ванр. проф. др Јован Петровић


Недостаје слика

др Јован Петровић

Ванредни професор


Телефон021/485-2393
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 004

а) Технолошки факултет у Новом Саду, ООУР Институт за технологију меса, млека уља и масти и воћа и поврћа, запослење на одређено време, 1 месец до одласка на одслужење војног рока, 1978. година. б) РО »УРБИС« Заводи за урбанизам, информатику и грађевинарство, ООУР Завод за урбанизам у Новом Саду, послови планера енергетске инфраструктуре града и општине Нови Сад, (1979. – 1981) година. ц) Факултет техничких наука у Новом Саду, ОУР Институт за струјну процесну и топлотну технику, а касније Институт за термоенергетику и процесну технику, односно Институт за енергетику и процесну технику и заштиту животне средине и сада Департман за енергетику и процесну технику: сарадник у научном раду (1982. – 1983.) године, асистент на предмету Топлотне турбомашине (1984. – 1995.) године, стручни сарадник, лаборант од 1996. године и асистент (2002. – 2007.) године, доцент од 2007. године и ванредни професор од 2012 године на катедри за топлотну технику.

Ванредни професор
15.10.2012.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент08.11.2007.01.09.2012.Департман за енергетику и процесну технику
Асистент са докторатом23.07.2007.01.10.2007.Департман за енергетику и процесну технику
Асистент са магистратуром02.10.2002.01.07.2007.Департман за енергетику и процесну технику
НазивУ Установи
Пројекат парног котла продукције 25 т/х засићене паре притиска 16 бар у Фабрици уља Зрењанин

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1978

Енергетска ефикасност рада рекуператора топлоте у сушарама слада

Магистратура

Машинско инжењерство

Пољопривредни факултет

2002

Модел вредновања оправданости дистрибуиране спрегнуте произуводње електричне и топлотне енергије

