проф. др Милица Вучинић-Васић


Недостаје слика

др Милица Вучинић-Васић

Редовни професор


Телефон021/485-2276
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 102

- Приридно-математички факултет одсек физика, професорски смер, уписала 1991. године а завршила 1996. године. - Последипломске студије “Физичке методе испитивања материјала” на Природно-математичком факултету у Новом Саду уписала сам 1997. године а магистрирала 2000. године. - Докторску дисертацију “Магнетне, структурне и микроструктурне особине наночестичних ферита добијених из ацетилацетонато комплекса” одбранила на Природно-математичком факултету у Новом Саду 2007. године. - На Природно математичком факултету радила као сарадник преко пројекта тржишта рада за обдарене у периоду од јануара 1997. године до јануара 2000. године. У звању асистента приправника на Факултету техничких наука налазила се у периоду од априла 2000. године до априла 2001. године када је изабрана у звање асистента на катедри за физику истог факултета. -  У звање доцента за ужу научну област физика на Факултету техничких наука изабрана 2007. године. 2012. године изабрана у звање ванредног професора на Факултету техничких наука. У звању редовног професора на Факултету техничких наука изабрана 2017. године. Научна област којом се бави је експериментална физика кондензоване материје.

Редовни професор
20.12.2017.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент22.11.2007.01.12.2012.Департман за опште дисциплине у техници
Асистент са докторатом27.04.2007.01.11.2007.Департман за опште дисциплине у техници
Асистент са магистратуром01.04.2001.01.04.2007.Департман за опште дисциплине у техници
Ванредни професор20.12.2012.Катедра за физику
НазивУ Установи
Полупроводничко стакло Ге20Ас14С31Се31И4

Диплома

Физичке науке

Природно-математички факултет

1996

Физичке карактеристике и структура чврстих раствора (Ал1-xФеx) нитрата нонахидрата

Магистратура

Физичке науке

Природно-математички факултет

2000

Магнетне, структурне и микроструктурне особине наночестичних ферита добијених из ацетилацетонато комплекса

