проф. др Дарко Марчетић


Недостаје слика

др Дарко Марчетић

Редовни професор


Телефон021/485-4546
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 304

Марчетић Дарко је рођен 13.06.1968. године у Новом Саду, Србија. Змај Јовину гимназију је завршио школске 1986/87 на природно математичком смеру са одличним успехом. Факултет техничких наука у Новом Саду, одсек електротехнички, је уписао школске 1987/88. Дипломирао је 22.12.1992. и стекао звање дипломираног инжињера електротехнике, смер Електроника и телекомуникације. У периоду од 1993 - 2000 ангажован је на Институту за електронику и енергетику у Новом Саду, на радном месту асистента-приправника на Катедри за енергетску електронику и претвараче. Током рада на институту учествовао је у више научних и привредних пројеката катедре и објавио више радова на домаћим и страним конференцијама. Један је од аутора у настави коришћених практикума "Енергетска електроника-лабораторијске вежбе", Нови Сад, Универзитетска књига, серија 124 као и лабораторијског практикума "Примена микропроцесора у енергетици, ФТН, Издаваштво, серија 149, 2006. Магистарски рад са темом: “Идентификација електричних параметара ротора асинхроног мотора при малим брзинама обртања“ одбранио је 6.10.1998, у Београду, са просечном оценом на студијама 10,00. У периоду од 2000 - 2001 године, запослен је у фирми Ц.Е.СЕТ, Асти, Италија, и ангажован на пројекту изградње наизменичног погона без давача на вратилу. Од 2002 године члан је развојне групе за моторне погоне компаније Емерсон Елецтриц, Ст. Лоуис, која се бави изградњом електричних погона чије су најважније карактеристике умањена цена и висока поузданост. У току овог периода објавио је више међународно признатих патената. Докторску тезу са темом: “ Робусна естимација параметара роторског кола асинхроног мотора“ одбранио је 31.10.2006, у Београду. Резултати тезе сажети су у раду " Спеед Сенсорлесс АЦ Дривес wитх тхе Ротор Тиме Цонстант Параметер Упдате", који је прихваћен за публиковање у ИЕЕЕ ИЕС Трансацтионс часопису и у коме је Марчетић први аутор. Говори енглески и италијански језик.

Редовни професор
23.02.2017.
НазивУ Установи
Утицај граничне фреквенције пријемног НФ филтра на оптички пренос

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1992

Идентификација електричних параметара ротора асинхроног мотора при малим брзинама обртања