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Критеријум продукцијеОпис
(М17) Уређивање научне монографије или тематског зборника водећег међународног значајаBojić M. at al: 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems - ECOSS 2011, Novi Sad, 2011, pages 3958, ISBN 978-86-6055-016-5 (member of editorial team)
(М18) Уређивање научне монографије,тематског зборника, лексикографске или картографске публикације међународног значајаĆosić I. at al: 4th Internationa Conference on Engineering Technologies ICET 2009, Novi Sad, 2009, pages 523, ISBN 978-86-7892-227-5 (member of editorial team)
(М21) Рад у врхунском међународном часописуGvozdenac, D., Menke, C., Vallikul, P., Petrović, J., Gvozdenac, B.: Assessment of potential for natural gas/based cogeneration in Thailand, Energy, Vol. 34, No.4, pp. 465–475.
(М23) Рад у међународном часописуЈOVAN R. PETROVIĆ, BRANKA GVOZDENAC – UROŠEVIĆ, ЈOSIP J. POLC: Reasons for heat demand changes and effects on planning and development of heating systems, Thermal Sciences, Year 2012, Vol. 16, Suppl. 1, pp S63-S77, ISSN 0354-9836, UDC 621
(М23) Рад у међународном часописуMIROSLAV V. KLJAJIĆ, ЈOVAN R. PETROVIĆ: Applicability assessment of central and solar hot water system integration in Serbia, Thermal Sciences, Year 2012, Vol. 16, Suppl. 1, pp S63-S77, ISSN 0354-9836, UDC 621
(М23) Рад у међународном часописуGVOZDENAC D, PETROVIC J, GVOZDENAC B.: Industrial Gas Turbine Operation Procedure Improvement, Thermal Science, Vol. 15 (2011), pages 17-28, UDC: 662.76.035/.036, DOI: 10.2298/TSCI100516012G
(М23) Рад у међународном часописуПЕТРОВИЋ Ј., МАРИЋ М., ТУВИЋ Т.: Методологија ревитализације енергетске инфраструктуре фабрике – пример сладаре у Бачкој Паланци, "Пиварство", Београд, бр. 1-2, 1997., стр. 15-20
(М23) Рад у међународном часописуМАРИЋ М., ПЕТРОВИЋ Ј., ГВОЗДЕНАЦ Д.: Рационализација потрошње енергије за сушење слада; "Пиварство", Београд, бр. 1-2, 1997., стр. 21-23
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниGVOZDENAC D, PETROVIC J: Results, Problems and Perspectives in the Field of Energy Efficiency from the Standpoint of PCEE Novi Sad, Zlatibor, 2008, IEEP’08, Paper I-11, ISBN 978-86-7877-010-4
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниPETROVIĆ J: Perspectives for Distributed Cogeneration in Serbian Economy, Zlatibor, 2008, IEEP’08, Paper II-02, ISBN 978-86-7877-010-4., ISBN 978-86-7877-010-4
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниĆIRIĆ R, PETROVIĆ J, GVOZDENAC D: Principal Directions of Technological Development in the Field of Energy Efficiency and Renewable Sources of Energy in the Province of Vojvodina, Zlatibor, 2008, IEEP’08, Paper V-03, ISBN 978-86-7877-010-4.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниАлександар Анђелковић, Душан Гвозденац, Мирослав Кљајић, Јован Петровић: Говернанце оф Енергy Транситион оф Нон-Ресидентиал Буилдингс бy Полицy Интервентион, Ассоциатион оф Тхермал Енгинеерс Сербиа, Ассоциатион оф Тхермал Енгинеерс оф Сербиа, 16тх Сyмпосиум оф Тхермал Сциенце анд Енгинееринг оф Сербиа,</енг> Сокобања, 2013, ИСБН 978-86-6055-043-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниАлександар Анђелковић, Мирослав Кљајић, Игор Мујан, Јован Петровић: Energy Systems and Their Use in Public Buildings in Autonomous Province of Vojvodina, Association of Thermal Engineers of Serbia, 16th Symposium of Thermal Science and Engineering of Serbia, Сокобања, 2013, ИСБН 978-86-6055-043-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниАлександар Анђелковић, Мирослав Кљајић, Игор Мујан, Милана Перић, Јован Петровић: Енергy Индицаторс ин Публиц Сецтор ин Аутономоус Провинце оф Војводина, Ассоциатион оф Тхермал Енгинеерс оф Сербиа, 16тх Сyмпосиум оф Тхермал Сциенце анд Енгинееринг оф Сербиа,</енг> Сокобања, 2013, ИСБН 