Проф. Емеритус др Илија Ћосић


Недостаје слика

др Илија Ћосић

Проф. Емеритус


Телефон021/485-2150
E-mail
Академско звањеПроф. Емеритус
КанцеларијаКабинет 101
Кабинет 810

Др Илија П. Ћосић рођен је 5. септембра 1948. године у Ривици, Општина Ириг. Основну школу је похађао у родном месту и Иригу, а средњу машинско-техничку у Руми. Машински факултет у Новом Саду је уписао 1967. године и на њему дипломирао 1972. године, на смеру за производно машинство. Одмах после дипломирања се запослио на Машинском факултету у Новом Саду у звању асистента у научном раду, да би по повратку из војске, где је завршио школу Резервних техничких официра у Загребу (1973/1974), био биран у звање асистента на предмету Фабричка постројења.
Магистарску тезу под називом: “Прилог истраживању структура монтажних система у условима општег модела производних система” одбранио је 1979. на Факултету техничких наука у Новом Саду, а докторску дисертацију “Прилог развоју производних структура повишеног степена флексибилности” 1983. на истом факултету.
Током истраживачког рада на својој магистарској и докторској тези, у више наврата је боравио на иностраним универзитетима и у компанијама на усавршавању, у укупном трајању више од три године. Међу најзначајнијим су боравци у фабрикама FESTO (Eslingen, Nemačka), Robert Bosch (Štutgart, Nemačka), OKU Automatik (Štutgart, Nemačka), на Швајцарском техничком универзитету (ETH Zurich) у Цириху, Универзитету у Штутгарту, Фраунхоферовом институту за индустријско инжењерство у Штутгарту (FhG - IPA i IAO), Техничком универзитету у Бечу, (TU Wien), Универзитету Prince of Songkla, Hat Yai, Тајланд итд. Захваљујући професору Ћосићу са наведеним институцијама и предузећима успостављена је трајна научно-техничка и пословна сарадња која је допринела развоју мобилности наставника и студената у оба смера.
У звање доцента на Факултету техничких наука у Новом Саду је изабран 1983. године, у звање ванредног професора 1988., а редовног, за ужу научну област производни системи, 1993. године. У звање професора емеритуса изабран је на седници Сената Универзитета у Новом Саду 24.03.2016. године.
У досадашњем раду професор Ћосић је дао значајан допринос у образовању научног подмлатка и кадрова за привреду. Био је ментор на 38 докторских дисертација, 42 магистарске тезе и на више од 500 дипломских и мастер радова.
Заслужан је за увођење низа нових студијских програма на Факултету техничких наука као и нових наставних предмета из области Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, и њихово стално осавремењавање.
Као гостујући професор радио је на Универзитету у Штутгарту (1990/1991) на пројекту “Development of an Expert System for the Configuration of Assembly Systems”. Активно је учествовао у пројектовању и постављању модела фабрике за монтажу и логистику на Фраунхоферовом институту за индустријско инжењерство у Штутгарту (Fraunhofer IAO).
Проф. др Илија Ћосић је до сада објавио као аутор или коаутор преко 350 научних и стручних радова од чега је више од 50 радова у међународним и домаћим часописима и више од 300 радова на међународним и домаћим конференцијама, од којих су 15 била уводна предавања по позиву. Објавио је и 12 уџбеника и 15 приручника за вежбе и приручника за пројектовање технолошких и производних система.
