проф. др Цвијан Крсмановић


Недостаје слика

др Цвијан Крсмановић

Редовни професор


Телефон021/485-2170
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 201

Основну школу је завршио јуна 1970. године у Прибоју ( Република Босна и Херцеговина ) са одличним успехом, а са истим успехом је завршио и Машинску техничку школу у Тузли ( Машинско-саобраћајни школски центар ), 1974. године. На Факултет техничких наука у Новом Саду, Машински одсек, уписао се у школској 1974./ 75. години, а дипломски рад под насловом ''Аутоматизација поступака индустријског пројектовања – подлоге за увођење и концепт система'' је одбранио 17. 12. 1980. године са оценом 10. Просечна оцена током студија му је била 8.53. Непосредно по завршетку студија уписује последипломске студије на Факултету техничких наука ( у школској 1980./ 81. години ) и заснива радни однос на истом факултету ( 01. 05. 1981. ) у звању асистента приправника у научном раду. Испите и неопходне семинарске радове на последипломским студијама је положио / одбранио са просечном оценом 9.35. Магистарску тезу под насловом ''Прилог развоју методе модуларног пројектовања сложених машинских система на бази примене компјутера'' је одбранио 09. 05. 1986. године, а докторску дисертацију под насловом ''Истраживање структуре система за аутоматизовано пројектовање у условима повишеног степена ефективности производних токова'' је одбранио 29. 06. 1994. године. У звање доцента је изабран на Факултету техничких наука јануара 1995. године, да би, након 5 година у том звању, био изабран у звање ванредног професора Универзитета у Новом Саду. У звање редовног професора је изабран августа 2004. године.У резултату свог научно-истраживачког рада објавио је више од 100 ауторских радова у готово свим категоријама, партиципирао је у изради осам научно-истраживачких пројеката, а радио је и на више од тридесет пројеката за привредне примене, појављујући се у свим својствима – од сарадника пројектанта до координатора и/или руководиоца пројекта. Изводи наставу на већем броју наставних предмета из уже наставно-научне области информациони и комуникациони системи на основним и последипломским студијама.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор01.09.2004.Катедра за информационо-комуникационе системе
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Аутоматизација поступака индустријског пројектовања - подлоге за увођење и концепт система

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1981

Прилог развоју методе модуларног пројектовања сложених машинских система на бази примене компјутера

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1986

Истраживање структура система за аутоматизовано пројектовање у условима повишеног степена ефективности производних токова