978-86-6055-043-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМилован Медојевић, Милана Перић, Јован Петровић: Potential of Heat Recovery from Air Compressors System, Association of Thermal Engineers of Serbia, 16th Symposium of Thermal Science and Engineering of Serbia, Сокобања, 2013, ИСБН 978-86-6055-043-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈован Петровић, Молован Медојевић: Energy Consumption of Compressed Air Systems and Potential of Heat Recovery with Example, Association of Thermal Engineers of Serbia, 16th Symposium of Thermal Science and Engineering of Serbia, Сокобања, 2013, ИСБН 978-86-6055-043-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDUŠAN GVOZDENAC, JOVAN PETROVIĆ: About Energy Efficiency in Serbia, Third Regional Conference Industrial Energy Efficiency and Environmental Protection in Southeastern Europe, Kopaonik, 2011, PP II-1, ISBN 978-86-7877-0227
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDUŠAN GVOZDENAC, JOVAN PETROVIĆ: About Serbian Energy Problems, 3rd IEEE International Symposium on Exploitation of Renewable Energy Sources, Subotica, 2011, pp 45-52, ISBN: 987-1-4577-0096-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKLJAJIĆ M, PETROVIC J, GVOZDENAC D: Review of Boiler’s Operating Performances in Different Energy Sectors in the Province of Vojvodina, ICET 2009, Novi Sad, paper nu. 642933AO, ISBN 978-86-7892-227-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPETROVIC J, GVOZDENAC D, KLJAJIĆ M: Boiler House Current Situation Assessment in Industrial and Municipal Energy Sector in Vojvodina, Zlatibor, 2008, IEEP’08, Paper II-08, ISBN 978-86-7877-010-4.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMonitoring of the Operating Thermal Performances in a Water Heating Boiler - Case Study; Proceedings of the Euro - Arab Workshop on Energy Conservation in Industry, Petrovic J., Gvozdenac D., Perunovic P., 1990, edited by D. Gvozdenac and V. Ishchenko, Faculty of Technical Sciences Novi Sad
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReduction of Electric Energy Costs by Using Ice Accumulating Plant; "Energy Efficiency in Food Processing Industry (East European Experience)", Petrovic J., Gvozdenac D., Vanjur I., 1991, edited by D. Gvozdenac, Faculty of Technical Sciences Novi Sad
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниEnergy Efficiency Analysis in an Industrial Power Plant Producing both Heat and Electric Power; "Energy Efficiency in Food Processing Industry (East European Experience)", Petrovic J., 1991., edited by D. Gvozdenac, Faculty of Technical Sciences Novi Sad
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAuditing and Analysis of Energy Flows in Sugar Refineries; "Energy Efficiency in Food Processing Industry (East European Experience)", Petrovic J., Dimic M.: 1991., edited by D. Gvozdenac, Faculty of Technical Sciences Novi Sad
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSpecific Energy Consumption Data: Case Study of a Brewery; Petrovic J., Gvozdenac D., 1995, edited by D. Gvozdenac, J. Xipteras, M. Dimic, Faculty of Technical Sciences Novi Sad
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRecuperator Use at Malt Drier Exit; Maric M, Gvozdenac D., Petrovic J., Stakic M., 1995, edited by D. Gvozdenac, J. Xipteras, M. Dimic, Faculty of Technical Sciences Novi Sad
(М36) Уређивање зборника саопштења међународног научног скупаДаљинско грејање и хлађење – Прва међународна конференција `06 ИЗАЗОВИ ТРАНЗИЦИЈЕ, Петровић Ј., Кљајић М., Ташин С, 2006., едиција зборника радова, Пословно удружење војвођанске топлане Нови Сад, Факултет техничких наука Нови Сад,
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Jovan Petrović, Dušan Gvozdenac, Branka Gvozdenac-Urošević: Novi Sad District Heating System – 50 Years, 2011, pages 53, ISBN 978-86-914901-1-9
