проф. др Јованка Пантовић


Недостаје слика

др Јованка Пантовић

Редовни професор


Телефон021/485-2299
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 607

Образовање:
- Завршила математички смер гимназије "Јован Јовановић Змај" 1986. године.
- Дипломирала 1991. године на Природноматематичком факултету у Новом Саду на одсеку за математику - смер информатика.
- Магистирала 1996. године на Природноматематичком факултету у Новом Саду, смер Дискретна математика са програмирањем, са просечном оценом 10.00.
- Докторирала 2000. године на Природноматематичком факултету у Новом Саду.

Звања:
- Редовни професор од  2010;
- Ванредни професор 2005-2010;
- Доцент 2000-2005;
- Асистент 1993-2000.

Запослење:
- О.Ш. "Јован Поповић", 1992;
- НИС Информатика, 1992-1993;
- ФТН УНС, од 1993.

Предавања по позиву:
- Математичком институту САНУ у Београду;
- Универзитету у Удинама, Италија;
- Research Institute for Mathematical Sciences у Кјоту, Јапан;
- ULisboa, Faculty of Sciences, LaSIGE , Лисабон, Португалија;
- University of Turin, Италија
- Universitat Politecnica de Valencia, Шпанија
-.....

Пројекти::
- DART, билатерални пројекат између Србије и Италије, 2013-2015;
- BETTY, COST, 2012-2016;
-  Implementation of ECTS at Universities in Serbia</eng >, TEMPUS C009B04, 2006-2007;
- EXTRA2, TEMPUS SCM-C026B06, 2007-2008;
- Doctoral school towards European Knowledge Society, TEMPUS JEP-41099, 2007-2009;
- Distance learning in the area of computer supported mathematical education, Srbija-Slovenija, br.337-00-167/2006-01/31,2006-2007;
-...

Редовни професор
01.04.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор06.07.2005.01.06.2010.Департман за опште дисциплине у техници
Редовни професор01.07.2010.31.03.2023.Катедра за математику
НазивУ Установи
Relativna potpunost u viševrednosnim logikama

Магистратура

Математичке науке

Природно-математички факултет

1996

Potpunost, relativna potpunost i funkcionalna potpunost

Докторат

Математичке науке

Природно-математички факултет

2000

program ne predviđa diplomski rad

Основне студије (по старом)

