проф. др Александар Ковачевић


Недостаје слика

др Александар Ковачевић

Редовни професор


Телефон021/485-2423
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Ковачевић Александар рођен је у 1978. године у Вршцу. Гимназију „Борисав Петров Браца“, природно-математички смер, у Вршцу завршио је 1997. године. На Природно-Математичком Факултету на Универзитета у Новом Саду, смер дипломирани информатичар дипломирао је 2003 године. Магистарски рад под називом „Адаптивни систем за претраживање звучних записа“ одбранио је 2006. године на Факултету Техничких Наука. Докторску дисертацију под називом: „Аутоматизовано издвајање семантике из научних чланака у области Информатике” одбранио је 2011. године такође на Факултету Техничких Наука. На истом факултету запослен је од 2007. године, а до 2022 је у звању редовног професора. Држи наставу из предмета: Системи за истраживање и анализу података, Нумерички алгоритми и нумерички софтвер, и Основи рачунарске интелигенције. У току последипломских студија и рада на факултету објавио је преко 60 научно/стручних радова и учествовао на више научних пројекта. Области интересовања су му рачунарска анализа текста (теxт мининг), и истраживање података (дата мининг).

Редовни професор
27.01.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом14.09.2011.01.01.2012.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Асистент са магистратуром15.07.2007.01.08.2011.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Ванредни професор27.01.2017.26.01.2022.Катедра за информатику
Доцент27.01.2012.Катедра за информатику
НазивУ Установи
Илустрација имплементације информационог система музичке школе

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Природно-математички факултет

