проф. др Мирослава Радека


Недостаје слика

др Мирослава Радека

Редовни професор


Телефон021/485-2611
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 213

Уписала Технолошки факултет у Новом Саду 1974. године хемијско-инжењерство/процесно инжењерство Завршила Технолошки факултет јун1979. год са просеком 9.19 Почела да радим на ФТН-Институт за индустријску градњу, децембар 1979, као асистент у научноистраживачком раду У звање асистента на предмету Материјали у грађевинарству пет пута бирана Магистрирала 1985. год са просечном оценом 9.33 на Технолошком факултету у Новом Саду Докторирала 1998. год на Технолошком факултету у Новом Саду Изабрана у звање доцента на предмету Материјали у грађевинарству 2003. Од 2004/2005 шк.год предавач на предмету Материјали у грађевинарству И

Редовни професор
24.10.2013.
Тренутно нема историјских података о чланству запосленог!
НазивУ Установи
Примена двофазног модела при пројектвању реактора са флуидизованим слојем

Диплома

Технолошко инжењерство

Технолошки факултет

1979

Прилог проучавању процеса пресовања и синтеровања керамичких плочица

Магистратура

Машинско инжењерство

Технолошки факултет

1985

Изучавања утицаја атмосфере на процес пресовања и синтеровања керамичких плочица

Докторат

Машинско инжењерство

Технолошки факултет

1998

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаRadeka M.: Self-Cleaning Materials and Surfaces-A Nanotechnology Approach Editor: Walid A Daoud J. Ranogajec and M. Radeka Self-Cleaning Surface of Clay Roofing Tiles, New Delhi, Wiley, 2014, str. 89-123, ISBN 9781119991779
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиMaoduš N., Agarski B., Kočetov Mišulić T., Budak I., Radeka M.: Life cycle and energy performance assessment of three wall types in South-Eastern Europe region, Energy and Buildings, 2016, Vol. 113, pp. 605-614, ISSN 0378-7788
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRadeka M., Markov S., Lončar E., Rudić O., Vučetić (Petrović) S., Ranogajec J.: Photocatalytic effects of TiO2 mesoporous coating immobilized on clay roofing tiles, Journal of the European Ceramic Society, 2014, Vol. 34, pp. 127-136, ISSN 0955-2219
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиVulić (rođ. Gelei) T., Hadnađev-Kostić M., Rudić O., Radeka M., Marinković-Nedučin R., Ranogajec J.: Improvement of cement-based mortars by application of photocatalytic active Ti–Zn–Al nanocomposites, Cement and Concrete Composites, 2013, Vol. 36, pp. 121-127, ISSN 0958-9465
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRanogajec J., Markov S., Kiurski J., Radeka M., Ducman V.: Microbial Deterioration of Clay Roofing Tiles as a Function of the Firing temperature , Journal of the American Ceramic Society, 2008, Vol. 91, No 11, pp. 3762-3767, ISSN 0002-7820
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRadeka M., Ranogajec J., Kiurski J., Markov S., Marinković-Nedučin R.: Influence of lichen biocorrosion on the quality of ceramic roofing tiles , Journal of the European Ceramic Society, 2007, Vol. 27, No 2-3, pp. 1763-1766, ISSN 0955-2219
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиBačkalić Z., Ranogajec J., Marinković-Nedučin R., Vrebalov M., Radeka M.: Мethodology of discovering and control of clay roofing tile textural inhomogenities, Journal of the European Ceramic Society, 2007, Vol. 27, pp. 1865-1870, ISSN 0955-2219
(М21) Рад у врхунском међународном часописуDucman, V., Škapin Sever, A., Radeka, M., Ranogajec, J., Frost resistance of clay roofing tiles: Case study, Ceramics International 37 (2011) 85-91.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуEvaluation of Sulfate Resistance of Concrete With Recycled and Natural Aggregates,Construction and Building Materials ISSN: 0950-0618(02)00045-4, pp 614-631, 2017
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRanogajec, J., Kojić, R., Rudić, O.,Ducman, B., radeka, M.,(2012): Frost action mechanisms of clay roofing tiles-case study, J Mater Civ Eng, 24(9): 1254-1260.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGrubeša, I.N., Radeka, M., Malešev, M., Gojević, A., Siddique, R. (2018)Strength and microstructural analysis of concrete incorporating ash from sunflower seed shells combustion, Structural Concrete, article in press
(М22) Рад у истакнутом међународном часопису. Radeka, M., Ranogajec, J., Marinković-Nedučin, R., Živanović, B. (1995): Compaction Mechanism as the Function of Atomised Powder Particle Size. Ceramics International, Vol. 21, No. 4, pp. 249-255.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRanogajec, J., Đurić, M., Radeka, M., Jovanović P. (2000): Influnce of Particle Size and Furnace Atmosphere on the Sintering of Powder for Tiles Production. Ceramics Silikaty, Vol. 44, No.2., pp.71-77.
(М23) Рад у међународном часопису Radeka, M., Ranogajec, J., Marinković-Nedučin, R., Kiurski, J. (2003): Texture Modeling of Ceramic Roofing Tile Systems as a Means of Improving Frost Resistance Characteristics, Tile&Brick International, Vol.19, No.2, pp.86-93.