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Енергетски губици у индустријској топлани термоелектрани порекло и последице, Петровић Ј.: Монографија поводом 85-тог рођендана Др х.ц. Младена Поповића, 1992., Машински факултет, Београд
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Јован Петровић, Душан Гвозденац, Бранка Гвозденац-Урошевић: Топлификациони систем Новог Сада – 50 година, Нови сад, 2011, стр. 53, ИСБН 978-86-914901-0-1
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Башић С. Ђ и остали: Могућности коришћења енергестког потенцијала геотермалних вода у Војводини, Прометеј, Нови Сад, 2009, стр. 205, ИСБН 978-86-815-0341-5
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Јован Петровић, Душан Гвозденац, Мирослав Кљајић: Педесет година топлификације у Суботици, Суботичка топлана, 2013, стр. 99, ИСНБ 987-86-917343-0-5
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЈован Петровић, Александар Анђелковић, Мирослав Кљајић, Дамир Ђаковић: Примена модела ИСГЕ/ИСЕМИЦ на Факултету техничких наука у Новом Саду, Климатизација грејање и хлађење, СМЕИТС, 1/2013, 42, стр. 173-177, ИСБН 0305-1426
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЈОВАН Р. ПЕТРОВИЋ, ДУШАН Д. ДВОЗДЕНАЦ, МИРОСЛАВ В. КЉАЈИЋ: Оцена затеченог стања у индустријским котларницама у АП Војводини, „Термотехника“, 2009, број 1, Београд, стр. 87-93, ИССН 0350-218X, УДЦ 621
(М52) Рад у часопису националног значајаПЕТРОВИЋ Ј., ГВОЗДЕНАЦ Б: Компјутерски модел за техно-економску анализу оправданости изградње дистрибуираног когенерационог постројења – пример фабрике у Тајланду, "КГХ", Београд, бр. 1, година 36, 2007., стр. 49-54
(М52) Рад у часопису националног значајаПЕТРОВИЋ Ј.: Дистрибуирана когенерација – баријере у примени, "Енергија", Београд, бр. 3-4, /година ВИИ/, 2006., стр. 59-62
(М52) Рад у часопису националног значајаГРКОВИЋ В., ПЕТРОВИЋ Ј.: Показатељи енергетске ефикасности код постројења за спрегнуту производњу електричне и топлотне енергије (СПЕТЕ), "Термотехника", Београд, 1991., бр. 1-2, стр. 27-39
(М52) Рад у часопису националног значајаПЕТРОВИЋ Љ., МАНОЈЛОВИЋ Д., ПЕТРОВИЋ М., ГВОЗДЕНАЦ Д., ПЕТРОВИЋ Ј.: Утицај брзине хлађења на квалитет свињског меса; "Технологија меса", Беорад, 1990., бр. 4, стр. 128-135
(М52) Рад у часопису националног значајаGVOZDENAC D., PETROVIC J.: Survey of Activities in the Subnetwork in Food Processing Industry; ENCONET NEWSLETTER, Prague, Czechoslovakia, 1989, No 2, pp. 32-35.
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниЈован Петровић, Мирослав Кљајић, Игор Мујан: Индикатори енергетске потрошње у јавним објектима у Војводини, БСЦ Информациони центар за пословну стандардизацију и сертификацију, Андревље 2013, стр. 60-67
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаМодел вредновања дистрибуиране спрегнуте прозводње електричне и топлотне енергије
(М72) Одбрањен магистарски радЕнергетска ефикасност рада рекуператора топлоте у сушарама слада
(М23) Рад у међународном часописуГВОЗДЕНАЦ Д., ПЕТРОВИЋ Ј.: Специфична потрошња енергије у пиварским постројењима; "ЕНЕРГИЈА", Беорад, Бр. 4, 1996., стр.78-81
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводу6.20. ПЕТРОВИЋ Ј.: Дистрибуирана когенерација – баријере у примени,, Савез енергетичара, "Енергетика 2006", Златибор, март 2006.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуПЕТРОВИЋ Ј., ГВОЗДЕНАЦ Б.: Компјутерски модел за техно-економску анализу оправданости изградње дистрибуираног когенерационог постројења – пример фабрике у Тајланду, 37. међународни конгрес о климатизацији, грејању и хлађењу, Београд, 2006.,