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1998

Робусна естимација параметара роторског кола асинхроног мотора

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

2006

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиMatić P., Gecić M., Marčetić D., Lekić Đ.: Thermal Protection of Vector Controlled IM Drive Based on DC Current Injection, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2014, ISSN 0278-0046
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиAdžić E., Adžić M., Katić V., Marčetić D., Čelanović N.: Development of High-Reliability EV and HEV IM Propulsion Drive With Ultra-Low Latency HIL Environment, IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2013, Vol. 9, No 2, pp. 630-639, ISSN 1551-3203
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиMarčetić D., Krčmar I., Gecić M., Matić P.:Discrete Rotor Flux and Speed Estimators for High Speed Shaft-Sensorless IM Drives, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2014, Vol. 61, No 6, pp. 3099-3108, ISSN 0278-0046
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMarčetić D., Adžić E.: Improved Three-Phase Current Reconstruction for Induction Motor Drives With DC-Link Shunt, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2010, Vol. 57, No 7, pp. 1-9, ISSN 0278-0046
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMarčetić D., Vukosavic S.: Speed Sensorless AC Drives with the Rotor Time Constant Parameter Update, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2007, Vol. 54, No 5, pp. 2618-2625.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуJerkan D., Reljić D., Marčetić D.: Broken Rotor Bar Fault Detection of IM Based on the Counter-Current Braking Method, IEEE Transactions on Energy Conversion, 2017, No 99, pp. 1-11, ISSN 0885-8969
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKnežević B., Marčetić D., Blanuša B.: A synergistic method for vibration suppression of an elevator mechatronic system, Journal of Sound and Vibration, 2017, Vol. 406, pp. 29-50, ISSN 0022-460X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMarčetić D., Krcmar I., Matic P.: Discrete Rotor Flux Estimator for High Performance Induction Motor Drives with Low Sampling to Fundamental Frequency Ratio, International Review of Electrical Engineering IREE, 2012, Vol. 7, No 2, pp. 3804-3813.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPorobić V., Adžić E., Marčetić D.: High Speed Shaft Sensorless DFOC Induction Motor Drive with Field Angle Correction, International Review of Electrical Engineering IREE, 2011, Vol. 6, No 4, ISSN 1827-6660
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTomić J., Kušljević M., Marčetić D.: An Adaptive Resonator Based Method for Power Measurements According to the IEEE Trial-Use Standard 1459-2000 , IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2010, Vol. 59, No 2, pp. 250-258, ISSN 0018-9456
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVasić V., Marčetić D., Jeftenić B., Vladan J.: Speed-Sensorless Control of Induction Motor Based on Reactive Power with Rotor Time Constant Identification, IET Electric Power Applications, 2010, Vol. 4, No 6, ISSN 1751-8660
(М23) Рад у међународном часописуGecić M., Kapetina M., Marčetić D.: Energy Efficient Control of High Speed IPMSM Drives: Generalized PSO Approach, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2016, Vol. 16, No 1, pp. 27-34, ISSN 1582–7445
(М23) Рад у међународном часописуVasić V., Marčetić D., Oros Đ.: Prediction of Local Instabilities in Open-loop Induction Motor Drives, COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical engineering, 2010, Vol. 29, No 3, ISSN 0332-1649
(М23) Рад у међународном часописуOros Đ., Vasić V., Marčetić D., Kulić F.: Influence of parameters detuning on induction motor NFO shaft-sensorless scheme, Journal of Advances in Electrical and Computer Engineering, 2010, Vol. 10, No 4, pp. 121-124, ISSN 1582-7445.
(М23) Рад у међународном часописуOros Đ., Vasić V., Marčetić D.: NFO sensorless induction motor drive with on-line stator resistance parameter update, Electric Power Components
(М23) Рад у међународном часописуKušljević M., Tomić J., Marčetić D.: Active power measurement algorithm for power system signals under non-sinusoidal conditions and wide-range frequency deviations, IET Generation, Transmission
(М23) Рад у међународном часописуJerkan D., Marčetić D.: Advanced model of IM including rotor slot harmonics, COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical engineering, 2015, Vol. 34, No 1, pp. 261-278, ISSN 0332-1649
(М23) Рад у међународном часописуReljić D., Jerkan D., Marčetić D., Oros Đ.: Broken Bar Fault Detection in IM Operating Under No-Load Condition, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2016, Vol. 16, No 4, pp. 63-70, ISSN 1582–7445