Руководио је и учествовао у реализацији 16 међународних пројеката, 12 националних пројеката, 9 Покрајинских научно-истраживачких пројеката и 31 пројекта примене научних резултата у пракси. Био је носилац: међународног ТЕМПУС пројекта: „Training of Institutions in Modern Environmental Approaches and Technologies – TIMEA“, затим CEEPUS пројекта „Intelligent Automation for Competitive Advantage” и националног пројекта “Истраживање и развој структура рачунарски интегрисаних, роботизованих ефективних производних система” кога је финансирало Министарство за науку и технологију Републике Србије за период 1996/2000. године. Тренутно руководи националним пројектима: „Конкурентност и знање као носиоци развоја АПВ“ као и пројектом технолошког развоја „Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила (МНТР 35050)“.
Активни је учесник у процесима сарадње са привредним предузећима који су резултирали у 31 пројекту у подручјима технолошких, производних и организационих структура предузећа. Од посебног значаја су прототипска решења и патенти: Прототип система за монтажу водоводне и грејне арматуре, ФТН - Институт за индустријске системе Нови Сад и Inomag Б. Топола; Прототип система за монтажу точкића за намештај, ИИС - Н. Сад, „Inomag“, Б. Топола; Прототип флексибилног монтажног система за програм ауто-електрике, ФТН - Институт за индустријске системе Нови Сад, „Inomag“, Б. Топола и „Čajevec Elektromehanika“, Бања Лука; Патент: Поступак управљања производом у целокупном животном веку коришћењем RFID тага, Број признатог патента: 51796, датум признавања 24.10.2011. године. Аутори: Лазаревић, М., Остојић, Г., Станковски, С., Ћосић, И.
У оквиру реформе вишег и високог образовања у складу са препорукама Болоњске декларације био је носилац пројекта ,,Развој организационе структуре интегрисаног универзитета” кога је финансирало Извршно веће АП Војводине.
Професор др Илија Ћосић је био декан Факултета техничкинх наука у Новом Саду од 1998. до 2012. Године. У том периоду Факултет техничких наука је постао најсложенији и најпродуктивнији високобразовни и научни систем у Србији.
Био је директор Института за индустријске системе ФТН, у периоду од 1988. до 1998, проректор на Универзитету у Новом Саду (2000/2001.), шеф Катедре за производне системе, организацију и менаџмент као и директор Међународне последипломске школе IIM/EURO.
Члан је: International Academy of Engineering (IAE) - Central European Branch, Moskva, Rusija (2012); International Higher Education Academy of Sciences (IHEAS)”, Moskva, Rusija (2003); International Technological-Management Academy (ITMA), Novi Sad (2004); Српска академија образовања (САО), Београд (2006), Инжењерска академија Србије (ИАС), Београд (2009), Патронат и Управни одбор Хуманитарног фонда "Привредник”, Нови Сад (2008), Управни одбор Привредне коморе Војводине, Нови Сад (2008), Rotary International, Нови Сад (2005).
Такође, члан је:
Уређивачког одбора међународног часописа International Journal of Advanced Robotic Systems, TU Wien, Беч;
Уређивачког одбора међународног часописа International Journal of Industrial Engineering and Management, Нови Сад
Уређивачког одбора часописа ТЕХНИКА, Савез инжењера и техничара Србије, Београд;
Научног Одбора DAAAM асоцијације са седиштем у Бечу;
Био је делегат у Скупштини града Новог Сада (1978-1982), члан Савета за изградњу Спортског и пословног центра СПЕНС у Новом Саду (1981) и посланик у Скупштини Србије (1984-1988). Од 2012. године је посланик у Скупштини АП Војводине.
Др Илија Ћосић је носилац: Октобарске награде града Новог Сада (1984); Медаље “Професор Павле Станковић” (2002); Ордена Светог Саве ИИ реда (2004); Награде „Луча“, Српске читаонице у Иригу (2007); Јунске награде“ Привредне коморе Новог Сада (2008); Повеље за допринос развоју Индустријског инжењерства и менаџмента (2008); „Велике златне повеље“ Јединственог удружења Србије за квалитет – ЈУСК, (2009); „Медаље части“ Еколошког покрета Новог Сада (2012); „Повеље за допринос унапређењу и афирмацији рада” и награда за "Животно дело“ Удружења универзитетских наставника и научн

