проф. др Милица Врачарић


Недостаје слика

др Милица Врачарић

Редовни професор


Телефон021/485-2466
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Др Милица Врачарић је редовни професор на Департману за архитектуру и урбанизам Факултет техничких наука у Новом Саду, где је запослена од 2001. године. Студије архитектуре је уписала 1996, исте године када је и основан Смер за архитектуру (данас Департман за архитектуру и урбанизам) и завршила их у првом могућем року од оснивања смера, у јуну 2001. године. По завршетку основних, уписала је и магистарске студије на истом факултету (курс: Савремена архитектура и урбанизам), које је завршила 2005. године, одбранивши рад под насловом „Урбана периферија војвођанских градова – насеља са вишепородичним становањем“. Докторску дисертацију под насловом „Урбано-руралне везе и односи између насеља“ одбранила је 2012. године.
У наставу архитектуре и урбанизма на Факултету техничких наука укључена је 1999. године, као демонстратор, а од 2001. године и као асистент-приправник. За асистента је изабрана 2006, за доцента 2012. године, а за ванредног професора 2017. године. Као наставник, од тада је водила знатан број предмета на основним (студијски програми Архитектура и Геодезија и геоматика), мастер (студијски програми Архитектура и Планирање и управљање регионалним развојем) и докторским студијама (студијски програм Архитектура), претежно се бавећи урбанистичким пројектовањем и планирањем, као и планирањем регионалног развоја. Од 2012. године је шеф студијског програма Планирање и управљање регионалним развојем.
Била је ментор преко 150 радова на основним и мастер академским студијама. Као ментор водила је и једну магистарску тезу. Ментор је четири одбрањене докторске дисертације, од којих је једна и награђена годишњом наградом „Милорад Мацура“ коју додељује Институт за архитектуру и урбанизам за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма (др Марина Царевић Томић).
Др Милица Врачарић је била члан комисије за одбрану великог броја завршних радова на основним, мастер и специјалистичким студијама. Учестововала је и као члан комисија за оцену подобности кандидата, теме и ментора и комисија за оцену и одбрану докторских дисертација осам кандидата.
Учествовала је у комисијама за избор у звање осам наставника, као и у већем броју комисија за избор у звања сарадника у настави и асистената на Факултету техничких наука.
Као гостујући предавач боравила је у склопу различих програма мобилности на Техничком универзитету у Бечу (Департман за просторно планирање), Техничком универзитету у Виљнусу у Литванији (Департман за урбани инжењеринг), Универзитету у Алкали у Шпанији (Архитектонски факултет), као и на Архитектонском факултету Чешког техничког универзитета у Прагу. Године 2018 боравила је као гостујући професор на Универзитету Монтењ у Бордоу у Француској, где је изводила наставу на мастер и докторским студијама.  
Учествовала је као члан тима у већем броју националних и међународних научно-истраживачких пројеката – четири пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, те по једном пројекту <WУС Аустрија, УниАдрион, ЦЕЕПУС, ТЕМПУС, ЕРАСМУС+, ИНТЕРРЕГ и ЦОСТ>. Као академски координатор, од 2013. до 2016. године водила је пројекат из групе <ЕРАСМУС+ Јеан Моннет Еуропеан Модуле РЕГИОНАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ АС А МОДАЛИТY ОФ ЕУРОПЕАН ИНТЕГРАТИОН/РегЕУ>. Као руководилац, од 2018. до 2019. године водила је пројекат из групе <Висеград + В4Партиципатион – Фостеринг едуцатион он партиципаторy процессес ин урбан анд регионал планнинг>, финансиран од стране <Интернатионал Висеград> фонда.
Члан је Инжењерске коморе Србије и Друштва архитеката Новог Сада.
У домену стручно-уметничке продукције, др Милица Врачарић учествовала је у ауторским тимовима пројеката за објекте међународног и највишег националног значаја. Радове у континуитету приказује на међународним и националним селектираним манифестацијама, као и у монографским и периодичним публикацијама. Награђивана је на међународним конкурсима, а учествовала је и у раду жирија међународних конкурса из области архитектуре и урбанизма.
Др Милица Врачарић аутор је уџбеника и публикација, те великог броја радова објављених у међународним и домаћим часописима и монографијама. Учествовала је на бројним скуповима у земљи и иностранству, међу којима су и они које је иницирала, те активно учествовала у организацији.

