проф. др Ђура Орос


Недостаје слика

др Ђура Орос

Редовни професор


Телефон021/485-4525
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 307

Рођен је 15. 03. 1957. године у месту Руски Крстур, општина Кула, Република Србија. Основну школу завршио је у Новом Саду. Средњу Електротехничку школу завршио је 1976 у Новом Саду. Факултет техничких наука у Новом Саду, електротехнички одсек, завршио је 1982 године на електротехничком одсеку, смер енергетски истог факултета са просечном оценом постигнутом у току студија 8,04. Дипломски рад под називом "Снаге потрошње електричне енергије изразито стамбених подручја и димензионисање елемената дистрибутивног електроенергетског система" одбранио је 03. 12. 1982. године са оценом 10 (десет). Последипломске студије на Електротехничком факултету у Београду, завршио је из области електричних машина, а магистарски рад под називом “Трофазна управљива пригушница на торусном језгру” одбранио 27. 12. 1997. Докторску дисертацију под називом “ПРОЦЕНА ОТПОРА НАМОТАЈА СТАТОРА АСИНХРОНОГ МОТОРА У ПОГОНУ СА ПРИРОДНОМ ОРИЈЕНТАЦИЈОМ ПОЉА“ одбранио је 16.10.2008. на Факултету техничких наука у Новом Саду. По завршетку редовних студија запослио се на Институту за енергетику и електронику Факултета техничких наука у Новом Саду, где и сада ради као наставник на Катедри за Енергетску електронику и претвараче.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент19.02.2009.01.02.2014.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент са докторатом01.01.2009.01.02.2009.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент са магистратуром01.09.1998.01.12.2008.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Редовни професор01.10.2021.30.09.2022.Катедра за енергетску електронику и претвараче
Ванредни професор19.02.2019.18.02.2024.Катедра за енергетску електронику и претвараче
Ванредни професор19.02.2014.18.02.2019.Катедра за енергетску електронику и претвараче
НазивУ Установи
Снаге потрошње електричне енергије изразито стамбених подручја и димензионисање елемената дистрибутивног електроенергетског система

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1982

Трофазна управљива пригушница на торусном језгру

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1997

Процена отпора намотаја статора асинхроног мотора у погону са природном оријентацијом поља

