Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије (Архива)
Архива докторских дисертација годину дана уназад. За остале докторске дисертације извршити претрагу.

Спасојевић Неда
Метод за проширење фреквенцијског опсега еталонирања сензора РФ снаге

Електротехничко и рачунарско инжењерство

24.02.2023. - 26.03.2023.
Живаљевић Владимир
Понашање ексцентрично притиснутих хладно-обликованих челичних елемената са отворима у ребру

Грађевинско инжењерство

20.02.2023. - 22.03.2023.
Милошевић Милена
Предлог архитектуре средњег слоја софтвера за рачунарски систем у возилима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

25.01.2023. - 24.02.2023.
Каменко Илија
Аутоматско подешавање параметара ПИД регулатора засновано на расплинутој логици са применом у аутоматизацији стамбено-пословних објеката

Електротехничко и рачунарско инжењерство

19.01.2023. - 18.02.2023.
Малбашић Теодор
Развој и имплементација LBORU методе за динамичко балансирање оптерећења сервера у хибридним SDN мрежама

Електротехничко и рачунарско инжењерство

26.12.2022. - 25.01.2023.
Шуњевић Миљан
Урбанистичко-архитектонске методе и модели заштите градова од емисије суспендованих честица

Архитектура

22.12.2022. - 21.01.2023.
Шутић Давор
Одабрани алгоритми теорије графова и линеарне алгебре прилагођени великим количинама података

Електротехничко и рачунарско инжењерство

16.12.2022. - 15.01.2023.
Пилиповић Драгана
Нови стандарди женског тела: уметничко дело сценског дизајна

Сценски дизајн

09.12.2022. - 08.01.2023.
Ранковић Немања
Оживљавање и реинтерпретација породичног наслеђа: уметничко дело сценског дизајна

Сценски дизајн

08.12.2022. - 07.01.2023.
Бјелица Јелена
Хибридни електромагнетски-трибоелектрични наногенератор за прикупљање механичке енергије

Електротехничко и рачунарско инжењерство

08.12.2022. - 07.01.2023.
Стефановић Мирослав
Модел архитектуре информационог система катастра непокретности заснован на блокчејн технологији

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

07.12.2022. - 06.01.2023.
Манојловић Игор
Краткорочна пробабилистичка прогноза оптерећења на ниском напону у електродистрибутивним мрежама

Електротехничко и рачунарско инжењерство

28.11.2022. - 28.12.2022.
Дивац Марија
Настанак и развој објеката циркуског спектакла у периоду од I века п.н.е. до XXI века

Архитектура

24.11.2022. - 24.12.2022.
Векић Александар
Фактори развоја иновативног стартап екосистема

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.11.2022. - 22.12.2022.
Рајић Никола
Извијање стубова I пресека од нерђајућег челика при дејству пожара са утицајем историје оптерећења

Грађевинско инжењерство

21.11.2022. - 21.12.2022.
Булат Марина
Прилог развоју нумеричких метода у одређивању ефективне вредности применљивих у метролошкој инструментацији

Електротехничко и рачунарско инжењерство

17.10.2022. - 16.11.2022.
Стипић Данило
Примена летис Болцман методе за решавање раванских једначина течења воде, кретања наноса и морфолошких промена у природним водотоцима

Грађевинско инжењерство

17.10.2022. - 16.11.2022.
Зеленовић Јелена
Управљање људским капиталом у дигиталној продаји

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.09.2022. - 22.10.2022.
Шкорић Стефан
Просторно-временски обрасци коришћења јавних простора у централним пешачким зонама градова Војводине

Архитектура

21.09.2022. - 21.10.2022.
Орошњак Марко
Концепт функционалне продуктивности за моделовање поузданости у домену одржавања заснованом на енергији

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

20.09.2022. - 20.10.2022.
Фајси Ангела
Утицај зрелости у управљању пројектима на остваривање пословне изврсности организација

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

20.09.2022. - 20.10.2022.
Фурган Саееда
Компаративна анализа трајности и рангирања бетонских мостова у топлим климатима

