ванр. проф. др Александра Радуловић


Недостаје слика

др Александра Радуловић

Ванредни професор


Телефон021/485-2260
E-mail
Академско звањеВанредни професор

ОСНОВНА ШКОЛА


Основна школа “Јован Јовановић Змај”, Сремска Каменица

1990 – 1998

Просек у свих 8 разреда: 5.00


 

СРЕДЊА ШКОЛА


Гимназија “Исидора Секулић” – природно – математички смер, Нови Сад

1998 – 2002

Просек у сва 4 разреда: 5.00


 

ФАКУЛТЕТ


Универзитет у Новом Саду , Србија

Факултет Техничких Наука


        одсек  - Електротехника и рачунарство,

смер – Рачунарство и аутоматика

усмерење: Рачунарске науке и информатика

·        2002 – 2007


Датум одбране дипломског – мастер рада: 16.10.2007.

Тема рада:Модел геоинформационог система за катастар гасоводних инсталација (Гас лине нетwорк’с геоинформатион сyстем модел)

Просек:  9.97 , ЕСПБ бодова 304


 

   ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ


2007. – 2015

Одбрањена докторска дисертација 16.7.2015 године под називом "Модел домена и сервиса у геоинформационом систему катастра непокретности"
студијска област: Аутоматика и управљање системима

 

Ванредни професор
11.03.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом16.07.2015.01.02.2016.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Асистент26.11.2012.01.07.2015.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Сарадник у настави01.02.2011.01.11.2012.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Доцент11.03.2016.Катедра за системе, сигнале и управљање
НазивУ Установи
Модел геоинформационог система за катастар гасоводних инсталација

Диплома

Геодетско инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Модел домена и сервиса у геоинформационом систему катастра непокретности

