проф. др Стеван Милисављевић


Недостаје слика

др Стеван Милисављевић

Редовни професор


Телефон021/485-2176
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 209

Рођен у Новом Саду 1980.године где завршава основну школу, а након тога Гимназију "Светозар Марковић". После средње школе уписује Факултет техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, где завршава мастер и уписује докторске студије на Катедри за Квалитет, ефективност и логистику. Од 2006.године запослен на Факултету техничких наука на Катедри за квалитет, ефективност и логистику као асистент на предметима: Интегрална системска подршка - Логистика, Организација и менаџмент логистиком, Систем менаџмента квалитетом, Теорија поузданости и Систем управљања заштитом животне средине. 2012.године брани докторску дисертацију са темом "Развој модела система управљања односима са корисницима у организацијама у Србији" и биран је за Доцента на Факултету техничких наука у Новом Саду. Носилац је предмета Интегрална системска подршка, Менаџмент спољашњим и унутрашњим транспортом, Организација и менаџмент логистиком, Управљање односима са корисницима.
Учествовао је на великом броју међународних и домаћих пројеката. Активан је у раду са привредом и аутор је и коаутор више од 50 научних радова који су објављени како у земљи тако и у иностранству.
Области интересовања су му: Логистика са акцентом на управљање логистичким процесима и управљање односима са корисницима, Систем менаџмента квалитетом.

Редовни професор
25.09.2022.
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Шеф катедре20.12.2023.Катедра за квалитет, ефективност и логистику
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Прилог унапређењу логистичког процеса складиштења

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2006

Развој модела система управљања односима са корисницима у организацијама у Србији

