Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије (Архива)
Архива докторских дисертација годину дана уназад. За остале докторске дисертације извршити претрагу.

Чучковић Душко
Модел за мерење перформанси здравстевних установа примарног нивоа здравствене заштите

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

15.04.2022. - 15.05.2022.
Ђуричић Маја
Истраживање односа реалног и нереалног кроз уметничко дело сценског дизајна „Боје дијалога“

Сценски дизајн

31.03.2022. - 30.04.2022.
Савић Владимир
Животни пут: између судбине и слободен воље – уметничко дело сценског дизајна

Сценски дизајн

30.03.2022. - 29.04.2022.
Медојевић Милован
Анализа понашања производних система на основу теорије енергетских токова нелинеарних динамичких система

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

23.03.2022. - 22.04.2022.
Раут Јелена
Фактори развоја дигиталних предузетничких система

Индутстријско инжењерство и инжењерски менаџмент

23.03.2022. - 22.04.2022.
Паровић Мирослав
Иновирани модел метрике за квантификацију енергетске правде

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.03.2022. - 21.04.2022.
Чолић Оравец Јелена
Клонови недетерминистичких операција

Примењена математика

18.03.2022. - 17.04.2022.
Дмитровић Манојловић Јелена
Природа и улоге архитектонских значења

Архитектура

10.03.2022. - 09.04.2022.
Марковић Зоран
Типологија архитектуре алтернативних заједница и покрета

Архитектура

09.03.2022. - 08.04.2022.
Вукајловић Никола
Суперкондензатор као елемент хибридног електричног складишта енергије савремених електричних возила

Електротехничко и рачунарско инжењерство

01.03.2022. - 31.03.2022.
Бајић Бојана
Модел за рано откривање неусаглашености процесних параметара у производним системима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

01.03.2022. - 31.03.2022.
Топалић Марковић Јована
Модел прелиминарне процјене ризика за процес грађења постројења за пречишћавање отпадних вода

Грађевинско инжењерство

18.02.2022. - 20.03.2022.
Марковић Бранислава
Аутономна и потпуно интегрисана аналогно-дигитална колибрација и компензација Чебишевљевог нископропусног UWB LC филтра петог реда

Електротехничко и рачунарско инжењерство

17.02.2022. - 19.03.2022.
Новаковић Ђорђе
Прилог одређивању мерне несигурности у случају корелисаних величина

Електротехничко и рачунарско инжењерство

17.02.2022. - 19.03.2022.
Ерцеговац Памела
Модел за процену и компарацију ризика од настанка несрећа и незгода на путнопружним прелазима

Саобраћајно инжејерство

14.02.2022. - 16.03.2022.
Амовић Горан
Организовање система јавно-приватног партнерства у транзиционим условима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

26.01.2022. - 25.02.2022.
Савић Душица
Референтни модел за рангирање нивоа безбедности и здравља на раду у микро и малим грађевинским предузећима

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

26.01.2022. - 25.02.2022.
Симић Милош
Динамичко формирање дистрибуираног микро окружења у рачунарству у облаку

Електротехничко и рачунарско инжењерство

17.01.2022. - 16.02.2022.
Барна Липковски Марија
Конструисање личног идентитета језиком и хронотопом интернета: уметничко дело сценског дизајна

Сценски дизајн

29.12.2021. - 28.01.2022.
Бојанић Тамара
Интегрисани модел менаџмента ризика у пословним процесима у индустријским системима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

27.12.2021. - 26.01.2022.
Жежељ Борис
Модел ефикасног управљања и начина финалне прераде биомасе

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

27.12.2021. - 26.01.2022.
Ковач Томислав
Робустан метод за тополошку анализу графа уравнотежених и неуравнотежених електродистрибутивних мрежа

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.12.2021. - 21.01.2022.
Бошковић Дуња
Модел прихватања технологије и примена на комуникационе платформе

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.12.2021. - 21.01.2022.
Којић Сања
Реализација и тестирање микрофлуидних чипова за примене у биомедицини

Електротехничко и рачунарско инжењерство

14.12.2021. - 13.01.2022.
Станишић Јована
Биоклиматска архитектура традиционалних војвођанских кућа - примена у савременој руралној архитектури

Архитектура

07.12.2021. - 06.01.2022.
Бојана Зораја
Модел за процену количине употребљеног азбеста и азбестног отпада и унапређење процеса управљања азбестом на територији Републике Србије

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

26.11.2021. - 26.12.2021.
Милић Бојана
Лидерство у функцији унапређења креативности и иновативног понашања запослених

Индусријско инжењерство и индустријски менаџмент

19.11.2021. - 19.12.2021.
Суботић Милош
Софтверски модел са верификацијом коморе за скенирање у микроталасној томографији

Електротехничко и рачунарско инжењерство

26.10.2021. - 25.11.2021.
Давидовић Славко
Утицај кружних раскрсница на услове одвијања саобраћаја на градским артеријама

Саобраћајно инжењерство

22.10.2021. - 21.11.2021.
Дедеић Јована
Релативна експресивност процесних рачуна који поседују могућност адаптације и динамичког ажурирања током извршавања

Примењена математика

22.10.2021. - 21.11.2021.
Билбија Моника
Истраживање индивидуалног и колективног идентитета у Босни и Херцеговини: умјетничко дјело сценског дизајна

