Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије (Архива)
Архива докторских дисертација годину дана уназад. За остале докторске дисертације извршити претрагу.

Јовичић Горан
Оптимизација геометријских параметара резних плочица у операцијама стругања

Машинско инжењерство

16.04.2024. - 16.05.2024.
Влаовић Жељко
Примена Кохоненових самоорганизујућих мапа у области енергетске одрживости земаља

Машинско инжењерство

14.03.2024. - 13.04.2024.
Микетић Нада
Унапређење естетске употребљивости управљачког система графичких машина применом хармонија боја

Графичко инжењерство и дизајн

28.02.2024. - 29.03.2024.
Ситаревић Александра
Карактеристике посла и здравља запослених као предиктори апсентизма у организацијама

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

21.02.2024. - 22.03.2024.
Тодоровић Ивана
Примарна регулација и стабилизација микромрежа са претварачима енергетске електронике у условима непосредне размене електричне енергије

Електротехничко и рачунарско инжењерство

14.02.2024. - 15.03.2024.
Марјановић Јелена
Блокчејн базиран модел за праћење усклађености софтвера у индустријским управљачким системима са захтевима за безбедан развој софтвера

Електротехничко и рачунарско инжењерство

02.02.2024. - 03.03.2024.
Никач Сандра
Сценска лутка: простор и анимација – уметничко дело сценског дизајна

Сценски дизајн

01.02.2024. - 02.03.2024.
Соколовић Бојана
Организациона култура у функцији развоја каријере запослених и одрживости људских ресурса

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

29.01.2024. - 28.02.2024.
Шулц Марина
Модели са регуларизацијом за реконструкцију слика у томографији

Примењена математика

10.01.2024. - 09.02.2024.
Томић Силвиа
Модел за управљање људским грешкама у функцији унапређења организационих перформанси

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

26.12.2023. - 25.01.2024.
Вишњић Ружица
Развој модела организационе адаптације запослених

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

21.12.2023. - 20.01.2024.
Иланковић Никола
Истраживање и анализа утицајних параметара на експлоатационе карактеристике транспортних трака

Машинско инжењерство

18.12.2023. - 17.01.2024.
Прокић Симона
Вероватносно закључивање у израчунавању и теорији функционалних типова

Примењена математика

13.11.2023. - 13.12.2023.
Кењић Душан
Аутоматско генерисање програмске подршке за сервисно-оријентисану комуникацију између инфо-забавних и система за напредну подршку возачу у аутомобилима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

24.10.2023. - 23.11.2023.
Вјештица Марко
Приступ спецификацији и генерисању производних процеса заснован на инжењерству вођеном моделима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

18.10.2023. - 17.11.2023.
Мали Предраг
Утицај појединих аспеката организационог понашања на предузетничке намере запослених особа и сагледавање могућих ризика

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

26.09.2023. - 26.10.2023.
Ђокић Јелена
Структура 2-фактор трансфер диграфа мрежних графова фиксне ширине

Примењена математика

21.09.2023. - 21.10.2023.
Алексић Маја
Развој компетенција запослених у функцији повећања конкурентности

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

20.09.2023. - 20.10.2023.
Јанковић Марина
Утицај менаџмента квалитетом и менаџмента знањем на развој иновација

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

20.09.2023. - 20.10.2023.
Дакић Душанка
Кључни фактори примене аутоматског откривања пословних процеса у индустријским системима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

20.09.2023. - 20.10.2023.
Врховац Вијолета
Интергисан логистички модел испоруке у функцији задовољства корисника е-трговине

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

20.09.2023. - 20.10.2023.
Радишић Лана
Стил управљања као фактор ефективности спортских организација

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

08.09.2023. - 08.10.2023.
Вјештица Марко
Приступ спецификацији и генерисању производних процеса заснован на инжењерству вођеном моделима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

08.09.2023. - 08.10.2023.
Суљкановић Ален
Језик за опис архитектуре дистрибуираних система базираних на микросервисима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

07.09.2023. - 07.10.2023.
Филиповић Милорад
Унапређење спецификације захтева пословних апликација уз ослонац на извршиве моделе

Електротехничко и рачунарско инжењерство

06.09.2023. - 06.10.2023.
Јањатовић Петар
Утицај воде на појаву кртости код конвенционалних и двофазних ади материјала

Машинско инжењерство

29.08.2023. - 27.09.2023.
Ћоровић Небојша
Симулација утицаја декарбонизације енергетског система на економску и еколошку одрживост

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

17.07.2023. - 16.08.2023.
Фимић Немања
Прилог решењу брзе промене канала дигиталног ТВ пријемника

Електротехничко и рачунарско инжењерство

17.07.2023. - 16.08.2023.
Попић Срђан
Прилог рјешењу ефикасне верификације функционалних захтјева помоћу програмских језика

Електротехничко и рачунарско инжењерство

13.07.2023. - 12.08.2023.
Ђаковић Радојичић Ивана
Модел менаџерског одлучивања у јавном сектору у условима неизвесности

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

12.07.2023. - 11.08.2023.
Кундачина Огњен
Примена метода дубоког учења за надгледање и оптимизацију електроенергетских система

Електротехничко и рачунарско инжењерство

11.07.2023. - 10.08.2023.
Туркулов Вукан
Анализа стабилности линеарних стационарних процеса описаних ирационалним функцијама преноса

Електротехничко и рачунарско инжењерство

13.06.2023. - 13.07.2023.
Бонџић Јована
Утицај карактеристика животне средине на изложеност рањиве популације приликом ослобађања амонијака у акцидентној ситуацији

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

30.05.2023. - 29.06.2023.
Лечић Милан
Фактори развоја иновативне климе у организацијама

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

25.05.2023. - 24.06.2023.
Кокотовић Соња
Утицај функције управљања људским ресурсима на задовољство корисника услуга у медијском сектору

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

24.05.2023. - 23.06.2023.
Пијетловић Стефан
Предлог за уштеду меморијских ресурса у алгоритму коначних разлика у временском домену коришћењем аритметике у блоковском покретном зарезу

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.05.2023. - 22.06.2023.