ванр. проф. др Ненад Рушкић


Недостаје слика

др Ненад Рушкић

Ванредни професор


Телефон021/485-2484
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 105

Рођен 30.11.1980 у Тузли, Босна и Херцеговина. Средњу школу, гимназију природно-математичког смера "Вук Караџић" у Лозници завршио 1999 године, Факултет техничких наука, одсек саобраћај уписао 2001. године, дипломирао на смеру - Друмски саобраћај у априлу 2007. године. Од октобра 2007. до новембра 2013 студент докторских академских студија на студијском програму - Саобраћај. Од октобра 2008 године запослен на Департману за саобраћај Факултета техничких наука, на Катедри за друмске саобраћајне системе у звању саарадника у настави, од 2010 као асистент и од јуна 2014. године у звању доцента, а од јуна 2019. године у звању ванредног професора. У свом досадашњем раду, аутор и коаутор је више од 60 домаћих и иностраних публикација.

Ванредни професор
09.06.2019.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом30.11.2013.Департман за саобраћај
Асистент27.09.2010.01.11.2013.Департман за саобраћај
Сарадник у настави01.10.2008.01.09.2010.Департман за саобраћај
Доцент09.06.2014.Катедра за друмске саобраћајне системе
НазивУ Установи
Утврђивање уобичајених режима кретања возила на раскрсницама

Диплома

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Модел прорачуна капацитета нестандардних несигналисаних раскрсница