Редовни професор
25.09.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор25.09.2017.24.09.2022.Катедра за архитектуру и урбанизам
Доцент25.09.2012.Катедра за архитектуру и урбанизам
НазивУ Установи
Ревитализација урбаног фрагмента у Новом Саду

Диплома

Архитектура

Факултет техничких наука

2001

Урбана периферија војвођанских градова – насеља са вишепородичним становањем

Магистратура

Архитектура

Факултет техничких наука

2005

Урбано-руралне везе и односи између насеља

Докторат

Архитектура

Факултет техничких наука

2012

Критеријум продукцијеОпис
(СУА1.1) Реализован архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који је објављен или публикован у међународном часопису, монографији, каталогуили другој вишејезичној публикацији.Мараш Игор; Атанацковић Јеличић Јелена; Костреш Милица; Тодоров Марко; Дорић Марија; Реба Дарко, Централна зграда Универзитета у Новом Саду, Нови Сад; Изведени објекат приказан на међународним изложбама са каталогом и рецензијама: 1. Међународна изложба "NOW/SADA" (8-26. децембар 2011. године) са двојезичним каталогом Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, стр. 7-10, ИСБН 978-86-7892-365-4 2. Међународна изложба „Endless Paper“, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 06-24. јун 2013. године. Двојезични каталог „Endless Paper - exhibition catalogue“, укупно страна 65, Стр. 2-4, ИСБН 13: 978-86-7892 Награда публике на порталу www.gradnja.rs (више од 3000 гласова) за ”најлепшу зграду у Новом Саду у последњих 25 година” - 01.07.2016.
(СУА1.2) Награда или откуп на међународном конкурсу који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)Атанацковић Јеличић Јелена; Царевић Марина; Ецет Дејан; Јањушевић Тихомир; Којић Радомир; Костреш Милица; Мараш Игор; Мараш Ивана; Мишкељин Ивана; Радовић Миленко; Сладић Мирјана; Тодоров Марко; Рапаић Милан: Награда на међународном конкурсу: Откупна награда на отвореном, идејном, међународном конкурсу за урбанистичко-архитектонско решење дела старог центра у Сремским Карловцима и непосредног окружења. Резултати конкурса објављени 21. децембра 2013. године у дневним листовима „Политика“ и „Дневник“. Конкурсно решење приказано је и на међународним изложбама: 1. Међународна изложба "Мрежа, архитектура, медији и технологија". Каталог на српском и енглеском језику: Мрежа, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2015, стр. 27-28, УДК ЦОБИСС.СР-ИД 295532807, ИСБН 978-86-7892-692-129-30 2. Међународни Салон архитектуре у Новом Саду, 03-12.06.2016, Нови Сад и објављено у часопису ДаНС (српски и енглески језик) бр.081/децембар 2016, Стр. 62, ЦОРБИСС. СР.-ИД 19320844, ИССН 0351-9775
(СУА1.3) Учешће у раду жирија међународног конкурса, који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)Реба Дарко; Костреш Милица; Кркљеш Милена; Атанацковић Јеличић Јелена; Члан међународног жирија: „Нови архитектонски програми: иновација или рециклирање?" - Међународни студентски конкурс у оквиру међународног конгреса ASKns2012; расписивач: Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2012
(СУА1.3) Учешће у раду жирија међународног конкурса, који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)COMPETITION FOR CONCEPTUAL URBANISTIC-ARCHITECTURAL DESIGN OF THE REPUBLIC SQUARE WITH THE FISH MARKET/КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ТРГА РЕПУБЛИКЕ СА РИБЉОМ ПИЈАЦОМ, расписивач: CITY OF NOVI SAD/PUBLIC ENTERPRISE FOR CITY CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT NOVI SAD; фебруар-мај 2009; члан жирија, http://www.zigns.rs/misc/katalog.pdf
(СУА1.3) Учешће у раду жирија међународног конкурса, који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)Међународна награда "Ранко Радовић", председник Жирија, 2017-2018; расписивачи: Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, као оснивач, и Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Факултет техничких наука Нови Сад - Департман за архитектуру и урбанизам, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Задужбина Илије Милосављевића Коларца, Урбанистички завод Београда, WИЕНЕРБЕРГЕР д.о.о. КАЊИЖА, Инжењерска комора Србије, Радио-телевизија Србије, као суоснивачи