Докторат

Геодетско инжењерство

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиSladić D., Radulović A., Govedarica M.: Development of process model for Serbian cadastre, Land Use Policy, 2020, ISSN 0264-8377
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRadulović A., Sladić D., Govedarica M., Ristić A., Jovanović D.: LADM Based Utility Network Cadastre in Serbia, ISPRS International Journal of Geo-Information, 2019, Vol. 8, No 5/206, pp. 1-19, ISSN 2220-9964
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBorisov M., Gavrilović M., Sladić D., Radulović A., Petrović V.: Comparative analysis of length differences between georeference surfaces, Geocarto International, 2020, Vol. 35, ISSN 1010-6049, UDK: DOI:10.1080/10106049.2020.1750065
(М23) Рад у међународном часописуRadulović A., Sladić D., Govedarica M.: Towards 3D Cadastre in Serbia: Development of Serbian Cadastral Domain Model doi:10.3390/ijgi6100312, ISPRS International Journal of Geo-Information, 2017, Vol. 5, No 10, pp. 312-333, ISSN 2220-9964
(М23) Рад у међународном часописуPržulj Đ., Majstorović N., Sladić D., Radulović A., Govedarica M.: Domain model for cadastral systems with land use component http://dx.doi.org/10.1080/00396265.2017.1393602, Survey Review, 2017, ISSN 0039-6265
(М23) Рад у међународном часописуSladić D., Radulović A., Govedarica M., Jovanović D., Pržulj Đ.: The Use of Ontologies in Cadastral Systems, in press, DOI 10.2298/CSIS141031009S http://www.comsis.org/archive.php?show=ppricist01-2015 (2014 IF = 0.575), Computer Science and Information Sistems, 2015, Vol. 12, No 3, pp. 1033-1053, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуSladić D., Govedarica M., Pržulj Đ., Radulović A., Jovanović D.: Ontology for real estate cadastre (IF 2012 - 0.290), Survey Review, 2013, Vol. 45, No 332, pp. 357-371, ISSN 0039-6265
(М23) Рад у међународном часописуГоведарица М., Петровачки Д., Сладић Д., Ристић А., Јовановић Д., Пајић В., Вртунски М., Ристић А.: ENVIRONMENTAL DATA IN SERBIAN SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE - GEOPORTAL OF ECOLOGY (IF 2010 0.178) positively evaluated and accepted for publication in JEPE 2011, Journal of Environmental Protection and Ecology, 2012, ISSN 1311-5065
(М23) Рад у међународном часописуРистић А., Аболмасов Б., Говедарица М., Петровачки Д., Ристић А.: Shallow-landslide spatial structure interpretation using a multi-geophysical approach, Acta Geotechnica Slovenica, 2012, Vol. 9, No 1/2012, pp. 47-59, ISSN 1854-0171
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомSladić D., Govedarica M., Radulović A.: Ontology Based Software Architecture for Composition of Geospatial Services, Transactions on Automatic Control and Computer Science, Buletinul Stiintific al Universitatii “Politehnica” din Timisoara,ROMANIA, 2013, Vol. 58, No 1, pp. 5-14, ISSN 1224-600X
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниРистић А., Говедарица М., Пржуљ Ђ., Сладић Д.: European cadastre in Serbia - domain model, 1. International Scientific Conference - Professional Practice and Education in Geodesy and Related Fields, Kladovo: University of Belgrade - Faculty of Civil Engineering, 24-26 Jun, 2011, pp. 45-49, ISBN 978-86-7518-135-4
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниРистић А., Говедарица М., Пржуљ Ђ.: Reccomendations for the development of the 3D cadastre, 1. 1. Srpski GEODETSKI KONGRES, Beograd: Republic Geodethic Authority/Republički Geodetski Zavod, 1-3 Decembar, 2011, pp. 500-505, ISBN 978-86-459-0401-3
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниRadulović A.: Modern cadastre - domain model and applications, 1. Modern Geodesy and Land Management, Novi Sad: University of Appl. Sciences TFH Georg Agricola (TFH) from Bohum, Germany and University of Novi Sad, Faculty of Tehnical Sciences (FTN) from Novi Sad, Serbia, 4-9 Novembar, 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Radulović A., Govedarica M.: Cadastral Records in Serbian Land Administration (8731), http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2017/papers/ts01a/TS01A_sladic_radulovic_et_al_8731.pdf, 7. FIG Working Week 2017, Helsinki: International Federation of Surveyors: FIG, 29-2 Maj, 2017, pp. 1-11, ISBN 2307-4086
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadulović A., Sladić D., Govedarica M.: Serbian Profile of the Land Administration Domain Model (8698) http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2017/papers/p03g/P03G_radulovic_sladic_et_al_8698.pdf, 7. FIG Working Week 2017, Helsinki: International Federation of Surveyors - FIG, 29-2 Maj, 2017, pp. 1-13, ISBN ISSN 2307-4086