(М52) Рад у часопису националног значајаПЕТРОВИЋ Ј.: Ревитализација енергетске инфраструктуре фабрике; “Билтен Г17 плус” , Сомбор, 2001., бр. 8-9, стр.1 (уводник)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГРКОВИЋ В., ПЕРУНОВИЋ П., БЈЕЛАКОВИЋ Р., ПЕТРОВИЋ Ј.: Истраживање термоенергетских технологија; 10. симпозијум Југословенског друштва теримчара YУ-ТЕРМ "97, Златибор, 1997.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГВОЗДЕНАЦ Д., ПЕТРОВИЋ Ј.: Методологија и технички приступ рационализацији коришћења енергије у индустрији, 10. симпозијум Југословенског друштва теримчара YУ-ТЕРМ "97, Златибор, 1997.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПЕТРОВИЋ Ј., ГВОЗДЕНАЦ Д., КМЕЋКО И.: Обим могућих уштеда у индустрији повратом кондензата, 10. симпозијум Југословенског друштва теримчара YУ-ТЕРМ, Златибор, 1997.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСТЕПАНОВ Љ., ПЕТРОВИЋ Ј., СПАСОЈЕВИЋ М.: Утицај топлотног графика на укупно искоришћење енергије топлане термо-електране; Пето саветовање топлана Југославије, Осјек, 1983., Зборник реферата.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСТЕПАНОВ Љ., ПЕТРОВИЋ Ј., СПАСОЈЕВИЋ М.: Предлог за искоришћење топлотне енергије из топлане термо-електране за загревање стакленика и рибњака, Пето саветовање топлана Југославије, Осјек, 1983, Зборник реферата.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСТЕПАНОВ Љ., ПЕТРОВИЋ Ј.: График топлотних потреба за Нови Сад, Пето саветовање топлана Југославије, Осјек, 1983, Зборник реферата.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСТЕПАНОВ Љ., ПЕТРОВИЋ Ј.: Загревање стакленика и пластеника коришћељем отпадне топлоте из ТО-ТЕ Нови Сад; "ПЛАСТА" "84., Пето југословенско саветовање, Нови Сад, 1984, Зборник реферата.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСТЕПАНОВ Љ., ПЕТРОВИЋ Ј.: Неки проблеми одређивања оптималног режима рада топлане термо-електране ; 6. саветовање топлана Југославије, Сарајево, 1985., Зборник реферата.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСТЕПАНОВ Љ., ПЕТРОВИЋ Ј.: Одређивање протока паре кроз заптивачке системе топлификационих турбина; 6. саветовање топлана Југославије, Сарајево, 1985., Зборник реферата.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСТЕПАНОВ Љ., ПЕТРОВИЋ Ј: Приказ рада кондензатора топлификационих турбина; 6. саветовање топлана Југославије, Сарајево, 1985., Зборник реферата
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСТЕПАНОВ Љ., ПЕТРОВИЋ Ј.: Утицај промене топлотних конзума на експлоатацију топлификационих турбина, 6. саветовање топлана Југославије, Сарајево, 1985., Зборник реферата.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСТЕПАНОВ Љ., ПЕТРОВИЋ Ј.: Предлог алогоритма за вођење постројења термо-електране топлане са постројењем турбине ПТ-135/165-130/15; Седмо стручно саветовање о термоелектранама Југославије, Охрид, 1985., Зборник реферата.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСТЕПАНОВ Љ., ПЕТРОВИЋ Ј.: Приказ токова енергије у већој индустријској организацији уз примену рачунара за њихово вођење, ИИИ семинар енергетичара Војводине, Титов Врбас, 1986., Зборник радова.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСТЕПАНОВ Љ., ПЕТРОВИЋ Ј.: УНИДО пројекат "Штедња енергије у прехрамбеној индустрији", ИИ семинар енергетичара Војводине, Титов Врбас, 1986., Зборник радова.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСТЕПАНОВ Љ., ПЕТРОВИЋ Ј.: Утицај режима рада постројења парне турбине на економију горива у шећерани; ИИ семинар енергетичара Војводине, Титов Врбас, 1986., Зборник радова.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГВОЗДЕНАЦ Д., ПЕТРОВИЋ Ј., СТАКИЋ М.: Намена и могућности Енерго-дијагностичког система, ИИИ семинар енергетичара Војводине, Суботица, 13.-14. мај 1988., Зборник радова
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГВОЗДЕНАЦ Д., ПЕТРОВИЋ Ј., СТАКИЋ М.: Енерго-дијагностички систем (концепција могућности и даљи развој), И УНИДО семинар, Нови Сад, 1988., Зборник радова