(СУА1.3) Учешће у раду жирија међународног конкурса, који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији)Пројекат „Зид“ уметничко просторна инсталација– међународни студентски конкурс, расписивач: Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду; јануар-април 2009; члан жирија http://teamrestart.com/projekti_01.php
(СУА1.4) Награда или похвала на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогомМараш Игор; Атанацковић Јеличић Јелена; Костреш Милица; Тодоров Марко; Дорић Марија; Тодоров Марко; Реба Дарко; Мишкељин Ивана; Ецет Дејан; Којић Радомир; Јањушевић Тихомир: Grand Prix међународног Салона архитектуре у Новом Саду за 2014.годину за пројекат Централне зграде Универзитета у Новом Саду (објекат и ентеријер). Објекат и енетеријер приказани су на међународним изложбама: 1. Салон архитектуре у Новом Саду, 22-30.05.2014., Нови Сад, објављено у часопису ДаНС, Стр. 09-11, ЦОРБИСС. СР.-ИД 19320844, ИСБН 0351-9775 2. 36. Салон архитектуре 26.03-30.04.2014, Београд, Каталог изложбе (српски и енглески језик), стр.23, ЦОРБИСС. СР.-ИД 206877964, ИСБН 978-86-7415-170-9
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Мараш Игор; Ецет Дејан; Атанацковић Јеличић Јелена; Којић Радомир; Костреш Милица; Мараш Ивана; Мишкељин Ивана; Сладић Мирјана; Тодоров Марко; Ткаченко Саша; Учешће на међународној изложби: Piazza Disponibile, изложен на "Мрежа, архитектура, медији и технологија", међународна изложба. Двојезични каталог: Мрежа, Нови Сад, Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам, 2015, стр. 29-30, ИСБН 978-86-7892-692-1
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Игор Мараш, др Јелена Атанацковић Јеличић, др Милица Костреш, Марко Тодоров: Главни архитектонско/грађевински пројекат доградње ОШ „Жарко Зрењанин“/ Extension of Elementary School Building in Novi Sad (пројекат 2008, изведено 2009); приказано на међународној изложби "NOW/SADA" (8-26. децембар 2011. године) са двојезичним каталогом Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, стр. 41-42, ИСБН 978-86-7892-365-4
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Реба, Д, М Костреш, И Мараш & М Царевић, ур. Урбанистичка студија обнове насеља Банатско Аранђелово, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2011, ИСБН 978-86-7892-337-1; приказано на 20. међународном Салону урбанизма, 8-15. новембар 2011, Ниш категорија: Истраживања и студије из области урбанизма; објављено у двојезичком каталогу изложбе 20th International Urban Planning Exibition/20. међународни Салон Урбанизма, Удружење урбаниста Србије, Ниш, 2011, стр. 07.18., ИСБН 978-86-84275-26-6
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Царевић Томић М., Костреш М & Д Реба, "Land use patterns correlations", учешће на међународној изложби "On Architecture - Fifth International Multimedia Event", Београд, 6-16. децембар, 2017.
(СУА1.5) Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.Игор Мараш, Дејан Ецет, Милица Костреш, Дарко Реба: Пројекат уређења јавне површине у зони зграде Народног Позоришта у Суботици / Design of Public Space in Area of National Theatre Building in Subotica; приказано на међународној изложби "NOW/SADA" (8-26. децембар 2011. године) са двојезичним каталогом Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, стр. 31-34., ИСБН 978-86-7892-365-4
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаРеба Д., Костреш М.: Planning the Allocation of Cultural Resources in Novi Sad', London, Routledge, London, 2017, ISBN 978-1-13-821901-4
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаНиколић С., Тумбас П., Костреш М., Станковић Ј.: The New Marketing Management Approach: The Glocal Prosumer. Chapter VI in Engineering Management – Challenges for the Future, H.-J. Bullinger & D. Spath (Eds.), Novi Sad, Faculty of Technical Sciences (Novi Sad, Serbia), Fraunhofer IAO (Stuttgart, Germany) and DAAAM International (Vienna, Austria), 2013, стр. 103-126, ИСБН 978-3-902734-01-3