Докторат

Физичке науке

Природно-математички факултет

2007

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуVučinić-Vasić M.: Exchange-Bias and Grain-Surface Relaxations in Nanostructured NiO/Ni Induced by a Particle Size Reduction, Journal of Physical Chemistry C, 2012, Vol. 116, pp. 4356-4364, ISSN 1932-7447
(М21) Рад у врхунском међународном часописуVučinić-Vasić M., Mihailović A., Kozmidis-Luburić U., Nemeš T., Ninkov J., Zeremski T., Antić B.: Metal contamination of short-term snow cover near urban crossroads: Correlation analysis of metal content and fine particles didtribution, Chemosphere, 2012, Vol. 6, No 86, pp. 585-592
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKremenović A., Jančar B., Ristić M., Vučinić-Vasić M., Rogan J., Pacevski A., Antić B.: Exchange-Bias and Grain-Surface Relaxations in Nanostructured NiO/Ni Induced by a Particle Size Reduction, Journal of Physical Chemistry C, 2012, Vol. 116, pp. 4356-4364, ISSN 1932-7447
(М21) Рад у врхунском међународном часописуAntić B., Kremenović A., Vučinić-Vasić M., Dohcević-Mitrović Z., Nikoloć A., Gruden-Pavlović M., Jančar B., Meden A.: Composition related properties of (Yb,Y)(2)O-3 nanoparticles synthesized by controlled thermal degradation of AA complexes, Materials chemistry and physics, 2010, Vol. 122, No 2-3, pp. 386-391, ISSN 0254-0584
(М21) Рад у врхунском међународном часописуAntić B., Rogan J., Kremenović A., Nikoloć A., Vučinić-Vasić M., Božanić D., Goya G., Colomban P.: Optimization of photoluminescence of Y2O3:Eu and Gd2O3:Eu phosphors synthesized by thermolysis of 2,4-pentanedione complexes, NANOTECHNOLOGY, 2010, Vol. 21, No 24, pp. 2457-2457, ISSN 0957-4484
(М21) Рад у врхунском међународном часописуJović N., Vučinić-Vasić M., Kremenović A., Antić B., Jovalekić Č., Vulić P., Kahlenberg V., Kaindl R.: HEBM synthesis of nanocrystalline LiZn0.5Ti1.5O4 spinel and thermally induced order-disorder phase transition (P4332-Fd3m), Materials chemistry and physics, 2009, No 2-3, pp. 542-549, ISSN 0254-0584
(М21) Рад у врхунском међународном часописуVučinić-Vasić M., Antić B., Blanuša J., Rakić S., Kremenović A., Nikolić A., Kapor A.: Formation of nanosize Li-ferrites from acetylacetonato complexes and their crystal structure, microstructure and order-disorder phase transition , Applied Physics A, 2006, Vol. 82, No 1, pp. 49-54, ISSN 0947-8396
(М21) Рад у врхунском међународном часописуVučinić-Vasić M., Antić B., Kremenović A., Nikolić A., Stoiljković M., Bibić N., Spasojević V., Colomban P.: Zn,Ni ferrite/NiO nanocomposite powder obtained from acetylacetonato complexes , NANOTECHNOLOGY, 2006, Vol. 17, No 19, pp. 4877-4884, ISSN 0957-4484
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKremenović A., Antić B., Spasojević V., Vučinić-Vasić M., Jagličić Z., Pitnat J., Trontelj Z.: XRPD line broadening analysis and magnetism of interacting ferrite nanoparticles obtined from acetylacetonato complexes , J. Phys.: Condens. Matter, 2005, Vol. 17, No 27, pp. 4285-4299, ISSN 0953-8984
(М21) Рад у врхунском међународном часописуAntić B., Jović N., Pavlović M., Kremenović A., Manojlović D., Vučinić-Vasić M., Nikoloć A.: Magnetization enhancement in nanostructured random type MgFe2O4 spinel prepared by soft mechanochemical route, Journal of Applied Physics, (2010), vol. 107 br. 4
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKapor A., Rakić S., Vučinić-Vasić M.: High-Temperature Diffraction Study Of Solid Solution System (Cr1-xAlx)(H2O)6(NO3)33H2O , Materials Science Forum, 2000, pp. 904-908, ISSN 0255-5476
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVučinić-Vasić M., Antić B., Kremenović A., Nikolić A., Blanuša J., Rakić S., Soasojević V., Kapor A.: Investigation of nanocrystalline phases in Li–La–Fe–O system formed by the decomposition of acetylacetonato complexes, Journal of Alloys and Compounds, 2007, No 1-2, pp. 322-326
(М23) Рад у међународном часописуAksentijević S., Kiurski J., Vučinić-Vasić M.: Arsenic Distribution in Water/Sediment System of Sevojno, Environmental Monitoring and Assessment, 2012, Vol. 184, No 1, pp. 335-341, UDK: DOI: 10.1007/s10661-011-1971-4
(М23) Рад у међународном часописуKiurski J., Vučinić-Vasić M., Aksentijević S., Kozmidis-Luburić U., Vojinović-Miloradov M.: Metal distribution and particle size analysis in water and sediment of the Djetinja river and Dragića spring (Serbia), Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ, 2010, Vol. 16, No 4, pp. 363-372, ISSN 1451-9372
(М23) Рад у међународном часописуBordaš A., Vučinić-Vasić M., Kapor A., Antić B.: X-Ray Diffraction Study of Cu25[[AsSe1.4]0.2]75Amorphous Semiconductor , Materials Science Forum, 2001, pp. 394-399, ISSN 0255-5476
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVučinić-Vasić M., Antić B., Nikolić A., Kremenović A., Rakić S., Cvjetičanin N., Kapor A.: In situ XRPD and DSC study of order-disorder phase transition in nanosize Li-ferrite , 7. International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Beograd, 21-23 Septembar, 2004, pp. 508-510
