаVukobratović M., Borovac B., Raković M., Nikolić M.: Generating Complex Movements of Humanoid Robots by Using Primitives, RESEARCH AND EDUCATION IN ROBOTICS - EUROBOT 2010, Communications in Computer and Information Science, Heidelberg, SPRINGER, 2010, str. 158-172, ISBN 978-3-642-16369-2, UDK: DOI: 10.1007/978-3-642-16370-8_14
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRaković M., Borovac B., Nikolić M., Savić S.: Realization of Biped Walking in Unstructured Environment using Motion Primitives, IEEE Transactions on Robotics, 2014, Vol. 30, No 6, pp. 1318-1332, ISSN 1552-3098, UDK: DOI: 10.1109/TRO.2014.2344431
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиJovanović M., Raković M., Tepavčević B., Borovac B., Nikolić M.: Robotic fabrication of freeform foam structures with quadrilateral and puzzle shaped panels, Automation in Construction, 2017, Vol. 74, pp. 28-38, ISSN 0926-5805
(М21) Рад у врхунском међународном часописуNikolić M., Borovac B., Raković M.: Dynamic balance preservation and prevention of sliding for humanoid robots in the presence of multiple spatial contacts, Multibody System Dynamics, 2017, pp. 1-22, ISSN 1384-5640, UDK: 10.1007/s11044-017-9572-9
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKovačić I., Radomirović D., Zuković M., Benka P., Nikolić M.: Characterisation of tree vibrations based on the model of orthogonal oscillations, Scientific Reports, 2018, Vol. 8, No 8558, pp. 1-11, ISSN 2045-2322
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBorovac B., Nikolić M., Raković M.: How to Compensate for the Disturbances that Jeopardize Dynamic Balance of a Humanoid Robot?, International Journal of Humanoid Robotics, 2011, Vol. 8, No 3, pp. 533-578, ISSN 0219-8436, UDK: 10.1142/S0219843611002551
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSavić S., Raković M., Borovac B., Nikolić M.: Hybrid Motion Control of Humanoid Robot for Leader-Follower Cooperative Tasks, Thermal Science, 2016, ISSN 0354-9836, UDK: DOI: 10.2298/TSCI151005037S
(М23) Рад у међународном часописуNikolić M., Borovac B., Raković M., Savić S.: A Further Generalization of Task-Oriented Control Trough Tasks Prioritization, Int. Jour. of Humanoid Robotics, 2013, Vol. 10, No 3, pp. 1-29, ISSN 0219-8436, UDK: 10.1142/S0219843613500126
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниVukobratović M., Borovac B., Raković M., Nikolić M.: How to Cope with Disturbances in Biped Locomotion?, 1. Special International Conference on Complex Systems: Synergy of Control, Computing
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić M., Savić S., Borovac B., Raković M.: Task Prioritization Framework for Kinesthetic Teaching of a Free-standing Humanoid Robot, 13. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica: IEEE, 17-19 Septembar, 2015, pp. 241-246
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSavić S., Borovac B., Raković M., Nikolić M.: Dual Mode Impedance Controller for Safe Human-Robot Interaction, 7. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Phuket, 19-20 Jun, 2015, pp. 80-83
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSavić S., Nikolić M., Borovac B.: Assisted Kinesthetic Teaching for Highly Redundant Robot Using Task Prioritization Framework, 2. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN), Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015, pp. 1-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBatinica A., Savić S., Nikolić M., Raković M., Borovac B.: Dual BLDC Motor Driver for Arm of Humanoid Robot MARKO, 3. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECHEDU), Subotica, 14-16 Maj, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSavić S., Raković M., Nikolić M., Borovac B.: SVM Regression-Based Computed Torque Control of Humanoid Robot Reaching Task , 1. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN), Vrnjačka Banja: ETRAN Society and the Faculty of Electronics, University of Niš, 2-5 Jun, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić M., Borovac B., Raković M.: Walking on Slippery Surfaces: Generalized Task-Prioritization Framework Approach, 20. ROMANSY-CISM-IFToMM SYMPOSIUM on Theory and Practice of Robots and Manipulators, Moskva: Springer, 23-26 Jun, 2014, pp. 189-196, ISBN 978-3-319-07057-5, UDK: 10.1007/978-3-319-07058-2_22