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниD.Marčetić, S. Vukosavić: "Rotor Time Constant Estimation Using the Torque Jitter in Sensorless AC Drives ", International IEEE conference Mechatronics & Robotics, Aachen (Germany), Sept. 2004, Part I , pp 332-337.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниD. Marčetić, S. Vukosavić, "Rotor parameter identification in field-oriented induction machine control based on electrical torque estimation ", PEMC’98, Prague.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниD.Graovac, D.Marčetić, V.Katić: "Comparison of Design Methods for Standard Digital Industrial Regulators", Int. Conf. on Power Conversion and Intelligent Motion - PCIM"96, Nuremberg (Germany), May 1996, pp.627-636.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниД.Марчетић, С.Вукосавић: "Модел погона векторски прављаног асинхроног мотора за мале сигнале", XI Симпозијум Енергетска електроника - Ее"01, Нови Сад, Окт. 2001, пп 224-228, ISBN 86-80249-43-2.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниД.Марчетић, С.Вукосавић: "Идентификација параметара роторског кола векторски контролисаног асинхроног мотора заснована на естимацији електромагнетног момента", IX Симпозијум Енергетска електроника - Ее"97, Нови Сад, Окт 1997, пп. 253-260.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниД.Марчетић, С. Вукосавић: "Механизам за корекцију параметара ротора векторски управљаног асинхроног мотора", X Симпозијум Енергетска електроника - Ее"99, Нови Сад, Окт.1999, пп. 336-343.
(М91) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело на међународном нивоуPeter Murray, Darko Marčetić et. al., U.S. Patent: No. US20040211009, “Method and system for determining a washing machine load unbalance”, October 2004.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВ.Катић, Д.Марчетић, Д.Граовац: "Лабораторијски и симулациони модели у настави Енергетске електронике", IX Симпозијум Енергетска електроника - Ее"97, Нови Сад, Окт.1997, пп. 683-690
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниД.Марчетић, Д.Граовац, В.Катић: "Искуства у примени микроконтролера фамилије SAB 80535 у управљању енергетским претварачима", IX Симпозијум Енергетска електроника - Ее"97, Нови Сад, Окт.1997, пп. 555-562
(У01) Основни уџбеник за наставни предметВ.Катић, Д.Марчетић, Д.Граовац: "Енергетска електроника – Практикум лабораторијских вежби", Универзитет у Новом Саду-Факултет техничких наука, Едиција Универзитетски уџбеник, Број 124, Нови Сад, 2000, тираж 300 примерака, страна 85, Помоћни уџбеник.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметВ.Катић, В. Поробић, Д.Марчетић:"Примена микропроцесора у енергетици, Практикум лабораторијских вежби", ФТН, Издаваштво, Нови Сад, серија 149, 2006.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниД.Граовац, В.Катић, Д.Марчетић: "Једноставан метод регулације напонског PWM исправљача у AC/DC/AC претварачу", IX Симпозијум Енергетска електроника - Ее"97, Нови Сад, Окт.1997, пп. 66-73.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВ.Вујичић, Д.Пејић, В.Катић, Д.Марчетић: "Мерење струје и напона трофазних ПWМ инвертора", X Симпозијум Енергетска електроника - Ее"99, Нови Сад, Окт.1999, пп. 494-499.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВ.Поробић, Д.Марчетић, В.Катић: "Приказ реализације савременог трофазног напонског инвертора", III Симпозијум Индустријска електроника – ИНДЕЛ 2000, Бања Лука (Р.Српска), Нов.2000, пп. 107-113.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниД.Граовац, В.Катић, Д.Марчетић: "Реални модел исправљача управљаног импулсно-ширинском модулацијом", XXXIX Конференција за ЕТРАН, Златибор, Јун 1995, пп. 64-67.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниД.Марчетић, М.Божић, Д.Граовац, Б.Јефтенић: "Моделовање и симулација рада векторски регулисаног погона са асинхроним мотором", ЕТРАН"96, Будва, Јун 1996.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВ.Катић, Д.Граовац, В.Васић, М.Зубић, М.Божић, Д.Марчетић: "Енергетски претварачи у регулисаним погонима за електрична возила", II скуп Трендови развоја електричних возила - погон и апликације, Нови Сад, Окт.1996, пп. 8-9.
(М91) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело на међународном нивоуSteve Thorn, Darko Marčetić et. al., Emerson Electric Patent No.: EMC-04-023, ""Estimation of Motor Temperature From Terminal Voltages and Automatic Calibration Thereof"", 2005.
(М91) Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело на међународном нивоуVinod Sadasivam, Darko Marčetić et al., U.S. Patent: No. US20040130287, “Induction Motor Control System“, July 2004.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЕнергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергијеУниверзитет у Новом Саду23.02.2017.
Ванредни професорЕнергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергијеФакултет техничких наука23.02.2012.
ДоцентЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука23.02.2007.
Асистент - стари називЕнергетска електроника, машине и погониФакултет техничких наука10.06.1999.