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2008

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVučković M., Popović V., Oros Đ., Vasić V., Marčetić D.: Low Voltage Induction Motor Traction Drive Self-Commissioning Technique with the Advanced Measured Signal Processing Procedure, Energies, 2021, Vol. 14, No. 6, pp. 1-18, ISSN 1996-1073
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDespotović Ž., Reljić D., Vasić V., Oros Đ.: Power Transfer Analysis of an Asymmetric Wireless Transmission System Using the Scattering Parameters, Electronics (Basel), 2021, Vol. 10, No. 8, pp. 1-16, ISSN 2079-9292
(М22) Рад у истакнутом међународном часопису Oros Đ., Čongradac V., Vasić V., Kulić F.: Effects of introducing the improved energy management system in the urgent care center of the clinical center of Vojvodina,, Thermal Science, 2018, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPopović V., Oros Đ., Vasić V., Marčetić D.: Tuning the rotor time constant parameter of IM using the minimum order recursive linear Least square estimator, IET Electric Power Applications, 2018, ISSN 1751-8660 doi:10.1049/iet-epa.2018.5459
(М23) Рад у међународном часописуReljić D., Jerkan D., Marčetić D., Oros Đ.: Broken Bar Fault Detection in IM Operating Under No-Load Condition, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2016, Vol. 16, No 4, pp. 63-70, ISSN 1582–7445
(М23) Рад у међународном часописуVasić V., Marčetić D., Oros Đ.: Prediction of Local Instabilities in Open-loop Induction Motor Drives, COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical engineering, 2010, Vol. 29, No 3, ISSN 0332-1649
(М23) Рад у међународном часописуOros Đ., Vasić V., Marčetić D., Kulić F.: Influence of parameters detuning on induction motor NFO shaft-sensorless scheme, Journal of Advances in Electrical and Computer Engineering, 2010, Vol. 10, No 4, pp. 121-124, ISSN 1582-7445
(М23) Рад у међународном часописуĐura V. Oros, Veran V. Vasić, Darko P. Marčetić: NFO sensorless induction motor drive with on-line stator resistance parameter update, Electric Power Components and Systems, 2008, Vol. 36, No. 12, str. 1318- 1336, ISSN 1532-5008.
(М23) Рад у међународном часописуP. Vas, E. Levi, Đ. Oros, R. Jevremović: Capacitor braking of double-cage induction motors, Electric Power Systems Research, 1997, Vol. 40, No. 3, str. 161- 166, ISSN 0378-7796.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомSkoko S., Marčetić D., Vasić V., Oros Đ.: Observer based parallel IM speed and parameter estimation, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2014, Vol. 11, No 3, pp. 501-521, ISSN 1451-4869, UDK: 621.313.333-253:519.853
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović V., Oros Đ., Marčetić D.: MAPT strategy of IM Including Iron Loss Phenomena, IEEE Xplore, 2020, Vol. 1, No. 1, pp. 1-5, 12. International Symposium on Industrial Electronics (INDEL), Banja Luka: Faculty of Electrical Engineering University of Banja Luka, 1-3 November, 2018, pp. 1-5, ISBN 978-1-7281-9863-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović V., Vujkov B., Vučković M., Vasić V., Marčetić D., Oros Đ.: MAPT strategy for IPMSM with parameter sensitivity analysis, IEEE Xplore, 2020, Vol. 1, No. 1, pp. 1-5, 12. International Symposium on Industrial Electronics (INDEL), Banja Luka: Faculty of Electrical Engineering University of Banja Luka, 1-3 November, 2018, pp. 1-5, ISBN 978-1-7281-9863-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović V., Oros Đ., Marčetić D., Matić P.: Convergence and stability analysis of IM rotor time constant estimators based on MRAS scheme, 19. International Symposium POWER ELECTRONICS Ee, Novi Sad: Power electronics society, Novi Sad, 19-21 Oktobar, 2017, pp. 1-6, ISBN 978-86-7892-980-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović V., Gecić M., Todorović I., Oros Đ., Marčetić D.: Sensorless Control of Synchronous Reluctance Drive Based on Extended Back Electromotive Force Model, 11. INDEL, Banja Luka: Elektrotehni;ki fakultet Banja Luka, 3-5 Novembar, 2016, pp. 1-6, ISBN 978-1-5090-2329-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilićević D., Dumnić B., Popadić B., Katić V., Oros Đ.: Overview of the six phase VSI control techniques for the dual three-phase induction machine drive, 26. International Exhibition and Conference on Power Electronics, Intelligent Motion and Power Quality, Nirnberg: VDE, 19-20 Maj, 2015, pp. 1-8, ISBN 978-3-8007-3924-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović V., Gecić M., Oros Đ., Marčetić D.: Full order IPMSM observer using extended back-EMF in stationary reference frame, 18. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad: Power Electronics Society, Novi Sad; Electrotechnical Institute, Nikola Tesla, Belgrade; Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 28-30 Oktobar, 2015, pp. 1-6, ISBN 978-86-7892-757-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDumnić B., Popadić B., Milićević D., Katić V., Oros Đ.: Speed-sensorless vector control of an wind turbine induction generator using artificial neural network, 16. International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC, Antalija, 21-24 Septembar, 2014, pp. 458-464, ISBN 978-1-4799-2062-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović V., Gecić M., Vasić V., Oros Đ., Marčetić D.: Evaluation of Luenberger Observer Based Sensorless Method for IM, 10. INDEL, Banja Luka: Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, 6-8 Novembar, 2014, pp. 128-133, ISBN 978-99955-46-22-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić D., Matić D., Jerkan D., Oros Đ., Vasić V.: The Estimation of Iron Losses in a Non-Oriented Electrical Steel Sheet Based on the Artificial Neural Network and the Genetic Algorithm Approaches, 3. IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), Cavtat: IEEE, 13-16 Maj, 2014, pp. 51-57, ISBN 978-1-4799-2448-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMatić D., Kanović Ž., Reljić D., Kulić F., Oros Đ., Vasić V.: Broken Bar Detection Using Current Analysis - A Case Study, 9. IEEE International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics & Drives, Valencia: IEEE, 27-30 Avgust, 2013, pp. 645-649, ISBN 978-1-4799-0025-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić D., Tomić J., Matić D., Oros Đ., Vasić V.: Iron losses evalution of an induction motor using virtual instrumentation, 17. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 30-1 Oktobar, 2013, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-551-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниReljić D., Vasić V., Oros Đ.: Power factor correction and harmonics mitigation based on phase shifting approach, 15. International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, Serbia, pp. DS3b.12-1 - 12-8, ISBN: 978-1-4673-1971-3, IEEE catalog number CFP 1234A-USB
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDumnić B., Oros Đ., Milićević D., Matić D., Vasić V.: Vector Control of Induction Generator with Parallel Stator Resistance and Rotor Speed Estimation, 31. Power Electronics, Intelligent Motion, Power Quality PCIM, Nuremberg: Mesago PCIM Gmbh, 4-6 Maj, 2010, pp. 608-612, ISBN 978-3-8007-3229-6
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаNikolić P., Bugarski V., Kulić F., Oros Đ.: The Practical Example of Connecting the Plant Processing Industry into a Single Supervisory and Control System, Journal on Processing and Energy in Agriculture, 2010, Vol. 14, No 2, pp. 109-111, ISSN 1821-4487, UDK: 631.55/56:620.92
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаDumnić B., Popadić B., Milićević D., Katić V., Oros Đ.: Artificial Intelligence Based Vector Control of Induction Generator without Speed Sensor for Use in Wind Energy Conversion System, International Journal of Renewable Energy Research, 2015, Vol. 5, No 1, pp. 299-307, ISSN 1309-0127
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMatić D., Kanović Ž., Bugarski V., Kulić F., Reljić D., Oros Đ., Vasić V.: Detection of the broken bar fault: A case study for a 3.2 MW induction motor , Journal on Processing and Energy in Agriculture, 2013, Vol. 17, No 3, pp. 134-137, ISSN 1821-4487
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЕнергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергијеУниверзитет у Новом Саду01.10.2021.
Ванредни професорЕнергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергијеУниверзитет у Новом Саду19.02.2019.
Ванредни професорЕнергетска електроника, машине и погониУниверзитет у Новом Саду19.02.2014.
ДоцентЕнергетска електроника, машине и погониУниверзитет у Новом Саду19.02.2009.
Асистент - стари називЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука29.08.2005.
Асистент - стари називЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука01.09.1998.