2003

Адаптивни систем за индексирање звучних записа

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

Аутоматизовано издвајање семантике из научних чланака у области информатике

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2011

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKovačević A., Dehghan A., Filannino M., Keane J., Nenadic G.: Combining rules and machine learning for extraction of temporal expressions and events from clinical narratives, Journal of the American Medical Informatics Association, 2013, Vol. 20, No 5, pp. 859-866, ISSN 1067-5027
(М21) Рад у врхунском међународном часописуDehghan A., Kovačević A., Karystianis G., Keane J., Nenadic G.: Learning to identify protected health information by integrating knowledge-and data-driven algorithms: a case study on psychiatric evaluation notes, Journal of Biomedical Informatics, 2017, ISSN 1532-0464
(М21) Рад у врхунском међународном часописуSlivka J., Sladić G., Milosavljević B., Kovačević A.: RSSalg software: a tool for flexible experimenting with co-training based semi-supervised algorithms, Knowledge-Based Systems, 2017, ISSN 0950-7051
(М21) Рад у врхунском међународном часописуDehghan A., Kovačević A., Karystianis G., Keane J.: Combining knowledge-and data-driven methods for de-identification of clinical narratives, J Biomed Inform, doi:10.1016/j.jbi.2008.01.005, 2015, Vol. 58, pp. 53-59, ISSN 1532-0464, UDK: 10.1016/j.jbi.2015.06.029
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKarystianis G., Dehghan A., Kovačević A., Keane J., Nenadic G.: Using local lexicalized rules to identify heart disease risk factors in clinical notes, J Biomed Inform, doi:10.1016/j.jbi.2008.01.005, 2015, Vol. 58, pp. 183-188, ISSN 1532-0464
(М21) Рад у врхунском међународном часописуDuck, G., Kovačević, A., Robertson, D., Stevens, R., Nenadic, G. 2015. Ambiguity and variability of database and software names in bioinformatics. Journal of Biomedical Semantics, 6(1), pp.29-. doi: http://dx.doi.org/10.1186/s13326-015-0026-0 ISSN:2041-1480
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGrljević O., Bošnjak Z., Kovačević A.: Opinion mining in higher education: a corpus-based approach, Enterprise Information Systems, 2020, pp. 1-26, ISSN 1751-7575
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKovačević, A., Konjović Z., Milosavljević B., Nenadic G., 2011. " Mining methodologies from NLP publications: A case study in automatic terminology recognition" Computer Speech & Language, 26(2), pp. 105 - 126. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.csl.2011.09.001. ISSN: 0885-2308. M23.
(М23) Рад у међународном часописуNikolić N., Grljević O., Kovačević A.: Aspect-based sentiment analysis of reviews in the domain of higher education, Electronic Library, 2020, Vol. 38, No. 1, pp. 44-64, ISSN 0264-0473
(М23) Рад у међународном часописуKovačević A., Grljević O., Bošnjak Z., Svilengaćin G.: The linguistic construction of sentiment expressions in student opinionated content: A corpus-based study, Poznan Studies in Contemporary Linguistics, 2020, Vol. 56, No. 2, pp. 207-249, ISSN 1732-0747
(М23) Рад у међународном часописуMillen N., Kovačević A., Djuriš J., Svetlana I.: Machine Learning Modeling of Wet Granulation Scale-up Using Particle Size Distribution Characterization Parameters, Journal of Pharmaceutical Innovation, 2019, ISSN 1872-5120
(М23) Рад у међународном часописуMilen N., Kovačević A., Lalit K., Jelena D., Svetlana I.: Machine learning modelling of wet granulation scale-up using compressibility, compactibility and manufacturability parameters, Hemijska industrija, 2019, Vol. 73, No. 3, pp. 155-168, ISSN 0367-598X
(М23) Рад у међународном часописуKovačević, A., Ivanović D., Milosavljević B., Konjović Z., Surla D., 2011. "Automatic extraction of metadata from scientific publications for CRIS systems" Program: Electronic library and information systems, 45(4), pp. 376 - 396. doi: http://dx.doi.org/10.1108/00330331111182094. ISSN: 0033-0337. M23
(М23) Рад у међународном часописуSlivka J., Kovačević A., Konjović Z.: Combining Co-Training with Ensemble Learning for Application on Single-View Natural Language Datasets, Acta Polytechnica Hungarica, 2013, Vol. 10, No 2, pp. 133-152, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуKovačević, A., Milosavljević, B., Konjović, Z., and Vidaković, M. 2010. "Adaptive content-based music retrieval system". Multimedia Tools and Applications, 47(3) (May. 2010), pp. 525-544. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11042-009-0336-2. ISSN: 1380-7501 (Print), 1573-7721 (Online). M23.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMiljković, D., Gajić, Lj., Kovačević, A., Konjović, Z., 2010. The use of data mining for basketball matches outcomes prediction. In Proceedings of the 8th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Subotica, Serbia, 2010. 309-312. ISBN: 978-1-4244-7395-3. M33.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSlivka J., Ping Z., Kovačević A., Konjović Z., Obradović Z.: Semi-Supervised Learning on Single-View Datasets by Integration of Multiple Co-trained Classifiers, 11. International Conference on Machine Learning and Applications, Boca Raton: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 12-15 Decembar, 2012, pp. 458-464, ISBN 978-0-7695-4913-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJakovljević B., Kovačević A., Sečujski M., Marković M.: A Dependency Treebank for Serbian: Initial Experiments, Lecture notes in computer science, 2014, Vol. 8773, pp. 42-49, ISSN 0302-9743, 16. SPECOM International Conference on Speech and Computer, Novi Sad: Springer, 5-9 Oktobar, 2014, pp. 42-49, ISBN 978-3-319-11580-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAngerstein T., Okanović D., Heger C., André v., Kovačević A., Thomas K.: Many Flies in One Swat: Automated Categorization of Performance Problem Diagnosis Results, 8. International Conference on Performance Engineering, L'Aquila, 22-26 April, 2017, pp. 341-344, ISBN 978-1-4503-4404-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPavlić M., Francuski O., Jovin I., Slivka J., Kovačević A.: Predicting different types of dementia using structured data, 9. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik, 10-13 March, 2019, pp. 155-159
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMajstorović D, Pele Z, Kovačević A, Čelanović N. "Computer Based Emulation of Power Electronics Hardware", In Proceedings of the First IEEE Eastern European Conference on the Engineering of Computer Based Systems, Novi Sad, Serbia, pages 56-64, 2009. ISBN: 978-0-7695-3759-7. M33