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2012

Прилог унапређењу логистичког процеса складиштења

Мастер рад

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2006

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBrkljač N., Šević D., Beker I., Kesić I., Milisavljević S.: Procedure for treatment of hazardous waste by MID-MIX procedure in Serbia, International Journal of the Physical Sciences, 2012, Vol. 7, No 18, pp. 2639-2646, ISSN 1992-1950
(М23) Рад у међународном часописуMitrović S., Grubić-Nešić L., Milisavljević S., Melović B., Babinkova Z.: Manager's Assessment of Organizational Culture, E M Ekonomie a Management, ISSN 1212-3609.
(М23) Рад у међународном часописуMitrović S., Milisavljević S., Ćosić I., Leković B., Grubić-Nešić L., Ivanišević A.: Change in leadership styles in a transitional economy: A serbian case study, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 9, pp. 3563-3569, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуMelović B., Mitrović S., Milisavljević S., Pejanović R., Ćelić Đ.: Research of consumption and competitiveness of homemade products for manufacturing improvements: A case study from Montenegro, African Journal of Agricultural Research, 2012, Vol. 7, pp. 3757-3764, ISSN 1991-637X
(М23) Рад у међународном часописуGrubić-Nešić L., Mitrović S., Melović B., Milisavljević S.: Research among Employees in the Agricultural Sector, HealthMED, 2013, ISSN 1840-2991
(М23) Рад у међународном часописуTepić G., Pejakov T., Lalić B., Vukadinović V., Milisavljević S.: The application of recycled aluminium and plastics in environmental protection , Metalurgija, 2013, ISSN 0543-5846
(М23) Рад у међународном часописуMilisavljević S., Mitrović S., Grubić-Nešić L., Simunovic G., Kozak D., Antić A.: The level of correlation between cultural values and system of customer relationship management., Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 6, pp. 1037-1042, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуMelović B., Mitrović S., Milisavljević S., Pejanović R., Ćelić Đ.: Research of consumption and competitiveness of homemade products for manufacturing improvements: A case study from Montenegro, African Journal of Agricultural Research, 2012, Vol. 7, pp. 3757-3764, ISSN 1991-637X
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниGrubić-Nešić L., Mitrović S., Milisavljević S.: Personal prerequisities of entrpreneurial engagement, 2. Preduzetnička konferencija "Zapošljavanje kroz prizmu preduzetništva", Podgorica: Ekonomski fakultet Podgorica, 18 Maj, 2012, ISBN 978-86-80133-56-0
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниMilisavljević S., Grubić-Nešić L.: Doprinos sistema kvaliteta pozicioniranju preduzetništva, 2. Preduzetnička konferencija "Zapošljavanje kroz prizmu preduzetništva", Podgorica: Ekonomski fakultet Podgorica, 18 Maj, 2012, ISBN 978-86-80133-56-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMirković M., Ćulibrk D., Anderla A., Stefanović D., Milisavljević S.: A framework for obtaining publicly available geo-referenced video meta-data, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 14-16 Septembar, 2011, pp. 223-228, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМилисављевић С., Мирковић М., Шевић Д., Митровић С.: Business quality improvement by using e-services for customer relationship management, 6. International Working Conference "Total Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches" - TQM
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМитровић С., Николић (Павловић) Ј., Милисављевић С.: Motivation as a key factor of a prosperous company, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 14-16 Септембар, 2011, пп. 542-547, ИСБН 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМитровић С., Милисављевић С., Меловић Б., Грубић-Нешић Л.: Strategic management in the function of overcoming economical crizes, 17. Strategic Management and decision support systems in strategic Management, Суботица, 20 Април, 2012, ИСБН 978-86-7233-305-3, УДК: 250924295
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Милисављевић С., Митровић С., Лошонц (Losoncz) A.: THE EFFECT OF SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES ON ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – THE STAKEHOLDER APPROACH SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMitrović S., Nikolić (Pavlović) J., Milisavljević S., Ćosić I.: Factors influencing managerial decision-making in industrial systems, 5. International Symposium on Industrial Engineering, Beograd: Masinski fakultet Beograd, 14-15 Jun, 2012, pp. 67-73, ISBN 978-86-7083-758-4, UDK: 191329292
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Шевић Д., Ушћебрка Г., Милисављевић С., Бркљач Н.: МОДЕЛ ВРЕДНОВАЊА ЗНАЧАЈНОСТИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА СТАНОВНИШТВА ЗАХТЕВА СТАНДАРДА ИСО 14001:2004, УДК: 658.5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Милисављевић С., Марић А., Мирковић М.: NEW SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN THE FUNCTION OFMANAGEMENT AND IMPROVEMENT OF PRODUCTION SYSTEMS BUSINESS PERFORMANCE“, 3rd International Conference Science and higher education in function of sustainable development
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМитровић С., Иванишевић А., Милисављевић С.: STRATEGIC MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF MODERN ENTERPRISES IN THE UNSTABLE ECONOMIC CONDITIONS, 15. Strategic Management and decision support systems in strategic Management, Суботица: Економски факултет, 22 Април, 2010, пп. 1-12, ИСБН ИСБН 978-86-7233-252, УДК: 250924295
