Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер саобраћаја (Дипл. инж. саобр.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Саобраћајно инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

На Факултету техничких наука 1978. године основан је Саобраћајни одсек, који је касније прерастао у Департман за саобраћај.

Сарадници Департмана за саобраћај израдили су велики број научно-истраживачких студија и развојних пројеката за потребе саобраћајне привреде и непривредних система из области безбедности и регулације саобраћаја, саобраћајница, технологије транспорта, развоја транспортних средстава, менаџмента и логистике предузећа и других области. На Департману за саобраћај перманентно се врше истраживања из области: безбедности саобраћаја, регулације и управљања саобраћајем, експертиза у области саобраћајних незгода, јавног превоза путника и роба и истраживања у области логистике предузећа, поштанског саобраћаја....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Симеуновић др Милан
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 13201.006
Нацртна геометрија и техничко цртање3310.006
Физика3111.006
Познавање робе у транспорту2101.004
Основе саобраћаја2101.004
Изборни предмет 12000.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Механика 1 - основе3201.007
Математика 23201.006
Урбанизам и просторно планирање3201.006
Транспортно-логистичке особине робе3101.004
Изборни предмет 230-20-21.006
Изборна позиција 12000.002

Година: 2, Семестар: Зимски

Шпедиција3111.006
Математичка статистика4301.008
Технологија водног саобраћаја3101.004
Осигурање у саобраћају и транспорту2101.005
Изборни предмет 33110.005
Изборна позиција 22000.00-1.002

Година: 2, Семестар: Летњи

Изборни предмет 43201.006
Информационе технологије у саобраћају2101.004
Прописи у области саобраћаја2200.005
Операциона истраживања3200.005
Основи логистике2200.004
Изборни предмет 53201.006

Година: 3, Семестар: Зимски

Технологија железничког саобраћаја3200.005
Методе истраживања индикатора у саобраћају3111.005
Друмске и градске саобраћајнице и чворишта3201.007
Безбедност саобраћаја3201.006
Изборни предмет 63201.006

Година: 3, Семестар: Летњи

Технологија комбинованог транспорта3111.006
Техника безбедности и контроле саобраћаја2100.004
Теорија саобраћајног тока3110.005
Логистика предузећа3101.005
Изборни предмет 73111.006
Изборни предмет 83200.005

Година: 4, Семестар: Зимски

Експертизе саобраћајних незгода3111.006
Регулисање и управљање саобраћајем3111.006
Паркирање и јавне гараже2201.003
Урбани транспорт путника3111.006
Капацитет друмских саобраћајница2210.004
Изборни стручни страни језик 10-2000.002

Година: 4, Семестар: Летњи

Саобраћајни терминали2200.003
Технологије јавног транспорта путника2200.004
Модели у планирању саобраћаја3210.006
Изборни предмет 92200.003
Стручна пракса0003.002
Завршни - дипломски рад0008.0015