Грађевинско инжењерство

12.09.2022. - 12.10.2022.
Вукман Јован
Оптимизација технолошког процеса обраде танкозидних алуминијумских структура

Машинско инжењерство

12.09.2022. - 12.10.2022.
Кнежев Милош
Моделовање топлотно-механичког понашања високобрзинског мотор-вретена машина алатки

Машинско инжењерство

02.09.2022. - 02.10.2022.
Перовић Стеван
Развој људског капитала у функцији смањења отпора организационим променама

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

02.09.2022. - 02.10.2022.
Бугариновић Жељко
Аутоматизовано издвајање хиперболичних рефлексија и обрада података из радарграма формираних применом георадара

Геодетско инжењерство

30.08.2022. - 29.09.2022.
Пилић Владимир
Иновативни приступ концепту процене ризика и методологији за одабир метода испитивања опреме под притиском

Машинско инжењерство

22.07.2022. - 21.08.2022.
Бркљач Дијана
Утицај архитектонско-урбанистичких елемената на доживљај и формирање слике јавних простора

Архитектура

21.07.2022. - 20.08.2022.
Барановски Игор
Самоуслужни аутоматизовани системи са подршком проширене реалности

Мехатроника

20.07.2022. - 19.08.2022.
Стојановић Милија
Цементом стабилизовани носећи слојеви коловозних конструкција на бази рециклираних материјала

Грађевинско инжењерство

19.07.2022. - 18.08.2022.
Марчета Уна
Модел за рангирање несанитарних депонија према ризику од атмосферског загађења

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

19.07.2022. - 18.08.2022.
Драганић Сузана
Стратешки модел планирања и пројектовања обнове бетонских фасада високих слободностојећих стамбених зграда с аспекта енергетске ефикасности, трајности и безбедности од пожара

Грађевинско инжењерство

19.07.2022. - 18.08.2022.
Баленовић Иван
Људски капитал у функцији формирања социјалног предузетништва

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

15.07.2022. - 14.08.2022.
Павловић Александра
Модел процеса инвестирања у циљу унапређења одрживог развоја

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

15.07.2022. - 14.08.2022.
Хашка Кристиан
Анализа прелазних процеса, енергетског биланса и фреквенцијских карактеристика електричних кола са фракционим елементима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

13.07.2022. - 12.08.2022.
Јелачић Бојан
Методологија за безбедну примену рачунарства у облаку у надзору и управљању паметним електроенергетским системима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

20.06.2022. - 20.07.2022.
Стојков Милан
Модел за праћење усклађености између безбедносних стандарда и приоритизацију захтева у критичним инфраструктирама

Електротехничко и рачунарско инжењерство

13.06.2022. - 13.07.2022.
Ракановић Дамјан
Хардверска акцелерација конволуционих неуронских мрежа у ембедед системима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

13.06.2022. - 13.07.2022.
Мандић Владимир
Хидролошко-хидраулички модел за процену ризика преливања воде преко саобраћајнице у профилима путних пропуста на бујичним сливовима

Грађевинско инжењерство

19.05.2022. - 18.06.2022.
Батинић Бранислав
Развој рефлексионе оптоелектронске методе за одређивање колориметријских вредности боје штампаних узорака

Електротехничко и рачунарско инжењерство

11.05.2022. - 10.06.2022.
Јанковић Зоран
Адаптивни модел прогнозе временских серија у паметним инфраструктурним мрежама

Електротехничко и рачунарско инжењерство

04.05.2022. - 03.06.2022.
Чучковић Душко
Модел за мерење перформанси здравстевних установа примарног нивоа здравствене заштите

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

15.04.2022. - 15.05.2022.
Ђуричић Маја
Истраживање односа реалног и нереалног кроз уметничко дело сценског дизајна „Боје дијалога“

Сценски дизајн

31.03.2022. - 30.04.2022.
Савић Владимир
Животни пут: између судбине и слободен воље – уметничко дело сценског дизајна

Сценски дизајн

30.03.2022. - 29.04.2022.