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМитровић С., Иванишевић А., Милисављевић С.: Управљање производним системом у функцији побољсања пословних перформанси предузеца, 13. Интернационални научни скуп Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, Палић: Економски факултет у Суботици, 15-16 Мај, 2008, ИСБН 978-86-7233-233-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Милисављевић С., Митровић С., Иванишевић А.: УЛОГА ЛОГИСТИЧКОГ ПРОЦЕСА У ИНДУСТРИЈСКИМ СИСТЕМИМА/ Назив скупа: XИИИ Интернационални науцни скуп СМ 2008
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМилисављевић С., Кесић И., Делић М.: MANAGEMENT OF LOGISTIC FUNCTION OF WAREHOUSE AND COMPARATIVE ANALYSIS OF WAREHOUSING SYSTEM OF TWO HYPERMARKETS UNDER CONDITIONS OF MARKET UNCERTAINTY, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, 2-3 Октобар, 2008, пп. 373-378, ИСБН 978-86-7892-135-3, УДК: 685.5(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШевић Д., Морача С., Милисављевић С.: Планирање учинка заштите животне средине , 14. Научна конференција "Индустријски системи", Нови Сад: Факултет техничких наука, 1 Јануар, 2010, пп. 363-368, ИСБН 978-86-7892-135-3, УДК: 685.5(082)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЋелић Ђ., Милисављевић С., Мирковић М.: Нова менаџмент парадигма - управљање неопипљивим , Менаџмент тоталним квалитетом, 2008, Вол. 36, Но 4, пп. 119-122, ИССН 0354-9771, УДК: 005.336.4
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаКресоја М., Мирковић М., Милисављевић С.: Глобализација као фактор развоја квалитета , Менаџмент тоталним квалитетом, 2008, Вол. 36, Но 4, пп. 115-118, ИССН 0354-9771, УДК: 005.6:005.44
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМилисављевић С., Бекер И., Кесић И.: Управљање логистичком функцијом складиштења у условима тржишне неизвесности поштујући принципе QМС-а, Менаџмент тоталним квалитетом, 2008, Вол. 36, Но 1-2, ИССН 0354-9771, УДК: 658.5
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаI. Beker, D.Šević, S. Milisavljević "Uporedna analiza zahteva standarda ISO 14001:2004 i standarda ISO 14001:1996
(М52) Рад у часопису националног значајаКресоја М., Мирковић М., Милисављевић С.: Глобализација као фактор развоја квалитета, International Journal «Total Quality Menagement
(М53) Рад у научном часописуМилисављевић С., Шевић Д., Ћелић Ђ.: Место логистике у QМС-у и савремене тенденције, International Journal Total Quality Management
(М53) Рад у научном часописуШевић Д., Ушћебрка Г., Милисављевић С.: Систем управљања заштитом животне средине у пољопривредном газдинству, International Journal Total Quality Management
(М53) Рад у научном часописуПрокопић Л., Шевић Д., Милисављевић С.: Предности интегрисаног система менаџмента у процесној индустрији, International Journal Total Quality Management
(М53) Рад у научном часописуЋелић Ђ., Милисављевић С., Мирковић М.: Нова менаџмент парадигма - управљање неопипљивим, Менаџмент тоталним квалитетом, 2008, Вол. 36, Но 4, пп. 119-122, ИССН 0354-9771, УДК: 005.336.4
(М53) Рад у научном часописуŠević D., Milisavljević S., Kesić I.: Procesna industrija versus ISO 14001, International Journal Total Quality Management
(М53) Рад у научном часописуŠević D., Beker I., Milisavljević S.: Uporedna analiza zahteva standarda ISO 14001:2004 i standarda ISO 14001:1996, International Journal Total Quality Management.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини*****Лошонц (Лосонцз) А., Митровић С., Милисављевић С.: Заштита животне средине као предуслов смањења броја незапослених у Србији. Друга национална конференција Социјални идентитет у условима криза, УДК: 271541511
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини*****Митровић С., Милисављевић С.: Предуслови успешног пословања малих и средњих предузећа у функцији изласка из кризе. Друга национална конференција Социјални идентитет у условима криза, Нови Сад., УДК: 271541511
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМилисављевић С., Мирковић М., Бркљач Н.: ЦРМ у условима кризе, 1. Социјални идентитет у условима кризе: проблеми и решења, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 5 Новембар, 2011, пп. 117-121, ИСБН 978-86-7892-358-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБркљач Н., Милисављевић С., Митровић С., Лошонц (Лосонцз) А.: Проблем опасног отпада као еколошки сегмент кризе у Србији, 1. Социјални идентитет у условима кризе: проблеми и решења, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука, 5 Новембар, 2011, пп. 123-131, ИСБН 978-86-7892-358-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини*****Милисављевић С.: ПРИКАЗ РАЗВОЈА МОДЕЛА РЕЦИКЛАЖЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА (ЛЦД И ЦРТ МОНИТОРА) СА СТАНОВИШТА ЕКОНОМСКЕ ИСПЛАТИВОСТИ,Међународна конференција „Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСтефановић Д., Андерла А., Рашић Д., Мирковић М., Стефановић Н., Милисављевић С.: Истраживање услова за интеграцију савремених ИЦТ у пословање производних система, 10. Научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Јахорина: Електротехнички Факултет Источно Сарајево, 16-18 Март, 2011, пп. 659-662, ИСБН 99938-624-2-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЋулибрк Д., Мирковић М., Милисављевић С., Црнојевић В.: Detecting attractive locations using publicly available user-generated video content – central Serbia case study, 18. TELFOR, Beograd, 23-25 Novembar, 2010
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаMilisavljević S.: Razvoj modela sistema upravljanja odnosima sa korisnicima u organizacijama u Srbiji, Novi Sad, Fakultet tehnickih nauka, 2012
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорКвалитет, ефективност и логистикаУниверзитет у Новом Саду25.09.2022.
Ванредни професорКвалитет, ефективност и логистикаУниверзитет у Новом Саду25.09.2017.
ДоцентКвалитет, ефективност и логистикаУниверзитет у Новом Саду25.09.2012.
АсистентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука18.11.2009.