(М18) Уређивање научне монографије,тематског зборника, лексикографске или картографске публикације међународног значајаРеба, Д; Динуловић, Р; Атанацковић Јеличић, Ј; Костреш, М: Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2011, ИСБН 978-86-7892-365-4
(М21) Рад у врхунском међународном часописуМараш, И., Атанацковић Јеличић, Ј., Костреш, М., Тодоров, М., Дорић, М., Реба, Д. Главни архитектонско/грађевински пројекат Централне зграде Универзитета у Новом Саду/Central building of University of Novi Sad (пројектован 2008, у извођењу 2011-2012) Приказано на међународној изложби “"NOW/SADA" (8-26. децембар 2011. године) са двојезичним каталогом Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, стр. 7-10, ИСБН 978-86-7892-365-4
(М21) Рад у врхунском међународном часописуУсвојени урбанистички план “ПДР МИШЕЛУКА ИИ У НОВОМ САДУ, бр. 1.4.15/2006” (објављен у: Сл. лист Града Новог Сада бр. 38/2008) и приказан у раду у часопису међународног значаја верификованом посебном одлуком (М24) : Костреш, М; Реба, Д: 'Housing for the new economic elite - a case study of Novi Sad', Facta Universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, Вол. 8, Но.3, 2010, пп. 329-343, ИССН 0354 – 4605, УДЦ 728.1/3.(497.11)(045)=111. Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије: Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомКостреш, М., Мараш, И., Атанацковић-Јеличић, Ј., Re-viewing Cityscapes, Facta Universaitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, Вол. 5, Но. 1, 2007, пп. 77-85
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомКостреш, М & Д Реба, 'Housing for the new economic elite - a case study of Novi Sad', Facta Universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, Вол. 8, Но.3, 2010, пп. 329-343, ИССН 0354 – 4605, УДЦ 728.1/3.(497.11)(045)=111
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКостреш, М & Ј Атанацковић-Јеличић, 'Sociopolitical Changes and City Growth – a Case Study of Novi Sad, Serbia', REAL CORP 2011 Conference – Change for Stability: Lifecycles of Cities and Regions, 18-20 мај 2011, Competence Center of Urban and Regional Planning, Essen, пп. 1383-1390, ИСБН 978-3-9503110-0-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКостреш, М., Атанацковић-Јеличић, А., Housing Demands Vs. Heritage Protection in Transitional Societas – a Case Study of Novi Sad, Space is luxury - 24th AESOP Annual Conference, Хелсинки, 7.-10. јули, 2010.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКостреш, М., Мараш, И., Реба, Д., Mediating Conflicts Between Natural and Built Environment in Vojvodina, зборник радова – 2nd Blu+Verde International Congress "Environscape", Politecnico di Milano, Милано, 23-24 Октобар, 2008, пп. 188-196, ИСБН 9-788838-743207
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКостреш, М., Реба, Д., Housing for the New Economic Elite - a Case Study of Novi Sad in Serbia, 9th Conference of the European Sociological Association – ESA, Лисабон, 2009, 2-5 Септембар, 2009
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЦаревић Томић М., Костреш М., Реба Д.: Primary and Secondary Uses in Cities – Principles, Patterns and Interdependence, 5. International Academic Conference on Places and Technologies, Београд, 26-27 Април, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМараш И & М Костреш, 'Noir City: Dystopian Images of Urban Landscape', International Film Studies and Cinematic Arts Conference, 10-11 June 2015, DAKAM Publishing (D/PB), Истанбул, 2015, пп.505-519, ИСБН 978-605-9207-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМеденица Р., Костреш М., Реба Д., Царевић Томић М.: GIS-based mapping of development potentials of undervalued regions - a case study of Bačka Palanka municipality in Serbia, 5. International Academic Conference on Places and Technologies, Beograd: University of Belgrade - Faculty of Architecure, 26-27 Април, 2018, пп. 758-764, ИСБН 978-86-7924-199-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЦаревић М & М Костреш, ’Mixed use as precondition for