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор01.10.1994.01.01.2016.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Пројектовање производног система за производњу прибора за машине алатке на основама групне технологије

Диплома

Машинско инжењерство

Машински факултет

1972

Прилог истраживању структура монтажних система у условима општег модела производних система

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1979

Прилог развоју производних структура повишеног степена флексибилности

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1983

Критеријум продукцијеОпис
(М12) Монографија међународног значајаĆosić I.: Development of Knowledge-Based Syslem for the Configuralion of Assembly Systems, Knowledge-Based Selection arid Arragement of Parts Bins at Assembly Workplaces (TEBES) - Europian Communities Brusseles, 1991
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаNikolić S., Ćosić I., Vrgović P., Šafranj J., Strak M.: Perception of Educational Environment in the Region of Former Yugoslav Republics: PER_EDU, Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2011, ISBN 978-86-7892-402-6
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаAnišić Z., Firstner (Fürstner) I., Ćosić I.: Mass Customization: Some Trends and Research, Chapter 52 in DAAAM International Scientific Book 2009, Vienna, DAAAM International, 2009, str. 521-530, ISBN 978-3-901509-69-8
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаAnišić Z., Tudjarov B., Firstner (Fürstner) I., Ćosić I.: Intelligent Production Systems Way to Competitiveness and Innovative Engineering, Chapter 3.: Intelligent product configurators as a competitive advantage for companies, Skoplje, EME Skopje and FME Maribor, 2009, str. 41-51, ISBN 978-9989-2701-4-7, UDK: 681.5:001.895; 004.42.045:621.9, Ukupno strana: 9
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаFirstner (Fürstner) I., Anišić Z., Ćosić I.: Integrated product development in Internet surroundings, DAAAM International Scientific Book 2005, Beč, Published by DAAAM International Viena, 2005, str. 179-192, ISBN 1726-9687
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаĆosić I., Anišić Z.: Methodology for assembly suitability enhancement as a part of integrated product development, DAAAM International Scientific Book 2003, Beč, DAAAM International Viena, 2003, ISBN 3-901509-30-5
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаZelenović D., Ćosić I., Maksimović R.: Design/reengineering of production systems, Group Technology and Cellular Manufacturing: State University of New York Buffalo, NY, USA, Kluwer Academic Publishers, A.C.I.P. Printed in the USA, 1998, str. 517-534
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRikalović A., Ćosić I., Donida Labati R., Piuri V.: Intelligent Decision Support System for Industrial Site Classification: a GIS-based Hierarchical Neuro-Fuzzy Approach, IEEE Systems Journal, 2017, No 99, pp. 1-12, ISSN 1932-8184
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиPečujlija M., Ćosić I., Grubić-Nešić L.: Corruption: Engineers are Victims, Perpetrators or Both? DOI 10.1007/s11948-014-9569-1, Science and Engineering Ethics, 2015, ISSN 1353-3452
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиPečujlija M., Ćosić I., Ivanišević V.: A professor’s moral thinking at the abstract level vs the professor’s moral thinking in real life situation (consistency problem), Science and Engineering Ethics, 2011, Vol. 17, No 2, pp. 299-320, ISSN 1353-3452
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRikalović A., Ćosić I., Donida Labati R., Piuri V.: A Comprehensive Method for Industrial Site Selection: The Macro-Location Analysis, IEEE Systems Journal, 2015, Vol. 99, ISSN 1932-8184, UDK: 10.1109/JSYST.2015.2444471
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodić V., Ćosić I., Maksimović R., Tasić N., Radaković N.: Model for simulation of life cycle costs at the stage of product development, International Journal of Simulation Modelling, 2017, Vol. 16, No 1, pp. 108-120, ISSN 1726-4529, UDK: 10.2507/IJSIMM16(1)9.373
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKatić A., Ćosić I., Kupusinac A., Vasiljević M., Stojić I.: Knowledge-Based Competitiveness Indices and Its Connection with Energy Indices, Thermal Science, 2016, Vol. 20, pp. 451-461, ISSN 0354-9836
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTegeltija S., Lazarević M., Stankovski S., Ćosić I., Todorović V., Ostojić G.: Heating Circulation Pump Disassembly Process Improved with Augmented Reality, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No 2, pp. 611-622, ISSN 0354-9836
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSuzić N., Stevanov B., Ćosić I., Anišić Z., Sremčev N.: Customizing Products trough Application of Group Technology: A Case Study of Furniture Manufacturing, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2012, Vol. 58, No 12, pp. 724-731, ISSN 0039-2480