(М23) Рад у међународном часопису Kiurski J., Ranogajec J., Ujhelji A, Radeka M.,Bokorov M.: Evaluation of the Effect of Lichens on Ceramic Roofing Tiles by Scanning Electron Microscopy and Energy-Dispersive Spectroscopy Analyses, Scanning Vol. 27., (2005) 113-119.
(М23) Рад у међународном часопису Đurić, M., Marinković-Nedučin, R., Ranogajec, J., Radeka, M. (1995): Particle Size as a Factor Influencing Compressibility of Ceramic Powder. Ceramics International, Vol. 21, No. 4, pp. 227-230.
(М23) Рад у међународном часопису Кiurski J., Ranogajec J., Ujhelji A.,Radeka M., Bokorov M., Balint J., Borbelj-Mesaros A. : Biochemical Corrosion of Ceramic Roofing Tiles by Lichen Actions, Interceram, Vol 54 (2005) [5] 340-343.
(М23) Рад у међународном часопису Đurić, M., Ranogajec, J., Radeka, M., Živanović, B. (2000): Influence of Amorphous Phase Quantity on some Characteristics of Sintered Ceramic Tiles. . J. Can. Cer. Soc., Vol.68, No.2., pp. 52-57.
(М23) Рад у међународном часописуM. Radeka, J. Ranogajec, R Marinkovic-Neducin, V. Ducman, A.S. Skapin, The effect of the firing temperature of clay roofing tiles on the mechanisms of frost action, Industrial Ceramics, 30, 2, 2010, 97-103.
(М23) Рад у међународном часописуZorić, D.,Lazar, D.,Rudić,O., Radeka, M., Ranogajec, J., Hiršenberger, H., (2012): Thermal Conductivity of Lightweight aggregate based on coal flz ash, J Therm Anal Calorim, 110(1): 489-495.
(М23) Рад у међународном часописуRanogajec, J., Mesaroš, A., Kermeci, P., Radeka, ?., Vojnić, S. (2004): "Microstructural Approach to Frost Resistance of Ceramic Roofing Tiles". Key Engineering Materials, Vol. 264-268, pp. 1577-1580.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRanogajec, J., Radeka, M., Bačkalić, Z., Vrebalov, M. (2004): "Microstructure modelling of ceramic tile systems and frost resistance characteristics". Qualicer 2004, Castelon, Spain, Proceedings Vol. II, PGI-537.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKrnjetin S., Radeka, ?., Jakšić Ž., Pavlović D. (2005): Laboratory researches of the elements made of unbaked earth. International conference-modern earth building 2005, Berlin.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадека М., Раногајец Ј., Маринковић-Недучин Р.(2006 ): Механизми деструкције порозних материјала при дејству мраза, Конференца ?Вздржевање, зашчита ин поправила бетонских конструкциј?, Липица, Словенија, Зборник рефератов, стр 93-105.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметПрактикум са збирком решених задатака за ВЕЖБЕ из предмета МАТЕРИЈАЛИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 1, 2008
(М52) Рад у часопису националног значајаРадека, М., Радоњанин, В., Живановић, Б. (1992): "Кинетика упијања воде и сушења код гас-бетона". "Наше грађевинарство", бр. 1-2, стр. 49-52.
(М52) Рад у часопису националног значајаРадека, М., Радоњанин, В., Малешев, М. (1991): "Прогнозирање квалитета керамичких плочица помоћу параметара из процеса производње". "Изградња", бр. 10, Београд, стр. 36-38.
(М52) Рад у часопису националног значајаРадека, М., Живановић, Б. (1988): "Кинетика и механизам процеса синтеровања керамичких плочица". "Изградња", бр. 1, Београд, стр. 29-32.
(М52) Рад у часопису националног значајаЗвекиц В., Бацкалиц З., Раногајец Ј., Радека М., Пројектовање текстуре керамицког црепа, Изградња 59, [7-9] (2005)149-153.
(М52) Рад у часопису националног значајаХармат К., Кермеци П., Балинт Ј., Раногајец Ј., Радека М.,: Могућност пресовања пуних опека од опекарског праха, Изградња 59, [7-9] (2005) 159-165.
(М52) Рад у часопису националног значајаВребалов М., Бачкалић Б., Раногајец Ј., Радека М., Методологија откривања и контроле текстуралних нехомогености керамичког црепа, Изградња 59, [7-9] (2005)154-158.
(М52) Рад у часопису националног значајаКијурски Ј., Балинт Ј., Раногајец Ј., Радека М., Симулација биокорозионог дејства лишаја на квалитет керамичког црепа, Изградња 59, [7-9] (2005) 180-183.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРадека, М., Раногајец, Ј., Киурски, Ј., Бокоров, М., Балинт, Ј., Борбељ-Месарош, (2004)? "Старење керамичких црепова услед дејства лишајева". Методе утврђивања и отклањања последица дејства влаге на културна добра, Нови Сад, стр. 103-110.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорГрађевински материјали, процена стања и санација конструкцијаУниверзитет у Новом Саду24.10.2013.
Ванредни професорГрађевински материјали, процена стања и санација конструкцијаФакултет техничких наука09.10.2008.
ДоцентМатеријали у грађевинарству и технологија бетонаФакултет техничких наука20.11.2003.
Асистент - стари називГрађевинско инжењерствоФилозофски факултет у Новом Саду15.06.1999.
Асистент - стари називГрађевинско инжењерствоФакултет техничких наука22.05.1995.
Асистент - стари називГрађевинско инжењерствоФакултет техничких наука19.11.1992.
Асистент - стари називГрађевинско инжењерствоФакултет техничких наука03.11.1988.
Асистент - стари називГрађевинско инжењерствоФакултет техничких наука28.06.1984.
Асистент приправникГрађевинско инжењерствоФакултет техничких наука09.05.1980.