non-motorized modes’, 5th International Conference Towards a humane city - Urban Transport 2030 – Mastering Change, 5-6 November 2015, Faculty of Technical Sciences, Department for Traffic Engineering, Faculty of Technical Sciences, Department for Traffic Engineering, Нови Сад, 2015, пп. 227-234, ИСБН 978-86-7892-739-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЦаревић М & М Костреш, 'Datascapes – In Between Science, Fiction and Architecture', in Bošković, R. et al (Eds.), Radical Space In Between Disciplines, 21-23 September 2015, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2015, пп. 155-161, ИСБН 978-86-7892-755-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРеба Д, М Костреш & Р Меденица, 'Rhythm of Open Urban Spaces', in Bošković, R. et al (Eds.), Radical Space In Between Disciplines, 21-23 September 2015, Faculty of Technical Sciences, Нови Сад, 2015, пп. 163-172, ИСБН 978-86-7892-755-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНиколић С, Ј Станковић, М Костреш & Ђ Ћелић, 'Place/City Branding and Multiculturalism: (Im)Possibility of Diversity', International Conference Deindustrialization: Phenomena, Consequences, June 2013, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Нови Сад, 2013, пп. 145–158, ИСБН 978-86-7892-562-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКостреш, М., Атанацковић-Јеличић, А., Socio-Demographic Change and Urban Development – a Case Study of Novi Sad in Serbia, City Futures 09, Мадрид, 4-6 Јун, 2009
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКостреш, М., Мараш, И., Mapping the new urban «scape», Prvi međunarodni simpozijum po pozivu "Waterfronts in the Danube region: Learning from the British Experience", Нови Сад, 3-6.март 2006
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМараш, И., Костреш, М., Eastern Harbour District and Ijburg – Rediscovering the City, зборник радова – иНДиС 2006, Planning, Design, Construction and Renewal in the Construction Industry, 10th National and 4th International Scientific Meeting, Нови Сад, Новембар 22-24, 2006
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZimmermann, F, M Trummler, Д Реба, М Костреш & Д Недучин, ’Joint development and implementation of the master program ‘Regional Policies and Development’, 5th International Barcelona Conference on Higher Education – Higher Education's Commitment to Sustainability: from Understanding to Action, 23-25 novembar 2010, Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, http://www.guninetwork.org/guni/resources/good-practices/good-practices-listing/joint-development-and-implementation-of-the-master-program-2018regional-policies-and-development2019
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКостреш, М., Атанацковић-Јеличић, Ј., Comparative Analysis of Multi-family Housing Complexes on the Outskirts of Cities in Vojvodina Province, iNDiS 2006, Planning, Design, Construction and Renewal in the Construction Industry, 10th National and 4th International Scientific Meeting, Нови Сад, Новембар 22-24, 2006
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуМеденица, Р., М Костреш, А Олецхницка & А Плосзај, ‘Scientific potential and research collaboration of small countries – the case of former Yugoslav countries’, Proceedings of Annual Regional Studies Association European Conference Diverse Regions: Building Resilient Communities and Territories, 15-18 June 2014, Izmir, Turkey, 2014, пп. 92-93, ИСБН 978-1-897721-47-6
(М35) Ауторизована дискусија са међународног скупаКостреш, М., Атанацковић-Јеличић, Ј., Cultural Heritage and Richness of Diversity – Autonomous Province of Vojvodina, Municipality of Novi Sad, Conference «The Cultural Heritage in Balkan Countries – Cooperation and Training Initiatives», Ministry of Cultural Heritage and Activities, Рим, 30. новембар, 2007.
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаРеба Д., Костреш М.: Ритам урбане форме, у тематском зборнику Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије, уредник проф. др Нађа Куртовић - Фолић, Нови Сад, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, 2014, стр. 473-492, ИСБН 987-86-7892-661-7
