проф. др Милена Драгићевић-Шешић


Недостаје слика

др Милена Драгићевић-Шешић

Редовни професор


Телефонnull
E-mail
Академско звањеРедовни професор
Тренутно нема података о биографији запосленог!
НазивУ Установи
Организацију културно-уметничких делатности

Диплома

Уметност

Филолошки факултет

1975

Науке о драмским уметностима у области организације културно-уметничких делатности

Магистратура

Уметност

Филолошки факултет

1981

Књижевне науке – комуникологију

Докторат

Културолошке науке и комуникологија

Филолошки факултет

1990

Критеријум продукцијеОпис
(М12) Монографија међународног значаја Dragićević Šešić, Milena, Nancy Duxbury, Svetlana Hristova, Eds. (2015) Cultural Sustainability in European Cities: Imagining Europolis (Routledge Studies in Culture and Sustainable Development), Routledge, ISBN-10: 1138778419, ISBN-13: 978-1138778412
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја M. Dragićević Šešić & N. Mihaljinac (2016) From City Identity to City Branding: artivistic initiatives or top-down urban regeneration, in: Tomasz Domanski ed. The role of Cultural Institutions and Events in the Marketing of Cities and Regions, University of Lodz Publishing, Lodz. Pp. 93-104
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаM. Dragićević Šešić, Cultural policies, identities and monument building in Southeastern Europe, in: Cultural Identity Politics in the (Post) Transitional societies, eds. A. Milohnic & N. Svob-Djokic, IMO, Zagreb, 2011, pp. 31-46 ; ISBN 978-953-6096-56-5
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаDragicevic Sesic, M. The leadership style of Mira Trailović: An enterpreneurial spirit in a bureaucratic world in: Arts Leadership, International Case Studies, ed. Jo Caust, Tilde University Press, 2012
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаDragićević Šešić, M., Tomka, G.. National report on the state of cultural policy and intercultural dialogue in Serbia. Project: Evaluation of Cultural Policies and EU funded programs as Promoters of Cultural Diversity and Intercultural Dialogue in the Balkans. Kultura I održiv razvoj u doba krize, zbornik. Ured. M. Dragićević, M. Nikolić, Lj. Rogač Mijatović
(М21) Рад у врхунском међународном часописуJ. Balta & M. Dragićević Šešić (2017) Cultural rights and their contribution to sustainable development: implications for cultural policy, in: "Cultural Policies for Sustainability" special issue, International Journal of Cultural Policy, February 2017.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомМ. Драгићевић Шешић with Milena Stefanovic: How Theaters Remember: Cultures of Memory in Institutionalized Systems, Kultura (Skopje), br. 4/2013, pp. 11-29
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,М. Драгићевић Шешић, Уметност и алтернатива, ИИ допуњено издање, Факултет драмских уметности И ЦЛИО 2013.
(М52) Рад у часопису националног значајаМ. Драгићевић Шешић, Етхицс ин цултурал полицy, Зборник бр. 21 Факултета драмских уметности, Београд, 2012
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуМилена Драгићевић Шешић, Љиљана Рогач: Balkan Dissonant Heritage Narratives (and Their Attractiveness) for Tourism, The American Journal of Tourism Management (AJOTM), 3(1B): pp. 10-19, doi:10.5923/s.tourism.201402.02 Thematic issue: Tourism in the Balkans – Between history and modernity – what image to offer to tourists? 2014
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуМ. Драгићевић Шешић, The films of Dušan Makavejev and their reception in Serbia, Studies in Eastern European Cinema, special issue: Dušan Makavejev, Routledge, vol. 5, issue 1, May 2014, ISSN 2040-350X, pp. 71-75
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомFairclough , Dragićević Šešić, Rogač Mijatović, Auclair and Soini K: The Faro Convention, a new paradigm for socially- and culturally-sustainable heritage action?, Kultura/Culture 2014,Скопје
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМ. Драгићевић Шешић, Култура после грађанског рата и вредносног разарања: дневник из Камбоџе, Култура бр. 137 /2012
(М51) Рад у водећем часопису националног значаја M. Dragićević Šešić , The role of culture in democratic transition: Southeast european experience of civic cultural organisations, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 23 /2013., pp. 157 - 167
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМ. Драгићевић Шешић, Лидерски стил Мире Траиловиц:Предузетнички дух у бирократском свету, Култура, 140 / 2013, пп. 100- 122
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМ. Драгићевић Шешић, Предате олтару богиње лете: заборављене у историји – нестале у породичном сећању, Зборник ФДУ 25-26/2014, стр. 159-185, ИССН 1450-5681.
(М52) Рад у часопису националног значајаМ. Драгићевић Шешић, Тхе роле оф цултуре ин демоцратиц транситион: Соутхеаст еуропеан еxпериенце оф цивиц цултурал органисатионс, Зборник радова ФДУ, бр. 23 /2013., пп. 157 - 167
(М52) Рад у часопису националног значајаМ. Драгићевић Шешић, Грађани Србије, културна политика и културне праксе, Култура бр. 131, 2011, Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 327 – 344, ИССН 0023-5164
(М52) Рад у часопису националног значајаМ. Драгићевић Шешић , Стање и перспективе развоја капацитета за интеркултурални дијалог у Европи, Зборник радова ФДУ бр. 18/2011
(М52) Рад у часопису националног значајаМ. Драгићевић Шешић „Настава организације, менаџмента и продукције уметности, културе и медија у Србији – 50 година“, Зборник Факултета драмских уметности бр. 19/2011, Београд: ФДУ, пп. 19 – 35, и пп. 189-198;
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорМенаџмент у култури и теорија медијаУниверзитет уметности у Београду01.10.2007.