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниM. Vukobratović, B. Borovac, M. Raković, M. Nikolić, “ Generating Complex Movements of Humanoid Robots by Using Primitives”, Eurobot Conference 2009 - International Conference on Research and Education in Robotics, 21-23 maj 2009 La Ferté-Bernard, France
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGnjatović M., Tasevski J., Nikolić M., Mišković D., Borovac B., Delić V.: Adaptive Multimodal Interaction with Industrial Robot, 10. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: IEEE Xplore, 20-22 Septembar, 2012, pp. 329-333, ISBN 978-1-4673-4749-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKendereši E., Raković M., Nikolić M., Gnjatović M., Borovac B.: Realization of Arms Movements for 3D Robot Model and Synchronization with Real Humanoid Robot, 10. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: IEEE Xplore, 20-22 Septembar, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBorovac B., Raković M., Nikolić M.: Biologicaly Inspired On-line Generation of Complex Movements Using Primitives, 5. IEEE Symposium Series on Computational Intelligence Proceedings, Pariz, 11-15 April, 2011, pp. 99-106, ISBN 978-1-4577-0470-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRaković M., Nikolić M., Borovac B.: Humanoid Robot Reaching Task Using Support Vector Machine, 4. EUROBOT conference, Prague: Springer - Verlag, 15-17 Jun, 2011, pp. 263-276, ISBN 978-3-642-21975-7, UDK: 10.1007/978-3-642-21975-7_23
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBorovac B., Raković M., Nikolić M.: Online Humanoid Robot Walk Generation Using Primitives, 9. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 8-10 Septembar, 2011, pp. 421-426, ISBN 978-1-4577-1975-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBorovac B., Nikolić M., Raković M.: Disturbance compensation of standing humanoid robot –Theory, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBorovac B., Nikolić M., Raković M.: Disturbance compensation of standing humanoid robot -Simulation, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVukobratović M., Borovac B., Raković M., Nikolić M.: Generating Complex Movements of Humanoid Robots by Using Primitives, 2. EUROBOT conference, La Ferte-Bernard: LAMPA, Arts et Métiers ParisTech, 21-23 Maj, 2009
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБоровац Б., Николић М.: О биолошким принципима одржавања динамичког баланса позе хуманоидних робота , 14. Интернатионал Сциентифиц Цонференце он Индустриал Сyстемс - ИС, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, 2-3 Октобар, 2008, пп. 135-144, ИСБН 978-86-7892-135-3
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBorovac B., Raković M., Nikolić M.: Realization of Primitives by Using SVM for Humanoid Robot Walk Generation, Electronics, 2011, Vol. 15, No 2, pp. 19-24, ISSN 1450-5843
(М53) Рад у научном часописуRaković M., Borovac B., Nikolić M.: Support vector Regression for Approximation and Generation of Motion in Humanoid Robots, International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, 2010, Vol. 1, No 1, pp. 1-8, ISSN 2217-2661
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниNikolić M., Borovac B., Raković M.: TASK-ORIENTED CONTROL FOR REDUNDANT ROBOTS, 56. ETRAN, Zlatibor, 11-14 Jun, 2012
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниBorovac B., Raković M., Nikolić M.: One Approach for On-Line Generation of Motion of Humanoid Robot using Primitives, 55. ETRAN, Banja Vrućica, 6-9 Jun, 2011, pp. 57-57
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметСтанковски, С., Остојић, Г., Раковић, М., Трајан, Л., Шенк, И., Николић, М.: Збирка решених задатака из: Програмирање и примена програмабилно логичких контролера, Факулте техничких наука, 2009
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиУниверзитет у Новом Саду24.07.2020.
ДоцентМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиУниверзитет у Новом Саду10.07.2015.
АсистентМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системи27.08.2012.
АсистентМехатроника, роботика и аутоматизација23.09.2009.
Сарадник у наставиМехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системиФакултет техничких наука19.09.2008.