Математичке науке

Природно-математички факултет

1991

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаŽunić J., Pantović J., Rosin P.: Measuring Linearity of Planar Curves, Chapter in: Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 318, Maria De Marsico and Ana Fred (Eds): Pattern Recognition Application and Methods, 2015, pp. 257-271.
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаGilezan S., Pantović J., Žunić J.: Partitioning Finite d-Dimensional Integer Grids with Applications, chapter in: Approximation Algorithms and Metaheuristics (editor: T. F. Gonzalez)., pp. 55-1--55-15,Chapman & Hall/CRC, 2007.
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаBorisavljević M., Gilezan S., Janičić P., Krapež A., Kurilić M., Mijajlović Ž., Marković Z., Ognjanović Z., Pantović J., Petrić Z., Stanković M., Stanković R., Stojmenović I., Vukomanović Đ.: History of Mathematical Logic in Serbia , in: Logic in Central and Eastern Europe: History, Science, and Discourse (edited by Andrew Schumann), University Press of America, 2012, str. 467-492.
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаČolić Oravec J., Machida H., Pantović J., Vojvodić G.: From clones to hyperclones, Beograd, Matematički institut SANU, Beograd, 2015, str. 111-144.
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRosin P., Pantović J., Žunić J.: Measuring Linearity of Curves in 2D and 3D, Pattern Recognition, 2016, Vol. 49, pp. 65-78.
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиPantović J., Machida H., Rosenberg I.: Regular sets of operations, Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing, 2012, Vol. 19, No 1-3, pp. 149-162.
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиColic J., Machida H., Pantovic J.: One-point Extension of the Algebra of Incompletely Specified Operations, Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing, 2014, Vol. 22, No 1-2, pp. 79-94.
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиMachida H., Pantovic J.: Three classes of maximal hyperclones, Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing, 2012, Vol. 18, No 2, pp. 201-210.
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиColic J., Hajime M., Pantovic J.: Upward Saturated Hyperclones, Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing, Vol 24, No. 1-4, 2015, pp. 189-201.
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиBartoletti M., Castellani I., Denielou P., Dezani-Ciancaglini M., Gilezan S., Pantović J., Perez J., Thiemann P., Toninho B., Vieira H.: Combining behavioural types with security analysis (Formerly known as The Journal of Logic and Algebraic Programming), Journal of Logic and Algebraic Programming, 2015, Vol. 84, No 6, pp. 763-780.
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRosin P., Pantović J., Žunić J.: Measuring Linearity of Connected Configurations of a Finite Number of 2D and 3D Curves, Journal of Mathematical Imaging and Vision, 2015, Vol. 53, No 1, pp. 1-11.
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиGhilezan S., Pantović J., Žunić J.,Separating points by parallel hyperplanes - characteization problem, IEEE Transactions on Neural Networks, 2007, Vol. 18, No. 5, 1356-1363.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPantović J., Prokić I., Gilezan S., Yoshida N., Scalas A.: Precise Subtyping for Asynchronous Multiparty Sessions. , ACM Transactions on Computational Logic, 2023, Vol. 24, No. 2, pp. 1-73, ISSN 1529-3785
(М21) Рад у врхунском међународном часописуDedeić J., Pantović J., Jorge A.: On Primitives for Compensation Handling as Adaptable Processes, Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming, 2021, ISSN 2352-2208
(М21) Рад у врхунском међународном часописуProkić I., Pantović J., Torres Vieira H.: A Calculus for Modeling Floating Authorizations., Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming, 2019, Vol. 107, pp. 136-174, ISSN 2352-2208
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPantović J., Gilezan S., Jakšić S., Scalas A., Yoshida N.: Precise subtyping for synchronous multiparty sessions., Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming, 2019, No. 104, pp. 127-173, ISSN 2352-2208
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPantović J., Machida H.: Closed Sets of Monomials in Two Variables Generated by Singletons. , Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing, 2019, Vol. 33, No. 3, pp. 219-238, ISSN 1542-3980
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPantović J., Gilezan S., Žunić J.: Encoding of Multilevel S-Threshold Functions, Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing, 2016, Vol. 26, No 1-2, pp. 89-108.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMariangiola Dezani-Ciancaglini, Silvia Ghilezan, Jovanka Pantovic, Daniele Varacca: Security types for dynamic web data. Theoretical Computer Science, 2008, 402(2-3): 156-171.
(М23) Рад у међународном часописуGilezan S., Jakšić S., Pantović J., Perez A. J., Torres Vieira H.: Dynamic Role Authorisation in Multiparty Conversations (DOI:10.1007/s00165-016-0363-5), Formal Aspects of Computing, 2016, Vol. 28, No 4, pp. 643-667.
(М23) Рад у међународном часописуJakšić S., Pantović J., Gilezan S.: Linked data privacy, Mathematical Structures in Computer Science, 2017, Vol. 27, pp. 33-53.
(М23) Рад у међународном часописуPantovic J., Gilezan S., Vojvodic G.: Binary relations and algebras on multisets, Publication de l'Institute Mathematique, 2014, Vol. 95, No 109, pp. 111-117.
(М23) Рад у међународном часописуPantović J., Machida H.: Maximal hyperclones on E2 as hypercores , Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing, 2009, pp. 1-13.