Сценски дизајн

21.10.2021. - 20.11.2021.
Ђурић Исидора
Анализа облика комплексне 3Д геометрије креиране фотограметријском 3Д дигитализацијом на примеру иконостаса

Рачунарска графика

20.10.2021. - 19.11.2021.
Ракоњац Предраг
Метода за мерење и корекцију нелинеарности сензора микроталасне снаге

Електротехничко и рачунарско инжењерство

15.10.2021. - 14.11.2021.
Миладин Сандић
Једно рјешење примјене генетског алгоритма за анализу протокола усклађивања времена у ТТЕтхернет мрежама

Електротехничко и рачунарско инжењерство

13.10.2021. - 12.11.2021.
Васиљевић Ивана
Примена бесконтактних метода за 3Д дигитализацију скулптуре и уградња заштите од злоупотребе у 3Д виртуелни модел

Рачунарска графика

13.10.2021. - 12.11.2021.
Берецки Армин
Утицај смицања на секундарне бифуркације штапа ослоњеног на нелинеарну еластичну подлогу

Машинско инжењерство

27.09.2021. - 27.10.2021.
Бала Карло
Алгоритми стратешког планирања и оптимизације транспорта

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

24.09.2021. - 24.10.2021.
Гудељ Марко
Модел управљања перформансом пословних процеса у процесно оријентисаном оперативном менаџменту

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.09.2021. - 22.10.2021.
Миловић Тиана
Утицај примене природног зеолита на трајност репаратурних цементних малтера

Грађевинско инжењерство

20.09.2021. - 20.10.2021.
Чокић Милош
Сеизмичка повредљивост и робусност конструкција армиранобетонских (АБ) зграда

Грађевинско инжењерство

14.09.2021. - 14.10.2021.
Гајић Славица
Пројектовање, метролошка анализа и оптимизација соленоида у сврху хомогенизације електромагнетског поља за биомедицинске експерименте

Електротехничко и рачунарско инжењерство

02.09.2021. - 02.10.2021.
Кртолица Ивана
Процена екостатуса речних система на примеру дунавског басена применом модела вештачких неуронских мрежа

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

30.08.2021. - 29.09.2021.
Стевановић Славен
Типолошки модели архетипске колибе кроз писану историју и теорију архитектуре

Архитектура

27.08.2021. - 26.09.2021.
Маринковић Милан
Примена отпадних и рециклираних материјала за израду стабилизованих слојева коловозних конструкција

Грађевинско инжењерство

23.07.2021. - 22.08.2021.
Стоја Себастијан
Архитектура софтверског система за електроенергетске прорачуне заснована на микросервисима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

20.07.2021. - 19.08.2021.
Митровић-Лазаревић Славенка
Утицај елемената одрживог урбаног планирања на перцепцију и процену вредности некретнина у Србији

Архитектура

19.07.2021. - 18.08.2021.
Бајатовић Душан
Модели транзиције и предвиђања система снабдевања природним гасом

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

19.07.2021. - 18.08.2021.
Новаковић Младенка
Примена нових наноструктурних фотокатализатора у разградњи активних супстанци одабраних фармацеутика у акватичном матриксу

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

16.07.2021. - 15.08.2021.
Ђурђев Мића
Примена савремених метахеуристичких алгоритама у оптимизацији технолошких процеса обраде производа

Машинско инжењерство

16.07.2021. - 15.08.2021.
Стојшић Милица
Раслојавање перцепције: уметничко дело сценског дизајна

Сценски дизајн

16.07.2021. - 15.08.2021.
Бојанић Шејат Мирјана
Моделовање механичког понашања кугличних лежаја

Машинско инжењерство

16.07.2021. - 15.08.2021.
Игор Мујан
Модел интелигентне платформе за оцену квалитета унутрашње средине у сектору зградарства

Машинско инжењерство

14.07.2021. - 13.08.2021.
Мићановић Миљковић Жељка
У потрази за идеалним градом: уметничко дело сценског дизајна

Сценски дизајн

13.07.2021. - 12.08.2021.
Стефани Изабела
Прорачун подешења и координације релејне заштите у дистрибутивним системима са дистрибуираним енергетским ресурсима заснованим на уређајима енергетске електронике

Електротехничко и рачунарско инжењерство

12.07.2021. - 11.08.2021.
Гроздић Вања
Развој модела за мерење ефеката реализованих инвестиционих пројеката на перформансе предузећа

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

09.07.2021. - 08.08.2021.
Пасула Милан
Управљање ризицима аутсорсинга логистичких активности организације

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

09.07.2021. - 08.08.2021.
Грујић Јелена
Управљање факторима ризика у дистрибутивним каналима фармацеутских компанија

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

09.07.2021. - 08.08.2021.
Окука Александар
Оптимално управљање кретањем сеизмички побуђене и базно изоловане суперструктуре у присуству пасивних пригушивача

Машинско инжењерство

08.07.2021. - 07.08.2021.
Божић Зорана
Управљање ризиком на тржиштима електричне енергије у развоју

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

08.07.2021. - 07.08.2021.
Цвијић Човић Мирјана
Моделирање релација између предузетничке оријентације и успешности предузећа

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

28.06.2021. - 28.07.2021.
Пајић Владимир
Модел управљања великим серијама геопросторних података

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.06.2021. - 23.07.2021.
Таталовић Јелена
Прилог методологији развоја модела за процену утицаја комасације на економски и одрживи развој

Геодетско инжењерство

28.05.2021. - 27.06.2021.