Докторат

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2013

Утврђивање уобичајених режима кретања возила на раскрсницама

Мастер рад

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаTanackov I., Bogdanović V., Tepić J., Sremac S., Ruškić N.: The Application of Artifical Intelligence Hybrid in Traffic Flow, Heidelberg, Springer, Heidelberg, 2011, str. 83-90, ISBN 0302-9743, UDK: 978-3-642-21219-2_12
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаBogdanović V., Basarić V., Ruškić N., Garunović N.: Study of the Establishment of the Regional Cycling Route Srem , Transportation Research Procedia, 2016, str. 2334-2343, ISBN 2352-1465
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRuškić N., Mirović V.: Estimation of left-turn capacity at the unsignalized intersection, Simulation Modelling Practice and Theory, 2021, Vol. 106, ISSN ISSN: 1569-190X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMarić M., Gračanin D., Zogović N., Ruškić N., Ivanović B.: Parking search optimization in urban area, International Journal of Simulation Modelling, 2017, Vol. 16, No 2, pp. 195-206, ISSN 1726-4529
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTanackov I., Deretić N., Bogdanović V., Ruškić N., Jović S.: Safety time in critical gap of left turn manoeuvre from priority approach at TWSC unsignalized intersections, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2018, Vol. 505, pp. 1196-1211, ISSN 0378-4371
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRuškić N.: Model for Determining Noise Level Depending on Traffic Volume at Intersections, Sustainability, 2022, Vol. 14, No. 19, pp. 1-19, ISSN 2071-1050
(М23) Рад у међународном часописуBogdanović V., Dadić I., Papić Z., Ruškić N.: Procedure for Safe Distance Determination for Minor Movement Accomplishing at Unsignalized Intersections, Promet - Traffic and Transportation, 2011, Vol. 23, No 4, pp. 315-321, ISSN 0353-5320
(М23) Рад у међународном часописуBogdanović V., Milutinović N., Kostić S., Ruškić N.: Research of the Influences of Input Parameters on the Result of Vehicles Collisions Simulation, Promet - Traffic and Transportation, 2012, Vol. 24, No 3, pp. 243-251, ISSN 0353-5320
(М23) Рад у међународном часописуBogdanović V., Ruškić N., Papić Z., Simeunović M.: The Research of Vehicle Acceleration at Signalized Intersections, Promet - Traffic and Transportation, 2013, Vol. 25, No 1, pp. 33-42, ISSN 0353-5320, UDK: 656
(М23) Рад у међународном часописуBogdanović V., Ruškić N., Kulović M., Han L.: Toward a Capacity Analysis Procedure for Nonstandard Two-Way Stop-Controlled Intersections, Transportation Research Record, 2014, Vol. 2395, ISSN 0361-1981
(М23) Рад у међународном часописуBogdanović V., Ruškić N., Basarić V., Tanackov I.: Capacity Analysis Procedure for Four-Leg Non-Standard Unsignalised Intersections, Promet - Traffic and Transportation, 2017, Vol. 29, No 5, pp. 543-550, ISSN 0353-5320
(М23) Рад у међународном часописуRuškić N., Mirović V.: Gap Acceptance at Non–Standard Unsignalised Intersections, Promet - Traffic & Transportation, 2022, Vol. 34, No. 5, pp. 779-787, ISSN 1848-4069
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Papić Z., Leković M., Ruškić N.: Influence critical gap to quality traffic conditionals at unsignalized intersections, 11. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd, 18-19 Jun, 2008, pp. 408-413, ISBN 1451-4966, UDK: 658.56
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Papić Z., Ruškić N., Leković M.: On-street parking influence on urban streets traffic condition quality, 1. Life Cycle Engineering and Management, Beograd: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM, 29-30 Jun, 2010, pp. 446-451, ISBN 1451-4966, UDK: 658.56
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Papić Z., Ruškić N., Leković M.: Defining the vehicle movement parameters on signalized intersections approaches, 1. CETRA - International Conference on Road and Rail Infrastructure, Opatija: Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 17-18 Maj, 2010, pp. 91-97, ISBN 978-953-6272-38-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Ruškić N., Saulić N., Jeftić V.: Determining the Quality of Traffic Conditions on Pedestrian Crossings at Unsignalized Intersections, 3. