Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије (Архива)
Архива докторских дисертација годину дана уназад. За остале докторске дисертације извршити претрагу.

Булат Марина
Прилог развоју нумеричких метода у одређивању ефективне вредности применљивих у метролошкој инструментацији

Електротехничко и рачунарско инжењерство

17.10.2022. - 16.11.2022.
Стипић Данило
Примена летис Болцман методе за решавање раванских једначина течења воде, кретања наноса и морфолошких промена у природним водотоцима

Грађевинско инжењерство

17.10.2022. - 16.11.2022.
Зеленовић Јелена
Управљање људским капиталом у дигиталној продаји

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.09.2022. - 22.10.2022.
Шкорић Стефан
Просторно-временски обрасци коришћења јавних простора у централним пешачким зонама градова Војводине

Архитектура

21.09.2022. - 21.10.2022.
Орошњак Марко
Концепт функционалне продуктивности за моделовање поузданости у домену одржавања заснованом на енергији

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

20.09.2022. - 20.10.2022.
Фајси Ангела
Утицај зрелости у управљању пројектима на остваривање пословне изврсности организација

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

20.09.2022. - 20.10.2022.
Фурган Саееда
Компаративна анализа трајности и рангирања бетонских мостова у топлим климатима

Грађевинско инжењерство

12.09.2022. - 12.10.2022.
Вукман Јован
Оптимизација технолошког процеса обраде танкозидних алуминијумских структура

Машинско инжењерство

12.09.2022. - 12.10.2022.
Кнежев Милош
Моделовање топлотно-механичког понашања високобрзинског мотор-вретена машина алатки

Машинско инжењерство

02.09.2022. - 02.10.2022.
Перовић Стеван
Развој људског капитала у функцији смањења отпора организационим променама

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

02.09.2022. - 02.10.2022.
Бугариновић Жељко
Аутоматизовано издвајање хиперболичних рефлексија и обрада података из радарграма формираних применом георадара

Геодетско инжењерство

30.08.2022. - 29.09.2022.
Пилић Владимир
Иновативни приступ концепту процене ризика и методологији за одабир метода испитивања опреме под притиском

Машинско инжењерство

22.07.2022. - 21.08.2022.
Бркљач Дијана
Утицај архитектонско-урбанистичких елемената на доживљај и формирање слике јавних простора

Архитектура

21.07.2022. - 20.08.2022.
Барановски Игор
Самоуслужни аутоматизовани системи са подршком проширене реалности

Мехатроника

20.07.2022. - 19.08.2022.
Стојановић Милија
Цементом стабилизовани носећи слојеви коловозних конструкција на бази рециклираних материјала

Грађевинско инжењерство

19.07.2022. - 18.08.2022.
Марчета Уна
Модел за рангирање несанитарних депонија према ризику од атмосферског загађења

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

19.07.2022. - 18.08.2022.
Драганић Сузана
Стратешки модел планирања и пројектовања обнове бетонских фасада високих слободностојећих стамбених зграда с аспекта енергетске ефикасности, трајности и безбедности од пожара

Грађевинско инжењерство

19.07.2022. - 18.08.2022.
Баленовић Иван
Људски капитал у функцији формирања социјалног предузетништва

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

15.07.2022. - 14.08.2022.
Павловић Александра
Модел процеса инвестирања у циљу унапређења одрживог развоја

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

15.07.2022. - 14.08.2022.
Хашка Кристиан
Анализа прелазних процеса, енергетског биланса и фреквенцијских карактеристика електричних кола са фракционим елементима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

13.07.2022. - 12.08.2022.
Јелачић Бојан
Методологија за безбедну примену рачунарства у облаку у надзору и управљању паметним електроенергетским системима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

20.06.2022. - 20.07.2022.
Стојков Милан
Модел за праћење усклађености између безбедносних стандарда и приоритизацију захтева у критичним инфраструктирама

Електротехничко и рачунарско инжењерство

13.06.2022. - 13.07.2022.
Ракановић Дамјан
Хардверска акцелерација конволуционих неуронских мрежа у ембедед системима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

13.06.2022. - 13.07.2022.
Мандић Владимир
Хидролошко-хидраулички модел за процену ризика преливања воде преко саобраћајнице у профилима путних пропуста на бујичним сливовима

Грађевинско инжењерство

19.05.2022. - 18.06.2022.
Батинић Бранислав
Развој рефлексионе оптоелектронске методе за одређивање колориметријских вредности боје штампаних узорака