(М23) Рад у међународном часописуPantović J., Vojvodić D., The cardinality of the set of clones containing unary minimal clones on the three element set, Multiple-Valued Logic - An International Journal (new title: Journal of Multiple valued Logic and Soft Computing), Vol. 5, 2000, 367-371.
(М23) Рад у међународном часописуPantović J.: Hajime Machida, Jovanka Pantovic: Monomial Clones Over Small Finite Fields, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing (Old City Publishing), 2018, Vol. 31, No 3, pp. 271-286
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниMachida H., Haddad L., Pantović J.: Invitation to Clone Theory with Partial Clones and Hyperclones , 41. International Symposium on Multiple-Valued Logic, Tuusula: IEEE CS, 23-25 Maj, 2011
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниDezani Ciancaglini M., Gilezan S., Jakšić S., Pantović J.: Types for role based access control of dynamic web data, Lecture notes in computer science, 2011, No 6559, pp. 1-29, ISSN 0302-9743
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуPantović J.: On hyperclones on a two-element set Naziv skupa: Workshop on Discrete Mathematics and Clone Theory, Kyoto, 28-30. 08. 2008.
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуPantović J.: Hyperalgebras and Hyperclones - Different Approaches Workshop on Discrete Mathematics and Clone Theory, Research Institute of Mathematical Sciences, Kyoto, Japan, 13-15.06. 2005.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPantović J., Machida H.: Monomial clones: local results and global properties, 46. International Symposium on Multiple-Valued Logic, Sapporo, 18-20 Maj, 2016
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDezani Ciancaglini M., Gilezan S., Jakšić S., Pantović J., Yoshida N.: Denotational and Operational Preciseness of Subtyping: A Roadmap - - Essays Dedicated to Frank de Boer on the Occasion of His 60th Birthday, Lecture Notes in Computer Science, 2016, Vol. 9660, pp. 155-172, ISSN 0302-9743, 1. Theory and Practice of Formal Methods - Essays Dedicated to Frank de Boer on theOccasion of His 60th Birthday, Eindhoven: Springer, 3 April, 2016, pp. 155-172
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGilezan S., Jakšić S., Pantović J., Pérez J., Torres Vieira H.: A Typed Model for Dynamic Authorizations, 8. Programming Language Approaches to Concurrency and Communication-cEntric Software Systems, London: EPTCS, 18 April, 2015, pp. 73-84
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDezani-Ciancaglini M., Gilezan S., Jakšić S., Pantović J., Yoshida N.: Precise subtyping for synchronous multiparty sessions, Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science, 2015, Vol. 203, pp. 29-43, 8. Programming Language Approaches to Concurrency and Communication-cEntric Software Systems, London: Open Publishing Association, 18 April, 2015, pp. 29-43
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDedeić J., Pantović J., Perez J.: On Compensation Primitives as Adaptable Processes., 22. Workshop on Expressiveness in Concurrency, Madrid, 31 Avgust, 2015, pp. 16-30
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPantović J., Karalić A., Suknjaja H.: Characteristic vectors of reversible functions with threshold components,, 52. International Symposium on Multiple-Valued Logic, Dallas, 18-20 May, 2022, pp. 113-118
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВеличковић М., Стојановић Ђ., Пантовић Ј.: Моделлинг тхе урбан фреигхт флоwс фор импацт ассессмент оф тхе урбан цонсолидатион центрес бy усинг тхе оригин-дестинатион матрицес, Транспортатион Ресеарцх Процедиа, 2021, Вол. 52, пп. 27-34, ИССН 2352-1465, 23. Меетинг оф тхе ЕУРО Wоркинг Гроуп он Транспортатион ЕWГТ, Папхос: Елсевиер, 16-18 Септембер, 2020, пп. 27-34
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPantović J., Padovani L., Dezani-Ciancaglini M.: Session Type Isomorphisms, 7. Programming Language Approaches to Concurrency and Communication-cEntric Software Systems, Grenoble: EPTCS, 12 April, 2014, pp. 61-71, ISBN 2075-2180
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPantovic J., Gilezan S., Zunic J.: On the Number of S-Threshold Functions on not Necessarily Binary Input, 44. International Symposium on Multiple-Valued Logic, Bremen: IEEE , 19-21 Maj, 2014, pp. 1-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGilezan S., Pantovic J., Jaksic S., A. Perez J., T. Vieira H.: Dynamic Role Authorization in Multiparty Conversations, 3. International Workshop on Behavioural Types, Rim: Open Publishing Association, 1 Septembar, 2014, pp. 1-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPantović J., Rosin P., Žunić J.: Measuring linearity of curves, 2. International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods (ICPRAM), Barcelona, 15-18 Februar, 2013, pp. 388-395
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPantovic J., Colic J., Machida H.: On Hyper Co-clones, 43. International Symposium on Multiple-Valued Logic, Toyama, 22-24 Maj, 2013, pp. 182-185
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниColic J., Machida H., Pantovic J., Colic J.: Clones of Incompletely Specified Operations, 42. International Symposium on Multiple-Valued Logic, Victoria: IEEE CS, 14-16 Maj, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPantovic J., Rosin P., Zunic J.: Mesuring linearity of closed curves and connected compound curves, 7. Asian Conference on Computer Vision, Daejeon, 5-9 Novembar, 2012, pp. 310-321
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниColic J., Machida H., Pantovic J., Colic J.: Maximal hyperclones determined by monotone operations, 41. International Symposium on Multiple-Valued Logic, Tuusula: IEEE CS, 23-25 Maj, 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMachida H., Pantović J., Rosenberg I.: Galois connection for hyperclones , 40. International Symposium on Multiple-Valued Logic, Barcelona, 26-28 Maj, 2010, pp. 201-204