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd: Research Center DQM, 28-29 Jun, 2012, pp. 369-374, ISBN 978-86-86355-11-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Bogdanović V., Ruškić N., Kostić S.: Multibody modeling of characteristic pedestrian positions for traffic accident reconstruction, 23. Nauka i motorna vozila, Beograd: JUMV - Yugoslav Society of Automotive Engineers, 19-21 April, 2011, pp. 1-10, ISBN 978-86-80941-36-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMitrović J., Ruškić N.: Benefits of non-motorized active transportation, 3. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 27-28 Oktobar, 2011, pp. 209-214, ISBN 978-86-7892-349-4, UDK: 656.025.2(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRuškić N., Papić Z., Saulić N.: Implementation Of Video Surveilance On Intersections For Traffic Safety Improvement, 10. Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21-22 Oktobar, 2010, pp. 341-345, ISBN 978-86-7892-279-4, UDK: 656.054.3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Kostić S., Bogdanović V., Ruškić N.: Analysis of Vehicle Lateral Movement in Overtaking and Lane Change Maneuver, 10. Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21-22 Oktobar, 2010, pp. 225-233, ISBN 978-86-7892-279-4, UDK: 614.841
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Papić Z., Ruškić N.: Vehicle speed analysis in Novi Sad primary street network, 1. Međunarodna konverencija o upravljanju cestovnom infrastrukturom sa aspekta bezbjednosti, Sarajevo: Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, 15-16 April, 2010, pp. 272-279, ISBN 978-9958-9984-1-6, UDK: 656.1.07/.08:625.7](063)(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Saulić N., Ruškić N., Matijević A.: QUALITY ANALYSIS OF PARKING SERVICE FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN NOVI SAD, 4. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 24-25 Oktobar, 2013, pp. 219-226, ISBN 978-86-7892-541-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSaulić N., Ruškić N., Bogdanović V., Papić Z., Mitrović Simić J.: Modern technologies for solving parking problems in cities, 1. International Conference on Traffic and Transport Engineering, Beograd: Scientific Research Center Ltd. Belgrade, 29-30 Novembar, 2012, pp. 203-210, ISBN 978-86-916153-0-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMitrović Simić J., Ruškić N.: Benefits of non-motorized active transportation, 3. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 27-28 Oktobar, 2011, pp. 209-214, ISBN 978-86-7892-349-4, UDK: 656.025.2(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Garunović N., Ruškić N., Ivanović B.: Rastojanje sleđenja vozila prilikom preticanja u realnom saobraćajnom toku, 5. Modern trends in traffic, logistics and ecology for sustainable development, Travnik: Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku, 23-24 Maj, 2014, pp. 20-20, ISBN 2232-8807
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPavlica T., Ruškić N.: Comparative Analysis of Input and Output Data of Software for Micro-Simulation of Traffic Flows, 6. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 26-27 Oktobar, 2017, pp. 311-316, ISBN 978-86-7892-962-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBasarić V., Ilić D., Mitrović Simić J., Bogdanović V., Despotović Z., Ruškić N.: Results of "NS Bike" system implementation - a case study, 1. Transport Research Arena, Pariz: The French institute of science and technology for transport, development and networks, 14-17 April, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Papić Z., Basarić V., Ruškić N.: Traffic Conditions Influence on Critical Headway at Unsignalized Intersections, 7. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Phuket: Prince of Songkla University, Faculty of Engineering Hat Yai, 19-20 Jun, 2015, pp. 56-59
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMarić M., Ruškić N.: Urban noise map for healthy city, 5. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 5-6 Novembar, 2015, pp. 377-383, ISBN 978-86-7892-739-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Ruškić N., Papić Z., Garunović N.: Analiza saobraćajnih nezogda na signalisanim raskrsnicama, 11. Traffic and Environmemtal Problems of Countries in Transition in Terms of Integration in the European Union, Travnik: IU Travnik, 22-23 Maj, 2015, pp. 64-71
