Основне информације


01.07.2014. - 12:33 
РАДНО ВРЕМЕ СА СТУДЕНТИМА ОД 11 - 13h
EMAIL АДРЕСА: drazanam@uns.ac.rs
ТЕЛ. 021/485-2209

Специјалистичке студије одвијају се на укупно 7 акредитованих студијских програма из  области које се изучавају на Факултету техничких наука.

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:

   завршене одговарајуће основне академске и мастер академске студије, које заједно вреде најмање 300 ЕСПБ бодова;
   познавање једног страног језика;
   познавање софтверско информационих технологија;
   лице које је по претходним прописима било уписано на магистарске студије може да конкурише на специјалисичке академске студије.


КОМИСИЈА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ разговараће са свим кандидатима који су конкурисали за упис и на основу разговора, може донети Одлуку о додатној провери знања кандидата при чему одређује начин провере знања (пријемни испит или други начин провере знања). Комисију за упис на специјалистичке академске студије чини Комисија за квалитет одговарајућег студијског програма.