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPantović J.: Hyperclones determined by total-parts of hyper-relations , 39. International Symposium on Multiple-Valued Logic, Naha: IEEE CS, 21-23 Maj, 2009, pp. 161-166
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPantović J., Vojvodić G., On the partial hyperclone lattice, Proceedings of the 35th International Symposium on Multiple-Valued Logic, IEEE Press, 2005, 96-100.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Pantović J., Vojvodić G., Minimal partial hyperclones on a two-element set, Proceedings of the 34th International Symposium on Multiple-Valued Logic, IEEE Press, 2004, 115-119. (OUTSTANDING CONTRIBUTED PAPER AWARD)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Pantović J., Vojvodić D., The cardinality of nonfinitely based functionally complete algebras on the three element set, Contributions to general algebra 13, Proceedings of the Dresden conference 2000 (AAA 60) and the summer school 1999, Verlag Johannes Heyn, Klagenfurt 2001, 245-252.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPantović J., Vojvodić D., The cardinality of clones containing minimal clones generated by semiprojections on a three element set, Novi Sad Journal of Mathematics, Vol. 30 (2), 2000, 155-158.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаGilezan S., Jakšić S., Pantović J., Dezani Ciancaglini M.: Types and roles for web security, Transactions on Advanced Research, 2012, Vol. 8, No 2, pp. 16-21, ISSN 1820 - 4511
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPantović J., Vojvodić D.: Note on the cardinality of some sets of clones, Acta Cybernetica, 2000, Vol. 14, pp. 491-495
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаVojvodić G., Pantović J., Tošić R.: Relative completeness with respect to transpositions , Novi Sad Journal of Mathematics, 2000, Vol. 30, No 1, pp. 9-13, ISSN 1450-5444
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаDoroslovački R., Pantović J., Tošić R., Vojvodić G.: On Completeness Criterion for Partial Hyperoperations, Novi Sad Journal of Mathematics, 2000, Vol. 30, No 2, pp. 15-17, ISSN 1450-5444
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаDoroslovački R., Pantović J., Tošić R., Vojvodić G.: Completeness, functional completeness and relativ completeness. Proceedings of the VIII International Conference "Algebra and Logic", Novi Sad Journal of Mathematics, 1999, Vol. 29, No 2, pp. 171-180, ISSN 1450-5444
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаПантовић Ј.: Потпуност, функционална потпуност и релативна потпуност, Докторска дисертација , Природноматематички факултет, 2000
(М72) Одбрањен магистарски радПантовић Ј.: Релативна потпуност у вишезначним логикама, Магистарска теза , Природноматематички факултет, 1996
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметРалевић Н., Чомић Л., Пантовић Ј., Збирка решених задатака из математичке анализе ИИ, Сyмбол, 2010.
(М23) Рад у међународном часопису Tošić, R., Vojvodić, G., Mašulović, D., Pantović, J., Doroslovački R., Two examples of relative completeness, Multiple-Valued Logic - An International Journal (new title: Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing), Vol. 2, 1996, 67-78.
(М23) Рад у међународном часописуPantović J., Tošić R., Vojvodić G., Relative completeness with respect to two unary functions, Discrete Applied Mathematics, Vol.113 (2-3), 2001, 337-342.
(М51) Рад у водећем часопису националног значаја Doroslovački R., Pantović J., Vojvodić G., Classification of maps by their membership in maximal clones that contain minimum and complement, Matematički vesnik 51, 1999, 21-28.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаVojvodić G.,Pantović J., Tošić R., The number of clones containg an unarz function, Novi Sad Journal of Mathematics, Vol. 27 (2), 1997, 83-87.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPantović J., Rodić B., Vojvodić G.,Hyperclone lattice and embeddings, Novi Sad Journal of Mathematics, Vol.36,No.1,2006,87-95.
(М52) Рад у часопису националног значајаPantović J., Vojvodić D., Note on cardinality of some sets of clones, Acta Cybernetica 14, 2000, 491-495.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметГрбић,Т., Ликавец, С., Лукић, Т., Пантовић, Ј., Сладоје, Н.,Теофанов, Љ.: Збирка решених задатака из Математике I (друго издање), Stylos, Нови Сад, 2004.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаDoroslovački R., Pantović J., Vojvodić G., Note on intersections of maximal clones, Novi Sad Journal of Mathematics, Vol. 29 (1), 1999, 83-90.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPantović J., Tošić R., Vojvodić G., The cardinality of functionally complete algebras on a three element set, Algebra Universalis, Vol. 38, No.2, 1997, 136-140.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPantović J., Vojvodić D., On the cardinality of nonfinitely based functionally complete algebras, Algebra Universalis, Vol. 43, No. 4, 2000, 369-374.
(М23) Рад у међународном часописуDoroslovački R., Pantović J., Vojvodić G., One interval in the lattice of partila hyperclones, Czechoslovak Mathematical Journal, 55 (130), No. 3, 2005, 719-724.
(М23) Рад у међународном часопису Marinagiola Dezani-Ciancaglini, Silvia Ghilezan, Jovanka Pantović, Security types for dynamic web data, Proceedings of Trustworthy Global Computing, Lecture Notes in Computer Science, 2007, Vol. 4661, str. 263-280.
(М23) Рад у међународном часопису Pantović, J., Rodić, B., Vojvodić, G., Unary minimal partial hyperclones, Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing, Vol. 12, No. 5-6, 2006.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТеоријска и примењена математикаУниверзитет у Новом Саду24.06.2010.
Ванредни професорМатематичке наукеФакултет техничких наука06.07.2005.