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБогдановић В., Рушкић Н., Драгић Д.: Капацитет нестандардних несигналисаних раскрсница, 2. Конгрес о путевима, Београд: Српско друштво за путеве "Виа-вита", 9-10 Јун, 2016, пп. 598-603, ИСБН 978-86-88541-05-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRuškić N., Pavlica T.: Influence of the Shared Right/Through Lane on Signaliyed Intersection Capacity, 8. International Conference Towards a Human City, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 11-12 November, 2021, pp. 241-245, ISBN 978-86-6022-371-7, UDK: 656.025:711.4]:502(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРушкић Н., Ђукић М.: Ис Роундабоут Беттер Солутион Тхан а Сигнализед Интерсецтион?, 8. Интернатионал Цонференце Тоwардс а Хуман Цитy, Нови Сад: Факултет техничких наука, 11-12 Новембер, 2021, пп. 247-254, ИСБН 978-86-6022-371-7, УДК: 656.025:711.4]:502(082)
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаБогдановић В., Рушкић Н., Мировић В.: Градови Србије у будућности (Импровинг траффиц цондитионс ароунд педстриан зоне усинг мицросимулатион софтwаре - а цасе студy: тоwн оф Рума, Београд, Академија инжењерских наука Србије и Академска мисао, 2019, стр. 66-75, ИСБН 978-86-7466-786-6
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМарић М., Шуљагић Ч., Богдановић В., Рушкић Н.: Бројање путника у јавном превозу употребом РФИД технологије, Пут и саобраћај, 2015, Но. 1, пп. 41-45, ИССН 0478-9733, УДК: 625.7/.8+651.1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБогдановић В., Гаруновић Н., Рушкић Н., Каламанда Г., Вујић М.: Педестриан мовементс импацтс он левел оф сервице ат унсигнализед интерсецтион, Пут и саобраћај, 2015, Вол. 61, Но. 3, пп. 43-46, ИССН 0478-9733, УДК: 625.7/.8+651.1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBogdanović V., Garunović N., Ruškić N., Kalamanda G., Vujić M.: Pedestrian movements impacts on level of service at unsignalized intersection, Put i saobraćaj, 2015, Vol. 61, No 3, pp. 43-46, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBogdanović V., Papić Z., Ruškić N., Jeftić A.: Vehicle Speed Characteristics at Signalized Intersections Approaches, Suvremeni promet, 2011, Vol. 31, No 3-4, pp. 196-200, ISSN 0351-1898
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBogdanović V., Basarić V., Mitrović Simić J., Ruškić N., Papić Z., Saulić N., Garunović N.: The criteria and procedures for instalation of traffic calming devices, Put i saobraćaj, 2018, Vol. 64, No 1, pp. 17-23, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБогдановић В., Саулић Н., Рушкић Н., Ивановић Б., Илин В.: Анализа карактеристика временског интервала слеђења на семафорисаним раскрсницама, Пут и саобраћај, 2013, Вол. 1, пп. 19-24, ИССН 0478-9733, УДК: 625.7/.8 651.1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBogdanović V., Papić Z., Ruškić N., Basarić V., Jusufranić J.: Analysis of Traffic Conditions Influence on Capacity of Unsignalized Intersection Approach, Suvremeni promet, 2011, Vol. 31, No 3-4, pp. 257-262, ISSN 0351-1898
(М52) Рад у часопису националног значајаБогдановић В., Папић З., Рушкић Н.: Анализа интензитета бочног убрзања возила приликом претицања и престројавања, Техника - Саобраћај, 2010, Вол. 3, пп. 111-118, ИССН 0558-6208, УДК: 62(062.2)(497.1)
(М52) Рад у часопису националног значајаБогдановић В., Рушкић Н., Саулић Н.: Анализа капацитета полукружних окретања, Пут и саобраћај, 2012, Но 4, пп. 17-21, ИССН 0478-9733, УДК: 625.7/.8 651.1
(М52) Рад у часопису националног значајаБогдановић В., Саулић Н., Рушкић Н., Ивановић Б., Илин В.: Анализа карактеристика временског интервала слеђења на семафорисаним раскрсницама, Пут и саобраћај, 2013, Но 1, пп. 19-24, ИССН 0478-9733, УДК: 625.7/.8 651.1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Рушкић Н., Папић З., Саулић Н.: Анализа приоритета кретања возила на нестандардној несигналисаној раскрсници, 8. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: Агенција Експерт, 9-11 Мај, 2013, пп. 119-128, УДК: 656.1.08(082)(0.034.2)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКостић С., Рушкић Н., Саулић Н.: ОПАСНЕ СИТУАЦИЈЕ НАСТАЛЕ ПРИЛИКОМ ПРЕДУЗИМАЊА РАДЊИ КАО УЗРОК СЛОЖЕНИХ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА , 10. Анализа сложених саобраћајних незгода и преваре у осигурању, Златибор: Саобраћајни факултет Београд, 17-19 Новембар, 2011, пп. 59-71, ИСБН 978-86-7395-286-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Костић С., Папић З., Рушкић Н.: Поступак утврђивања опасне саобраћајне ситуације на приоритетним раскрсницама, 9. Опасна ситуација и веродостојност настанка саобраћајне незгоде (преваре у осигурању), Златибор: Саобраћајни факултет, 19-20 Новембар, 2010, пп. 65-75