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадуловић А., Говедарица М., Павићевић Б., Шошкић С., Ковачевић Д., Љумовић М.: Унапређење катастарског информационог система управе за некретнине Црне Горе, 3. ИИИ. конгрес о катастру у БиХ, Мостар: Геодетско друство Херцег-Босне, 2-4 Децембар, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСладић Д., Говедарица М., Ристић А.: Software Architecture for Semantically Enhanced Composition of Geoservices in Cadastral Systems
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРистић А., Говедарица М., Пржуљ Ђ., Ристић А.: EXPERIENCE IN IMPLEMENTING ISO 19152 STANDARD IN CADASTRAL SYSTEMS, 6. International Conference on Methodologies, Technologies aand Tools Enabling e-Government - MeTTeG12, Beograd: University of Novi Sad, , pp. 1-10, ISBN 978-86-7892-413-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈовановић Д., Говедарица М., Сладић Д., Ристић А.: GEOPORTAL OF THE REPUBLIC OF SRPSKA, 6. International Conference on Methodologies, Technologies aand Tools Enabling e-Government - MeTTeG12, Beograd: University of Novi Sad, , pp. 23-33, ISBN 978-86-7892-413-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Radulović A., Govedarica M., Jovanović D., Rašić D.: THE USE OF ONTOLOGIES IN CADASTRAL SYSTEMS, 4. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 9-13 Mart, 2014, pp. 256-261, ISBN 978-86-85525-14-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСладић Д., Говедарица М., Ристић А.: A solution for efficient management of GIS data in urban planning, 11. International Multidisciplinary Scientific GeoConference - Surveying Geology
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРистић А., Говедарица М., Сладић Д., Јовановић Д., Пржуљ Ђ.: Modeling cadastral records as part of national spatial data infrastructure, 11. International Multidisciplinary Scientific GeoConference - Surveying Geology
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСладић Д., Говедарица М., Ристић А.:Semantic Metadata in Spatial Information Systems, 9. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: IEEE, 8-10 Septembar, 2011, pp. 231-236, ISBN 978-1-4577-1973-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРистић А., Говедарица М., Пржуљ Ђ., Петровачки Д.: Application of standards in developing of cadastre software solutions, 1. International Academic and Professional Conference "Architecture and Urban Planning, Civil Engineering, Geodesy - Past, Present, Future", Banja Luka: Banja Luka : Grafid, 15 Decembar, 2011, pp. 733-743, ISBN 978-99955-667-7-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГоведарица М., Ристић А., Сладић Д., Пржуљ Ђ.: LADM profil za Republiku Srpsku, 2. Congress on cadastre in Bosnia and Herzegovina - Kongres o katastru u BiH, Sarajevo: Geodetsko društvo Hergec-Bosne, 28-30 Septembar, 2011, ISBN ISSN 2233-1182
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСладић Д., Ристић А., Говедарица М., Пржуљ Ђ.: Ontology Development for Land Administration, 8. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, , pp. 437-442, ISBN 978-1-4244-7395-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРистић А., Петровачки Д., Говедарица М., Ристић А.: Flooding Banks Status Assessment, 5. InterGEO East Conference, Beograd: Republic Geodetic Authority, Belgrade, 18-20 Februar, 2008, pp. 116-121
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРистић А., Говедарица М., Петровачки Д., Ристић А.: Data Model For Geographic Information System Of Gas Line Network In Sebia, 5. InterGEO East Conference, Beograd: Republic Geodetic Authority, 18-20 Februar, 2008, pp. 65-75
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГоведарица М., Сладић Д., Ристић А., Пржуљ Ђ.: Service-oriented Architecture of a GIS for Water Management Based on Standards, 1. International Conference Planning and Management of Water Resources Systems, Novi Sad: Academy of Sciences and Arts of Vojvodina - VANU, 2-5 Septembar, 2008, pp. 145-153, ISBN 978-86-85889-19-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadulović A., Sladić D., Govedarica M., Ristić A., Jovanović D.: Towards 3D Utility Network Cadastre: Extended Serbian LADM Country Profile, 6. 6th International FIG 3D Cadastre Workshop, Delft: International Federation of Surveyors, 2-4 Oktobar, 2018, pp. 95-107, ISBN 978-87-92853-80-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Radulović A., Govedarica M.: Processes in Cadastre: Process Model for Serbian 3D Cadastre, 6. 6th International FIG 3D Cadastre Workshop, Delft: International Federation of Surveyors, 2-4 Oktobar, 2018, pp. 39-56, ISBN 978-87-92853-80-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGovedarica M., Radulović A., Sladić D., Popović D.: LADM – Experiences and Challenges in Implementation, 7. The 7th Land Administration Domain Model Workshop, Zagreb: International Federation of Surveyors (FIG) , 11-13 April, 2018, pp. 194-212, ISBN 978-87-92853-68-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopovic D., Govedarica M., Jovanović D., Radulović A., Simeunovic V.: 3D Visualization of Urban Area Using Lidar Technology and CityGML doi :10.1088/1755-1315/95/4/042006, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, Vol. 95, No 042006, pp. 1-9, ISSN 1755-1315, 1. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prag: IOP Publishing, 11-15 Septembar, 2017, pp. 1-9, ISBN ISSN: 1755-1315