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКостреш, М, И Мараш & Ј Атанацковић Јеличић, Прилог методологији пројектовања јавних простора урбане периферије, у Куртовић-Фолић, Н, ур., Унапређење стратегије обнове и коришћења јавних простора у просторном и урбанистичком планирању и пројектовању, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2011, Нови Сад, стр. 55-70, ИСБН 978-86-7892-254-1
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаКостреш, М, 'Урбани контексти архитектонских објеката за сценске догађаје у Републици Србији', у Динуловић, Р, Д Константиновић & М Зековић, ур., Архитектура сценских објеката у Републици Србији, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2011, Нови Сад, стр. 137-152, ИСБН 978-86-7892-255-8
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаРеба, Д & М Костреш, Анализа потенцијала отворених простора централних подручја војвођанских градова као места социјализације, у Куртовић Фолић, Н, ур., Унапређење стратегије обнове и коришћења јавних простора у просторном и урбанистичком планирању и пројектовању, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2011, Нови Сад, стр. 33-55, ИСБН 978-86-7892-254-1
(М49) Уређивање научне монографије, тематског зборника,лексикографске или картографскеКостреш, М & И Удицки, ур., Студија археоботаничке баште Музеја Војводине, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2013, ИСБН 978-86-7892-568-9
(М49) Уређивање научне монографије, тематског зборника,лексикографске или картографскеРеба, Д, М Костреш, И Мараш & М Царевић, ур., Урбанистичка студија обнове насеља Банатско Аранђелово, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2011, ИСБН 978-86-7892-337-1
(М49) Уређивање научне монографије, тематског зборника,лексикографске или картографскеКостреш М., Ножинић Р., Меденица Р.: Урбанистичка студија просторне културно-историјске целине „Стари центар Врањева“, Нови Сад, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, 2017, ИСБН 978-86-7892-991-5
(М49) Уређивање научне монографије, тематског зборника,лексикографске или картографскеРеба, Д, М Костреш & И Мараш, ур., Урбанистичка студија централног подручја Бачке Паланке, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2009, ИСБН 978-86-7892-198-8
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаТркуља, Ј., Костреш, М., Мараш, И.: A City in Flux, Creating a New Urban Identity and Promoting Sustainable Designs, BDC Journal, Вол.9, 2008, пп. Х2(1)- Х2(10), ИССН 1121-2918
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаКостреш, М., Мараш, И., Атанацковић-Јеличић, Ј., Design Tool for Making Meaning - Rebuilding "the Lost Communities" on the Outskirts of the Cities in Serbia, BDC Journal, Вол.9, 2008, пп. А2(1)- А2(10), ИССН 1121-2918
(М52) Рад у часопису националног значајаКостреш, М, 'Компаративни приказ насеља са вишепородичним становањем на периферији војвођанских градова', ДаНС – Записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, бр. 58, Нови Сад, 2007, стр.53-56, ИССН 0351-9775
(М52) Рад у часопису националног значајаКостреш, М, 'Карактеристике, токови и модели субурбанизације у 20. и 21. веку', ДаНС – Записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, бр. 56, Нови Сад, 2006, стр. 60-62, ИССН 0351-9775
(М52) Рад у часопису националног значајаКостреш, М, 'Концепт савременог предграђа и урбане периферије', ДаНС – Записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, бр. 55, Нови Сад, 2006, стр. 72-74, ИССН 0351-9775
(М52) Рад у часопису националног значајаКостреш, М, 'Нада је на другој обали', ДаНС – Записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, бр. 53, Нови Сад, 2006, стр. 6-8, ИССН 0351-9775
(М52) Рад у часопису националног значајаВрачарић, М, 'Подграђе као простор јавних догађаја', ДаНС – Записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, бр. 44, Нови Сад, 2003, стр. 16-18, ИССН 0351-9775