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVučinić-Vasić M., Rakić S., Kapor A.: Phase Transformations In Solid Solution of (Al1-xFex)(H2O)6(NO3)33H2O Type , 4. International Conference of Fundamental and Applied Aspect of Physical Chemistry, PHYSICAL CHEMISTRY, Beograd, 23-25 Septembar, 1998, pp. 61-63
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKapor A., Rakić S., Vučinić-Vasić M.: High-Temperature Diffraction Study Of Solid Solution System (Cr1-xAlx)(H2O)6(NO3)33H2O , 6. European powder diffraction conference (EPDIC), Budimpešta, , pp. 73-73
(М52) Рад у часопису националног значајаVučinić-Vasić M., Mitrić M., Kapor A., Furmanova N.: Structura and Magnetic Properties of tha Solid Solutions of (Al1-xFex)(H2O)6(NO3)3•3H2O Type , Journal of Research in Physics, 2004, Vol. 30, No 1, pp. 9-17, ISSN 1450-7404
(М52) Рад у часопису националног значајаVučinić-Vasić M., Mitrić M., Kusigerski V., Kapor A.: Magnetic Properties of Cr(III) and Fe(III) Ions in Hexaaqua-Nitrate-Trihydrates , Journal of Research in Physics, 2003, Vol. 29, No 1, pp. 79-83, ISSN 1450-7404
(М52) Рад у часопису националног значајаVučinić-Vasić M., Kozmidis-Petrović A., Skuban S., Kapor A.: Electronic Spectra of Solid Solution of Al(III) and Cr(III) Nitrate Nonahidrate , Journal of Research in Physics, 1998, Vol. 27, No 1, pp. 45-49, ISSN 1450-7404
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметЉуба Будински-Петковић, Милица Вучинић-Васић, Душан Илић, Практикум експерименталних вежби из физике – одсек за машинство – одсек за графичко инжењерство – одсек за мехатронику, Делта пресс, Нови Сад, 2003.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметМилица Вучинић-Васић, Дивко Ћирић, Татјана Шкрбић, Мирољуб Ђурић, Збирка задатака из физике, ФТН Издаваштво, Нови Сад 2005.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметЉуба Будински-Петковић, Милица Вучинић, Душан Илић, Практикум експерименталних вежби из физике – одсек за рачунарство и аутоматику, С ПРИНТ, Нови Сад, 2003
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKrmar Miodrag,Velojic M,Hansman Jan,Ponjarac R,Mihailovic Aleksandra,Todorovic Natasa A,Vucinic-Vasic Milica T,Savic Radovan B (2015) Wind erosion on Deliblato (the largest European continental sandy terrain) studied using Pb-210(ex) and Cs-137 measurements, JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, vol. 303, br. 3, str. 2511-2515 (Article)
(М21) Рад у врхунском међународном часописуIlic Milana,Budak Igor,Vucinic-Vasic Milica T,Nagode Ales,Kozmidis-Luburic Uranija,Hodolic Janko,Puskar Tatjana M (2015) Size and shape particle analysis by applying image analysis and laser diffraction - Inhalable dust in a dental laboratory, MEASUREMENT, vol. 66, br. , str. 109-117 (Article)
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMihailovic Aleksandra,Budinski-Petkovic Ljuba,Popov Srdjan B,Ninkov Jordana M,Vasin Jovica R,Ralevic Nebojsa M,Vucinic-Vasic Milica T (2015) Spatial distribution of metals in urban soil of Novi Sad, Serbia: GIS based approach, JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION, vol. 150, br. , str. 104-114 (Article)
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBucko Sandra D,Katona Jaroslav M,Popovic Ljiljana M,Vastag Zuzana G,Petrovic Lidija B,Vucinic-Vasic Milica T (2015) Investigation on solubility, interfacial and emulsifying properties of pumpkin (Cucurbita pepo) seed protein isolate, LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 64, br. 2, str. 609-615 (Article)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуFabian Martin,Antic Bratislav V,Girman Vladimir,Vucinic-Vasic Milica T,Kremenovic Aleksandar S,Suzuki Shigeru,Hahn Horst,Sepelak Vladimir (2015) Mechanosynthesis and structural characterization of nanocrystalline Ce1-xYxO2-delta(x=0.1-0.35) solid solutions, JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY, vol. 230, br. , str. 42-48 (Article)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVucinic-Vasic Milica, Antic Bratislav, Boskovic Marko, Antic Aleksandar M,Blanusa Jovan (2019) Hydroxyapatite/iron oxide nanocomposite prepared by high energy ball milling, PROCESSING AND APPLICATION OF CERAMICS , vol. 13 br. 2, str. 210-217
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуIlic Jelena D,Nikolovski Branislava G,Loncarevic Ivana S,Petrovic Jovana S,Bajac Branimir M,Vucinic-Vasic Milica T (2017) Release Properties and Stability of Double W-1/O/W-2 Emulsions Containing Pumpkin Seed Oil, JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, vol. 40, br. 2, str. - (Article)
(М23) Рад у међународном часописуVulic Tatjana J,Rudic Ognjen Lj,Ranogajec Jonjaua G,Vucinic-Vasic Milica T (2015) Photocatalytic Activity of Tio2/Znal Ldh Based Coating in Relation to Mechanical Treatment of the Powder, REVUE ROUMAINE DE CHIMIE, vol. 60, br. 1, str. 15-23 (Article)
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТеоријска и примењена физикаУниверзитет у Новом Саду20.12.2017.
Ванредни професорТеоријска и примењена физикаФакултет техничких наука20.12.2012.
ДоцентТеоријска и примењена физикаФакултет техничких наука22.11.2007.
Асистент - стари називТеоријска и примењена физикаФакултет техничких наука01.04.2001.
Асистент приправникТеоријска и примењена физикаФакултет техничких наука15.04.2000.