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadulović A., Sladić D., Govedarica M., Popovic D., Radovic J.: Geospatial Web Services in Real Estate Information System doi :10.1088/1755-1315/95/4/042010, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, Vol. 95, No 042010, pp. 1-9, ISSN 1755-1315, 1. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prag: IOP Publishing, 11-15 Septembar, 2017, pp. 1-9, ISBN ISSN: 1755-1315
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSladić D., Radulović A., Govedarica M.: Formal Semantics in 3D Cadastre, 8. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for information systems and computer networks, 11-14 Mart, 2018, pp. 84-89, ISBN 978-86-85525-22-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJanečka K., Bydłosz J., Radulović A., Vučić N., Sladić D., Govedarica M.: Lessons learned from the Creation of the LADM based Country Profiles, 7. The 7th Land Administration Domain Model Workshop, Zagreb: International Federation of Surveyors (FIG) , 11-13 April, 2018, pp. 171-192, ISBN 978-87-92853-68-4
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуРистић А., Говедарица М., Пржуљ Ђ.: Land administration domain model as basis for real estate cadastre implementation, 1. International NSDI conference: impact of the NSDI in society, challenges for establishment, Skoplje, 19-20 Septembar, 2011
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСладић Д., Вртунски М., Аларгић И., Ристић А., Петровачки Д.: Развој Геопортала за мониторинг клизишта., Гласник српског географског друштва, Географски факултет, Београд, 2012, ИССН 0350-3593
(М52) Рад у часопису националног значајаСладић Д., Говедарица М., Ристић А., Петровачки Д.: Семантичко означавање ОГЦ базираних геосервиса, ИнфоМ, Часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе, 2012, Вол. 42, пп. 29-36, ИССН 1451-4397
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниАларгић И., Говедарица М., Ристић А.: Примена ЦитyГМЛ стандарда за модернизацију катастарских система УДК [004.932 : 006.322.(100)] : [528.4 : 347.235] , 7. ГеоИНФО, Ковачица: Савез геодета Србије - Геодетски журнал, 27-28 Октобар, 2011, пп. 185-192, ИСБН 978-86-906895-2-1, УДК: 007:004(082) 007:528:004(082)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРистић А., Говедарица М.: Профил модела домена за катастар као основа wеб и десктоп апликативних решења, 7. ГеоИНФО, Ковачица: Савез геодета Србије, 27-28 Октобар, 2011, пп. 178-184, ИСБН 978-86-906895-2-1, УДК: [004.652:[528.4:347.235]:004.738.1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРистић А., Сладић Д., Пајић В., Вртунски М., Говедарица М., Ристић А.: Модел стања насипа базиран на геоинформационим технологијама, системима и георадару, 6. ГЕО Инфо, Београд: Савез геодета Србије, 21 Октобар, 2010, пп. 130-139, ИСБН 978-86-906895-2-1, УДК: [007:528.4]:004.652.5]:[627.515 351.791.2]
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРистић А., Петровачки Д., Ристић А.: Експериментално вредновање нове методе за симултану естимацију радијуса цеви и брзине пропагације електромагнетних таласа, 53. ЕТРАН, Врњацка Бања: Друштво ЕТРАН, 15-18 Јун, 2009, пп. 1-4, ИСБН 978-86-80509-64-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРистић А., Говедарица М.: Употреба ИСО19152 стандарда у изради модела података Катастра непокретности, 5. ГеоИНФО-2009, Дивчибаре: Савез геодета Србије, 17 Октобар, 2009, пп. 32-38, ИСБН 978-86-906895-2-1, УДК: 006.322(100):[004.652:347.235]
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГоведарица М., Сладић Д., Јовановић Д., Ристић А.: Дистрибуција података о катастру употребом сервисне архитектуре ГИС-а базиране на стандардима
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаРадуловић А.: Модел домена и сервиса у геоинформационом систему катастра непоркетности, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2015
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорГеоинформатикаУниверзитет у Новом Саду11.03.2021.
ДоцентГеоинформатикаУниверзитет у Новом Саду11.03.2016.
АсистентАутоматика и управљање системима-геоинформатикаФакултет техничких наука26.11.2012.
Сарадник у наставиАутоматика и управљање системима-геоинформатикаФакултет техничких наука24.01.2012.
Сарадник у наставиАутоматика и управљање системима-геоинформатикаФакултет техничких наука24.01.2011.
Стипендиста Мин.науке на докт.студијамаАутоматика и управљање системимаФакултет техничких наука01.10.2008.