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Костић С., Богдановић В., Рушкић Н.: Колизија возила у претицању са возилом у левом скретању, 9. Опасна ситуација и веродостојност настанка саобраћајне незгоде (преваре у осигурању), Златибор: Саобраћајни факултет, 19-20 Новембар, 2010, пп. 217-226
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Рушкић Н., Лековић М.: Анализа временске неравномерности протока возила на раскрсницама за потребе управљања саобраћајем, 2. Савремене тенденције унапређења саобраћаја у градовима, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за саобраћај, , пп. 233-238, ИСБН 978-86-7892-222-0, УДК: 625.746.5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниBogdanović V., Papić Z., Ruškić N.: Karakteristike delimičnih čeonih naleta na pešake, 8. Simpozijum Sudar vozila i pešaka, Vrnjačka Banja: Traffic safety group D.O.O. , 5-7 Oktobar, 2009, pp. 177-190
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Рушкић Н., Лековић М.: Дефинисање параметара потребних за анализу судара на приоритетним раскрсницама, 7. Симпозијум о саобраћајно техничком вештачењу и процени штете, Врњачка Бања: Траффиц сафетy гроуп Д.О.О., 25-28 Фебруар, 2009, пп. 369-382
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Костић С., Рушкић Н.: Примена рачунарских програма у експертизама налета возила на пешаке - упоредна анализа, 7. Симпозијум о саобраћајно техничком вештачењу и процени штете, Врњачка Бања: Траффиц сафетy гроуп Д.О.О., 25-28 Фебруар, 2009, пп. 383-400
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Рушкић Н.: Дефинисање параметара кретања возила на раскрсницама за потребе експертиза саобраћајних незгода, 4. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: Агенција "Еxперт", 21 Мај, 2009, пп. 289-296
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКостић С., Рушкић Н.: Научно-стручни поступци и технике саобраћајне анализе, 7. Симпозијум о саобраћајно техничком вештачењу и процени штете, Врњачка Бања: Траффиц сафетy гроуп, 25-28 Фебруар, 2009, пп. 335-349
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Стаменковић М., Рушкић Н.: Поступак утврђивања брзине саобраћајног тока на уличној мрежи, 9. Превенција саобраћајних незгода на путевима, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за саобраћај, 23-24 Октобар, 2008, пп. 443-447, УДК: 656.08
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Рушкић Н.: Значај компјутерске визуелизације саобраћајне незгоде у судском поступку, 9. Превенција саобраћајних незгода на путевима, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за саобраћај, 23-24 Октобар, 2008, пп. 247-252, УДК: 629.3.016.5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Рушкић Н., Саулић Н.: Примена видео записа у анализи саобраћајних незгода, 9. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: ИПЈ, 15-17 Мај, 2014, пп. 261-272, ИСБН 978-86-86931-10-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Рушкић Н., Милошевић М., Драгић Д.: Регулисање саобраћаја на кружним раскрсницама, 11. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: Агенција ЕXПЕРТ, 19-21 Мај, 2016, пп. 189-196, ИСБН 978-86-86931-13-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Рушкић Н., Драгић Д.: Емпиријске вредности успорења у зависности од нагиба пута, 12. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: Агенција Еxперт, 18-20 Мај, 2017, пп. 268-276, ИСБН 978-85-86931-14-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКостић С., Богдановић В., Папић З., Рушкић Н.: Процес настанка саобраћајне незгоде у садејству узрока - грешака и околности , 6. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор, 27-29 Април, 2011
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Рушкић Н., Јефтић А.: Поступак прорачуна капацитеа полукружних окретања (У-турнс), 3. Транспорт и логистика - Европске перспективе, Травник: Интернационални универзитет Травник, 31-1 Мај, 2012, пп. 89-98
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Костић С., Рушкић Н.: Значај фотограметријске ректификације у истраживању саобраћајних незгода, 6. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: ИПЈ, 27-29 Април, 2011, пп. 69-76, ИСБН 978-86-6041-060-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Рушкић Н., Којић Р.: Анализа утицаја изградње обилазнице око Брчког на околину, 2. Екологија и саобраћај, Травник: Интернационални универзитет Травник, 2-3 Јун, 2011, пп. 275-283, ИСБН 2232-8807