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1994

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуАнишић, З., Крсмановић, Ц.: Assembly Initiated Production as a Prerequisite for Mass Customization and Effective Manufacturing, Journal of Mechanical Engineering, Vol. 54, No. 9, Ljubljana, September 2008., pp. 607. - 618. ( Thomson Scientific Journal List )
(М23) Рад у међународном часописуАндерла, А.,Бркљац, Б., Стефановиц, Д., Крсмановић, Ц., Сладојевиц, С., Цулибрк, Д.: 3D Reconstruction from MRI Images, Metalurgia International, Bucharest, Romania ( accepted for publication in Journal number 4, April 2013 ) - Thomson Scientific Journal List
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуMarija Rakic-Skokovic, Darko Stefanovic, Cvijan Krsmanovic: Paradigms and Approaches in Development and Implementation of Enterprise Information Systems in the Future, XV International Scientific Conference on Industrial Systems, September 2011
(М52) Рад у часопису националног значајаМогин, П., Крсмановић, Ц., Луковић, И., Бркић, М. : Basic Elements of the IIS* Approach to Information Systems and Database Design, International Journal of INDUSTRIAL SYSTEMS, Vol. 1, Institute of Industrial Systems Engineering, Novi Sad, Yugoslavia, December 1998.
(М52) Рад у часопису националног значајаБојанић, П., Крсмановић, Ц. : Paths and Crossroads in CAx Technologies Implementation in Engineering at the End of 2nd Millennium, International Journal of Industrial Systems Engineering, Novi Sad, Yugoslavia, October 1999., п.п. 69 - 76
(М52) Рад у часопису националног значајаБојанић, П., Крсмановић, Ц.: Paths and Crossroads in CAx Technologies Implementation in Engineering at the End of 2nd Millennium, International Journal of INDUSTRIAL SYSTEMS, Vol. 2, Institute of Industrial Systems Engineering, Novi Sad, October 1999, п.п. 69 - 76;
(М53) Рад у научном часописуБојанич, П. О., Манески, Т., Крсманович, Ц.: Модуљниј принцип проектированија с помошћју ЕВМ, штампани извод, Реферативниј журнал весесојузного комитета по науки и информатики СССР, страна 17., УДК 621.9.06.001.63.681.142, број 12А129, Москва, 1985.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКрсмановић, Ц., Симић, М.: Основе развоја и пројектовања мултифункцијских и интелигентних техничких система; XИИ међународна конференција ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИ - ИС"02, Зборник радова, Врњачка Бања, новембар 2002., п.п. 373 - 380;
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКрсмановић, Ц., Лукић, Б.: Један прилаз аутоматизацији пројектовања и изградње уникатних техничких система; Научно - стручна конференција о конструисању, обликовању и дизајну КОД 2002, Зборник радова, Нови Кнежевац, мај 2002., п.п. 31 - 36;
(У01) Основни уџбеник за наставни предметКрсмановић, Ц.: АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТОВАЊА У ИНДУСТРИЈСКОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ, књига I: Принципи и средства аутоматизације пројектовања предмета рада у индустријским производним системима; универзитетски уџбеник, јануар 1997., Факултет техничких наука, Нови Сад;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКрсмановић, Ц.: Information Technologies on the Start of 21st Century - Stage, Challenges and Perspectives; XIII Scientific Conference on Industrial Systems - IS"05, Herceg Novi, September 2005, Proceedings, п.п. 287 - 300;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтефановић, Д., Крсмановић, Ц., Стеванов, Б.: A Contribution to the Automatous Preparation of the Work Process System Development in the Industrial Production Systems; XIII Scientific Conference on Industrial Systems - IS"05, Herceg Novi, September 2005, Proceedings, п.п. 405 - 414;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКрсмановић, Ц., Стефановић, Д.: Strategic Planning of Data Protection and Data Access After Catastrophic Events; 6th International Symposium INTERDISCIPLINARY REGIONAL RESEARCH ( Hungary, Romania, Yugoslavia ), Proceedings, Novi Sad, September 2002;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКрсмановић, Ц., Стефановић, Д.: Аутоматизација контроле токова у индустријској производњи - један у низу корака ка реализацији ЦИМ; 7. медјународна конференција ФЛЕКСИБИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - ММА 2003., Зборник радова, Нови Сад, јун 2003., п.п. 95 - 96;
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуКрсмановић, Ц., Говедарица, М., Радовић, Б.: Главни аспекти развоја САУП у индустрији, прототипски приступ и принцип интегрисаности; XИ научно-стручна конференција ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИ - ИС"99, Зборник абстраката, Нови Сад, октобар 1999., стр. 34;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКрсмановић, Ц., Радовић, Б., Говедарица, М., Балош, Д. : Industrial Engineering and Informatics - Does There Boundary Exist ?, III International Szmposium INTERDISCIPLINARY REGIONAL RESEARCH ( Hungary, Romania, Yugoslavia ), Proceedings, Novi Sad, September 24 - 25, 1998.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНавалушић, С., Гатало, Р., Крсмановић, Ц., Ходолич, Ј., Милојевић, З.: Automated Product Design as a Segment of the Computer Integrated Manufacturing, III International Symposium INTERDISCIPLINARY REGIONAL RESEARCH (Hungary, Romania, Yugoslavia), Proceedings, Novi Sad, September 24 - 25, 1998.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКрсмановић, Ц., Стефановић, Д.: Startegic Planning of Data Protection and Data Access After Catastrophic Events, VI International Symposium INTERDISCIPLINARY REGIONAL RESEARCH (Hungary, Romania, Yugoslavia), Proceedings, Novi Sad, September 2002
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКрсмановић, Ц.: Симулациони приступ у пројектовању као основа обезбеђења квалитета производа и ефективне производње, Научно-стручна конференција са међународним учешћем КОД 2004, Зборник радова, Нови Сад, мај 2004.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуКрсмановић, Ц., Симић, М.: Основе развоја и пројектовања мултифункцијских и интелигентних техничких система, XII међународна конференција Индустријски системи - ИС 2002., Зборник радова, п.п. 354 - 359, Врњачка Бања, Новембар 2002.
(М52) Рад у часопису националног значајаРадаковић, Н., Максимовић, Р., Крсмановић, Ц. : Структура радова у процесу индустријског пројектовања - подлоге за увођење аутоматизације (CAD/CAM технологије), стручни часопис ПРОИЗВОДЊА, број 12, п.п. 18 - 31, Београд, 1980.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорИнформационо-комуникациони системиУниверзитет у Новом Саду30.08.2004.
Ванредни професорИнформационо-комуникациони системиФакултет техничких наука01.10.1999.
ДоцентИнформационо-комуникациони системиФакултет техничких наука30.01.1995.
Асистент - стари називИнжењерски менаџментФакултет техничких наука01.06.1986.
Асистент приправникИнжењерски менаџментФакултет техничких наука01.05.1981.