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSlivka, J. Kovačević, A., Konjović, Z., 2010. "Co-training based algorithm for datasets without the natural feature split." In Proceedings of the 8th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Subotica, Serbia, 279-284, 2010. ISBN: 978-1-4244-7395-3. M33
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSlivka, J.; Kovačević, A; and Konjović, Z. "Multi-label classification experiments with Co-Training based algorithm", In Proceedings of the International Conference on Internet Society Technology and Management, ICIST 2011, Kopaonik, Srbija, 2011. ISBN: 9788685525070. M33
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKaplar A., Simić M., Kovačević A.: Artificial General Intelligence Approach for Reasoning in Clinical Decision Support, 7. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 12-15 Mart, 2017, pp. 271-274, ISBN 978-86-85525-19-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVujanović A., Gojić G., Turović R., Slivka J., Kovačević A.: The Influence of Nearby Geographical Objects on the Popularity of Bicycle-Sharing Stations, 7. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 12-15 Mart, 2017, pp. 9-12, ISBN 978-86-85525-19-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAnđelić S., Kondić M., Perić I., Jocić M., Kovačević A.: Text Classification Based on Named Entities, 7. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik, 12-15 Mart, 2017, pp. 23-28, ISBN 978-86-85525-19-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimitrieski V., Petrović G., Kovačević A., Luković I., Fujita H.: A Survey on Ontologies and Ontology Alignment Approaches in Healthcare, 29. International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems, Morioka: Springer, 2-4 Avgust, 2016, pp. 373-385, ISBN 1611-3349, UDK: 10.1007/978-3-319-42007-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSlivka J., Kovačević A.: Co-training based algorithm for gender detection from emotional speech, 6. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik, 29-2 Februar, 2016
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSlivka J., Kovačević A., Konjović Z.: Addressing the cold-start new-user Problem for Recommendation with Co-training, 4. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik, 9-13 Mart, 2014, pp. 204-209, ISBN 978-86-85525-14-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPetrović G., Nikolić A., Segedinac M., Kovačević A., Konjović Z.: Grader: An LTI app for automatic, secure, program validation using the Docker sandbox, 4. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik, 9-13 Mart, 2014, pp. 221-224, ISBN 978-86-85525-14-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPetrović G., Kovačević A., Konjović Z.: Rule-based extraction of metadata from scientific articles in Serbian language: a case study in YUINFO conference proceedings, 3. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 3-6 Mart, 2013, pp. 17-21, ISBN 9788685525124
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSavić G., Segedinac M., Kovačević A., Konjović Z.: Measuring Efficiency of Formally Represented Instructional Strategies, 3. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 3-6 Mart, 2013, pp. 274-279, ISBN 9788685525124
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSlivka J., Kovačević A., Konjović Z.: Co-training based-algorithms applied to subjectivity detection task, 2. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik: Informaciono društvo Srbije, 29-3 Februar, 2012, pp. 100-105, ISBN 978-86-85525-10-0
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Kovačević A.: Istraživanje teksta i primene, Novi Sad, Fakultet Tehničkih Nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2015, ISBN 978-86-7892-643-3
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Pretraživanje zvučnih zapisa
(М53) Рад у научном часописуKovačević A., Dehghan A., Keane J., Nenadić G.: Topic Categorisation of Statements in Suicide Notes with Integrated Rules and Machine Learning. J Biomed Informatics Insight, Biomedical Informatics Insights, 2012, Vol. 5, No 1, pp. 115-124, ISSN 1178-2226
(М53) Рад у научном часописуSlivka J., Kovačević A., Konjović Z.: Multi-Label Classification Experiments with Co-Training Based-Algorithm, E-society journal, 2012, Vol. 2, No 1, pp. 77-87, ISSN 2217-3269
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKovačević, A., Milosavljević, B. “The Use of R-Trees for Content-Based Audio Retrieval”. In Proceedings of the 13th Scientific Conference on Industrial Systems, Herceg Novi, 2005. M63
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКовачевић А., Милосављевић, Б., Коњовић, З. “Тјунирање простора особина за претраживање звучних записа”. Зборник радова YУИнфо 2006, Копаоник, Србија, 2006. ИСБН: 86-85525-01-2. М63
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКовачевић А., Милосављевић, Б., Коњовић, З. “Експерименти у тјунирању простора особина за претраживање звучних записа”. Зборник радова YУИнфо 2007, Копаоник, Србија, 2007. ИСБН: 978-86-85525-02-5. М63.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКовачевић А., Зарић М., МетаЛеx - XМЛ стандард за представљање докумената правне регулативе, Зборник радова YУИнфо 2009, Копаоник, Србија, 2009. ИСБН: 978-86-85525-04-9. М63
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЗарић М., Ковачевић А., Коњовић, З. Системи отвореног кода за управљање ИТ конфигурацијама, Зборник радова YУИнфо 2009, Копаоник, Србија, 2009. ИСБН: 978-86-85525-04-9. М63.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСливка, Ј., Ковачевић, А., 2010. Имплементација цо-траининг оператора у систему отвореног кода Рапидминер". Зборник радова YУИнфо, Копаоник, Србија, 2010. ИСБН: 978-86-85525-05-6. М63
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниОкановић Д., Видаковић М., Ковачевић А., "Интеграција Киекер система и ЈБосс-а". Зборник радова YУИнфо, Копаоник, Србија, 2010. ИСБН: 978-86-85525-05-6. М63.
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаАлександар Ковачевић, Аутоматизовано издвајање семантике из научних чланака у области информатике, докторска дисертација, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2011.
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаKovačević A.: Automatizovano izdvajanje semantike iz naučnih članaka u oblasti informatike, 2011
(М72) Одбрањен магистарски радАдаптивни систем за претраживање звучних записа
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука27.01.2022.
Ванредни професорПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука27.01.2017.
ДоцентПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду27.01.2012.
Асистент приправник РПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука11.06.2009.
Асистент - стари називПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука15.07.2007.