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМАРИЋ М., ГВОЗДЕНАЦ Д., ПЕТРОВИЋ Ј., СТАКИЋ М.: Општа искуства из примера енерго-дијагностике пећи за цреп, И УНИДО семинар, Нови Сад, 1988, Зборник радова
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДИМИЋ М., ПЕТРОВИЋ Ј.: Анализа енергетских токова у шећеранама; И УНИДО семинар, Нови Сад, 1988., Зборник радова.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПЕТРОВИЋ Ј.: Укључење у југословенске програме из области рационализације потрошње енергије, И УНИДО семинар, Нови Сад, 1988., Зборник радова.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГРКОВИЋ В., ПЕТРОВИЋ Ј.: Избор оптималног прорачунског притиска одузимања паре код турбина за даљинско грејање са једним одузимањем, ВИИИ југословенски симпозијум термичара, Неум, 1990.
(М23) Рад у међународном часописуPETROVIC J., GVOZDENAC D., PERUNOVIC P.: Monitoring of the Operating Thermal Performances in a Water Heating Boiler - Case Study; ENCONET NEWSLETTER, Prague, Czechoslovakia, No. 4, 1991
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПЕТРОВИЋ Ј., ГВОЗДЕНАЦ Д.: Најчешћи узроци настанка и последице грешака при индустријском мерењу протока паре мерним блендама; Научно - стручни скуп Југосло-венског друштва термичара "ИНДУСТРИЈСКА ЕНЕРГЕТИКА "94", Београд, 1994.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПЕТРОВИЋ Ј., БАШИЋ Ђ., ГВОЗДЕНАЦ Д., ГВОЗДЕНАЦ Б.: Могућности примене гасних мотора за спрегнуту производњу електричне и топлотне енергије у индустрији – пример из прехрамбене индустрије, Научно - стручни скуп друштва термичара Србије и Црне Горе, Индустријска енергетика 2004., Доњи Милановац, 2004.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуPETROVIC J., GVOZDENAC D., GVOZDENAC B: Cogeneration Potential and its Future Prospects in the Province of Vojvodina, ICEE2005, Novi Sad, 2005
(М52) Рад у часопису националног значајаГРКОВИЋ В., ПЕТРОВИЋ Ј.: Парне турбине великих снага за спрегнуту производњу електричне и топлотне енергије; "Електропривреда", Београд, 1992., бр. 3-4, стр.1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГРКОВИЋ В., ПЕТРОВИЋ Ј.: Парне турбине великих снага за спрегнуту производњу електичне и топлотне енергије; ИВ стручно саветовање о термоелектранама, Нови Сад, 1991., Зборник радова
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПЕТРОВИЋ Ј.: Дистрибуирана когенерација – техничка, економска или политичка питања, 12. симпозијум термичара Србије и Црне Горе, Сокобања, 18-21 октобар 2005.,
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGVOZDENAC B., PETROVIC J.: Program for simulation of Techno-Economical Assessment of Natural Gas Based Distributed Cogeneration Plant Implemented in Building Tested on a Example, ICEE-2007, Phuket, Thailand, 2007, Paper ID ICEE2007180, Pages 5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPETROVIC J.: Barriers for using Natural Gas Distributed Cogeneration , ICEE2007, Phuket, Thailand, 2007, Paper ID ICEE2007181, Pages 6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПЕТРОВИЋ Ј., МАРИЋ М., БАШИЋ Ђ.: Могућности и оправданост коришћења геотермалне бушотине у Бечеју, 12. симпозијум термичара Србије и Црне Горе, Сокобања, 18-21 октобар 2005.,
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГВОЗДЕНАЦ Д., ПЕТРОВИЋ Ј.: Енергетски биланс фабрике – пример пиваре, Научно - стручни скуп Југословенског друштва термичара "ИНДУСТРИЈСКА ЕНЕРГЕТИКА "94", Београд, 1994.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГВОЗДЕНАЦ Д., ПЕТРОВИЋ Ј.: Снижење специфичне потрошње енергије у индустрији земаља у развоју, Научно - стручни скуп Југословенског друштва термичара "ИНДУСТРИЈСКА ЕНЕРГЕТИКА "96", Херцег Нови, 1996.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуMARIC M., PETROVIC J., VUKSANOV DJ., MASIREVIC M.: Sugar - Refinery Energy Balance, Basic Information Intended for Analytical Purposes; Sub network Group Meeting of the UNDP/UNIDO Project "Regional Cooperation in the Field of Industrial Energy Conservation", Plovdiv, Bulgaria, 1988