Електротехничко и рачунарско инжењерство

11.05.2022. - 10.06.2022.
Јанковић Зоран
Адаптивни модел прогнозе временских серија у паметним инфраструктурним мрежама

Електротехничко и рачунарско инжењерство

04.05.2022. - 03.06.2022.
Чучковић Душко
Модел за мерење перформанси здравстевних установа примарног нивоа здравствене заштите

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

15.04.2022. - 15.05.2022.
Ђуричић Маја
Истраживање односа реалног и нереалног кроз уметничко дело сценског дизајна „Боје дијалога“

Сценски дизајн

31.03.2022. - 30.04.2022.
Савић Владимир
Животни пут: између судбине и слободен воље – уметничко дело сценског дизајна

Сценски дизајн

30.03.2022. - 29.04.2022.
Медојевић Милован
Анализа понашања производних система на основу теорије енергетских токова нелинеарних динамичких система

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

23.03.2022. - 22.04.2022.
Раут Јелена
Фактори развоја дигиталних предузетничких система

Индутстријско инжењерство и инжењерски менаџмент

23.03.2022. - 22.04.2022.
Паровић Мирослав
Иновирани модел метрике за квантификацију енергетске правде

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.03.2022. - 21.04.2022.
Чолић Оравец Јелена
Клонови недетерминистичких операција

Примењена математика

18.03.2022. - 17.04.2022.
Дмитровић Манојловић Јелена
Природа и улоге архитектонских значења

Архитектура

10.03.2022. - 09.04.2022.
Марковић Зоран
Типологија архитектуре алтернативних заједница и покрета

Архитектура

09.03.2022. - 08.04.2022.
Вукајловић Никола
Суперкондензатор као елемент хибридног електричног складишта енергије савремених електричних возила

Електротехничко и рачунарско инжењерство

01.03.2022. - 31.03.2022.
Бајић Бојана
Модел за рано откривање неусаглашености процесних параметара у производним системима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

01.03.2022. - 31.03.2022.
Топалић Марковић Јована
Модел прелиминарне процјене ризика за процес грађења постројења за пречишћавање отпадних вода

Грађевинско инжењерство

18.02.2022. - 20.03.2022.
Марковић Бранислава
Аутономна и потпуно интегрисана аналогно-дигитална колибрација и компензација Чебишевљевог нископропусног UWB LC филтра петог реда

Електротехничко и рачунарско инжењерство

17.02.2022. - 19.03.2022.
Новаковић Ђорђе
Прилог одређивању мерне несигурности у случају корелисаних величина

Електротехничко и рачунарско инжењерство

17.02.2022. - 19.03.2022.
Ерцеговац Памела
Модел за процену и компарацију ризика од настанка несрећа и незгода на путнопружним прелазима

Саобраћајно инжејерство

14.02.2022. - 16.03.2022.
Амовић Горан
Организовање система јавно-приватног партнерства у транзиционим условима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

26.01.2022. - 25.02.2022.
Савић Душица
Референтни модел за рангирање нивоа безбедности и здравља на раду у микро и малим грађевинским предузећима

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

26.01.2022. - 25.02.2022.
Симић Милош
Динамичко формирање дистрибуираног микро окружења у рачунарству у облаку

Електротехничко и рачунарско инжењерство

17.01.2022. - 16.02.2022.
Барна Липковски Марија
Конструисање личног идентитета језиком и хронотопом интернета: уметничко дело сценског дизајна

Сценски дизајн

29.12.2021. - 28.01.2022.
Бојанић Тамара
Интегрисани модел менаџмента ризика у пословним процесима у индустријским системима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

27.12.2021. - 26.01.2022.
Жежељ Борис
Модел ефикасног управљања и начина финалне прераде биомасе

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

27.12.2021. - 26.01.2022.
Ковач Томислав
Робустан метод за тополошку анализу графа уравнотежених и неуравнотежених електродистрибутивних мрежа

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.12.2021. - 21.01.2022.
Бошковић Дуња
Модел прихватања технологије и примена на комуникационе платформе

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.12.2021. - 21.01.2022.
Којић Сања
Реализација и тестирање микрофлуидних чипова за примене у биомедицини

Електротехничко и рачунарско инжењерство

14.12.2021. - 13.01.2022.
Станишић Јована
Биоклиматска архитектура традиционалних војвођанских кућа - примена у савременој руралној архитектури

Архитектура

07.12.2021. - 06.01.2022.