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBožičković R., Radošević M., Ćosić I., Soković M., Rikalović A.: Integration of simulation and lean tools in effective production systems - case study, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2012, Vol. 58, No 11, pp. 642-652, ISSN 0039-2480
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBorocki J., Ćosić I., Lalić B., Maksimović R.: Analysis of Company Development Factors in Manufacturing and Service Company: a Strategic Approach, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2011, Vol. 57, No 1, pp. 55-68, ISSN 0039-2480, UDK: DOI:10.5545/sv-jme.2010.030
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTešić Z., Lalić D., Ćosić I., Mitrović V.: Integration of information for manufacturing shop control, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2010, Vol. 56, No 3, pp. 217-223, ISSN 0039-2480
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуZelenović D., Ćosić I., Šormaz D., Šišarica Z.: An approach to the design of more effective production systems , International Journal of Production Research, 1987, Vol. 25, No 1, pp. 3-15, ISSN 0020-7543
(М23) Рад у међународном часописуKatić A., Kiš T., Ćosić I., Vukadinović (Vučenov S., Dobrodolac Šeregelj T.: Modelling the Composite Competitiveness Index of the Knowledge-based Society, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2015, Vol. 12, No 1, pp. 229-249, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуRikalović A., Ćosić I.: A Fuzzy Expert System for Industrial Location Factor Analysis, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2015, Vol. 12, No 12, pp. 33-51, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуRunić Ristić M., Ćosić I., Mirkov S.: Recrutment and education for management profession, Didactica Slovenica: Pedagoška Obzorja, 2013, Vol. 28, pp. 131-145, ISSN 0353-1392, UDK: 371/372
(М23) Рад у међународном часописуKatić A., Ćosić I., Anđelić G., Raletić Jotanović S.: Review of Competitiveness Indices that Use Knowledge as a Criterion Available: http://www.uni-obuda.hu/journal/Katic_Cosic_Andelic_Raletic_37.pdf, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2012, Vol. 9, No 5, pp. 25-44, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуKirin S., Sedmak A., Grubić-Nešić L., Ćosić I.: Project risk management in complex petrochemical system, Hemijska industrija, 2012, pp. 52-52, ISSN 0367-598X, UDK: doi:10.2298/HEMIND110709052K
(М23) Рад у међународном часописуLazarević M., Ostojić G., Ćosić I., Stankovski S., Vukelić Đ., Zečević I.: Product lifecycle management (PLM) methodology for product tracking based on radio-frequency identification (RFID) technology, Scientific Research and Essays, 2011, Vol. 6, No 22, pp. 4776-4787, ISSN 1992-2248
(М23) Рад у међународном часописуNikolić S., Ćosić I., Miletić A., Pečujlija M.: The effect of the 'golden ratio' on consumer behaviour, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 20, pp. 8347-8360, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуRadišić S., Ćosić I., TKAČ M., Anđelić G., Carić M., Đaković V.: The Scopes and Challenges of the Privatization Process:the Case of the Republic of Serbia with a Focus on the Region of Vojvodina (2002-2007), Journal of Economics (Ekonomicky casopis), 2010, Vol. 58, No 7, pp. 690-706, ISSN 0013-3035
(М23) Рад у међународном часописуKirin S., Grubić-Nešić L., Ćosić I.: Increasing a large petrochemical company by improvement of decision making process, Hemijska industrija, 2010, Vol. 64, No 5, pp. 465-472, ISSN 0367-598X
(М23) Рад у међународном часописуStankovski S., Lazarević M., Ostojić G., Ćosić I., Purić R.: RFID Technology in Product/Part Tracking During the Whole Life Cycle , Assembly Automation, 2009, Vol. 29, No 4, pp. 364-370, ISSN 0144-5154
(М23) Рад у међународном часописуOstojić G., Lazarević M., Stankovski S., Ćosić I.: RFID Technology Application in Disassembly Systems , Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2008, Vol. 54, No 11, pp. 759-767, ISSN 0039-2480, UDK: 658.5
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Проф. ЕмеритусПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду24.03.2016.
Редовни професорПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука15.11.1993.
Ванредни професорПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука03.11.1988.
ДоцентИнжењерски менаџментФакултет техничких наука20.05.1983.
Асистент - стари називИнжењерски менаџментФакултет техничких наука19.03.1981.
Асистент - стари називМашинско инжењерствоФакултет техничких наука27.06.1975.
Асистент приправникМашинско инжењерствоФакултет техничких наука22.12.1972.