(М52) Рад у часопису националног значајаВрачарић, М, 'Урбана периферија – мит и нови концепти', ДаНС – Записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, бр. 43, Нови Сад, 2003, стр. 49-51, ИССН 0351-9775
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРеба, Д., Костреш, М., Савремене трансформације централних подручја војвођанских градова, концепције и приступи решењу саобраћаја, зборник радова, И саветовање са међународним учешћем Савремене тенденције унапређења саобраћаја у градовима, Нови Сад, 18-19. октобар, 2007, стр. 15-21
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаКостреш, М., Урбано-руралне везе и односи између насеља, докторска дисертација, Факултет техничких наука, 2012.
(М72) Одбрањен магистарски радКостреш, М., Урбана периферија војвођанских градова – насеља са вишепородичним становањем, магистарска теза, Факултет техничких наука, 2005.
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоПлан генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду; 2011; Сл. лист Града Новог Сада, бр.39/2011 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоПлан генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара Цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду; 2011; Сл. лист Града Новог Сада, бр.40/2011 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоПлан генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду; 2011; Сл. лист Града Новог Сада, бр.40/2011 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоПлан генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду; 2011; Сл. лист Града Новог Сада, бр.45/2011 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоПлан генералне регулације простора за пословање у северозападном делу града Новог Сада; 2011; Сл. лист Града Новог Сада, бр.45/2011 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоПлан генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду; 2011; Сл. лист Града Новог Сада, бр.52/2011 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоПлан генералне регулације простора за породично становање у западном делу града Новог Сада; 2012; Сл. лист Града Новог Сада, бр.3/2012 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоПлан генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду; 2012; Сл. лист Града Новог Сада, бр.15/2012 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоПлан генералне регулације простора мешовите намене западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду; 2012, Сл. лист Града Новог Сада, бр.15/2012 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоПлан детаљне регулације Петроварадинске тврђаве у Новом Саду; 2010; Сл. лист Града Новог Сада, бр.61/2010 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(М92) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско делоПлан детаљне регулације реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд-Нови Сад-Суботица-граница Мађарске, деоница: Стара Пазова – Нови Сад, на подручју града Новог Сада; 2012; Сл. лист Града Новог Сада, бр.13/2012 Обрађивач плана: ЈП ”Урбанизам” Нови Сад Инвеститор плана: ЈП ”Завод за изградњу града” Нови Сад Стручна контрола плана у свим фазама процеса израде и усвајања: Комисија за планове Скупштине града Новог Сада; руковођење: председник др Милица Костреш Спровођење процеса усвајања, контрола и усаглашавање са важећим прописима Републике Србије : Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада и Члан већа града Новог Сада задужен за урбанизам и заштиту животне средине др Јелена Атанацковић Јеличић
(У01) Основни уџбеник за наставни предметНиколић С., Костреш М., Младеновић В.& С. Полић: Еколошки маркетинг менаџмент: Савремена деконструкција, ФТН, Нови Сад, 2017.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаУниверзитет у Новом Саду25.09.2022.
Ванредни професорАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаУниверзитет у Новом Саду25.09.2017.
ДоцентАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаУниверзитет у Новом Саду25.09.2012.
Асистент - стари називАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теоријаФакултет техничких наука13.07.2009.