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуPETROVIC J., DIMIC M.: Data Collection Method proposed for Auditing and Analysis of Energy Flows in Sugar Refineries; Sub network Group Meeting of the UNDP/UNIDO Project "Regional Cooperation in the Field of Industrial Energy Conservation", Budapest, Hungary, 1989
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуPETROVIC LJ., MANOJLOVIC D., PETROVIC M., GVOZDENAC D., PETROVIC J.: Effect of Cooling Rate on Energy Saving, Weight Loos Meat Quality of Pig Carcasses; Sub network Group Meeting of the UNDP/UNIDO Project "Regional Cooperation in the Field of Industrial Energy Conservation", Budapest, Hungary, 1989
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуPETROVIC J., GVOZDENAC D., PERUNOVIC P.: Monitoring of the Operating Thermal Performances in a Water Heating Boiler; Sub network Group Meeting of the UNDP/UNIDO Project "Regional Cooperation in the Field of Industrial Energy Conservation", Prague, Czechoslovakia, 1990
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPETROVIC J., GVOZDENAC B.: Computation Model for Technical and Economical Assessment of Justification of the Distributed Cogeneration Plant Construction – an Example of a Factory in Thailand; SEE2006, Bangkok, Thailand, November 2006, page 965-969
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGVOZDENAC B., PETROVIC J.: Industrial Combined Heat and Power Generation in Vojvodina, Sciences reunion of the special program of the Alexander von Humboldt Foundation concerning the reconstruction of the South Eastern Europe, Sustainability for humanity & Environment in the Extended Connection Field Science - Economy – Policy, Politehnica University Temisoara, February 24th-25th, 2005, Vol. 1, pp. 240-243
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPETROVIC J.: Energy Efficiency Analysis in an Industrial Power Plant Production Producing Both Heat and Electric Power; UN ECE Committee on Energy, Symposium on Energy Efficiency Measures in Industry, Bled, Slovenia, 1991, R.21
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGRKOVIC V., PETROVIC J.: Simulation of the Heat Load Distribution Between District-Heaters Connected to the Cogeneration Turbine at Off-Design Load Conditions; ICHMT 2nd International Forum on EXPEERT SISTEM AND COMPUTER SIMULATION IN ENERGY ENGINEERING, Erlangen, Germany, 1992, P. 22.2.1 - 22.2.5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGRKOVIC V., PETROVIC J.: Heat - Load Distribution Between District - Heaters Connected to the Cogeneration Turbine, a Simulation and Optimisation approach; ICHMT International Symposium HEAT TRANSFER IN TURBOMASHINERY, Athens, Greece, 1992
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNICHOLS T., GVOZDENAC D., PETROVIC J.: Notes on Industrial Cogeneration; International Conference on "Combined production of heat and electricity on the base of gas and liquid fuels", Prague, Czechoslovakia, 4-25 November 1992
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорТермотехника и термоенергетикаФакултет техничких наука15.10.2017.
Ванредни професорТермотехника и термоенергетикаФакултет техничких наука15.10.2012.
ДоцентТермоенергетика и термотехникаФакултет техничких наука08.11.2007.
Асистент - др наукаТермоенергетика и термотехникаФакултет техничких наука01.09.2007.
Асистент - стари називТермоенергетика и термотехникаФакултет техничких наука31.05.2005.
Асистент - стари називТермоенергетика и термотехникаФакултет техничких наука02.10.2002.
Асистент - стари називТермоенергетика и термотехникаФакултет техничких наука27.03.1984.
Истраживач приправникТермоенергетика и термотехникаФакултет техничких наука01.01.1982.