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Рушкић Н., Којић Р.: Анализа утицаја величине саобраћајног тока на концентрацију сумпор-диоксида и угљен-моноксида у Брчком, 2. Екологија и саобраћај, Травник: Интернационални универзитет Травник, 2-3 Јун, 2011, пп. 402-411, ИСБН 2232-8807
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКостић С., Рушкић Н., Саулић Н.: ОПАСНЕ СИТУАЦИЈЕ НАСТАЛЕ ПРИЛИКОМ ПРЕДУЗИМАЊА РАДЊИ КАО УЗРОК СЛОЖЕНИХ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА , 10. Анализа слозених саобрацајних незгода и преваре у осигурању, Златибор: Саобраћајни факултет Београд, 17-19 Новембар, 2011, пп. 59-71, ИСБН 978-86-7395-286-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниBogdanović V., Papić Z., Ruškić N.: Analiza saobraćajnih nezgoda tipa Jackknifing, 5. Savetovanje na temu saobraćajne nezgode, Zlatibor: AMSS Agencija doo, 20-22 Maj, 2010, pp. 20-25, ISBN 978-86-7514-040-5
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуБогдановић В., Рушкић Н., Папић З.: Анализа могућности примене система видео детекције на раскрсницама у Новом Саду, 9. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја ТЕС, Суботица: Саобраћајни факултет, 12-14 Мај, 2010, пп. 233-235, ИСБН 978-86-7395-263-5
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуБогдановић В., Рушкић Н., Лековић М., Радојковић М.: Дефинисање параметара кретања возила на прилазима сигналисаних раскрсница, 8. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја ТЕС, Сомбор: Саобраћајни факултет, 9-10 Октобар, 2008, пп. 14-15, ИСБН 918-86-7395-249-9
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаРушкић Н.: Модел прорачуна капацитета нестандардних несигналисаних раскрсница, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2013
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Шуљагић Ч., Марић М., Гачановић А., Симеуновић В., Рушкић Н., Тончев М., Покимица С.: ИМПСЕП - Даљински систем за анализу кретања и понашања субјеката у обједињеном систему превоза употребом РФИД технологије, 2014
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакРушкић Н., Богдановић В., Басарић В., Миличић М., Танацков И., Гаруновић Н.: Модел прорачуна капацитета четворокраких нестандардних несигналисаних раскрсница, 2015
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакРушкић Н., Богдановић В., Басарић В., Миличић М., Гаруновић Н.: Модел прорачуна капацитета трокраких нестандардних несигналисаних раскрсница, 2015
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакБогдановић В., Рушкић Н., Басарић В., Главић Д., Ивановић Б., Гаруновић Н.: Модел прорачуна дужине претицајне прегледности, 2015
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакБогдановић В., Рушкић Н., Миличић М., Папић З., Гаруновић Н.: Модел управљања саобраћајем на уличној мрежи у окружењу пешачке зоне , 2015
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакМиличић М., Богдановић В., Басарић В., Рушкић Н., Шкиљаица И., Савковић Т.: Модел за процену прихода методом узорка за транспортна предузећа, 2015
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакМиличић М., Богдановић В., Басарић В., Атанасковић П., Рушкић Н., Шкиљаица И.: Модел за побољшање ефикасности транспортних предузећа, 2015
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакБасарић В., Јовић Ј., Богдановић В., Рушкић Н., Миличић М., Митровић Симић Ј.: Модел циљане (дириговане) видовне расподеле, 2015
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакБасарић В., Ђорић В., Богдановић В., Јевђенић А., Рушкић Н., Миличић М.: Модел симулације ефеката примене мера саобраћајне политике, 2015
(М84) Битно побољшан постојећи производ или технологијаВрачаревић Р., Богдановић В., Папић З., Симеуновић М., Лековић М., Радојковић М., Рушкић Н.: Студија стационарног саобраћаја Ужица, 2009
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Симеуновић М., Богдановић В., Папић З., Питка П., Рушкић Н.: Техничко решење саобраћајног чвора, 2010
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПланирање, регулисање и безбедност саобраћајаУниверзитет у Новом Саду09.06.2019.
ДоцентПланирање, регулисање и безбедност саобраћаја09.06.2014.
АсистентПланирање, регулисање и безбедност саобраћаја27.09.2013.
АсистентСаобраћајни системи27.09.2010.
Сарадник у наставиСаобраћајни системиФакултет техничких наука29.09.2009.
Сарадник у наставиСаобраћајни системиФакултет техничких наука29.09.2008.